Viruswaanzin/Viruswaarheid

Petra en George in de studio bij WillDoFreedom waar ze spreken over 31 maart. De dag voor de vrede waarop er meerdere evenementen georganiseerd worden in Amsterdam.
 

Meer dan 70 vreedzame demonstranten krijgen de gelegenheid om onderzoeksvragen te stellen en getuigen op te roepen.

Op het oog een simpele zaak, demonstranten die vervolgd worden omdat zij geen gehoor gaven aan een vordering.

Niets is minder waar. Sinds 11 maart 2021 werkte de driehoek van Amsterdam aan een complot waarmee de nekslag moest worden gegeven aan de ongehoorzame demonstranten die toen al maanden elke zondag een koffiedrink moment hadden op het museumplein.

Wellicht op instructie van de NCTV smeden Pierre van Rossum (gemeente) en JanJaap Smilde (OM) een plan om Halsema tijdelijk te vervangen door Kukenheim in de hoedanigheid als locoburgemeester.

Ook schreven zij op basis van een last minute politie verslag een besluit voor een veiligheidsrisico gebied. Dit werd voorzien van een digitale handtekening van Kukenheim. Helaas was de eerste versie niet in orde en kwam er een tweede versie waar nog steeds de aanhef "de burgemeester van Amsterdam" op stond. Het eerste besluit is onofficiel staatsgeheim..

Daarna werd er een noodbevel gegeven waar ook weer een digitale kopie van een handtekening van Kukenheim op staat. Getekend op 29 maart, maar in werkelijkheid pas op 31 maart...

Wat duidelijk wordt bij het zien van deze voorbeschouwing is hoe het bestuur misdrijven pleegt, deze casus geeft een uniek inkijkje in staatsterreur.

Terreur want er is hier sprake van vrijheidsberoving van meer dan 300 mensen. Deze mensen zijn afgeperst voor 100den euros per persoon dmv een schikkingsvoorstel. En zij worden nu al 3 jaar vervolgd, op evident onrechtmatige gronden.

Morgen staat @dorienrose
ook terecht, zij zal in haar preliminair verweer om niet ontvankelijkheid van het OM vragen. Natuurlijk zal zij ook een beroep doen op artikel 162 strafvordering:

"Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,"

Als het OM of het hof daadwerkelijk het vertrouwen wil herstellen dan zal zij de driehoek strafrechterlijk moeten vervolgen.
 

Weekoverzicht #13 vooruitblik​

In week 13 starten de heren, in tegenstelling tot andere weken, met een blik op wat komen gaat. Willem is nog onderweg en kan daardoor helaas niet aanwezig zijn bij de opname van het volledige weekoverzicht, maar niet getreurd! Aanstaande zaterdag, 30 maart, staat de gehele uitzending voor jullie klaar.
 
Lieve mensen,

We hebben alweer 3 rechtszaken gehad de laatste 3 weken en het is nog niet op, want volgende week is eindelijk het CBG aan de beurt.

Waar gaat deze zaak over?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft de verantwoordelijkheid over welke geneesmiddelen er zijn/worden toegelaten op de Nederlandse markt. Sinds een aantal jaren worden de vergunningen centraal geregeld door het Europees Medicijn Agentschap, waar het CBG een onderdeel van is.

Afgelopen oktober hebben wij het CBG een sommatie gestuurd om de vergunning van de mRNA-injecties van Moderna en Pfizer/Biontech te schorsen in afwachting van een beoordeling die moet worden gemaakt na het schrikbarend aantal sterfgevallen na de injectie. Het CBG geeft niet thuis en wijst met de vinger naar het EMA. Dit laat niet alleen een onbehoorlijk bestuur zien maar ook de afgifte van verantwoordelijkheid en autonomie. Zonder dat ooit iemand er voor stemde is de EU de baas geworden over de volksgezondheid in Nederland. Deze zaak gaat dus om meer dan gentherapeutische experimenten op een nietsvermoedende bevolking, het gaat om soevereiniteit en zelfbeschikking van het individu EN het land.

De zitting is in Rotterdam op 9 april om 11:30.

Ik wil jullie bedanken voor de donaties, want dankzij jullie blijven we in de lucht, kunnen we video’s blijven maken en kunnen we ons blijven verdedigen tegen het regime binnen en buiten de rechtszaal.
https://r.sendinblue.voorwaarheid.nl/3h5ws1d3f5xpfe.html?t=1712162262
 
WillDoFreedom meets FouteBoel

4-04-2024
In deze uitzending van WillDoFreedom is Doelah van FouteBoel bij ons op bezoek in Portugal om zich te gaan oriënteren op een eventueel vertrek uit Nederland.

We spreken onder andere over het ontstaan van FouteBoel, zijn werkervaring bij DPG media, parallellen tussen COVID en Mexicaanse griep en zijn persoonlijke drijfveren.

Bekijk deze documentaire over de Mexicaanse griep via zijn website: https://www.fouteboel.nl/hoe-de-who-en-rivm-in-2009-van-de-mexicaanse-griep-nep-pandemie-maakten/ en volg hem op Instagram.com/fouteboelnl
 
2 uur, 38 minuten.....ze worden steeds langer!
 
Lieve mensen,

De komende maanden worden cruciaal voor het regime. In mei hebben we de WHO-verdragen waar over gestemd moet worden. In juni kiezen we het Europees Parlement en in november is er in de VS o.a. de presidentsverkiezing. Er staat nogal wat op het spel. Als deze 3 zaken verloren gaan voor het regime dan is Agenda 2030 mislukt. Er zal dus alles aan gedaan worden om de façade van democratie hoog te houden en de doelen binnen te slepen. 2024 is een bijzonder jaar, maar liefst 64 landen, met een totaal van 49% van de wereldbevolking, gaan stemmen. https://time.com/6550920/world-elections-2024/

Nu is sinds 2020 en 2021 duidelijk dat verkiezingen zelden eerlijk verlopen als er zoveel van afhangt. Waar we dus extra alert op moeten zijn, zijn de enorme beïnvloedingscampagnes, en nee, die komen niet voornamelijk uit Rusland, maar vooral vanuit de NAVO/CIA. Het is dus van het grootste belang om alles vast te leggen en de schijnwerpers op de processen te zetten. Ook in België vallen de verkiezingen toevallig samen met de Europese verkiezingen, wat een mooie gelegenheid is om dit in de gaten te houden. In België geldt namelijk een opkomstplicht en zal het briefstemmen een kleine rol spelen, aangezien er geen groot stuwmeer is aan niet-kiezers. Het is een mooie manier om te zien of er op Europees niveau vals wordt gespeeld.

Natuurlijk is het goed om deze verkiezingen ook in Nederland, het gidsland van de coup, te controleren. In 2023 hadden wij maar liefst twee keer verkiezingen. We hebben beide gecontroleerd en geen grote onregelmatigheden of fraude aangetroffen. Dit in tegenstelling tot 2021 waar we wel fraude hebben aangetoond, zie de rechtszaak hierover.


Ondanks het duidelijke signaal van de verkiezingen gaat het regime gewoon verder en blijft het met media en sociale media nudgen om een wenselijk ‘kabinet’ neer te zetten en de protestpartijen onder controle te brengen. De focus zal dus meer moeten liggen op de valse mediaberichten, de internetcensuur, de valse vlaggen en natuurlijk het oorlogshitsen, wat altijd een methode is van de zittende macht om langer aan de macht te blijven. Ik hoop op de alertheid die velen van jullie hadden in de eerste jaren van de coup. Dit jaar is uniek, het kan het einde van de democratie betekenen of juist het begin van zelfbestuur door de mondige en goed geïnformeerde burger die alle trucs door heeft en zich niets meer laat wijsmaken. Waar overigens geen verkiezingen zijn, is in Oekraïne, vanwege oorlog….

Dank voor jullie steun. Dankzij jullie donaties, tips en hulp bij onderzoek en het delen van onze berichten, komen jullie op voor de mensenrechten.

Samen op weg naar vrijheid, waarheid en liefde.

 
Eisende partij stelt dat CBG de mRNA injecties (Corona Vaccinaties) van de markt zou moeten halen in Nederland nu de onveiligheid er van vast staat. Ze stelt dat het CBG heeft besloten dat niet te doen en zegt dat men zich beter bij de EMA (Europese Medicijn Agentschap) kan vervoegen. Eisende partij vraagt de rechter CBG te dwingen haar werk te doen voor de Nederlandse markt en dit evident onveilige product van de markt te halen.

Het CBG wilde in deze rechtszaak voor de bestuursrechter niet in beeld of geluid, of geanonimiseerd in geluid worden opgenomen door de pers. De rechter honoreerde dat verzoek met als onderbouwing een beroep op het recht van privacy. De persrichtlijn voorziet alleen in uitzonderlijke gevallen in zulke uitzonderingen. Tegen een rechter die aldus beslist en dat in het register van afwijzingen persverzoeken laat registreren als onderbouwde belangenafweging, lijkt geen beroep open te staan. In gewoon Nederlands; de rechter beslist en de journalist heeft zich te schikken.
 
WillDoFreedom – Nabeschouwing rechtszaak tegen CBG

10-04-2024
In deze WillDoFreedom/VoorWaarheid productie de nabeschouwing van de rechtszaak van Stichting VoorWaarheid versus College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Jacob, WIllem en Maria-Louise bespreken de zitting van 9 april 2024. Het CBG heeft opmerkelijke uitspraken gedaan. Er is toegegeven dat er wel degelijk een bevoegdheid bestaat en dat er kennelijk nut risico berekeningen zijn gemaakt. Dat eerste was natuurlijk een open deur, maar voor de rechter staat het nu ook vast. Dat laatste is interessant, waarom worden deze berekeningen niet gedeeld?
 

De MAM ook wel de Mainstream Alternative Media is de laatste tijd een onderwerp, zie @robertjensen
@huig_plug
en @blckbxnews
Het is onverstandig om elkaar te betichten van controlled opposition wat MAM eigenlijk is.

Hieronder een fragment dat exemplarisch is voor dit fenomeen. Bij @De_NieuweWereld
bespreken @wierdduk
en @durkkooistra
mij als avatar van de radicale critici. In hun commentaar nemen ze afstand van en drijven de spot met 'complotdenkers' Ze gaan zelfs een stap verder ze nemen het mij en @fvdemocratie
persoonlijk kwalijk dat wij 'meegaan' in het verspreiden van complot theorien.

Helaas is De Nieuwe Wereld niet alleen een platform dat gelegenheid geeft maar het doet zelf actief mee aan de framing door bv het interview dat ik daar had in juni 2020 met @marliesdekkers
zelf offline te halen. Navraag bij Ad leverde niks op, geen reactie. Deze censuur gebeurde ook bij @patricksavalle
en @mc_schippers
. Het interview is nog wel hier te zien https://videowaarheid.nl/video/marlies-dekkers-in-gesprek-met-willem-engel/

Het verschil tussen 'redelijke' en 'radicale' critici is dat 'radicalen' stellingen en feiten durven te brengen en te verdedigen voordat het is toegegeven door de MSM, ookwel oude of legacy media genoemd, en dat 'redelijke' dit pas doen NA dat het al is toegegeven. Daarmee is de MAM een beschermer van de macht het bevestigt en verdedigt kaders, frames, pseudo feiten en stellingen van de oude media die onder controle van de macht staan. Sterker nog het brengt echt afwijkende meningen, stellingen en feiten in discrediet en bestrijdt daarmee actief een groep die het structureel beter weet en in vrijwel alles gelijk had en heeft.

Je zou kunnen stellen dat het verschil tussen radicaal en redelijk 1 jaar betreft. Hoe meer ruimte radicaal krijgt hoe korter deze periode en ook hoe minder ruimte radicaal krijgt hoe langer deze periode.

De macht speelt de long-game en is niet vies van uitstellen tot een onderwerp z'n relevantie verliest, dit is naast de frontale aanval (blitzkrieg) in de informatie oorlog zelfs de meest voorkomende tactiek, waarbij in de laatste fase de bekende 'baffle them with bullshit' wordt gebruikt.

Is daarmee MAM slecht? niet direct, het is de spiegel voor de 'radicalen' de graadmeter van de deugstand, de grootte van het verzet. Als wij de MAM kunnen bewegen, bewegen wij ook de oude media omdat er altijd moet worden gereageerd bij een dreigend momentum.

Toch ben ik blij met podia als De Nieuwe Wereld en @ongehoordnedtv
want daar krijgen mensen als @john_bumblebee
en @KeesvdPijl1
wel de gelegeheid om de achterban iig kennis te laten nemen van ongecensureerde feiten.

Is er een oplossing ? Jazeker, maar die vergt aandacht, geduld en respect. Neem de omkering van Flavio Pasquino van @blckbxnews
na bijna 4 jaar kreeg ik de ruimte om mijn kant te vertellen en het bleef niet bij een losse floder: de uitzendingen met @TijsvandenBrink
waar Flavio echte journalistiek bedreef en vooral de uitzending met @naomirwolf
waarin de handschoenen uit gingen laat zien dat er verandering mogelijk is.

Ik spreek nog steeds bijna wekelijks journalisten uit de MSM, zij zijn voorlopig niet te bereiken, onze 'strijd' ligt in het overtuigen door inhoudelijke discussies en wederzijds respect dat de strategie van 'in het midden' blijven een verliezende strategie is en dat er idd radicale eerlijkheid en objectieviteit nodig is, juist in een wereld van toenemende censuur zou iedereen zich volledig moeten uitspreken, zonder het doel van kwetsen, maar met het doel van het debat voeren, want alleen debat brengt mensen samen en brengt waarheid boven.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.468
Berichten
496.283
Leden
8.630
Nieuwste lid
Rene Collaer
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan