Zijn dierlijke eiwitten verzurend voor je lichaam?

Ufo

New member
Een stelling die ik las op Internet: Om dierlijke eiwitten af te breken ontstaan er zuren in het lichaam die worden afgebroken door calcium. Als de hoeveelheid calcium in het lichaam minimaal is, wordt het uit de botten gehaald, waardoor botontkalking ontstaat.

Waar of niet waar?

 
Dit wordt vooral veel beweerd over melk. De theorie luidt als volgt: melk is verzurend en dus onttrekt melk calcium aan de botten, om de verzuring op te heffen. Conclusie: melkproducten veroorzaken osteoporose. In Finland drinkt men veel zuivel en kent men ook veel osteoporose, dus: case closed.

Uitgangspunt hiervoor is de volledig achterhaalde en failliete zuur-basen-theorie, die stelt dat voedingsmiddelen met een zure pH ook daadwerkelijk verzurend uitwerken in het lichaam, waardoor er calcium zou moeten worden onttrokken aan het lichaam om hiervoor te compenseren. Weston Price zag deze theorie, die toen in opkomst was, als een 'modetheorie' en waarschuwde voor het hanteren van de pH-meter als graadmeter voor 'goede voeding', omdat het grotendeels vermijden van zure voedingsmiddelen onherroepelijk leidt tot een te geringe inname van de belangrijkste bouwsteen van bot, nl. fosforzuur.

Het belangrijkste argument tegen de foutieve zuur-basen-theorie is wel dat als de vroege mens hier naar geluisterd had we nu hier niet hadden gezeten. Een overwegend basisch voedingspatroon is nl. een overwegend vegetarisch voedingspatroon. Dit strookt niet met de bevindingen van Weston Price die 14 natuurvolkeren wereldwijd bezocht en onderzocht en a) geen enkele vegetarier onder hen tegenkwam en b) constateerde dat de voedingspatronen van deze volkeren steevast overwegend zuurvormend waren. De man in zijn eigen woorden hierover:

Vegetarisme

Quote:
Het is van belang dat ik tot op heden geen enkele groep onder de primitieve rassen heb gevonden die uitstekende lichamen ontwikkelde en onderhield door volledig van plantaardig voedsel te leven. Een aantal groepen probeert dit te doen en mislukt hier duidelijk in.


Quote:
Tot op heden heb ik geen enkele primitieve groep gevonden die een voortreffelijke lichaamsbouw had en hield door volledig te leven van plantaardige voedingsmiddelen.

Ik heb in vele delen van de wereld zeer vurige bepleiters van ethische systemen aangetroffen die de beperking van voedingsmiddelen tot plantaardige producten voorstonden.

Overal waar men zich langdurig aan deze leer hield, vond ik beduidend meer bewijs van degeneratie in de vorm van cariës en bij de nieuwe generatie in de vorm van abnormale tandbogen dan bij primitieve groepen die zich hier niet aan hielden.


Zuren en basen

Quote:
Een belangrijke bron van misverstanden wordt gevormd door aan mode onderhevige literatuur en dogma’s, zoals bijvoorbeeld de misvatting van velen dat zij uitsluitend alkalische voedingsmiddelen dienen te nuttigen en dat er een groot gevaar verbonden is aan de consumptie van zuurvormende voedingsmiddelen.

Bij de primitieve rassen heb ik nagenoeg geen verschil gezien tussen het zuurvormende, op vlees gebaseerde voedingspatroon van de geïsoleerde Eskimo’s van het verre noorden en het minder zure, op groenten en melk gebaseerde voedingspatroon van andere groepen als effectieve factoren ter beheersing van cariës.

Het is belangrijk om te beseffen dat ons lichaam een mechanisme heeft voor het onderhouden van het juiste evenwicht tussen zuren en basen in het bloed en dat deze slechts binnen een zeer nauwe grens varieert, ongeacht of het gegeten voedsel nu zuur of basisch is.


Quote:
Van belang is dat fosforzuur juist een belangrijk onderdeel vormt van de zuurgraad van overwegend zuurvormende voedingsmiddelen. Wanneer men zuren gaat vermijden of verminderen, betekent dit vaak een vermindering van fosfor, een onmisbaar onderdeel van zowel zacht als hard weefsel.

Ik ben ervan overtuigd dat er veel schade wordt toegebracht door de misvatting dat de zuur- en basengraad iets anders zou zijn dan mineralen en andere elementen.

Veel volgers van aan mode onderhevige voedingstheorieën hebben lijsten gemaakt van voedingsmiddelen op basis van hun zuur- of basengraad zonder dat ze enige notie hebben van de stoornissen die het gevolg zijn van het veroordelen van een voedingsmiddel, omdat het fosforzuur bevat, zonder te beseffen dat fosfor alleen maar zuurvormend kan zijn als dit niet geneutraliseerd wordt door zich te binden aan een basisch element.


Quote:
Terwijl ik deze tekst voorlees, werd ik onderbroken door een verpleegster met de vraag of zij zich moest houden aan het voorschrift, dat door sommige groepen zo krachtig wordt gepropageerd, dat eiwitten nooit in combinatie met koolhydraten zouden moeten worden gegeten.

Maar zelden heb ik waar dan ook ter wereld zo veel fysieke volmaaktheid aangetroffen, met een hoge mate van weerstand tegen onze moderne degeneratieve ziekten, als bij de inwoners van de eilanden van de Stille Zuidzee. Hun voeding bestond vrijwel dagelijks uit eiwitten van dierlijk leven uit zee, gecombineerd met koolhydraten van hun groenten van het land, waarvan er vele het nodige zetmeel bevatten.

Dit gold net zo goed voor de Kelten op de Buitenste Hebriden, die vrijwel volledig leefden van haver en zeedieren.


Quote:
In geen enkel geval is het mijn bevinding geweest dat de verandering van een hoge immuniteit naar een hoge vatbaarheid voor cariës bij deze primitieve rassen ook maar iets te maken had met een wijziging van overwegend basische voeding naar een overwegend zuurvormend voedingspatroon, wat in de lijn der verwachting zou zijn als de zuur-basentheorie op waarheid berustte.

Als dat alles is wat vereist is, waarom heeft de toevoeging van natriumbicarbonaat [Noot van de vertaler: Ook wel ‘zuiveringszout’ genoemd. Price verwijst hiernaar omdat dit een extreem basisch zout is.] aan een ontoereikend voedingspatroon dan niet geleid tot de beheersing van cariës?


Behalve de volkomen simplistische theorie over zuren en basen bestaat er ook de zgn. 'bloedgroepentheorie', die even onzinnig is. Price kwam erachter dat de voedingspatronen van deze 14 natuurvolkeren ogenschijnlijk zeer uiteenliepen, afhankelijk van het klimaat en ecosysteem waarin men zich bevond, maar dat onder de miscroscoop de grote gemene deler bleek te zijn dat ALLE volkeren, zonder uitzondering, minimaal 10 keer zoveel vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) consumeerden als de gemiddelde Amerikaan van zijn tijd. Kennelijk hadden alle volkeren dus precies hetzelfde nodig, maar bood de natuur verscheidene wegen om hetzelfde te verkijgen in verschillende delen van de wereld. Hier beschijft Price dit:

Quote:
Met betrekking tot het wereldwijde probleem van cariës is het van groot belang om te beseffen dat deze rassengroepen, die door de juiste voedselkeuze immuniteit wisten te verkrijgen, dit met zeer verschillende voedingspatronen deden, als we kijken naar het type voedingsmiddel en de benaming ervan.

Hun efficiënte voedingspatronen kwamen echter zeer overeen wanneer we uitgaan van het mineraal- en vitaminegehalte. Het belangrijkste verschil in chemisch opzicht met moderne voedingspatronen is het aantal bouw- en reparatiestoffen ten opzichte van de warmte- en energiefactoren, of calorieën. In het algemeen bevatten de efficiënte, primitieve voeding een beschermingfactor die twee tot zes keer zo hoog is als de vervangende, moderne voedingsmiddelen.

De buitengewoon vitaminerijke zuivelproducten en het volle roggebrood van de bevolking van de afgelegen Zwitserse valleien, met eens per week vlees en groenten wanneer deze beschikbaar zijn, meestal in de zomer, boden een hoge immuniteit.

De mensen op de Buitenste Hebriden kregen hun hoge immuniteit via zeedieren, haverkoek en havermoutpap met een beperkt aantal groenten in het seizoen. Zij consumeerden ook plantaardig zeevoedsel.

De Eskimo’s en de Indianen in Alaska en het verre noorden kregen een hoge immuniteit door consumptie van weefsel van zee- en landdieren met een beperkte groenteconsumptie en een nog beperktere voorraad zaden. Groenten werden in het seizoen gegeten en in sommige gebieden werden deze opgeslagen. Men at ruimschoots dierlijke organen.

De volkeren op de eilanden van de Stille Zuidzee, of deze nu Polynesiërs, Melanesiërs of Micronesiërs waren, kregen hoge immuniteit door veel dierlijke voeding uit zee, zee- en landplanten, een beperkt aantal zaden en door leliewortels, of taro, te eten.

De Afrikaanse veestammen hadden een hoge immuniteit door de consumptie van groot en klein wild, wilde planten en, indien beschikbaar, grote en kleine dieren uit zoete of zoute wateren.

De Maori’s in Nieuw-Zeeland hadden een hoge immuniteit voor cariës door veelvuldig zeedieren, zeeplanten, zeedieren en hun eitjes en landvogels, zaden van bomen en planten, hoofdzakelijk varenwortels, te nuttigen.

De Indianen op de vlaktes van Noord- en Zuid-Amerika hadden een hoge immuniteit door veel organen en weefsel van wilde dieren te eten, aangevuld met een grote verscheidenheid aan plantaardig voedsel en met dieren uit zoete en zoute wateren, voor zover ze hier aan konden komen.

De kuststammen van Noord- en Zuid-Amerika hadden een hoge immuniteit door veelvuldig zeedieren te combineren met planten in het kustgebied.

De Indianen uit het oerwoud van het Amazonegebied genoten een hoge immuniteit door ruimschoots zoetwaterdieren, kleine landdieren en vogels en wilde planten en zaden tot zich te nemen.

Bij al deze groepen bestond het vervangende, commerciële voedingspatroon uit geraffineerde suiker, geraffineerd meel, blikvoedsel, plantaardige vetten en witte rijst.

Onderdeel van mijn onderzoek was het verzamelen van voedingsmiddelen die zij nuttigden. Deze analyseerde ik in mijn laboratorium op hun chemische bestanddelen.

Ik deed ook klinisch onderzoek naar personen onder moderne, hoogst vatbare groepen die hun immuniteit voor cariës waren verloren en vervolgens speciale verrijkte voeding kregen om hen zo veel mogelijk dezelfde hoeveelheid mineralen en vitamines te geven als de efficiënte, primitieve voedingspatronen.

Dit leidde niet alleen tot het voorkomen van cariës bij praktisch alle proefpersonen, maar wist tevens actieve cariës bij ruim negentig procent van de bestudeerde personen te beheersen.


Ik heb deze en andere zinvolle uitspraken van Price op een rijtje gezet hier:

https://www.fatsforum.nl/topic/weston-price-in-zijn-eigen-woorden

Ikzelf heb hier ook een artikel aan gewaagd:

https://www.fatsforum.nl/topic/waarom-de-zuur-basetheorie-en-de-bloedgroepentheorie-niet-kloppen

Deze artikelen van mijn hand hebben hier eveneens betrekking op:

https://www.fatsforum.nl/topic/kritiek-op-weston-price-en-mijn-antwoord-daarop

https://www.fatsforum.nl/topic/waarom-een-boek-uit-1939-allesbehalve-achterhaald-is

https://www.fatsforum.nl/topic/plantaardige-en-vlezige-praatjes

https://www.fatsforum.nl/topic/vetverbanding-en-suikervergisting

https://www.fatsforum.nl/topic/de-hormonale-hierarchie

https://www.fatsforum.nl/topic/de-bron-van-alle-kwaad-suiker-zetmeel-en-koolhydraten

Nog even specifiek iets over melk:

Wat vaak in de discussie ontbreekt is de WELKE-vraag: WELKE melk? Hebben we het over bewerkte of over onbewerkte melk? Je ziet ook vaak terugkomen: 'rood vlees veroorzaakt darmkanker'. WELK vlees? Vlees uit de bio-industrie van zieke dieren die op een onnatuurlijke manier worden gehouden en volgepompt worden met antibiotica en groeihormonen of dieren die buiten staan en hun natuurlijke voer eten? Wie ziekte eet krijgt ziekte, wie gezondheid eet krijgt gezondheid. Zout zou de bloeddruk verhogen. WELK zout? Keltisch zeezout, dat ongeraffineerd is en 84 mineralen en spoorelementen bevat, waaronder het BLOEDDRUKVERLAGENDE mineraal magnesium? Of geraffineerd tafelzout dat teruggebracht is naar zijn kern, natriumchloride, en 'anti-klontermiddel' bevat op basis van aluminium? Een groot verschil, als je het mij vraagt.

Zo ken ik talloze mensen met een zgn. 'lactose-intolerantie' de wonderbaarlijke 'genezingen' ervaren door het drinken van... rauwe, onbewerkte melk! En melk veroorzaakt osteoporose? Correlatie is geen causatie. Alleen maar omdat er in een land als bijv. Finland veel zuivel wordt geconsumeerd en er tegelijkertijd veel osteoporose voorkomt, wil nog niet zeggen dat er een rechtstreeks verband is tussen zuivelconsumptie en osteoporose. In westerse landen rijdt men bijna allemaal een auto. Ook komt er veel hart- en vaatziekte voor. Veroorzaakt autorijden daarmee hart- en vaatziekte? Dit is pseudowetenschap eerste klas en zo kan ik alles 'bewijzen' op basis van statistische correlatie!

Consumptie van (rauwe) melk wordt ook vaak in verband gebracht met tandsteen, kalkafzettingen op tanden en kiezen. Veroorzaakt de rauwe melkconsumptie daarom dan de tandsteenvorming? Laat ik enkele argumenten naar voren brengen die deze stelling plausibel zouden kunnen maken, met mijn vriendin als praktijkvoorbeeld:

Begin dit jaar liet mijn vriendin zich testen op diverse zaken, waaronder haar vit. D-gehalte. Dit bleek erg laag te liggen. Vit. D heet niet voor niets calciferol en speelt dus een belangrijke rol in de opname van calcium (er is dan ook wel degelijk een rechtstreeks verband tussen lage vit. D en osteoporose). D.m.v. inname van levertraan hebben we haar vit. D-gehalte binnen enkele maanden omhoog weten te krijgen naar de juiste waarden, maar desondanks heeft ze nog steeds last van tandsteenvorming als gevolg van vrije calcium in haar bloed.

Is het de melk? Of is het haar stress die ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid magnesium ontbreekt die haar calcium oplosbaar moet houden? Melk is over het algemeen geen goede bron van magnesium (tenzij de wei heel erg in balans is), wel van calcium. Dan ligt het niet zozeer aan de melk, maar aan de stress. Nu supplementeert ze dan ook met magnesium en we zullen zien of dit het gewenste resultaat oplevert. Melk bevat echter wel voldoende fosfor en vetoplosbare vitamines, beide van belang voor botopbouw. Jij mag het zeggen. Het is in ieder geval niet zo simpel als de stelling: melk is verzurend en onttrekt calcium aan de botten, vooral je bedenkt dat botervet (melkvet) een BASISCH vet is!

Wat veroorzaakt dan die verzuring? In de wetenschap wordt verzuring op celniveau het 'Warburg-effect' genoemd, naar Otto Warburg, die dit voor het eerst ontdekte. Dat is dan ook gelijk alles wat met de bevindingen van de m.i. briljante Warburg is gebeurd. Om verzuring goed te begrijpen, moeten we naar de ultieme verzurende ziekte kijken: kanker. Warburg ontdekte dat er geen kankercellen bestaan, maar gewone cellen die aan zuurstoftekort leiden. Het omslagpunt ligt al bij 35% zuurstoftekort, dan wordt een cel al een kankercel.

De mens is een op zuurstof gebaseerd organisme dat vetten hoort te verbranden (ketose) en op ketonen hoort te draaien, hij hoort geen suikers te vergisten (glycolyse) en op glucose te draaien, want dat is voorbehouden aan primitieve organismes. En dat is precies wat zo'n complexe cel overkomt als de bloedsuikerspiegel steevast te hoog is: de cel wordt primitief en schakelt over van respiratie (vetverbranding) op anaerobe fermentatie (suikervergisting) en gaat terug in de evolutie naar het plantenstadium. Net als een plant ademt deze primitieve cel, die zijn hogere functie van samenwerking met andere cellen heeft moeten opgeven, het zure CO2 in en basische zuurstof uit. Daarnaast zorgt het fermentatieproces voor de productie van melkzuur. Het is de CO2 en het melkzuur die de cel doen verzuren.

Dit heeft werkelijk niets met de inname van 'verzurende' voeding te maken! Waar dan wel mee? Zuiker, zetmeel en koolhydraten. De mens is niet gemaakt om op glucose en/of fructose te draaien. Een mens heeft ongeveer een theelepeltje glucose per dag nodig en het lichaam kan dit zelf aanmaken door eiwitten om te zetten in glucose. Daarom zijn er ook geen essentiele suikers, maar wel essentiele vetzuren en aminozuren. En wat is het laatste woord van beide termen? ZUREN! Zuren zijn bouwstoffen, daarom is fosforZUUR ook een bouwsteen van botten en daarom hebben we DNA en RNA (A = ACID). Zie hierover ook mijn artikelen, de links staan hierboven.

Hopelijk zie je nu waarom de zuur-basen-theorie achterhaald en simplistisch is. Net zo simplistisch als de calorie in/calorie uit-theorie over lichaamsbeweging en overgewicht, die ervan uitgaat dat het lichaam een verbrandingsmotor is. Dit soort onzin gaat voorbij aan het feit dat het lichaam een zeer complexe enzymatisch en hormonaal 'verwerkingsbedrijf' is, met allerlei alchemische omzettingen (stof-wisseling), waarbij de keten zo sterk is als zijn zwakste schakel.

Mike

 
Quote:
Uitgangspunt hiervoor is de volledig achterhaalde en failliete zuur-basen-theorie, die stelt dat voedingsmiddelen met een zure pH ook daadwerkelijk verzurend uitwerken in het lichaamHet uitgangspunt even terzijde latend, heb ik zelf altijd ingesloten waarschuwingen gezien als "Niet alle zure voedingsmiddelen werkend verzurend, soms integendeel, bv citroen."

 
Het hangt volgens die theorie dan ook (oa?) af van de basische of zure mineralen en niet van de smaak.

 
Een vraagje n.a.v. een email wisseling met iemand waarvan de vader darmkanker heeft, o.a. een tumor op de poortader dat niet operatief verwijdert kan worden. Hij heeft een vraag over het volgen voedingspatroon. Ik heb hem al het een en ander doorgegeven

Zijn vader krijgt iig 1x per week een ozon behandeling en vitamine C infuus.

Er is hem een chemo 'aangeboden' maar dat wil de beste man niet omdat hij vreest dat de kwaliteit van leven er niet beter op wordt.
Quote:
De filosofie achter het eten volgens dr. Price en een Ketogeen dieet begrijp ik en sluit en aan bij het volledig mijden van suiker, zodat het lichaam overgaat van een lactose voeding op een Ketone voeding (verbranding).

Maar betreft eten volgens deze diëten voor kanker patiënten wordt er gewaarschuwd voor:

- Dierlijke eiwitten jagen groeihormonen aan.

- En Gerson zegt: als mensen dierlijk voedsel blijven eten worden de pancreatische enzymen te zeer aangesproken.

Ik lees ook weer positieve resultaten over het dieet van Moerman en Houtmuller.

Het te volgen dieet vind ik heel moeilijk, mocht jullie op dit gebied nog tips, verklaringen, uitleg of uitsluitingen hebben, dat hoor ik dat graag, want ik kom er tot op heden niet uit.


Lia

 
De bronnen die dergelijke beweringen doen zijn altijd veganistisch en in hun pseudo-religieuze voedselovertuiging is vleesconsumptie hun versie van de erfzonde: het is allemaal fout gegaan toen de mens vlees begon te eten. Je kunt daar nog een rauw tintje aan geven: het is allemaal fout gegaan toen de mens vlees begon te eten en zijn eten warm ging maken. Er is geen evolutionaire basis voor deze beweringen en daarmee zijn dergelijke 'argumenten' meteen ontkracht.

Wel is het zo dat bij kankerpatienten het maagzuur en de spijsverteringsenzymen kunnen ontbreken om vlees goed te kunnen verteren. Dan is er nog geen reden om het niet te doen, maar dan zijn vloeibare varianten een veel betere optie (beestenbottenbouillons, kefir, rauwe melk, smoothies etc.). Deze zijn sowieso een goed idee om regelmatig te consumeren, wat je ook wel of niet mankeert!

Ik wil wel nog 1 ding rechtzetten: eten volgens WAPF en een ketogeen voedingspatroon zijn niet een en hetzelfde! Dat lijkt misschien zo omdat ik een chapter van de WAPF heb en deze site en tegelijkertijd een voorstander ben van een zo ketogeen mogelijk voedingspatroon, maar tussen wat de WAPF voorstaat en wat ik voorsta bestaan veel overeenkomsten, maar ook enkele cruciale verschillen. Zo ben ik geen voorstander van granen, of je die nu weekt, fermenteert, kiemt, voor mijn part ga je ermee jongleren!

Mike

 
Gisteravond een mooi staaltje meegemaakt van hoe religie en veganisme samen komen. In het publiek zaten enkele streng christelijke mensen die beweerden dat de mens van oorsprong een fruitarier is. Het gaat om de volgende bijbeltekst:

Quote:
Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’


Dit is afkomstig uit Genesis 1. Wat was hun argument tegen vleesconsumptie? 'Dat was na de zondeval'. Ik kan met dergelijke mensen niet praten. Zondeval of geen zondeval (als je daarin gelooft), sindsdien is de mens volop vlees gaan eten. En niet zo'n klein beetje ook! Barry Groves citeert in zijn boek Eet vet, word slank talloze verwijzingen in de bijbel naar dierlijk vet.

De vrouw die mij dit vertelde liet me weten dat haar zus 58 jaar was en veganist en zich prima voelde. 'Nog wel,' zei ik, 'ze teert op haar reserves en het is nog maar de vraag hoe lang dit goed gaat'. Uiteraard vielen mijn woorden niet in geode aarde bij deze toehoorders. Het zij zo...als het uiteindelijk toch fout blijkt te gaan, don't come cryin' to me!

Voor mij is dit bewijs dat er letterlijk een eeuwenoude agenda bestaat die ons richting vegetarisme wil bewegen (en daarmee onvruchtbaarheid), gekoppeld aan selectieve spirituele teksten (die veel ouder zijn dan de bijbel zelf) om toch maar vooral een mannelijk en destructief mensbeeld en wereldbeeld te verschaffen. Mind control!

Mike

 
Religie en evolutie is moeilijk te combineren. En die God(waar is die trouwens)had toch echt wel kwade bedoelingen.Maar ja ,we(ik niet)zijn dan ook zondaars en moeten lijden.

Je merkt,ik heb er niets mee en nooit gehad ook niet

 
Quote:
Dit is afkomstig uit Genesis 1. Wat was hun argument tegen vleesconsumptie? 'Dat was na de zondeval'Vreemd. Want in Genesis staat ook heel duidelijk dat de mens wel aangeraden cq bevolen wordt vlees te eten.
Quote:
Genesis 9:

1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.

2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.

3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.


http://www.second-opinions.co.uk/bible-tells-us-to-eat-meat.html#.UdaP_vvCTIV

 
Een ander 'argument' dat nog naar voren werd gebracht was dat quinoa alle 8 essentiele aminozuren bevat en je daarvoor dus geen dierlijke producten nodig hebt. Uit dit artikel van de WAPF blijkt dat bepaalde (combinaties van) plantaardige voedingsmiddelen weliswaar deze 8 aminozuren kunnen bevatten, maar dat je er dan vrachten van moet eten om aan de benodigde hoeveelheid van deze aminozuren te komen. Een mooi voorbeeld is rijst met bonen. Bevat weliswaar alle essentiele aminozuren, maar je moet er dan zoveel van eten dat je dit onmogelijk op kunt, plus je zit jezelf vol te laden met zetmeel, dat je bloedsuiker verstoort.

Als het al waar is dat quinoa alle essentiele aminozuren bevat, dan is er nog een ander argument dat je hiertegenin kunt brengen: vegetarisme/veganisme is een luxe die je je alleen in de moderne gegblobaliseerde wereld kunt veroorloven. Quinoa groeit nl. niet lokaal en noten en soja evenmin, twee andere, veel gebruikte eiwitbronnen van vegetariers en veganisten. Het komt allemaal uit Verweggistan en is niet lokaal. Welke complete eiwitbronnen zijn wel lokaal te verkrijgen? Juist ja, dierlijke!

Mike

 
Mike nu zeg je ook iets wat mee alle problemen op de wereld zou kunnen oplossen en wat het ook veroorzaakt.

Namelijk voeding verbouwen zien als een manier om geld te verdienen en te maken. Terwijl als ieder zijn eigenste grond had met vee en zo meer was de mens zelf voorziend, en kon ruilen met zijn buren van wat hun in overschot hadden.

 
@Amancay,

Klinkt leuk maar zou zeker niet zo romantisch zijn als dat het klinkt.Persoonlijk ben ik blij met vele luxe zaken die mijn leven vergemakkelijken.wanneer we onze eigen voeding(iedereen dus)zouden verbouwen leefden we nog steed van de hand tot de mond en was er geen ontwikkeling mogelijk .waarschijnlijk waren wij er niet eens of waren we allang dood.Op die roze wolk wil van vroeger was alles beter wil ik niet zitten.

Dat neemt niet weg dat zoals het nu ervoor staat duidelijk beter moet,zeker nu we zoveel kennis wereldwijd hebben.

Mike heeft gelijk,de veganisten/tariers pikken een graantje(wel ok iets meer)mee van onze ontwikkeling. :!:

 
Ontwikkeling in materieel opzicht of ontwikkeling in geestelijk opzicht, dan kies ik voor geestelijke ontwikkeling.

Heb jaren zo geleefd in Argentinie, met zelf jagen, eigenste stuk grond, geen stress, niks romantisch gewoon leven, en je leert jezelf zo kennen, en je ontwikkeld jezelf wel, je leert dat alles in golven gaat, je leert voorraden aan te leggen, je leert water te zuiveren, je leert op jezelf te vertrouwen, je hebt natuurlijk wel wat startkapitaal nodig, maar heb je alles goed op orde dan leef je echt. Vindt je rust in de dingen die belangrijk zijn. En verbouwen, nee hoor, eigenste vee, fruitbomen, water, visgebieden. Wegens familie omstandigheden moest ik terug naar Nederland.

Ik zag geen roze wolk, ik zag daar wel indianen die al eeuwen zo leefden. Waar ben je met je luxe zaken als er morgen een energie crisis is. Het enigste zekere wat je kunt hebben is, kun je je op jezelf verlaten als de nood daar is. Ik kan overleven in de natuur als het moet. Maar ja er zijn nu eenmaal luxe zaken nu, dan nog kies ik voor meer soberheid.

De kennis in de wereld wordt verkeerd gebruikt. Je kunt wel zelf voorziend zijn en toch luxe hebben. Als de industrie er maar is voor de mensen en niet voor het geld en hebzucht.

En vergeet ook niet ZONDER VOEDSEL ECHT PURE VOEDING is er geen ONTWIKKELING mogelijk.

 
2Amancay,

Moet een fijne tijd zijn geweest.

Maar hoe zou je in argentinie gekomen zijn zonder energie en vervoer? Zoiets hangt niet aan de bomen.

Je geeft ook aan dat er wel iets startkapitaal nodig is.Moet toch ook eerst verdiend zijn.Wanneer je alleen maar met het vinden van voedsel bezig bent gaat dat niet lukken.

Ik denk niet dat het mogelijk is om met z'n allen als die indianen te leven.

Het is zeker noodzakelijk om op jezelf te vertrouwen wanneer dat noodzakelijk is(eigenlijk altijd dus).

Ik denk dat geestelijk ontwikkeling altijd in dienst moet staan van leven en dus ook op materieel vlak,al is het maar een pijl en boog.De geest is niet los te koppelen van leven en alles wat daarbij hoort.

Ik begrijp je verhaal en de strekking ervan , maar wanneer we het hebben over een manier van leven die beter is dan moet dat voor iedereen toepasbaar zijn.Neemt niet weg dat wanneer jij of iemand anders de kans krijgt om op een bepaalde manier te leven deze dan ook gepakt moet worden.

 
Ja Ad het is zo de intenties van de mensen zou bij samenwerking en ten bate van allen moeten liggen, dan is alles toepasbaar.

Maar ik heb in mijn leven al gemerkt dat jezelf de stap moet zetten, en als anderen niet die stap willen zetten het zij zo.

En nogmaals, je kunt alleen je karakter meenemen, als je aardse leven ten einde is. Dus alles kan beter ten bate van je geestelijke ontwikkeling liggen, ook al ben je rijk of arm, of heb je veel of weinig. Wat uitgaat van de mond verontreinigd meer dan wat ingaat in de mond. Je kunt het hier zo makkelijk maken als je wilt, maar zorg dan ook goed voor je karakter, dat is wat eeuwigheidswaarde heeft, al het andere niet. Dus van mij mag je alle gemakken van de moderne wereld hebben, als je maar niet je karakter vergeet.

 
“Kijk nou toch eens naar ons. Alles is andersom, alles staat op z’n kop. Dokters vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen het recht, universiteiten vernietigen kennis, regeringen vernietigen vrijheid, de belangrijke media vernietigen informatie, en godsdienst vernietigt spiritualiteit.”

--Michael Ellner, Amerikaanse therapeutische hypnotist

Mike

 
Ja goed filmpje he Tanja? Ik heb hem hier laatst ook al gepost.

Ik ken die gozer nog van een aantal jaar geleden, toen ging hij maar door over verzuring dit verzuring dat haha! Nu heeft hij eindelijk het licht gezien.

En "de wetenschapper" legt het erg goed uit vind ik.

 
Ja super! was ik zeker op vakantie dat ik die post van jou heb gemist, naja deze is zo goed, die mag wel dubbel gepost worden nietwaar?

Hij legt het inderdaad goed uit, alleen zegt hij niet zo veel over voeding, voornamelijk over bica en basisch water. Hij neemt wel gelijk de anorganische mineralen kunnen we niet opnemen mythe mee en dat we melkzuur produceren blijkt ook een mythe te zijn.

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.459
Berichten
488.839
Leden
8.624
Nieuwste lid
BobEssex73
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan