• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

Pizzagate

Pa Triot

Well-known member
Mits je extreem links bent, een bepaalde kleur hebt, of lgbtnvzvjhdrjjbdsawqtyopjjbdfbvsfhnknghbvczsagkih8676425890732 bent.
Ik ben nu ff politiek correct en heb voor de komende maanden de nieuwe alvast bijgezet 😇😇😇
💡vergeet a.u.b. de '+' niet.... oei bijna de fout in, stel je voor dat je zonder er erg in te hebben ineens niet politiek correct bent 😇. Daar kunnen al die tere 🏳️‍🌈 zieltjes niet tegen.
 

Sailor

Well-known member
💡vergeet a.u.b. de '+' niet.... oei bijna de fout in, stel je voor dat je zonder er erg in te hebben ineens niet politiek correct bent 😇. Daar kunnen al die tere 🏳️‍🌈 zieltjes niet tegen.
Ok ik zal er de volgende keer aan denken nu volgt de correctie hier

lgbtnvzvjhdrjjbdsawqtyopjjbdfbvsfhnknghbvczsagkih8676425890732%/*-+🤢🤢🤢
 

Melkmeisje

Well-known member
Dit las ik, weet niet hoe betrouwbaar maar denk wel w at zij schrijft over GHADDAFI, dat ze redelijk beeld schept en de vergelijking die ze met Nederland trekt
REDENEN WAAROM KOLONEL GHADDAFI IS VERMOORD EN VERGELIJK LEIDERSCHAP MET ONZE RUTTE EN KERK-BANK-STAATSMAFFIA 1. 🇸🇦Er was geen elektriciteitsrekening in Libië, elektriciteit was gratis voor al haar burgers tijdens de bewind van GHADDAFI. 1. 🇳🇱Sinds eeuwen is gratis energie beschikbaar: elektro magnetische straling. (Let op de bouw van vestigingssteden, hun koperen toppen en geleidingen en ley lijnen of volg Erik en Patricia). Met waterstof worden nu reeds machines van o.a. Stork aangestuurd en kan gratis worden gereden. Satanisten van Kerk-bank-Royals-Staat echter, houden de oligarchie en daarmee vervuiling en slavernij in stand. Nederlandse slaven worden via bank desnoods kaalgeplukt om torenhoge energierekeningen te betalen. Onze topfloppers willen niet delen maar stelen. 2. 🇸🇦Er was geen rente op leningen, banken in Libië waren staatsbedrijven en leningen aan al haar burgers tegen 0 % rente bij wet. 2. 🇳🇱 Banken in Nederland zijn georganiseerde misdaadverenigingen met satanische elite in lead. Zonder bank in NL BV geen huis, geen inkomsten; bankiers zijn zionisten en offeren kinderen. Men onthoudt ism juristen en staatslieden (als burgemeesters en politici die zij spekken) uit vrijmetselaars-serviceclubs niet-logeleden van elk recht en ondersteunt satanistenvrienden als deurwaarders om mensen naar de afgrond te helpen. Woekerrentes en handel met voorkennis naast flitshandel maakt burgers slaaf van hun huis, dat staatsbezit wordt middels communistisch afpakbeleid. Moeders en kinderen zijn derderangs burgers waardoor pedosatanisme vermakkelijkt wordt. Moederschap wordt geëlimineerd met behulp van banken. https://www.trudiverstegen.nl/category/vrijmetselarij/mijn-verhaal-rabobank/ 3. 🇸🇦”Thuis” beschouwde Moammar als een mensenrecht in Libië - Gaddafi zweerde dat zijn ouders geen huis zouden krijgen voordat iedereen in Libië een thuis had. De vader van Kaddafi was overleden terwijl hij, zijn vrouw en zijn moeder nog in een tent woonden tijdens zijn bewind. 3. 🇳🇱(Veilig😏)”Thuis”wordt door de Nederlandse Bank-Staatsmaffia louter voor logeleden beschouwd als mensenrecht. - Rutte en zijn vrijmetselaars- en bankvrienden plegen georganiseerde misdaad om moeders dakloos te maken opdat kinderen als prooi naar logeleden kunnen van wie hun vrouwen volgens sharia doodgemarteld worden https://www.trudiverstegen.nl/terreur-uit-sadisme-van-ex-en-zijn-freemason-vader-❌kinderen-❌huisje❌boompje-beestje-❌rechtsbescherming-⛔%EF%B8%8Faangiften-⛔%EF%B8%8Fburgerrechten/ en/of via door satanische kasteelvrouwen opgerichte Jeugdzorgmaffia waar kinderen misbruikt en gefixeerd worden om ze sneller geslachtsrijp te maken en ouders leeggesjeesd worden met Romeins theater rechtspraak via de Rechtbank, zusterbedrijven van de satanische banken. Geheime genootschappen bekokstoven tijdens kinderverkrachten en -moorden wie wat hoe doet om vrouwen te breken. Voor elkaar door elkaar. https://www.trudiverstegen.nl/octag...s-omdat-ze-zelf-ziek-zijn-van-alles-ontnemen/ https://www.trudiverstegen.nl/voor-de-derde-keer-gewist-van-facebook-door-de-rabobank/ 4. 🇸🇦Alle pasgetrouwden in Libië kregen $ 60,000 Dinar (US $ 50,000) door de overheid om hun eerste appartement te kopen, dus om te helpen met opstarten de familie. 4. 🇳🇱Vanuit de biblebeltmaffia werd in Nederland omstreeks 2000 secondlove.nl, later Tinder en nog later innercircle geïnitieerd om zoveel mogelijk Sodom en Gomorra te realiseren. Alleen satanische logeleden hebben recht op huisvesting, anderen worden van huis, haard, kinderen beroofd met behulp van andere logeleden. Ons kent ons, ongelimiteerde misdaad jegens vrouwen en kinderen is gedoogbeleid in Nederland. Het beleid in Nederland is de Sharia. Ongehoorzame vrouwen die psychopaten verlaten worden van huis, inkomsten, kinderen en boedel geroofd met behulp van de overheid ter pleasen van bankiers. https://www.trudiverstegen.nl/ed-sp...ef-belachelijk-te-maken-i-s-m-maffiavrienden/ Aangiften doen wordt vrouwen geweigerd. Politie is er louter voor bescherming van de pedomaffia. Hetgeen bevestigd wordt met de luciferiaanse vlam op hun pet. Ambtenaren moeten de satanseed afleggen en trouw zweren aan de koning op straffe van gijzelingname of kinderroof. https://www.trudiverstegen.nl/nol-k...jk-laat-mijn-aangiften-weigeren-en-seponeren/ 5. 🇸🇦Onderwijs en medische behandelingen waren gratis in Libië. Voor Gaddafi is slechts 25 % van de Libiërs geletterd. Tijdens zijn bewind was het cijfer 83 %. 5.🇳🇱Onderwijs onder staatsdictatuur behelst op een aantal lagere scholen kindermisbruik en pedofilieles, vaccinaties en verlichting middels satanisch ritueel misbruik veroorzaken veel autisme met bijkomende dyslexie, levenslang betalen voor hoger onderwijs, voorkeursbehandeling voor logeleden binnen universiteiten en hoge scholen geven support aan behouden van satanische dictatuur met logeleden op topposities. Dyslexie in Nederland is toegekomen en men maakte een staatsverdienmodel naast Jeugdzorg om eindcontrole te behouden inzake vaccinatiedwang. Alles is in dezen in handen van Augeo - met wie de Staat een zelfverrijkend, ter ontvolking kinderroofbeleid startte in samenspraak met Partners voor Jeugd onder leiding van satanische oude adel. https://www.trudiverstegen.nl/de-tweede-man/ . Misbruik van ouders en kinderen geschiedt door dit eliteconcern van familie de Rijke. https://www.trudiverstegen.nl/op-ve...beth-nobel-in-memoriam-arthur-swensen-deel-2/ 6. 🇸🇦Als Libiërs een boerencarrière willen maken, kregen ze landbouwgrond, een boerenhuis, apparatuur, zaden en vee om hun boerderijen te starten - allemaal gratis. 6. 🇳🇱 Boerencarrière is louter mogelijk wanneer je doet wat de Roverheid en indertijd de koning zegt. En natuurlijk precies doet wat zij wensen en dat behelst bidden tot Satan. En je leven lang lijd in plaats van een leven leid. De bank blijft in charge. Als je niet gehoorzaamt raak je je bedrijf kwijt. De bankmaffia helpt daaraan mee. Dit betekent dat je je eerstgeborene offert, medewerking verleent aan bevoordelen van logeleden zoals bijvoorbeeld door jouw kinderen die advocaatje gaan spelen als Mieke de Hart(die medewerking verlenen aan georganiseerde misdaad), je oogst inkrimpt om schaarste en hongersnood te bewerkstelligen. De Boerenleenbank, de huidige Rabobank deed handeldend met voorkennis de ruilverkaveling waarbij jij ook -mits je meedeed aan hun kindoffers)- een graantje mocht meepikken en logelid mocht worden en daarmee kon groeien. https://www.trudiverstegen.nl/witte...en-nobodies-in-de-zaak-verstegen-vs-splinter/ . Nood is uiteraard dat je medewerking blijft verlenen aan ontvolking en minder produceert en/of jezelf met drugs criminaliseert. At their service. 7. 🇸🇦Als Libiërs de onderwijs-of medische faciliteiten die ze nodig hebben in Libië niet konden vinden, gebruikte de overheid geldmiddelen om ervoor naar het buitenland te gaan - niet alleen gratis, maar ze kregen US $ 2, 300 / mth accommodatie en autostoelage ... 7. 🇳🇱Als Nederlanders onderwijs-of medische faciliteiten nodig hebben worden kinderen van logeleden als Rotary, Zwanenbroeders, Noorse Broeders, Scientology-kerkgenootschappen, Vrijmerselarij, Rozenkruisers bevoordeeld. Zo kent Rotary uitwisselingsprigramma’s en zeer goede medische hulp voor logeleden. Wel moet je hiervoor als logelid je kind anaal laten verkrachten om het te verlichten opdat het in staat is om pathologisch te liegen en te intimideren
een satanisch beleid en bewind in stand te houden in zijn of haar volwassenheid. Als niet-logelid ben je vogelvrij in de medische wereld. Je wordt dan onder dwang gevaccineerd en/of gepathologiseerd. Logeleden trachten je dan wanneer je lichamelijk letsel hebt, voor gek te laten verklaren en te vermoorden.
. 8. 🇸🇦In Libië tijdens de heerschappij van Gaddafi, als een Libiër een auto koopt, subsidieerde de overheid 50 % van de prijs. 8. 🇳🇱In Nederland, als je een auto koopt, betaal je 50% bovenop de prijs aan de overheid en betaal je om de pedomaffia te spekken ambtenaren te kunnen betalen jou van alles te ontnemen middels kromspraak door satanische juristen en middels vaccinatiedwang te vermoorden. 9. 🇸🇦De prijs van benzine in Libië is $ 0. 14 per liter in Gaddafi-tijd. 9. 🇳🇱De prijs van benzine in Nederland is 🤑€1,82 en daarmee de allerhoogste ter wereld. Nog afgezien van wegenbelasting, leegsjeesboetes en verplichte staatsverdienmodellen eromheen. 10. 🇸🇦Libië had geen buitenlandse schuld en de reserves bedroegen $ 150 miljard - nu wereldwijd bevroren. (Octagon Bankmaffia
in charge https://www.trudiverstegen.nl/octag...s-omdat-ze-zelf-ziek-zijn-van-alles-ontnemen/). 10. 🇳🇱 Nederland heeft een staatsschuld van €375.791.420 oftewel bijna 376 miljard welke nu daalt dankzij massamoord middels vaccinatiedwang en traumatiseren, bestelen en onteren van haar burgers; https://www.destaatsschuldmeter.nl/. 11. 🇸🇦Als een Libiër na het afstuderen geen dienstverband kon krijgen, zou de staat het gemiddelde salaris van het beroep betalen alsof hij of zij in dienst is tot tewerkstelling wordt gevonden. 11. 🇳🇱Als een Nederlander na het afstuderen geen dienstverband kan krijgen moet hij of zij middels de participatiewet tewerkgesteld worden in volstrekt alternatieve sectoren. Deze wet wordt ook gebruikt om vrouwen te werk te stellen en hun kinderen in kinderopvang te moveren. Verarming en wanhoop maakt dat veel vrouwen die legaal mishandeld worden in Nederland met support van de luciferiaanse politie tot zelfmoord geholpen worden zoals Simone Schapendonk, mama van vier. Tewerkgesteld mbv Cassade en WMO Gemeente Waalwijk binnen Kansenfabriek Waalwijk, van kinderen en huis beroofd, legaal door buren mishandeld en een handje geholpen in levensberoving door GGZ. Allen ketenpartners ten uitvoer in massadepopulatie. https://www.trudiverstegen.nl/2020/11/01/ 12. 🇸🇦 Een deel van de Libische olieverkoop werd rechtstreeks gecrediteerd op de bankrekening van alle Libische burgers. 12. 🇳🇱 De Nederlandse verkoop van Cocaïne https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Cocaïnefabriek, van olie (Shell), van intellect (
) wordt louter aan satanische elite en Zionisten bestreed. De Nederlanders zijn slaven van het kunnen betalen van hun hypotheek en belastingen met het hierbovengenoemde bank-elite-logeleden in charge. Goal is massamoord en de rest “You Will Own Nothing”. Middels valse inningen als toeslagenaffaire en het nog extremer corrupte jeugdzorg worden alle ouders van hun reserves en middelen ontnomen opdat hij kinderen als staatsbezit kunnen worden gestolen. 13. 🇸🇦 Een moeder die beviel van een kind kreeg US $ 5, 000 13. 🇳🇱 Een moeder werd verplicht onverdoofd bevallingen te doorstaan waarbij zowel moeder als kind konden overlijden. Nederland doet aan uithuisplaatsingen en zelfs UITBUIKPLAATSINGEN waarbij zelfs bij mij bekende artsen die tegen overheidsmisbruik zijn voordat ze bevallen van hun kind geroofd worden. Een moeder heeft in Nederland geen rechten en haar kind wordt ontnomen als zij geen inkomsten via werk heeft. In Nederland zijn 700000 kinderen uithuisgeplaatst op basis van bedrog https://www.trudiverstegen.nl/meineed-silke-van-puijenbroek/ ter bevoordelen van elite-logeleden en om satanisch ritueel misbruik binnen jeugdzorg -opgericht door satanische kasteelvrouwen- te faciliteren. In charge zijn satanisten binnen kerk-bank-Royals-Staat. Nederland is epicentrum kinderhandel. In elk dorp en elke stad worden sinds eeuwen kinderen verkracht en geofferd door satanische notabelen en kerkgenootschappen. https://www.trudiverstegen.nl/truus-schouten-under-construction-alles-komt-aan-het-l-i-c-h-t🌟/ 14. 🇸🇦Een brood in Libië kostte $ 0.15 tijdens de heerschappij van Kaddafi. 14. 🇳🇱Een brood in Nederland is de laatste eeuw van 0,05 ct. naar €2,36 gestegen. 15. 🇸🇦25 % van de Libiërs behaalde een universitaire graad, tijdens de heerschappij van Kaddafi. 15. 🇳🇱12% van de Nederlanders behaalde een universitaire graad. 16. 🇸🇦Kaddafi voerde ' s werelds grootste irrigatieproject uit, bekend als het Great Man-Made River project, om water gemakkelijk beschikbaar te stellen in het woestijnland. 17. 🇳🇱Nederland werkt mee aan het HAARP-programma om haar land en inwoners te vernietigen respectievelijk uit te roeien. Middels broeien en verbranden en overstromingen. https://m.youtube.com/playlist?list=PLDJkPyzbXqSEQMbe8H_XaShteXBA4hGW4 Als Libië onder Khadaffi ′′Dictatuur ′′ heet, vraag ik me af wat voor leiderschap de satanisten die jullie als “democraten” zien hebben. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Libië Goedheid wordt bestraft, ziekelijk satanisch machtsmisbruik en dictatuur worden beloond? O ja, jíj staat, ja júllie staan onze beroepsidioten dit gedrag toe! Sterker nog: je sponsort je eigen ondergang! Trudi Verstegen Mama tegen de maffia Openbaar Aanklager en Openbaar Onderzoeker Children’s Defense Force www.trudiverstegen.nl www.childrensdefenseforce.com https://m.youtube.com/channel/UCukzScAk-5cDYuSZ1skazOQ/videos?view=0&sort=p&shelf_id=0 Ps, ik zou best een kolonel met dezelfde goal als Khadaffi willen spreken en of desnoods willen zijn. In mijn uppie voor jullie en onze levens, kids en toekomst knokken is echter ondoenlijk en allesbehalve fijn!😇
 
Laatst bewerkt:

Godsgeschenk

Well-known member
Dit las ik, weet niet hoe.betrouwbaar maar denk wel w at zij schrijft over Gadaffi, dat ze redelijk beeld schept en de vergelijking die ze met Nederland trekt
REDENEN WAAROM KOLONEL GHADDAFI IS VERMOORD EN VERGELIJK LEIDERSCHAP MET ONZE RUTTE EN KERK-BANK-STAATSMAFFIA 1. 🇸🇦Er was geen elektriciteitsrekening in Libië, elektriciteit was gratis voor al haar burgers tijdens de bewind van Kaddafi. 1. 🇳🇱Sinds eeuwen is gratis energie beschikbaar: electromagnetische straling. (Let op de bouw van vestigingssteden, hun koperen toppen en geleidingen en leylijnen of volg Erik en Patricia). Met waterstof worden nu reeds machines van o.a. Stork aangestuurd en kan gratis worden gereden. Satanisten van Kerk-bank-Royals-Staat echter, houden de oligarchie en daarmee vervuiling en slavernij in stand. Nederlandse slaven worden via bank desnoods kaalgeplukt om torenhoge energierekeningen te betalen. Onze topfloppers willen niet delen maar stelen. 2. 🇸🇦Er was geen rente op leningen, banken in Libië waren staatsbedrijven en leningen aan al haar burgers tegen 0 % rente bij wet. 2. 🇳🇱 Banken in Nederland zijn georganiseerde misdaadverenigingen met satanische elite in lead. Zonder bank in NL BV geen huis, geen inkomsten; bankiers zijn zionisten en offeren kinderen. Men onthoudt ism juristen en staatslieden (als burgemeesters en politici die zij spekken) uit vrijmetselaars-serviceclubs niet-logeleden van elk recht en ondersteunt satansistenvrienden als deurwaarders om mensen naar de afgrond te helpen. Woekerrentes en handel met voorkennis naast flitshandel maakt burgers slaaf van hun huis, dat staatsbezit wordt middels communistisch afpakbeleid. Moeders en kinderen zijn derderangs burgers waardoor pedosatanisme vermakkelijkt wordt. Moederschap wordt geëlimineerd met behulp van banken. https://www.trudiverstegen.nl/category/vrijmetselarij/mijn-verhaal-rabobank/ 3. 🇸🇦”Thuis” beschouwde Moammar als een mensenrecht in Libië - Gaddafi zweerde dat zijn ouders geen huis zouden krijgen voordat iedereen in Libië een thuis had. De vader van Kaddafi was overleden terwijl hij, zijn vrouw en zijn moeder nog in een tent woonden tijdens zijn bewind. 3. 🇳🇱(Veilig😏)”Thuis”wordt door de Nederlandse Bank-Staatsmaffia louter voor logeleden beschouwd als mensenrecht. - Rutte en zijn vrijmetselaars- en bankvrienden plegen georganiseerde misdaad om moeders dakloos te maken opdat kinderen als prooi naar logeleden kunnen van wie hun vrouwen volgens sharia doodgemarteld worden https://www.trudiverstegen.nl/terreur-uit-sadisme-van-ex-en-zijn-freemason-vader-❌kinderen-❌huisje❌boompje-beestje-❌rechtsbescherming-⛔%EF%B8%8Faangiften-⛔%EF%B8%8Fburgerrechten/ en/of via door satanische kasteelvrouwen opgerichte Jeugdzorgmaffia waar kinderen misbruikt en gefixeerd worden om ze sneller geslachtsrijp te maken en ouders leeggesjeesd worden met Romeins theater rechtspraak via de Rechtbank, zusterbedrijven van de satanische banken. Geheime genootschappen bekokstoven tijdens kinderverkrachten en -moorden wie wat hoe doet om vrouwen te breken. Voor elkaar door elkaar. https://www.trudiverstegen.nl/octag...s-omdat-ze-zelf-ziek-zijn-van-alles-ontnemen/ https://www.trudiverstegen.nl/voor-de-derde-keer-gewist-van-facebook-door-de-rabobank/ 4. 🇸🇦Alle pasgetrouwden in Libië kregen $ 60,000 Dinar (US $ 50,000) door de overheid om hun eerste appartement te kopen, dus om te helpen met opstarten de familie. 4. 🇳🇱Vanuit de biblebeltmaffia werd in Nederland omstreeks 2000 secondlove.nl, later Tinder en nog later innercircle geïnitieerd om zoveel mogelijk Sodom en Gomorra te realiseren. Alleen satanische logeleden hebben recht op huisvesting, anderen worden van huis, haard, kinderen beroofd met behulp van andere logeleden. Ons kent ons, ongelimiteerde misdaad jegens vrouwen en kinderen is gedoogbeleid in Nederland. Het beleid in Nederland is de Sharia. Ongehoorzame vrouwen die psychopaten verlaten worden van huis, inkomsten, kinderen en boedel geroofd met behulp van de overheid ter pleasen van bankiers. https://www.trudiverstegen.nl/ed-sp...ef-belachelijk-te-maken-i-s-m-maffiavrienden/ Aangiften doen wordt vrouwen geweigerd. Politie is er louter voor bescherming van de pedomaffia. Hetgeen bevestigd wordt met de luciferiaanse vlam op hun pet. Ambtenaren moeten de satanseed afleggen en trouw zweren aan de koning op straffe van gijzelingname of kinderroof. https://www.trudiverstegen.nl/nol-k...jk-laat-mijn-aangiften-weigeren-en-seponeren/ 5. 🇸🇦Onderwijs en medische behandelingen waren gratis in Libië. Voor Gaddafi is slechts 25 % van de Libiërs geletterd. Tijdens zijn bewind was het cijfer 83 %. 5.🇳🇱Onderwijs onder staatsdictatuur behelst op een aantal lagere scholen kindermisbruik en pedofilieles, vaccinaties en verlichting middels satanisch ritueel misbruik veroorzaken veel autisme met bijkomende dyslexie, levenslang betalen voor hoger onderwijs, voorkeursbehandeling voor logeleden binnen universiteiten en hoge scholen geven support aan behouden van satanische dictatuur met logeleden op topposities. Dyslexie in Nederland is toegekomen en men maakte een staatsverdienmodel naast Jeugdzorg om eindcontrole te behouden inzake vaccinatiedwang. Alles is in dezen in handen van Augeo - met wie de Staat een zelfverrijkend, ter ontvolking kinderroofbeleid startte in samenspraak met Partners voor Jeugd onder leiding van satanische oude adel. https://www.trudiverstegen.nl/de-tweede-man/ . Misbruik van ouders en kinderen geschiedt door dit eliteconcern van familie de Rijke. https://www.trudiverstegen.nl/op-ve...beth-nobel-in-memoriam-arthur-swensen-deel-2/ 6. 🇸🇦Als Libiërs een boerencarrière willen maken, kregen ze landbouwgrond, een boerenhuis, apparatuur, zaden en vee om hun boerderijen te starten - allemaal gratis. 6. 🇳🇱 Boerencarrière is louter mogelijk wanneer je doet wat de Roverheid en indertijd de koning zegt. En natuurlijk precies doet wat zij wensen en dat behelst bidden tot Satan. En je leven lang lijd in plaats van een leven leid. De bank blijft in charge. Als je niet gehoorzaamt raak je je bedrijf kwijt. De bankmaffia helpt daaraan mee. Dit betekent dat je je eerstgeborene offert, medewerking verleent aan bevoordelen van logeleden zoals bijvoorbeeld door jouw kinderen die advocaatje gaan spelen als Mieke de Hart(die medewerking verlenen aan georganiseerde misdaad), je oogst inkrimpt om schaarste en hongersnood te bewerkstelligen. De Boerenleenbank, de huidige Rabobank deed handeldend met voorkennis de ruilverkaveling waarbij jij ook -mits je meedeed aan hun kindoffers)- een graantje mocht meepikken en logelid mocht worden en daarmee kon groeien. https://www.trudiverstegen.nl/witte...en-nobodies-in-de-zaak-verstegen-vs-splinter/ . Nood is uiteraard dat je medewerking blijft verlenen aan ontvolking en minder produceert en/of jezelf met drugs criminaliseert. At their service. 7. 🇸🇦Als Libiërs de onderwijs-of medische faciliteiten die ze nodig hebben in Libië niet konden vinden, gebruikte de overheid geldmiddelen om ervoor naar het buitenland te gaan - niet alleen gratis, maar ze kregen US $ 2, 300 / mth accommodatie en autostoelage ... 7. 🇳🇱Als Nederlanders onderwijs-of medische faciliteiten nodig hebben worden kinderen van logeleden als Rotary, Zwanenbroeders, Noorse Broeders, Scientology-kerkgenootschappen, Vrijmerselarij, Rozenkruisers bevoordeeld. Zo kent Rotary uitwisselingsprigramma’s en zeer goede medische hulp voor logeleden. Wel moet je hiervoor als logelid je kind anaal laten verkrachten om het te verlichten opdat het in staat is om pathologisch te liegen en te intimideren
een satanisch beleid en bewind in stand te houden in zijn of haar volwassenheid. Als niet-logelid ben je vogelvrij in de medische wereld. Je wordt dan onder dwang gevaccineerd en/of gepathologiseerd. Logeleden trachten je dan wanneer je lichamelijk letsel hebt, voor gek te laten verklaren en te vermoorden.
. 8. 🇸🇦In Libië tijdens de heerschappij van Gaddafi, als een Libiër een auto koopt, subsidieerde de overheid 50 % van de prijs. 8. 🇳🇱In Nederland, als je een auto koopt, betaal je 50% bovenop de prijs aan de overheid en betaal je om de pedomaffia te spekken ambtenaren te kunnen betalen jou van alles te ontnemen middels kromspraak door satanische juristen en middels vaccinatiedwang te vermoorden. 9. 🇸🇦De prijs van benzine in Libië is $ 0. 14 per liter in Gaddafi-tijd. 9. 🇳🇱De prijs van benzine in Nederland is 🤑€1,82 en daarmee de allerhoogste ter wereld. Nog afgezien van wegenbelasting, leegsjeesboetes en verplichte staatsverdienmodellen eromheen. 10. 🇸🇦Libië had geen buitenlandse schuld en de reserves bedroegen $ 150 miljard - nu wereldwijd bevroren. (Octagon Bankmaffia
in charge https://www.trudiverstegen.nl/octag...s-omdat-ze-zelf-ziek-zijn-van-alles-ontnemen/). 10. 🇳🇱 Nederland heeft een staatsschuld van €375.791.420 oftewel bijna 376 miljard welke nu daalt dankzij massamoord middels vaccinatiedwang en traumatiseren, bestelen en onteren van haar burgers; https://www.destaatsschuldmeter.nl/. 11. 🇸🇦Als een Libiër na het afstuderen geen dienstverband kon krijgen, zou de staat het gemiddelde salaris van het beroep betalen alsof hij of zij in dienst is tot tewerkstelling wordt gevonden. 11. 🇳🇱Als een Nederlander na het afstuderen geen dienstverband kan krijgen moet hij of zij middels de participatiewet tewerkgesteld worden in volstrekt alternatieve sectoren. Deze wet wordt ook gebruikt om vrouwen te werk te stellen en hun kinderen in kinderopvang te moveren. Verarming en wanhoop maakt dat veel vrouwen die legaal mishandeld worden in Nederland met support van de luciferiaanse politie tot zelfmoord geholpen worden zoals Simone Schapendonk, mama van vier. Tewerkgesteld mbv Cassade en WMO Gemeente Waalwijk binnen Kansenfabriek Waalwijk, van kinderen en huis beroofd, legaal door buren mishandeld en een handje geholpen in levensberoving door GGZ. Allen ketenpartners ten uitvoer in massadepopulatie. https://www.trudiverstegen.nl/2020/11/01/ 12. 🇸🇦 Een deel van de Libische olieverkoop werd rechtstreeks gecrediteerd op de bankrekening van alle Libische burgers. 12. 🇳🇱 De Nederlandse verkoop van Cocaïne https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Cocaïnefabriek, van olie (Shell), van intellect (
) wordt louter aan satanische elite en Zionisten bestreed. De Nederlanders zijn slaven van het kunnen betalen van hun hypotheek en belastingen met het hierbovengenoemde bank-elite-logeleden in charge. Goal is massamoord en de rest “You Will Own Nothing”. Middels valse inningen als toeslagenaffaire en het nog extremer corrupte jeugdzorg worden alle ouders van hun reserves en middelen ontnomen opdat hij kinderen als staatsbezit kunnen worden gestolen. 13. 🇸🇦 Een moeder die beviel van een kind kreeg US $ 5, 000 13. 🇳🇱 Een moeder werd verplicht onverdoofd bevallingen te doorstaan waarbij zowel moeder als kind konden overlijden. Nederland doet aan uithuisplaatsingen en zelfs UITBUIKPLAATSINGEN waarbij zelfs bij mij bekende artsen die tegen overheidsmisbruik zijn voordat ze bevallen van hun kind geroofd worden. Een moeder heeft in Nederland geen rechten en haar kind wordt ontnomen als zij geen inkomsten via werk heeft. In Nederland zijn 700000 kinderen uithuisgeplaatst op basis van bedrog https://www.trudiverstegen.nl/meineed-silke-van-puijenbroek/ ter bevoordelen van elite-logeleden en om satanisch ritueel misbruik binnen jeugdzorg -opgericht door satanische kasteelvrouwen- te faciliteren. In charge zijn satanisten binnen kerk-bank-Royals-Staat. Nederland is epicentrum kinderhandel. In elk dorp en elke stad worden sinds eeuwen kinderen verkracht en geofferd door satanische notabelen en kerkgenootschappen. https://www.trudiverstegen.nl/truus-schouten-under-construction-alles-komt-aan-het-l-i-c-h-t🌟/ 14. 🇸🇦Een brood in Libië kostte $ 0.15 tijdens de heerschappij van Kaddafi. 14. 🇳🇱Een brood in Nederland is de laatste eeuw van 0,05 ct. naar €2,36 gestegen. 15. 🇸🇦25 % van de Libiërs behaalde een universitaire graad, tijdens de heerschappij van Kaddafi. 15. 🇳🇱12% van de Nederlanders behaalde een universitaire graad. 16. 🇸🇦Kaddafi voerde ' s werelds grootste irrigatieproject uit, bekend als het Great Man-Made River project, om water gemakkelijk beschikbaar te stellen in het woestijnland. 17. 🇳🇱Nederland werkt mee aan het HAARP-programma om haar land en inwoners te vernietigen respectievelijk uit te roeien. Middels broeien en verbranden en overstromingen. https://m.youtube.com/playlist?list=PLDJkPyzbXqSEQMbe8H_XaShteXBA4hGW4 Als Libië onder Khadaffi ′′Dictatuur ′′ heet, vraag ik me af wat voor leiderschap de satanisten die jullie als “democraten” zien hebben. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Libië Goedheid wordt bestraft, ziekelijk satanisch machtsmisbruik en dictatuur worden beloond? O ja, jíj staat, ja júllie staan onze beroepsidioten dit gedrag toe! Sterker nog: je sponsort je eigen ondergang! Trudi Verstegen Mama tegen de maffia Openbaar Aanklager en Openbaar Onderzoeker Children’s Defense Force www.trudiverstegen.nl www.childrensdefenseforce.com https://m.youtube.com/channel/UCukzScAk-5cDYuSZ1skazOQ/videos?view=0&sort=p&shelf_id=0 Ps, ik zou best een kolonel met dezelfde goal als Khadaffi willen spreken en of desnoods willen zijn. In mijn uppie voor jullie en onze levens, kids en toekomst knokken is echter ondoenlijk en allesbehalve fijn!😇
Iran was ook een goed rijk land. Zie de overeenkomsten in

Dorothé
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Na Bodegraven nu ook Bolsward? WAAR IS HET BEWIJS? Je kunt niet zomaar een Van Dissel.of een Rutte van van alles betichten, in een rechtsstaat is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ik word doodmoe van alle hysterie en hype, ook in onze kringen. Stop met die dopamineverslaving, slik wat ivermectine en blijf vooral kalm en rustig, denk voordat je doet!

Mike
 

Zathras

Well-known member
Wat Jan Bennink hier bedoelt is dat Jan Roos en Dennis Schouten in contact zijn met de ouders van 2 minderjarige meisjes die door een jurylid van een bekende talentenjacht zijn misbruikt. Ze kunnen nog niet zeggen wie het is, maar ze laten overduidelijk merken dat het om Marco Borsato gaat die jurylid is bij The Voice Kids.
Dat zou zeker 10 minuten spektakel opleveren en daarna glas, plas, was. Gok ik
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.250
Berichten
336.428
Leden
8.055
Nieuwste lid
AnnaKarina
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan