• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

X22 Report

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - we are OPERATIONAL:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - de wind neemt toe in september, de atorm volgt in oktober:Mike
 

Medusa

Well-known member
Weer een gedeelte door Paul vertaald:

Ep. 2873b - Gelijke Gerechtigheid Volgens De Wet [Zoals Geschreven], De Storm Komt Eraan, Pijn/Gerechtigheid Komt Eraan

X22 Report van 13 september 2022

Vertaling van 38:38 tot 44:13 door Paul Harmans

Hat andere dat zeer interessant is, is dat Trump continue de Truths van Anons ReTruth op Truth Social (‘Truth’ is de aanduiding gebruikt voor een bericht op Truth Social, zoals ‘Tweet’ op Twitter. Vert.). En het lijkt erop dat het nepnieuws hierover verontrust raakt. Dit komt van Vice Media en dit is wat het zegt: ‘Trump doet geen moeite meer zijn steun voor QAnon te verbergen.’ Ten eerste, het is niet QAnon, er is Q en dan zijn er Anons, zij (de media) hebben de term QAnon verzonnen. En het is geen sekte, het is als een encyclopedie van alles dat we vandaag de dag zien. Om ons te laten begrijpen wat eraan komt. Dat is alles wat het is. Zij maken er meer van omdat ze zich erdoor bedreigd voelen. En Trump deelt continue deze informatie en daar maken ze zich zorgen over, want ‘wat gebeurt er als Q echt is?’ ‘Wat gebeurt er als het Trump is?’ ‘Wat gebeurt er als het Kash Patel is?’ ‘Wat gebeurt er als het iemand anders is?’ Ik bedoel, we weten niet precies wie het is.

Maar Trump liet een song genaamd: ‘I Am Q’ (Ik Ben Q) tijdens zijn rally horen, iets dat ik zeer interessant vind. En zodra dat bekend werd en Trump begon met het reTruthen van iedereen, van alle Anons, kwam plotseling dit artikel uit: ‘Michigan vader die zijn vrouw vermoordde en op zijn dochter schoot, was het QAnon konijnenhol binnengegaan en er knapte iets in hem, zei zijn dochter’. Dus plotseling brengen ze dit verhaal naar buiten. Zie je hoe ze hier naartoe werken? Het is zeer belangwekkend.

Maar Trump reTruthed iets zeer interessants, en dit is van PatriotsInControl, dat is waar deze afbeelding vandaan komt. En de afbeelding zegt: ‘DE STORM KOMT ERAAN’. En, valt het je op, op deze afbeelding van Trump staat (op zijn revers. Vert.) de Amerikaanse vlag en er is de letter Q. Waarom zou Trump dit reTruthen? TheStormHasArrived17 schrijft dit:

‘Laten we dit eens overzien:

1. Trump en Scavino posten stormvideo’s met de song WWG1WGA als soundtrack.
2. Trump speelt deze soundtrack tijdens zijn slotwoorden in zijn laatste rally, compleet met onweer op de achtergrond.
3. De koningin overlijdt.
4. Trump reTruth een afbeelding (meme) van hemzelf waarop hij een Q speldje draagt en met de tekst op de afbeelding: ‘de storm komt eraan’.

Op dit punt, iedereen die ontkent dat Q een wettige operatie was aangesloten bij de Trump regering, zit in een grote zelfverloochening – en dat is oké. We zullen iedereen binnenkort verwelkomen!’

En herinner je, hij (Trump) speelde ook een deel van de interessante song: ‘I Am Q’. Dus ze laten continue weten dat de storm eraan komt en dat die zeer, zeer snel nadert. En je kan zien dat hij ze binnen hengelt. Trump is het aas vanaf het allereerste begin. En als het aas hengelt hij de Deep State naar binnen, exact waar hij wil dat ze zijn.

Laten we eens teruggaan naar (Q) post 2173, dit is 15 september 2018. Het luidt:

‘SEPT -.17 -- [week van]

DECLASSIFICATIE komende?
MEER INCRIMINERENDE [TEKST] VRIJGAVES KOMENDE?
DONKER NAAR LICHT.
BOMTAPIJT>>>>MOAB (Moeder Aller Bommen. Vert.)
Q’

(Q) post 4686 van 13 september 2020 geeft een afbeelding van de Punisher en daaronder staat:

‘GELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS DE WET [ZOALS GESCHREVEN].
TRANSPARANTIE [ONTHULLING] EN AANSPRAKELIJKHEID [GERECHTIGHEID] IS DE ENIGE WEG VOORWAARTS.
TOEKOMST VAN ONZE REPUBLIEK STAAT OP HET SPEL.
WATERGATE X 1000
SEPT 14-18, 21-25 [trek het na en volg de gebeurtenissen]
Heeft Kevin zijn wekker gezet?
Q’

Wel, een hoop mensen refereren aan Kevin Corke (FoxNews) waar hij zegt dat hij op zomervakantie is en in september weer terug is. Dus, exact nu, weten wij dat declassificatie eraan komt, Trump heeft de declassificatie en we weten dat Durham op jacht is, hij onthult alles bij de rechtszaak, we weten dat de Supreme Court gaat kijken naar de verkiezingszaak, we weten dat Elon Musk een rechtszaak in oktober zal voeren en de aandeelhouders hebben inmiddels aangegeven dat zij willen dat Musk Twitter koopt, dit gaat zeer, zeer interessant worden. En dan hebben we natuurlijk Weiss met de Hunter Biden laptop. Al deze informatie komt allemaal tezamen op dezelfde tijd naar buiten. En alles dat ze hebben geprojecteerd op Trump, is ALLES dat zij hebben gedaan, plus meer.

En ik geloof dat mensen het beginnen te zien, een hoop informatie komt nu naar buiten. En natuurlijk, het nepnieuws zal het verdraaien, ze zullen er niets over rapporteren, ze zullen doen wat ze kunnen. Maar bedenk je, DHS (ministerie van binnenlandse veiligheid), het nepnieuws, de corrupte politici, zij blijven constant zeggen dat MAGA (Make America Great Again) en de Anons een bedreiging vormen. De andere sociale mediaplatforms geven misinformatie desinformatie en haat uit.

Maar bedenk, deze informatie (de declassificatie. Vert.) komt niet van complotten. De informatie zal komen van gerechtsdocumenten. Als het van gerechtsdocumenten komt en we exact zien wat zij hebben gedaan, dan verdwijnt de complottheorie. Dus als de complottheorie verdwijnt en het nep nieuws, big tech, de corrupte politici, de puppetmasters het narratief niet meer onder controle hebben, wat gaan ze dan doen? Ze zullen dingen moeten afsluiten, ze moeten het allemaal blokkeren. Of ons heel, heel erg bezig laten houden met een communicatie black-out en wellicht een beangstigende gebeurtenis (het ‘noodzakelijke scare event’ dat Q aanhaalt. Vert.).

Denk aan dit alles en bedenk hoe Trump en de goeden deze mensen een bepaald pad laten volgen. Ze zijn erin getrapt, ze zitten in de val. Net zoals Elon Musk het bestuur van Twitter in de val heeft laten lopen, ze zijn genaaid. De Deep State is genaaid. De goeden hebben de volledige controle.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - scare event wordt waarschijnlijk toch Rusland-Oekraine:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - mooie weekafsluuter weer:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
X22 Spotlight met Paul Manafort, voormalig campagneleider voor Trump en zelf tot politieke gevangene gemaakt.


Interessant om te horen dat Manafort actief was in OEKRAINE voordat hij door Trump werd gevraagd om zijn verkiezingscampagne te leiden. Alle wegen leidden vanaf het begin reeds naar Oekraine. Officieel was Manafort actief met Oekraine proberen te laten aansluiten bij de EU, maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat hij daar was om de achterdeurdeals van Joe en Hunter Biden in kaart te brengen. Manafort zegt aan het eind dat de verkiezingsuitslag van 2020 niet ongedaan gemaakt gaat worden en dat we dat ook niet moeten willen, maar dat is natuurlijk wel wat er staat te gebeuren in Red October.

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - goed begin van de week, de slapende reus is ontwaakt, mass public awakening = GAME OVER:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - kort maar krachtig deze keer:Mike
 

Medusa

Well-known member
Pentagon opens sweeping review of clandestine psychological operations
The Pentagon has ordered a sweeping audit of how it conducts clandestine information warfare after major social media companies identified and took offline fake accounts suspected of being run by the U.S. military in violation of the platforms’ rules.

Opmerkingen vooraf Paul bij bovenstaand artikel over het Pantagon:
Dave van X22 bespreekt dit voorafgaand aan wat ik vertaald heb ook, maar ik geef het even kort samengevat weer. Het Pentagon, het hoofdkwartier van het leger, waarvan aan de top Biden aanhangers staan, gaat een onderzoek doen naar psyops (psychologische operaties) uitgevoerd door een onderdeel van de militaire inlichtingen en waar de Biden aanhangers in het Pentagon geen vat op hebben. Hoe het komt dat zij daar geen controle over hebben, is vanwege het feit dat Trump en zijn team die psyop (Q) eind 2017 geactiveerd hebben en Trump heeft tijdens zijn laatste maanden als president devolutie geactiveerd, wat inhoudt dat een klein deel van de militaire top (dus niet de door Biden aangestelde top in het Pentagon) de touwtjes in handen heeft en op de achtergrond het land bestuurd.

Devolutie is onderdeel van de grondwet en een president mag dat officieel en wettelijk in uitvoering brengen als daar een dringende noodzaak toe is en die noodzaak was in dit geval de gigantische fraude bij de 2020 verkiezing waardoor een staatgreep is gepleegd op de legale en wettige Trump-regering.

Normaal gesproken zou het Pentagon volledig op de hoogte moeten zijn van psyops waarvoor zij opdracht behoren te geven en die vervolgens door sommige legeronderdelen worden uitgevoerd. De meeste psyops zijn geheim en daar wordt door de top geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven en zij hoeven ook geen onderzoek naar de psyop te doen, want ze weten er alles van en hebben er zelf voor getekend. Behalve… als het gaat om, zoals nu, een psyop ingesteld in 2017 en sinds die tijd wordt uitgevoerd door een inlichtingenonderdeel van het leger dat niet onder hun bevel staat, waar zij geen enkele opdracht voor hebben gegeven en waar ze geen enkele vat op hebben.

Sinds Trump in de afgelopen weken duidelijk heeft laten blijken op de hoogte te zijn van Q en alle info daardoor verstrekt aan de anons. Staan de media en de Linkse politici op hun achterste benen en besteden opeens volop aandacht aan Q. Nu gaat het Biden Pentagon dus in opdracht van de Deep State onderzoek doen om te achterhalen waar die bepaalde psyop met zijn zeer belastende informatie over de Deep State corruptie en misdaden, vandaan komt en wie daartoe opdracht heeft gegeven.

Ep. 2878b - [Deep State] Is Bang & Wanhopig, Informatie Oorlog, Ministerie Van Defensie Onderzoekt Psyop Programma

X22 Report van 19 september 2022

Vertaling van 26:00 tot 30:08 door Paul Harmans

De regering van de VS heeft toegegeven dat ze betrokken zijn bij zwarte (geheime) en grijze (minder geheime) psyops (psychologische operaties) via de CIA en witte (openlijke) psyops uitgevoerd door het Amerikaanse leger. Maar de media en Links willen dat iedereen psyops associeert met desinformatie. Waarom? Zij worden onthuld door de voortgaande militaire psyop bekend als Q.

We zitten middenin een propagandaoorlog, het is een informatieoorlog. En Biden heeft de aandacht afgeroepen voor hemzelf, voor de CIA, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor het feit dat het leger online een psyop uitvoert en Biden en het ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA vinden dat niet leuk. De entiteiten die in het geheim het meest betrokken zijn bij de Deep State corruptie en openlijk wrok koesteren tegen de voortgaande Amerikaanse militaire psyop. Dat is buitengewoon abnormaal en het bewijst dat deze elementen binnen het Amerikaanse leger niet optreden in overeenstemming met Biden.

Het bevestigt tevens dat er een voortgaande informatieoorlog gaande is tussen facties binnen de regering. Beide kanten vertellen een tegengesteld verhaal. En hoe gaan we weten welke kant gelijk heeft en welke niet? Wel, je gaat documentatie zien, je gaat feiten zien, je gaat de waarheid zien. Dat is hoe je weet welke kant de waarheid vertelt. En ik geloof dat Trump en de patriotten deze informatie zullen tonen.

De Deep State is momenteel in paniek. Zij hebben niet de controle over deze gehele operatie en ze trachten uit te vinden wie dat wel heeft. Waar komt dat allemaal vandaan? Bedenk je, toen zij eenmaal de Amerikaanse regering omver wierpen, werd (door Trump. Vert.) het leger erbij betrokken. Er was een revolte en ja, ze (het leger. Vert.) stonden Trump toe het af te handelen en hoe het uitgespeeld moest worden. Maar bedenk je, het leger is altijd op de achtergrond aanwezig. Alles wat we zien is als een gigantische show, het is om mensen wakker te maken, het is bedoeld zodat het volk het land weer terugneemt. Hoe neemt het volk het land terug? Ze willen dat de mensen gaan stemmen, ze willen dat de mensen hun systeem opheffen, ze willen dat het volk erbij betrokken raakt, dat is het hele punt hiervan. Dat is hoe dit land werd opgericht, het volk werd erbij betrokken, het volk vocht voor dit land en je vecht nu opnieuw voor het land, daar gaat het om hierbij.

En wat heel interessant is, is dat tijdens Trump’s rally beelden waren van Trump samen met een vlag waarop geen witte sterren stonden, iets dat heel interessant is. Het beeld werd op een bepaalde wijze gebracht om iedereen te laten zien: ‘kijk, hier is de vlag, er zijn geen sterren, wat betekent dat?’ Karma Patriot op Truth Social postte dit en schreef het volgende:

‘Boom! Daar zijn je sterren… je STEM!’

En ze refereert aan (Q) post 2403 (zie de link onder deze vertaling) Daar staat een vlag in en er zijn geen sterren. Het zegt:

‘WEES HET VERSCHIL. STEM’.

Daaronder staat:

‘Wij zullen onze taak volbrengen om je stem te beschermen.
Wil jij jouw taak uitvoeren?
Zul je de oproep beantwoorden?
WWG1WGA!!!
Q’

Daar zijn je sterren, iedere persoon, in elke staat MOET stemmen. En bedenk je, we kunnen hun systeem opheffen, ze kunnen geen fraude plegen. In feite, Biden vertelde zojuist dat de pandemie absoluut voorbij is, dus er is geen angst meer en in feite kunnen alle dropboxes, het stemmen per post en al het andere verdwijnen. Maar we kunnen zien dat de Deep State spelers hierover in paniek raken. Ze weten dat ze geen kans maken bij de midterms. Ze weten dat alles wat ze trachten te doen niet zal werken. En tevens zijn de midterms moeilijk te controleren, het is niet slechts een presidentiële race waar slechts twee mensen bij betrokken zijn. Hier heb je vele mensen die willen meedoen in de regering, met allemaal verschillende locaties en dat zal heel moeilijk zijn om controle over te hebben. En ik geloof dat ze momenteel de controle volledig hebben verloren en dat het volk de controle heeft. Dat betekent niet dat we onze waakzaamheid kunnen laten varen, het betekent dat we moeten pushen en pushen en we niet stoppen.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - van alle kanten worden [ZE] in de val gelokt door het creeren van precedenten, waardoor hun ware totalitaire gezicht voor de normies zichtbaar wordt (zie ook Baudet gisteren in de kamer):Habbenings!🐸

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2x X22 Report:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - zoals een forumlid al schreef: je voelt gewoon dat er iets aan zit te komen!Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22:Mike
 

Medusa

Well-known member

Forum statistieken

Onderwerpen
4.377
Berichten
408.917
Leden
8.491
Nieuwste lid
hoekie.01
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan