Vruchtbaarheid en zwangerschap -- (lange leestekst)

autumn

New member
Ik heb in mijn omgeving een paar mensen die stoeien met onvruchtbaarheid. Naar aanleiding van het boek van WP heb ik een tekst hierover geschreven die ik breed heb verspreid onder mijn netwerk. Misschien kunnen jullie hem ook gebruiken om iemand te laten lezen...
Hallo (potentiële of aanstaande) ouder

Ik ben nu een boek aan het lezen over de degeneratie van de menselijke soort in relatie tot voeding. Ik heb belangrijke ontdekkingen gedaan die ik met jullie wil delen. Ze hebben te maken met vruchtbaarheid en het verwekken en grootbrengen van kinderen. Het kan confronterend zijn om dit te lezen, dus vraag jezelf af of je je ogen wilt openen voor een waarheid die wat teweeg kan brengen.

Een verminderd voortplantingsvermogen komt tegenwoordig steeds meer voor. Dit is niet altijd zo geweest en hoeft ook nog steeds niet zo te zijn. We hebben namelijk veel meer in de hand dan we zelf denken. Onvruchtbaarheid staat rechtstreeks in verband met voeding. Een mooi voorbeeld tonen de natuurvolkeren die een natuurlijk dieet zijn blijven volgen. Zij waren in een staat van gezondheid die werkelijk superieur is aan die van ons. Ook bereikten zij leeftijden waarover wij alleen nog maar kunnen dromen, 100 tot 150 jaar oud was niet uitzonderlijk. Bejaarde mensen bleven tot aan hun dood helder van geest en krachtig van lichaam, met in de regel de zintuigen en tanden volledig in tact. Ziektes (fysiek en mentaal) kwamen niet of nauwelijks voor. Degeneratieve ziektes zoals kanker, diabetes, cariës en hart- en vaatziektes kwamen sowieso niet voor. Ook onvruchtbaarheid was hen vreemd.

Hoe wisten zij zich te wapenen tegen de degeneratie (genetische achteruitgang en verzwakking) van hun volk? Gezonde voeding, dat is de sleutel! En onder gezond versta ik: biologische, mineraalrijke, vetrijke, dierlijke voeding aangevuld met biologische, mineraalrijke plantaardige voeding. Zonder voldoende mineralen kan je geen gezond lichaam bouwen en onderhouden. Zonder vetten worden deze mineralen niet goed opgenomen. Zonder mineralen worden vitamines niet goed opgenomen. De volgorde van opname luidt: vetten-mineralen-vitamines. Als ik zie dat tegenwoordig haast iedereen vetarm eet en mineraalarme groentes uit de supermarkt eet, dan vind ik het niks meer dan logisch dat we massaal ziek en onvruchtbaar worden. We zijn simpelweg ondervoedt! Ondervoeding is in het 'rijke westen' net zo'n groot probleem als in de derde wereld. Het feit dat bijna iedereen hier lijdt aan tandbederf geeft dit ook aan. Natuurvolkeren hadden geen tandbederf, terwijl ze hun tanden niet poetsten en ook geen tandartsen hadden. Onze voeding is blijkbaar niet toereikend om een gezond gebit te onderhouden. Tandbederf is het eerste kenmerk van degeneratie. Tegenwoordig lijden zelfs onze kinderen al aan tandbederf. Dit komt niet alleen door overdadig veel suiker en witproducten eten; we hebben een groot tekort aan vetoplosbare vitamines in ons dieet, omdat we overgestapt zijn op geraffineerde plantaardige vetten in plaats van dierlijke vetten. Daarnaast hebben we onze biologische groentes in geruild voor groentes die gekweekt zijn op een verarmde grond. Alleen biologische groentes worden op een mineraalrijke bodem geteeld onder andere omdat deze met organische mest verrijkt is in plaats van kunstmest.

Natuurvolkeren die vetrijk en biologisch aten waren kerngezond, zo lang ze hun dieet aanhielden. Onvruchtbaarheid en mismaakte kinderen kwamen bij hen niet voor. Zware bevallingen met weeën of een keizersnede bestonden niet. Zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes en zwangerschapsdementie kwamen ook niet voor. Huilbaby's, daar had nog nooit iemand van gehoord. Allemaal verschijnselen van degeneratie... Een moeder baarde een kind binnen een half uur en na hooguit een uur liep ze met haar kind op de rug rond en pakte ze haar dagelijkse taken weer op. Dat kunnen we ons tegenwoordig toch niet meer voorstellen?!

Natuurvolkeren hadden veel wijsheid op het gebied van voeding en gezondheid. Zij beschermden hun volk door een zorgvuldig geselecteerd dieet te bieden aan zieke mensen, opgroeiende kinderen en ouders die kinderen willen voortbrengen. Al maanden voor de verwekking werd zowel de toekomstige vader als de toekomstige moeder op een speciaal vruchtbaarheidsdieet gezet. De moeder bleef dit dieet strikt volgen tijdens de draag- en zoogperiode. Kinderen bleven borstvoeding krijgen totdat ze konden praten of langer. Zwangerschappen werden veelal niet willekeurig verwekt, maar volgens regels gepland. Er was minstens een periode van 2 tot 3 jaar nodig om de moeder te laten herstellen van de zwangerschap. Ieder volk had zijn eigen producten die speciaal ingezet werden om de vruchtbaarheid te bevorderen en de kwaliteit van de kiemcellen te optimaliseren. Deze waren met name te vinden in zeedieren, organen van dieren en in eieren. Bij nader onderzoek bleken al deze producten zeer rijk te zijn aan vetten, cholesterol en vetoplosbare vitamines (A, D, E en K). Er zaten vooral extreem hoge gehaltes vitamine A in.

Een heel belangrijk voorbeeld is het eten van eieren. Niet alleen eieren van gevogelte, maar juist vooral visseneieren. Gedroogd vissenkuit werd over een groot gebied verhandeld en was voor primitieve mensen zeer belangrijk. Sowieso zijn dieren uit de zee heel bevorderlijk voor het stimuleren en verbeteren van de vruchtbaarheid. De volkeren die meer landinwaarts leefden dronken rauwe melk van het juiste seizoen en gebruikten roomboter van het juiste seizoen. Hierbij was het belangrijk dat de dieren op het snelgroeiende lentegras graasden. Sommige volkeren stonden het verwekken van kinderen enkel toe tijdens de seizoenen waarin de voedingsvoorwaarden optimaal zijn. Voor alle duidelijk wil ik er ook bij vermelden dat industriële flesvoeding géén gezonde vervanging is voor borstvoeding omdat het tekort schiet in de voedingswaarde. Dit heeft onder andere te maken met het gebrek aan voldoende vetten, cholesterol en vetoplosbare vitamines in de formule. Wil je meer informatie en voorbeelden zien, dan kan je onderstaande link openen en lezen hoe natuurmensen hun verantwoordelijkheden namen in het voortbrengen van een gezond nageslacht. Ook staan er praktische tips in voor onze tijd.

http://www.westonaprice.org/dutch/feeding-babies-dutch

En laat je vooral niet wijsmaken dat onvruchtbaarheid of mismaakte kinderen een erfelijkheidskwestie is. Als je goed om je heen kijkt zul je namelijk zien dat mismaakte kinderen veelal de jongste van het gezin zijn. En dat de sterkste en gezondste kinderen vaak de eerste van het gezin zijn, tenzij de moeder heel erg jong is bevrucht en haar lichaam nog onvoldoende volgroeid was. De moeder verliest haar voortplantingsvermogen wanneer ze door haar reserves heen is. Ze heeft dan haar kruit verschoten tijdens de eerdere zwangerschappen door zichzelf niet rijk genoeg te voeden. Het voortbrengen van een zo gezond mogelijk nageslacht krijgt in de natuur de prioriteit. Desnoods onttrekt de ontwikkeling van de foetus de mineralen uit de botten en de tanden van de moeder. Ook de nagels en de haren kunnen erdoor verzwakken. Dit zijn we haast normaal gaan vinden, maar zo was dit bij natuurvolkeren niet! Een moeder hoeft echt geen slecht gebit en weke botten te krijgen van een zwangerschap, afbrokkelende nagels en haaruitval evenmin. Een moeder dient zichzelf en haar kind gewoon goed te voeden tijdens de zwangerschap en de zoogperiode. Doet ze dat niet, dan zuigt het kind haar letterlijk leeg en zal haar voortplantingsvermogen door het baren van meer en meer kinderen alsmaar zwakker worden. Het gevolg zie je in de volgende kinderen terug als degeneratieve kenmerken. Degeneratieve kenmerken zijn een een versmalde lichaamsbouw, een versmald gezicht met een smalle neus, een smalle tandboog waardoor de tanden en kiezen niet meer in de kaak passen en scheef gaan staan, een hoge gevoeligheid voor tandbederf en een grotere algehele vatbaarheid voor ziektes. Omdat ook de heupen en het bekken versmallen wordt het steeds moeilijker wordt om op een natuurlijke wijze kinderen te baren. Hierdoor is steeds vaker een keizersnede nodig. Ernstige vormen van degeneratie leiden tot gehandicapte kinderen, zowel fysiek, mentaal als moreel. Onder moreel gehandicapt versta ik mensen met ernstige gedragsproblemen en sterke neigingen tot crimineel gedrag. Ook kan het zich uiten in depressie, lusteloosheid of onverschilligheid. Dit kwam bij natuurvolkeren evenmin voor.

De mate van vruchtbaarheid is dus een indicatie voor de gezondheid van de vrouw, maar ook die van de man. Kinderen weerspiegelen dus de staat van gezondheid van beide ouders. Met name na de tandenwissel wordt duidelijk welke balans er opgemaakt kan worden. Helaas zijn we als mensheid met name door een dermate slechte voeding steeds minder in staat om (gezonde) kinderen te baren. Ook al eet de moeder nog zo veel calorieën tijdens de draag- en zoogperiode, dan nog kan ze ondervoed zijn als de voeding te weinig voedingsstoffen bevat. Het gaat er dus om dat er geconcentreerde voeding wordt gegeten, voeding die ook werkelijk rijk is aan voedingsstoffen zoals aminozuren, vetzuren, enzymen, vitamines, mineralen en sporenelementen. Dan kom je enkel en alleen uit op biologische ongeraffineerde voeding en dan met name dierlijke voeding.

Het is belangrijk om te beseffen dat het tij van de degeneratie te keren is door je hierop te concentreren. Wanneer je besluit om echt gezond te gaan eten, dan is de kans heel groot dat je op een natuurlijke wijze je vruchtbaarheid terugwint en je voortplantingsvermogen herstelt zodat je kinderen kunt baren zoals ze volgens de natuur bedoeld zijn: een brede symmetrische lichaamsbouw met brede schouders voor mannen en brede heupen voor vrouwen, brede gezichten met brede neuzen, brede tandbogen met ruimte voor alle tanden en kiezen en een hoge immuniteit voor tandbederf en ziektes. Zelfs mismaakte mensen zijn in staat om gezonde kinderen te genereren wanneer zij een vruchtheidsdieet aanhouden zoals natuurvolkeren dit deden. De originele blauwdruk van de mens zit namelijk in onze cellen opgeslagen. En als je jonge kinderen hebt, weet dan dat de lichaamsstructuur pas echt vast komt te liggen rond de 7 á 8 jaar. Wel is er al veel bepaald tijdens de conceptie. Daarom hielden veel volkeren rekening met een half jaar voorbereiding.

Ik heb het nu kort proberen te houden. Als je meer wilt weten kan ik je uitgebreider uitleg geven en het boek met foto-materiaal tonen dat glashard bewijst wat ik beweer. Er is namelijk een grootschalig onderzoek geweest naar volkeren van over de hele wereld. Het bijzondere boek dat hierover verschenen is heet: "Voeding en fysieke degeneratie" van Weston Price. De conclusies in het boek worden door de overheid doodgezwegen.

Meer info over het boek of de schrijver:

Voeding en fysieke degeneratie

https://www.fatsforum.nl/?p=195

Laten we de wijsheid en tradities van natuurvolkeren als een inspirerend voorbeeld beschouwen...

 
:D ik heb het nu proberen kort te houden....maar wel veel om over na te denken.

Overigens denk ik wel dat ook de oermens weeen had, dat zie je ook bij de zoogdieren. Anders zou je als moeder niet weten dat de geboorte zich aankondigt. Ik denk wel dat de weeen beter te hanteren waren. En de bevalling op zich gemakkelijker en natuurlijker verliep.

Wel knap hoe je dot chronologisch verwoord.

 
Pittig geschreven! Ik ben benieuwd hoe mensen hierop reageren. In onze kring zie je ook veel mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

 
Prima tekst Dennis, geen speld tussen te krijgen.

Maar wat zullen er veel mensen zijn die hier van zullen schrikken.

Ik ken een groot gezin waarvan de broers en zussen zelf kinderen hebben maar die kinderen kunnen verschrikkelijk moeilijk zwanger raken. Gaat al via genetische IVF en dan is het nog niet bij de eerste poging raak. Dan lijkt het mij dat de kinderen die dan geboren worden later helemaal niet meer zwanger kunnen raken. Mits ze jouw woorden ter harte nemen, het boek gaan lezen en er via goede voeding iets aan gaan doen. Want ze dragen nog steeds de blauwdruk bij zich.

 
Dat minder mensen nu kinderen kunnen krijgen is misschien ook een manier van de natuur om de boel in evenwicht te houden. We gaan ook niet echt vriendelijk met haar om..

 
(Het gevolg zie je in de volgende kinderen terug als degeneratieve kenmerken. Degeneratieve kenmerken zijn een een versmalde lichaamsbouw, een versmald gezicht met een smalle neus, een smalle tandboog waardoor de tanden en kiezen niet meer in de kaak passen)

Klopt!

Ik ben de 2e in een gezin en m'n (oudere) zus en ik zijn 10 dagen even oud, ik heb een 'aangeboren afwijking' aan de bovenkaak ( ik heb (had) maar 2 voortanden. Dus daar zit wel een kern van waarheid in!

 
PFieuww... heftig en confronterend eigenlijk. Ik ben de 2e in het gezin (zit 2 jaar tussen mijn zus en mij). Ik ben veel te vroeg geboren, bindweefselziekte Ehlers Danlos, en ik heb zelf meerdere late miskramen (tot 17 weken) gehad..... Het zegt iets over mijn eigen gezondheid....slikkk..... Maar dat wist ik eigenlijk ook wel... :roll:

 
Dat lijkt me zó erg, Angela, je kindje(s) te moeten verliezen, nog voor dat je ze hebt kunnen vasthouden... Maar voel je niet schuldig, het is echt niet jou fout. Wel biedt het perspectief dat je je eigen gezondheid kunt verbeteren...

 
mijn nichtje is ook 2e kind en lang en dun net als ik(3e kind maar mijn broer boven mij is 4,5 jaar ouder en mijn nichtje scheelt maar 1,5 jaar met haar zus)

haar zus is ook lang maar wel voller

mijn nichtje heeft erg problemen met zwanger worden

ivf en toen eindelijk na meerdere miskramen zwanger van een drieling

1 kindje dood gegaan met 12 weken zwangerschap en de andere 2 zijn te vroeg geboren met 18 weken

toen weer ivf en een gezonde 2 ling van nu 5 jaar

toen weer onverwachts zwanger zonder ivf

en dat kindje had vocht in zn buikje en een waterhoofd

was zo erg dat ze hebben besloten het op te wekken met 20 weken omdat het niet levensvatbaar was

ze was toen gelijk zwanger met mij evenveel weken

dus erg treurig allemaal

nu durft ze het niet meer aan

logisch

ik ben dus 3e maar omdat er genoeg jaren tussen zaten kom ik er af met alleen hooikoorts

ben wel mager gebouwd helaas

wat ik ook eet blijf dun zou heel graag 10 kg meer willen wegen maar komt natuurlijk ook omdat ik borstvoeding geef

al moet ik zeggen dat ik wel al ietsje voller wordt van de wap ook al drinkt mn dochter van bijna 4(en mn baby van 6 mnd)veel meer sinds ik wap doe

moet haar er vak bijna af slaan zeg ze is verslaafd!haha

heb wel 4 erg goede zwangerschappen gehad en 4 goede bevallingen zonder ingrepen

mn vriedndin met vol lichaam en brede heupen had een makkelijke zwangerschap maar baby kon niet door haar bekken ze moest uiteindelijk met 10 cm nog een spoedkeizersnede kindje was 8 pond

maar dat was mijn oudste ook

 
Mooi stuk, mischien nog een follow up doen over toxines, stress en andere mogelijke factoren.

Peace

 
Quote:
Iodine is also important for pregnancy. Absence of iodine in early pregnancy = ADD type symptoms in children. Adequate amounts of iodine in early pregnancy and early childhood improves intelligence. In China, where there is fluoride in the water and the iodine levels are marginal, many babies born are cretin. Yikes.

http://paleopepper.com/2011/02/pcos-cancer-pregnancy-and-more-why-taking-iodine-may-save-your-life/

 
Goed geschreven, echter, ik zou het stukje 'werden 100 tot 150 jaar' eruit halen. Mijns inziens voegt dat niks toe aan je betoog maar maakt het geheel aan het wankelen (tenminste, kan ik mij inbeelden dat ik dan niet verder zou lezen als ik WP nog niet had gekend)

 
Hoi Danielle, Iodine is jodium.

Cretin weet ik ook niet:)

Als ik moet kiezen uit de betekenissen op het net dan is het: "achterlijk."

(Ik zag ook de vertaling kropmens: wat te maken zal hebben met de krop van de schildklier: die opgezette schildklierhals; "strumanek", door jodiumgebrek: men zal de combi opgezette schildklier met debiliteit kennen).

Hier http://www.encyclo.nl/begrip/Cretinisme noemt men ontwikkelingsachterstand (geestelijk en lichamelijk).

Van jodiumgebrek is mij via Mike bekend dat het mensen mensen dommer maakt dan hun blauwdruk voor ze in petto had.

Althans, fluoridering maakt mensen dommer: en dat is o.a. een oorzaak van jodiumgebrek.

 
oh Lievergezond, we schreven tegelijkertijd hetzelfde.

Ik ben overbodig hier :wink:

dus ga maar gauw slapen, trust allen

 
Marijan, haha, dan zitten we allebei toch aardig in de goede richting dacht ik.

Slaap lekker!

 
Infusies van rode klaver in combinatie met het haverstro : men zegt dit in dit filmpje vanaf 6 min. helpt bij de vruchtbaarheid bevorderen.

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.459
Berichten
487.988
Leden
8.623
Nieuwste lid
Elaine-vdb
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan