KWF

Elk bedrijf dat reclame maakt wantrouw ik. Soms kom ik er niet onderuit, maar ik mijd ze liever. Reclame = leugens vertellen. Mijn zoon (9) snapt dit gelukkig ook inmiddels. Ik kijk dan ooit amper kabeltv, want ik hoef niet met reclame geconfronteerd te worden.

 
Quote:
Maar als goed naar deze reclame luistert zeggen ze dus zelf dat ze helemaal geen geld meer nodig hebben, en dat ze zelf ook overbodig zijn want de kennis en technologie is er.


Iedereen die projectmanagement doet, weet dat een project minstens 3 belangrijke factoren heeft. Tijd, geld, mankracht (capaciteit). Als de 'deadline' al op 20 jaar staat, kun je andere 2 factoren kennelijk ook bepalen. Tenzij het een leugen is.

Het signaal stimuleert de schapen om meer geld te geven zodat er misschien nog sneller resultaat is. We kunnen geen tijd verliezen, hup, kanker de wereld uit!

Maar toen ik mijn collega destijds vroeg: "Wat gebeurd er als KWF morgen kanker de wereld uit kan helpen, wat gebeurd er dan met KWF?". Een blik van ongenoegen was mijn deel, maar een antwoord kreeg ik niet. Toen ik later vertelde dat ik wel geloofde dat voeding een belangrijke factor in de strijd tegen ziekte is, werd dat stellig ontkent en speelde dat geen enkele rol. Dit in tegenstelling tot hun eigen campagne "6x Sterker tegen kanker".

Ik ben blij voor KWF gewerkt te hebben want dat heeft mijn ogen nog verder geopend.

 
Pff, ze stonden net ook weer voor mijn deur van de KWF... Ik kan er bijna boos om worden..

"Nee sorry, ik doneer niks, dus je zult toch verderop moeten gaan kijken". "Wil je dan ook niet mee doen aan onze speciale KWF loterij?" :evil: :twisted: :evil:

Maarja, die jongen wist waarschijnlijk ook niet beter.

 
Wij moeten opdraaien voor het geld zodat de farmaceutische industrie straks woekerwinsten kan maken zonder al te veel te hoeven investeren.

 
Kanker zelf is een loterij en de hoofdprijs is...geen kanker. Slechts enkelen winnen deze prijs, de rest 'krijgt' het 'zomaar'. Nee, voeding heeft er niets mee van doen! We zijn schapen die onszelf vrijwillig naar de slacht laten leiden:

http://endoftheamericandream.com/archives/19-surveys-which-prove-that-a-large-chunk-of-the-population-is-made-up-of-totally-clueless-sheeple

Mike

 
Haha, als ik dit artikel lees, dan mag je toch wel concluderen,

dat 95% van de amerikaanse bevolking een stemverbod zou moeten

hebben, omdat ze geen ene reet van het hele systeem snappen!

Maar iedereen volk krijgt zijn leider die het verdient! En als je niet

die wetten volgt, die door de Schepper zijn opgelegd, dan komt de

de duivel aan de macht! Het is dus een van de twee, een andere mogelijkheid

is er dus niet! Dus mensen die nog in demonencratie geloven, dream on!!!

 
zizou789:

Dus de ene belemmering inruilen voor de andere.

Een mens is een vrij wezen die in vrijheid zelf zijn weg terug naar zijn oorsprong moet gaan.

De Koran of de Bijbel laat de mensen zelf hun licht daarin vinden en hun licht daarin schijnen, laat hun daar zelf tussen de regels door lezen, de mens weet wat goed of slecht is, leer beeldspraak te lezen. Laat deze boeken je hart openen in plaats van het koude verstand. Als ieder mens in zichzelf vrede vindt, is er alleen een bestuur systeem nodig dat iedereen laat overzien wat er bereikt is en wat er nodig is, en dat we geestelijke wezens zijn die hier een leerschool vinden, een leerschool die hier veel sneller te vervolmaken is dan aan de gene zijde, omdat hier de materie alles vertraagt en je voor voldongen feiten plaatst, aan gene zijde kan je alle kanten op gaan of geslingerd worden (waar je intenties of zoektocht liggen) als je kracht daar niet gevestigd is in het AL. Hier is een jaar en jaar, aan de gene zijde is een jaar honderdduizenden jaren. De ware meester zit in je hart, leer met je hart te denken, je kunt leermeesters hebben die de juiste weg aangeven, maar je moet het zelf doen. Jezelf verbinden met het AL (God of Allah).

Ieder mens is een uniek wezen, dus een priester of imam kan en moet alleen maar eerlijke en goede raad geven meer niet, ieder mens heeft zelf een Godsvonk in zich dat zich wil verenigen met het AL, dat terug wil keren naar zijn oorsprong. Ongeacht of de mens arm of rijk is of welk geloof hij ook heeft..................

Het belangrijkste is voor de mens om zijn verbondenheid met het AL weer te vestigen, en dat moet hij alleen doen, zijn hart is zijn hart en niet iemands ander hart.

Waar velen bij elkaar komen, worden plannen gemaakt tegen de mensheid in. De mens moet zijn vrijheid in zichzelf zoeken en openbaren. Heeft de mens dat vervolmaakt dan zullen alle mensen die dit vervolmaakt hebben in vrede leven omdat ze door het zelfde principe begeesterd zijn. En zo zal er een sterke uitstraling zijn naar andere mensen die dezelfde weg willen opgaan. Het is dadelijk zo, of je kiest voor de eeuwigheid of voor de verdoemenis.

Kalifaat of democratie of communisme of wat dan ook, daar moet je het niet zoeken. Het geheim zit in de Godsvonk in je hart. Het kind moet weer tot de Vader komen. Daar was de vrije wil voor bedoeld, dat we geen robots zijn maar dat we door waar te nemen en door ervaringen in gaan zien waar de echte kracht en vrijheid en vrede ligt. En die kan een mens alleen maar in zichzelf vinden, hij moet een verbond aan gaan met zijn Godsvonk.

 
Quote:
Dus mensen die nog in demonencratie geloven, dream on!!!Zizou, dat wat wij hier in de westerse wereld hebben is geen democratie maar fascisme.

Als wij nu eerst eens de huidige officiële staatsvorm van constitutionele monarchie omzetten naar constitutionele republiek en deze dan daadwerkelijk implementeren in plaats van deze schijn democratie dan zijn wij al een heel stuk beter af.

Kan je een voorbeeld noemen van een succesvol land dat deze khilafah heeft ingevoerd?

 
het islamitische rijk, heeft in totaal 1300 geregeerd.

en in de vorige eeuw is het laatste stukje al khilafah -otmaanse rijk- opgeschort!

Het islamitische rijk strekte zich uit tot het gehele afrikaanse continent, een

heel groot stuk van azie, en een deel van europa! Maar door interne strubbelingen, en kolonisatie en invoering van democratie was het begin vorige eeuw over, met het ooit zo welvarende, en verlichtende islamitische rijk! En we kunnen nu concluderen, dat het nu heel erg triest gesteld is met de islamitische landen; en dat hebben de moslims allemaal aan hun zelf te wijten door al khilafah te verslonzen, en er niet meer voor te strijden!

 
Heeft niks met de Kalifaat te maken, maar met de mensen zelf. En ervoor strijden is een verkeerde uitleg van jou. De mens moet in zichzelf strijden, en niet tegen de wereld.

Het gaat om de mens zelf en niet om wat voor Kalifaat of Democratie of Communisme ook.

Het gaat erom God of Allah zelf te verwezenlijken in jezelf.

Je kunt alleen je karakter mee nemen naar gene zijde. En op je karakter wordt je beoordeeld aan gene zijde. Wee wie kwaad gesproken heeft of gemoord heeft in mijn naam (God of Allah), want ik ben de liefde en wijsheid en vrede zelf.

 
Ik vind het prima hoor, dat mensen hier in demonencratie geloven, maar het is een een systeem wat nooit tot succes zal leiden in welke hoedanigheid dan ook; er wordt er namelijk maar 1 geaccepteerd, en dat is al khilafah! Al khilafah is: onderwerping, en democratie is: je begeertes volgen, waarvan de meeste denken dat het een goed en eerlijk systeem is! En aangezien de mens over het algemeen van dingen houdt, wat uiteindelijk niet leidt tot succes, behoren moslims zich gewoon te onderwerpen aan al khilafah!

Maar mensen die in the ´american dream´ willen geloven, ga je gang, zou ik zeggen!

 
Onderwerping is een begeerte van allen moeten vallen onder een fascistisch communistisch systeem.

Vrije wil is het belangrijkste, begeerte of niet.

Onderwerping leidt niet tot leren, vergeet niet de aarde is een leerschool.

 
In een islamitische staat, ben je niet verplicht je te bekeren! Dus

in die zin, is er een vrije wil. Maar verder valt onder al khilafah, wel de

islamitische regels waaraan gehouden moet worden – ook als niet moslim zijnde-, net zoals een

democratisch systeem haar regels heeft! Dus als mensen in een volledig vrije wil geloven, dat is dus niet zo! Je bent altijd afhankelijk van regels in welk rechtsysteem dan ook!

 
De Moren vestigden het emiraat, later kalifaat van Córdoba. Córdoba was ooit één van de belangrijkste steden ter wereld. In de 10e eeuw was het de op één na grootste stad ter wereld, met een voor toen ongekend hoog inwonertal van 500.000. Córdoba was de hoofdstad van het middeleeuwse Kalifaat van Córdoba. Uit die glorietijd zijn talrijke monumenten overgebleven, waarvan de Mezquita het beroemdste voorbeeld is. Ook beschikte de bevolking van Córdoba over de grootste bibliotheek ter wereld met 400.000 boeken. In het bijzonder overtrof het boekenbestand van Córdoba alles wat men in de rest van Europa aan kon treffen. Sommige bibliotheken in de stad beschikten over honderdduizenden boeken, iets wat naar de maatstaf van islamitische bibliotheken niet buitengewoon was. Echter, wanneer men dit vergelijkt met de bibliotheek van het klooster van St. Gallen dat toendertijd met haar 600 boeken een van de grootste en bekendste was in Centraal-Europa, dan ziet men in de rijkdom aan kennis waarover de moslims beschikten. Hiernaast beschikte eenieder van enige aanzien in al Andalus nog over een eigen, private bibliotheek. De moren waren tolerant en verdraagzaam. De toestand van de lagere volksklassen en van de Joden verbeterde. De Christenen en de Joden mochten hun eigen godsdienst behouden. De Moren hieven belasting op grondeigendom in natura, en verdeelden de zo verkregen grond weer onder de arme boeren (Zakāt). Zo raakte de christelijke adel en kerk in Al-Andalus langzaam zijn monopolie op landbouwgrond kwijt, en nam de rurale armoede en kindersterfte onder kleine boeren sterk af. Ook introduceerden de Moren nieuwe landbouwtechnieken. Daardoor groeide de voedselproductie, de bevolking en de levensverwachting in Al-Andalus veel sneller dan in de rest van Europa. Door dit succes ontstond er brede koopkracht, waardoor ook de industrie en handel het heel goed deden. In de periode van het Kalifaat had de stad al een riolering en een stadsverlichting. Door de herverdeling van grond en rijkdom werd de islam een populaire godsdienst onder arme Spanjaarden, en velen keerden zich af van de Roomse Kerk, aangetrokken door de sociale effecten van de islam. Daarom werd de Andalusische islam door Roomse en adellijke leiders elders in Europa soms als een grote politiek-economische bedreiging ervaren. Enkele jaren na 711, toen het schiereiland al voor een groot deel in handen van de Moren was, werden zij tegengehouden in de Slag bij Covadonga. Dit wordt gezien als het begin van de Reconquista (="herovering"), wat nogal optimistisch gesproken is aangezien de christenen bijna geheel Iberië binnen tien jaar verloren aan de moslims, terwijl de uiteindelijke heroveringsstrijd pas in 1492 werd voltooid en dus zo'n 770 jaar duurde. Wat de moslims op het Iberisch schiereiland opgebouwd hadden, vernietigde de Reconquista (de “wederovering” door de christenen van Spanje op de moslims) op haar beurt op barbaarse wijze. In die strijd zouden de partijen bovendien jarenlang in gewapende en betaalde vrede (taksen) met elkaar leven en wisselende bondgenootschappen sluiten, en kan er dus niet gesproken worden van een verenigd 'christelijk front' tegen 'de moslims'. In de bijna 6½ eeuw, waarin Spanje onder Moors bewind heeft gestaan, is het land tot bloei gekomen. De Moren voerden de islam in en er ontwikkelde zich een Moors-Spaanse cultuur van het allerhoogste wereldniveau. Sevilla, Córdoba en Granada groeiden uit tot wereldsteden. Door een uitgekiend irrigatiesysteem bloeide de landbouw met landbouwproducten, door hen meegebracht uit Azië. Ze plantten olijfboomgaarden in het zuiden, dadelpalmen op Mallorca en sinaasappelen in de omgeving van Valencia. De bloeitijd van de Moren lag tussen 926 en 1030 onder heersers als kalief Abd Er Rahman en Al-Mansoer, die als regent optrad voor kalief Hisham II. Door onderlinge verdeeldheid aan christelijke kant eindigde de reconquista pas met de val van Granada op 2 januari 1492 t.g.v. de belegering door de Reyes Católicos. Deze datum wordt vaak beschouwd als de eigenlijke vereniging van Spanje. Kort hierna tekenden Ferdinand II van Aragón en Isabella het zogenoemde Verdrijvingsedict, waarin alle Joden werden gedwongen zich te bekeren tot het christendom of het land, met achterlating van hun goud, zilver en geld, te verlaten.

Simpelgezegd, dankzij de Moros leven we in Europa niet meer in hutten en hebben we kennis.

 
Dank je JVG voor de uitgebreide geschiedenisles.

Hoe komt het toch dat het ineens weer over religie, geloof en politiek gaat?

Om in te gaan op de gedachte dat bijvoorbeeld 'christenen' verantwoordelijk waren voor de Inquisitie. Of zoals hierboven staat dat de moslims voor welvaart zorgden in Cordoba. Het volgende wil ik daar op toelichten.

Zoals we weten is er altijd een kleine top van mensen die verantwoordelijk zijn voor oorlog, vrede of welke politieke wending dan ook. Of het nu democratie is, fascisme, dictatuur of een andere vorm van 'bestuur' er is altijd een top die 'leiding' heeft.

In het geval van de Inquisitie waren het de Rooms Katholieken. En daarvan dus nog maar de edelen, de rijken, de invloedrijken. In naam dus 'christen' maar absoluut niet in hun daden. Dat staat echt recht tegen over elkaar. De invloed die de RKK destijds heeft verkregen is nauwelijks verdwenen. En ze zijn er naar mijn idee niet christelijker op geworden.

Dat de RKK een leger gebruikte om mensen te bekeren wil niet zeggen dat het leger 'christelijk' was omdat de RKK zichzelf zo noemde.

In vergelijking zouden de legers in Afghanistan en Irak vandaag de dag Zionistisch moeten zijn omdat hun leiders Zionisten zijn. Dat klopt toch niet?

Je kunt dus niet zeggen dat 'de christenen' of 'de moslims' of 'de boedhisten' ergens verantwoordelijk voor zijn. Want het zijn allemaal mensen, individuen die allemaal een eigen keuze maken om te gehoorzamen aan de leiders, of te gehoorzamen aan hun overtuiging. Want dat is het verschil: gehoorzaam je God, Allah, je intuitie of gehoorzaam je een zogenaamde gekozen leider? Die laatste zal zeker niet kunnen oordelen over het hiernamaals, reincarnatie o.i.d.

En ja, de mensen in Cordoba zullen misschien heel erg goed hun best hebben gedaan vanuit hun overtuiging om een goede economie en een goede welvaart te verzorgen. Maar dat maakt ze nog niet tot een collectief van moslims. Want dat is generaliseren en daar moet je als altijd heel erg mee oppassen.

Wat dit ook alweer met KWF te maken heeft weet ik zo even niet.

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.480
Berichten
507.080
Leden
8.638
Nieuwste lid
maartje.1234
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan