Viruswaanzin/Viruswaarheid

Binc

Well-known member
Zo had ik.het nog niet bekeken. Wat als WE hier idd in bedekte termen zegt dat Q een positieve psy op is en dat er allerlei onzinheorieen aan worden gehangen die helemaal niet door Q worden gepropageerd. Zo kan je het ook opvatten en misschien is dat wel wat WE bedoelt.

Mike
Ja precies dat. Probeer altijd een link te leggen idd. Er gaat teveel onzin rond wat allemaal onder Q weggeschoven word. Ik interpreteer het idd zo dat Willem dat bedoeld. Maar dat is mijn eigen draai want hij zegt het niet letterlijk zo. Het blijft dus denk ik mijn eigen theorie of gevoel erbij. Maar Willem is niet dom en behoorlijk feitelijk. Wat maakt dat wanneer je een hoop onzin ziet of hoort en onder Q werd weggezet je net zo goed kan zeggen dat psyop is. Want het uitleggen ervan word zo ontzettend van hetzelfde door anderen te moeten wijzen hoe het wel is. Ik vind het bewinderingswaardig hoe jij en anderen telkens weer de energie ervoor vinden.
 

Binc

Well-known member
Zo trek je trouwens op een slimme en handige manier de serieuze volgers naar je toe door middel van bewuste weerstand creëren. Denk ik….
 

Medusa

Well-known member
 

Godsgeschenk

Well-known member

Medusa

Well-known member
Uit de nieuwsbrief:
Wat we nu zien is: if you can't convince them with facts, baffle them with bullshit. Juist nu, na het mooie sprookjesboek van de AIVD is het zaak om geduld en liefde te belichamen, laat de tegenstander de fouten maar maken. Houd de focus op het grotere geheel; agenda2030 en de anti-mens agenda.

Blijf je uitspreken, zonder haat of verbetenheid,
maar ook zonder concessies en met waarheid.
Moed gaat niet over hard zijn maar over durven vol te houden.
Wij houden het al jaren uit, zijn in veel gevallen een stuk wijzer en beter voorbereid. Wees een voorbeeld voor de mensen om je heen.
Liefde, waarheid, vrijheid.
 

Medusa

Well-known member
 

Romagi

Well-known member
Nattokinase in supplementen?
AMPK IN EEN NOTENDOP Het AMPK enzym reguleert de energie- en glucosehuishouding, stressweerbaarheid, en het beloningssysteem. Het AMPK enzym is betrokken is verschillende metabolische processen en het is een belangrijke factor in het voorkomen en herstellen van verzuring, neurodegeneratieve aandoeningen (Alzheimer, Parkinson) osteoporose en aderverkalking. • AMPK verhoogt de expressie van het POMC-gen. Dit gen reguleert de gevoeligheid van beloningssysteem via de a a n m a a k v a n e n d o r fi n e . P O M C s t i m u l e e r t de stressweerbaarheid via de aanmaak van endorfine en ACTH (ACTH reguleert de aanmaak van cortisol in de bijnieren en activeert cortisol in de HPA-as). POMC zorgt voor een toename van de energie door de aanmaak van n e u r o m e l a n i n e t e s t i m u l e r e n . N e u r o m e l a n i n e levert waterstofatomen aan de hersencellen om energie (ATP) te produceren. • AMPK activeert de energieaanmaak door ervoor te zorgen dat de cellen meer glucose opnemen. Glucose is de snelste route om waterstofatomen via voeding aan te leveren. Vandaar dat we snel energie krijgen van suiker. AMPK herstelt de gevoeligheid van insuline. • AMPK voorkomt verzuring door ervoor te zorgen dat de cellen energie aanmaken uit glucose in plaats van lactaat. Mensen met CVS, fibromyalgie en burn-out maken ATP aan uit lactaat, een deel daarvan komt in het bloed met verzuring tot gevolg. • AMPK herstelt processen die schade veroorzaken door (neuro) degeneratieve processen, oxidatieve stress en verzuring. Voorbeelden zijn Alzheimer, Parkinson, geheugenproblemen, erectiestoornissen, aderverkalking, osteoporose, verminderde aanmaak van insuline (herstel bètacellen in de pancreas) en cortisol (herstel ACTH aangestuurde aanmaak van cortisol in de bijnieren). Het AMPK enzym is actief in alle cellen, maar de stoffen die het aan en uit mechanisme van AMPK reguleren, verschillen volgens de locatie. Een voorbeeld is de smaakversterker E621 die AMPK voor 43% remt in de hippocampus. Hierdoor neemt de stressgevoeligheid toe (cortisol wordt minder goed afgeremd) en kunnen er geheugenproblemen ontstaan. Ratten die 10 dagen E621 krijgen toegediend in hun voedsel maken 400% meer bètaamyloïde aan in de hippocampus. Bèta-amyloïde is het stofje dat centraal staat bij geheugenproblemen, Alzheimer en Parkinson. Salidroside uit Rhodiola crenulata activeert het AMPK enzym in de hippocampus en neutraliseert de schade door bèta-amyloïde. (1) AMPK: centrale energie-modulator Het AMPK-enzym werkt als een sensor voor de cellulaire energiestatus. Heeft het lichaam energietekort, wordt het AMPK-enzym actiever en stuurt het de aanmaak van energie aan. In de mitochondria wordt energie (ATP) geproduceerd door glucose en vetten te verbranden. Als het AMPK-enzym actiever wordt, neemt de energievoorziening onmiddellijk toe door meer vetzuren te verbranden en de werking van insuline te verbeteren waardoor er meer glucose wordt opgenomen in de cellen. Lichaamsbeweging en koude douches stimuleren AMPK. Maar niet iedereen heeft de kracht of is bereid om meer te bewegen. Mensen met CVS/ME, burn-out, fibromyalgie en chronische vermoeidheidsklachten verzuren erg snel na een fysieke inspanning door de lactaatopstapeling. Uit onderzoek blijkt dat de spieren van mensen met CVS/ME twintig keer meer lactaat aanmaken dan gemiddeld. Salidroside en rosavine stimuleren AMPK op dezelfde manier als beweging doet, maar dan zonder toename van lactaat. De aanmaak van ATP verloopt via het ATP synthase enzym. ATP wordt aangemaakt in de mitochondria. ATP synthase is een mitochondriaal enzym dat functioneert als een ATP turbine met 200 omwentelingen per seconde. De rotatie wordt gevoed door waterstof moleculen en levert 600 ATP moleculen op per seconde. Deze productie is nodig omdat het lichaam gemiddeld honderd kg ATP per dag produceert, deze energie wordt onmiddellijk opgebruikt. Het lichaam heeft een kleine reserve van 50 gram ATP. Het ATP enzym is gelegen in het membraan van de mitochondria. Het AMPK enzym levert de nodige waterstofatomen om het ATP synthase enzym te activeren en dit via twee routes: • AMPK verhoogt de expressie van het POMC-gen. Dit gen stimuleert de aanmaak van neuromelanine, dit stofje levert de meeste waterstofatomen door waterstof te splitsen uit water. De hersenen verbruiken 20% van de totale lichaamsenergie, ondanks dat ze maar 2 kg wegen. Om deze energie te kunnen opwekken hebben de hersencellen beduidend meer mitochondria en waterstof nodig (waterstof activeert de ATP turbine). De hersencellen bevatten dan ook de meeste mitochondria (9.000 per hersencel, andere lichaamscellen bevatten gemiddeld 300 mitochondria per cel). Samenvatting: AMPK activeert het POMC-gen dat op zijn beurt neuromelanine verhoogt dat de nodige waterstof levert om de ATP turbine draaiende te houden. • AMPK verhoogt de intracellulaire opname van glucose, deze m o l e c u l e l e v e r t ( n a n e u r o m e l a n i n e ) d e meeste waterstofatomen (om de ATP turbine draaiende te houden). Waterstof (H) activeert de werking van het ATP synthase enzy
 
Laatst bewerkt:

Peaceful Warrior

Well-known member
Nattokinase in supplementen?
AMPK IN EEN NOTENDOP Het AMPK enzym reguleert de energie- en glucosehuishouding, stressweerbaarheid, en het beloningssysteem. Het AMPK enzym is betrokken is verschillende metabolische processen en het is een belangrijke factor in het voorkomen en herstellen van verzuring, neurodegeneratieve aandoeningen (Alzheimer, Parkinson) osteoporose en aderverkalking. • AMPK verhoogt de expressie van het POMC-gen. Dit gen reguleert de gevoeligheid van beloningssysteem via de a a n m a a k v a n e n d o r fi n e . P O M C s t i m u l e e r t de stressweerbaarheid via de aanmaak van endorfine en ACTH (ACTH reguleert de aanmaak van cortisol in de bijnieren en activeert cortisol in de HPA-as). POMC zorgt voor een toename van de energie door de aanmaak van n e u r o m e l a n i n e t e s t i m u l e r e n . N e u r o m e l a n i n e levert waterstofatomen aan de hersencellen om energie (ATP) te produceren. • AMPK activeert de energieaanmaak door ervoor te zorgen dat de cellen meer glucose opnemen. Glucose is de snelste route om waterstofatomen via voeding aan te leveren. Vandaar dat we snel energie krijgen van suiker. AMPK herstelt de gevoeligheid van insuline. • AMPK voorkomt verzuring door ervoor te zorgen dat de cellen energie aanmaken uit glucose in plaats van lactaat. Mensen met CVS, fibromyalgie en burn-out maken ATP aan uit lactaat, een deel daarvan komt in het bloed met verzuring tot gevolg. • AMPK herstelt processen die schade veroorzaken door (neuro) degeneratieve processen, oxidatieve stress en verzuring. Voorbeelden zijn Alzheimer, Parkinson, geheugenproblemen, erectiestoornissen, aderverkalking, osteoporose, verminderde aanmaak van insuline (herstel bètacellen in de pancreas) en cortisol (herstel ACTH aangestuurde aanmaak van cortisol in de bijnieren). Het AMPK enzym is actief in alle cellen, maar de stoffen die het aan en uit mechanisme van AMPK reguleren, verschillen volgens de locatie. Een voorbeeld is de smaakversterker E621 die AMPK voor 43% remt in de hippocampus. Hierdoor neemt de stressgevoeligheid toe (cortisol wordt minder goed afgeremd) en kunnen er geheugenproblemen ontstaan. Ratten die 10 dagen E621 krijgen toegediend in hun voedsel maken 400% meer bètaamyloïde aan in de hippocampus. Bèta-amyloïde is het stofje dat centraal staat bij geheugenproblemen, Alzheimer en Parkinson. Salidroside uit Rhodiola crenulata activeert het AMPK enzym in de hippocampus en neutraliseert de schade door bèta-amyloïde. (1) AMPK: centrale energie-modulator Het AMPK-enzym werkt als een sensor voor de cellulaire energiestatus. Heeft het lichaam energietekort, wordt het AMPK-enzym actiever en stuurt het de aanmaak van energie aan. In de mitochondria wordt energie (ATP) geproduceerd door glucose en vetten te verbranden. Als het AMPK-enzym actiever wordt, neemt de energievoorziening onmiddellijk toe door meer vetzuren te verbranden en de werking van insuline te verbeteren waardoor er meer glucose wordt opgenomen in de cellen. Lichaamsbeweging en koude douches stimuleren AMPK. Maar niet iedereen heeft de kracht of is bereid om meer te bewegen. Mensen met CVS/ME, burn-out, fibromyalgie en chronische vermoeidheidsklachten verzuren erg snel na een fysieke inspanning door de lactaatopstapeling. Uit onderzoek blijkt dat de spieren van mensen met CVS/ME twintig keer meer lactaat aanmaken dan gemiddeld. Salidroside en rosavine stimuleren AMPK op dezelfde manier als beweging doet, maar dan zonder toename van lactaat. De aanmaak van ATP verloopt via het ATP synthase enzym. ATP wordt aangemaakt in de mitochondria. ATP synthase is een mitochondriaal enzym dat functioneert als een ATP turbine met 200 omwentelingen per seconde. De rotatie wordt gevoed door waterstof moleculen en levert 600 ATP moleculen op per seconde. Deze productie is nodig omdat het lichaam gemiddeld honderd kg ATP per dag produceert, deze energie wordt onmiddellijk opgebruikt. Het lichaam heeft een kleine reserve van 50 gram ATP. Het ATP enzym is gelegen in het membraan van de mitochondria. Het AMPK enzym levert de nodige waterstofatomen om het ATP synthase enzym te activeren en dit via twee routes: • AMPK verhoogt de expressie van het POMC-gen. Dit gen stimuleert de aanmaak van neuromelanine, dit stofje levert de meeste waterstofatomen door waterstof te splitsen uit water. De hersenen verbruiken 20% van de totale lichaamsenergie, ondanks dat ze maar 2 kg wegen. Om deze energie te kunnen opwekken hebben de hersencellen beduidend meer mitochondria en waterstof nodig (waterstof activeert de ATP turbine). De hersencellen bevatten dan ook de meeste mitochondria (9.000 per hersencel, andere lichaamscellen bevatten gemiddeld 300 mitochondria per cel). Samenvatting: AMPK activeert het POMC-gen dat op zijn beurt neuromelanine verhoogt dat de nodige waterstof levert om de ATP turbine draaiende te houden. • AMPK verhoogt de intracellulaire opname van glucose, deze m o l e c u l e l e v e r t ( n a n e u r o m e l a n i n e ) d e meeste waterstofatomen (om de ATP turbine draaiende te houden). Waterstof (H) activeert de werking van het ATP synthase enzy
Benieuwd naar jouw bron Romagi?

Ter aanvulling: Interessant artikel over E621, met bronvermeldingen:

 

Romagi

Well-known member
Ik had een afspraak met Bram Stille Haarlem. Ooit was ik daar voor een gezondheidsmeting (via computer) en dit was een nieuwe meting. Hij stuurde me dit artikel over AMPK door. Het is de helft van dit artikel.
Zijn opleiding had hij bij Exendo Belgie. produkten Exendo
Gisteren lang gezocht en gelezen over natto.
De Eko winkel had 1 pak natto maar heb het nog niet gekocht. = snel teveel voor 1 persoon. Men wist wel te vertellen dat het een gefermenteerd produkt is en dus veilig wat betreft soja. Die meneer leest op WestonPrice (engels).
Nu las ik dus over AMPK supplementen. Weet nog niet of ik dat ga nemen. Ik ben duizelig als ik loop/beweeg. plus dementie ligt op de loer wat betreft leeftijd.

Ik zie meerdere artikelen staan op internet over AMPK.
 
Laatst bewerkt:

Medusa

Well-known member

Willem Engel niet welkom bij ‘complotmiddag’ op Erasmus Universiteit, doet aangifte​

“Het meest trieste is nog wel dat de studiemiddag zou gaan over verbinding en open debat om het begrip te vergroten en polarisatie te keren. Het College van Bestuur kiest voor framing van stochastisch terrorisme, daarmee definitief brekend met de vrijheid van meningsuiting,” voegt Engel toe.
 

Medusa

Well-known member

Willem Engel in gesprek met Scott Jensen uit Minnesota​

25-04-2023In dit gesprek tussen Willem Engel en Scott Jensen worden de commissie en colleges die het medische beroep controleren besproken.​

Sinds C19 zijn deze organisaties vooral politiek van aard. Scott heeft al 7 onderzoeken overleefd van de medical board en is er nu klaar mee, hij sleept de medical board voor de rechter. Daarnaast komt ook de politieke situatie en polarisatie in de VS en de niet aflatende censuur aan bod.
 

Medusa

Well-known member
Nieuwsbrief
Willem vertelt....
Lieve mensen,
de gekte is nog niet over.
Ongehoord Nederland wordt mogelijk verboden, advocaat Weski zit in detentie. Meerdere rechtszaken worden niet ontvankelijk verklaard.
De AIVD verklaart de kritische burger
tot staatsvijand. Een paar jaar geleden had je gedacht dat het over Iran of Noord-Korea ging.

Toch is er reden voor optimisme.
De radicalisatie bij de coupplegers wordt steeds zichtbaarder waardoor veel gematigden zich zullen afkeren van een krimpende groep agenda2030 adepten.

Wat wij nu vooral moeten doen is het hoofd koel houden en het hart warm. Volhouden, elke dag weer waarheid delen zonder je naasten af te stoten.
Wij zijn en blijven de nette mensen.
 

Medusa

Well-known member
4 minuten, NL ondertiteld.

In deze video legt Frans biostatisticus uit dat de Pfizer COVID-19 vaccin klinische studies frauduleus zijn en waarom dat zo is.​

 

Angelface

Well-known member

In deze uitzending gaat Willem Engel in gesprek met Ivor Cummins, voormalige biochemicus en consultant. Ze bespreken de huidige stand van zaken omtrent ‘COVID-19′ en de maatregelen die wereldwijd zijn genomen om zogenaamd de verspreiding van ‘het virus’ tegen te gaan.

Cummins deelt zijn zorgen over de langetermijneffecten van de maatregelen op zowel de volksgezondheid als de economie.

Engel en Cummins bespreken in deze uitzending de samenhang tussen de verschillende crises, zoals de financiële crisis en de milieucrisis, en hoe deze crises allemaal op dezelfde manier worden gepropageerd.

Een belangrijk onderdeel van de discussie is de EUROMOMO-data, waarbij Cummins betoogt dat deze gegevens niet op de juiste manier worden geïnterpreteerd en dat de risico’s van COVID-19 daarmee enorm worden uitvergroot.

Uiteraard worden ook de enorme, onderliggende politieke agenda’s besproken die bepalend zijn voor de beleidskeuzes waar we niet alleen nu, maar ook in de toekomst mee te maken zullen hebben.
 

Medusa

Well-known member

Uit de nieuwsbrief:
Lieve mensen,
het is weer bijna 4 en 5 mei.
Sinds Covid19 hebben deze datums een extra betekenis gekregen.

We herdenken op 4 mei niet alleen de doden van toen, maar ook de doden van nu die, net als toen, nodeloos stierven omdat bedrijven winst wilden maken via mannen met extremistische ideologieën. Natuurlijk is de situatie nu anders dan toen, maar zowel toen als nu missen we de slachtoffers. Het zou vreemd zijn dat je op 4 mei bepaalde doden wel en andere niet zou mogen herdenken.
Al weken is de oude media bezig
(ja enkelvoud, ze spreken met 1 mond) om schande te spreken van de omgekeerde vlag. Wat denken we wel? We hebben het toch goed?​
Die veteranen die zijn gestorven voor onze vrijheid, hun naam zouden wij bezoedelen door de vlag op z'n kop te houden. De vlag omkeren is een teken van nood, die nood is er absoluut, we horen niet anders van het regime, van Covid19 crisis naar stikstof, oorlog, klimaat, woning etc etc. Vanwaar dan die aversie, zou de boodschap gevoelig liggen? Gebruiken critici nu de beeldspraak en metaforen waarmee de macht zijn doelen kracht bij zet?

Gisteren bij Op1 zagen we Frits Barend en Jacob Derwig die ons schoften noemden, omdat wij het waagden de symbolen te gebruiken die de macht normaal gebruikt om ons te vertellen wie goed en wie fout is.
Mijn moeder stuurde mij deze week een stukje uit het blad van TNO voeding waar mijn opa jarenlang leiding aan gaf. Mijn opa vocht voor de vrijheid van Nederland, daarvoor werd hij krijgsgevangen gezet.

Ja, ik zie daar een gelijkenis, wij vechten dan wel niet met wapens,
maar zeker wel voor de vrijheid van onszelf, onze families en van ons land. Daarom wil ik jullie vragen om juist wel de vlag omgekeerd op te hangen, omdat deze strijd over vrijheid gaat.
Laat de Barendsen en van der Plassen maar klagen over respectloos tegenover de veteranen of de Joden; ik spreek zowel veteranen als Joden,
zij snappen de vergelijking heel goed.

Dus hijs de vlag en sta op voor je vrijheid.

https://twitter.com/dancalegria/status/1653415189063008263?t=OBLKGG3mIrLAvBDNzJPR3g&s=08
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.431
Berichten
444.449
Leden
8.569
Nieuwste lid
lienpaul
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan