• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

X22 Report

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Hij werd boos nadat hij de oude software een paar keer niet goed gebruikte en hierop werd gewezen. Ook wel een egootje hoor, die Paul.

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - Hold the line:Mike
 

Medusa

Well-known member
Met dank aan Paul Harmans:

Deel 1
De Goeden Hebben De [Deep State] In Paniek Gebracht, Klaar Voor De Aanval, Houd Stand

X22 Report van 16 juni 2021

Vertaling eerste 7 minuten: Paul Harmans

De Deep State, de corrupte politici, het nep nieuws, de Big Tech bedrijven, ze bereiden zich allemaal voor op de fall out. Wat is de fall out? Wel, ik denk dat we dat wel weten, het wordt ‘de waarheid’ genoemd. De waarheid komt naar buiten. Niet alleen over de pandemie, niet alleen over de Rusland samenzwering, niet alleen over de protesten op 6 januari, maar de waarheid komt ook naar buiten over hoe de Deep State, hoe het nep nieuws, hoe Big Tech bedrijven en hoe de corrupte politici er allemaal bij betrokken waren en hoe zij bedrog pleegden. Dit is waarop zij zich voorbereiden, ze bereiden zich voor op de aanval van de goeden. Ja, ze hebben al plannen in beweging gezet. Ja, ze zullen trachten de stroom van informatie te blokkeren. Maar wij weten dat de goeden dat al weten. Wij weten dat ze een communicatie black-out trachten te bewerkstelligen. Maar het volk zal de waarheid gaan zien, de waarheid kan niet geblokkeerd worden, hoe hard zij ook hun best doen.

Laten we eens wat teruggaan in de tijd, ze trachtten de waarheid te blokkeren over de pandemie, over Hydroxychloroquine, ze trachtten de waarheid te blokkeren over waar het virus vandaan kwam, maar werkte dat? Waren ze in staat de waarheid tegen te houden? Bedenk je, in het begin van de pandemie, wat deden zij? Ze censureerden zoveel mensen als ze maar konden. Iedereen die de WHO vermeldde, iedereen die zei dat het virus vanuit Wuhan (lab) kwam. Iedereen die Hydroxychloroquine noemde. Iedereen die ook maar iets van deze dingen aanhaalde. Maar wat gebeurde er? Je werd gecensureerd en verbannen, maar hield dat het uitkomen van de waarheid tegen? Nee, want vandaag kunnen we zien dat alles is veranderd. We hebben de waarheid die naar buiten kwam over waar het virus vandaan kwam, Wuhan. Nu ligt Fauci onder het vergrootglas, de schijnwerper is recht op hem gericht. We weten dat de aantallen zijn gemanipuleerd bij de pandemie. We weten dat de gouverneurs, 5 van hen, mensen die ziek waren in verpleegtehuizen onderbrachten. We weten dat mondkapjes niet werken. En we hadden nooit een vaccin nodig, omdat we nooit een echte pandemie hadden. De waarheid kwam naar buiten!

Welnu, we beginnen de waarheid te horen over 6 januari (de bestorming van het Capitool. Paul). Herinner je je nog? Iedereen die ook maar iets zei over 6 januari die werd gecensureerd. (In de tweede vertaling meer over 6 januari en de betrokkenheid van de FBI daarbij, Paul) Dus nu weten we dat censureren de waarheid niet zal stoppen, de waarheid zal altijd naar buiten komen. Want ze kunnen niet alles censureren, of kunnen ze dat wel? Wel, de enige manier waarop ze dat kunnen is met een communicatie black-out. Maar zal dat ervoor zorgen dat de waarheid niet naar buiten komt? Nee. Zij denken dat het zal werken, zij denken dat als zij alle verschillende social media platforms sluiten, misschien een black-out in verschillende regio’s, zij denken dat ze daarmee de waarheid kunnen stoppen. Wel, dat zal mislukken. Waarom? Omdat de waarheid altijd naar buiten zal komen en vanuit de duisternis zal opduiken.

De goeden hebben de tegenmaatregelen al gereed staan. Zij weten als ze (de Deep State) over die grens gaan, dat zij bepaalde dingen moeten hebben klaarstaan om zeker te stellen dat wij nog steeds kunnen communiceren. Alles wat de Deep State, de corrupte politici, Big Tech, het nep nieuws trachten te doen, zal uiteindelijk mislukken. Dat betekent niet dat ze het niet zullen proberen. Zij zullen het proberen! De goeden weten dat ze het gaan proberen.

Maar de mensen zijn meer ontwaakt dan ooit voorheen. Ze zien alles, ze zien Biden daar bij de G7 vergaderingen, ze zien die belachelijke leiders daar, mensen lachen ze uit, ze nemen ze niet serieus, ze geloven niet in wat zij willen doen. Ze zien Biden met Poetin, Poetin veegt de vloer met hem aan, in feite kijkt de wereld naar de puppet masters en zeggen dat ze zwak zijn. En we zien dat Biden, en dat werd op camera vastgelegd door OAN en dat toonden zij, hij heeft kaarten in zijn handen, informatiekaarten zodat hij zich kan herinneren wat hij moet zeggen en het had te maken met Trump (zie de video voor wat er op de kaarten staat, Paul). Dus in feite was hij voorbereid om Trump zwart te maken.

Maar toen kwam Richard Grenell en hij reageerde hierop en tweette het volgende: ‘Raad eens wie er informatiekaarten meebracht bij de Trump/Poetin ontmoeting?’ Bedenk je, dat was ergens in 2018 in Helsinki. Het was Poetin die kaarten bij zich had, Trump had ze niet. Macht en zwakte. Trump had de macht daar. Poetin zagen we als zwak. Maar ik denk dat het niet alleen de mensen rondom de wereld zijn die dit zien, ik denk dat de mensen in dit land (Amerika) hem (Biden) als zwak zien, de schuld verschuift naar hem en de puppet masters.

En herinner je, Trump zei dat het 25e amendement terug zou komen als een boemerang op Biden. En ik denk dat die tijd eraan komt. Waarbij zij de zaak zullen benoemen en dat ze van hem af moeten komen. We moeten afwachten hoe dit allemaal uitgespeeld zal worden, maar ik denk dat dat er nu zit aan te komen.

Deel 2
De Goeden Hebben De [Deep State] In Paniek Gebracht, Klaar Voor De Aanval, Houd Stand

X22 Report van 16 juni 2021

Vertaling vanaf 25:26 tot 33:58 min.: Paul Harmans

Opmerking vooraf Paul Harmans: Zijn de FBI en het ministerie van justitie geïnfiltreerd door de Deep State en bieden zij Antifa en BLM bescherming? Inmiddels gaat het erop lijken dat de ‘muiterij’, de bestorming van het Capitool op 6 januari, een valse vlag aanval was. Uitgedacht en opgezet ver voor 6 januari en op aandringen van de hoogste democratische politieke top, oa, Pelosi en Schumer, om daar vervolgens Trump en zijn supporters de schuld van te geven en ze Trump alsnog officieel konden afzetten. De beveiliging, de politie en de Nationale Garde moeten van bovenaf geïnstrueerd zijn de mensen toestemming te geven en de deuren open te houden om het Capitool binnen te gaan, met de order zich rustig te gedragen en niets kapot te maken.

Wat heel interessant is, is dat deze hele 6 januari muiterij, zoals het nep nieuws, de corrupte politici en de Big Tech bedrijven het noemen, volledig in elkaar stort. Gisteren vermeldden we dat er mogelijk agentschap provocateurs binnen de groepen zaten. We weten dat Antifa er was, BLM was er. We hebben video’s van John Sullivan en een CNN journalist waarin ze zeggen: “We hebben het gedaan, we hebben het gedaan!” (Het binnendringen van het Capitool. Paul.) En Tucker Carlson (Fox News) hield een uitgebreide monoloog en interview over de 6 januari protesten in DC. En hij haalde een belangrijk artikel aan dat was geschreven door Revolver over agenten die niet aangeklaagd waren vanwege de gebeurtenis, bij wat er gebeurde op 6 januari en hij sprak erover en haalde dit aan.

Wel, laten we hier eens over nadenken. Wij weten door het kijken naar de video en andere informatie, dat de goeden zich niet met geweld toegang verschaften tot het Capitool. Wij weten dat de goeden werden binnengelaten, de deuren stonden open, de politie gebaarde mensen naar binnen te gaan. De politie zei: “Blijf rustig, dan kun je door het Capitool lopen.” Er was geen muiterij, de mensen hadden geen wapens, ze waren niet bewapend, ze schoten niet op mensen, helemaal niets van dat. Wat ze deden was filmen met hun camera, ze namen foto’s, dat is wat ze deden.

Maar laten we hier eens over nadenken. We weten dat de FBI, informanten gebruikte, agenten, om een bepaalde agenda erdoor te drukken. Het is onmogelijk voor Antifa om te bestaan als het ministerie van justitie en de FBI zouden functioneren als een gezond onderdeel van het ordehandhavingsysteem. Zou het zo kunnen zijn dat het ministerie van justitie, de FBI en wellicht andere agentschappen onderdeel uitmaken van de ondersteuningsstructuur welke politiek geweld toestaat te bestaan? Want wat zagen we in andere steden? De politie keek toe, burgemeesters en gouverneurs stonden toe dat Antifa en BLM gebouwen in de brand staken, te plunderen en mensen geweld aandeden. En hoeveel daders werden er schuldig verklaard? Als ze al opgepakt werden, dan werden ze weer vrijgelaten. Dus als we het hebben over infiltratie van binnenuit, dan hebben we het werkelijk over infiltratie van binnenuit. Antifa kan niet bestaan zonder steun, zonder een bepaalde entiteit die dit allemaal onder controle heeft. Wat nu als de FBI Antifa is, of een deel ervan is? Wat als dit groter is dan iemand ooit heeft kunnen denken? Wat gebeurt er als dit infiltratie van binnenuit is? Bedenk je, als je teruggaat naar Nazi Duitsland, infiltreerden zij de wetshandhaving? Sloten zij de wetshandhaving uit, hadden zij er de controle over vanaf de top? Ja.

Ik wil teruggaan naar (Q) post 4699, dit is 14 september 2020, en in de post staat het volgende:

‘Is Antifa bang voor gerechtelijke vervolging?’

Nee, dat zijn ze niet.

‘Zouden zij doorgaan met wat ze doen als ze dat wel waren?’

Dus als ze niet bang zijn voor gerechtsvervolging, dan maken degenen die gerechtelijke vervolging instellen deel uit van het systeem, niet waar?

Vervolg:
‘Welke georganiseerde groeperingen zorgen ervoor dat ordeverstoorders binnen 24 uur na arrestatie worden vrijgelaten?
Wat gebeurt er na de vrijlating?
Blijven de aanklachten in stand of worden ze kwijtgescholden door DA?’

Ze worden kwijtgescholden. Dus wat gebeurt er als er bepaalde mensen in bepaalde posities deel uitmaken van het Antifa systeem? En ja, dat heeft te maken met het ministerie van justitie, met andere openbare aanklagers in de staat, het heeft te maken met de FBI. En nu zeg ik niet dat elke persoon binnen de FBI en het ministerie van justitie deel uitmaakt van Antifa, ik heb het erover wat er gebeurt als zij geïnfiltreerd zijn onder de kopstukken om de situatie onder controle te houden, de personen die de beslissingen nemen. Ik ga nu verder met de post:

‘Wat gebeurt er als de organisatie [ANTIFA] daar zelf van op de hoogte is?
Infiltratie geen invasie.
Q’

Laten we kijken naar post 4366:

‘Antifa ‘in kaart brengen’ begon een lange tijd geleden.
Q’

Nu begint het wat meer betekenis te krijgen, niet waar? Het in kaart brengen van Antifa, wat gebeurt er als ze deze personen van binnen de FBI, het ministerie van defensie en anderen in het land in kaart brengen? Niet de voetsoldaten die we op straat zien, maar de hogergeplaatsten, de hogere regionen. Als ze zeggen dat er geen structuur is (binnen Antifa). Wat gebeurt er als de structuur verborgen is binnen deze agentschappen? Denk daar eens even aan.

Maar we hebben bewijs dat de FBI poogde mensen te rekruteren voor deze 6 januari gebeurtenis. The Gateway Pundit publiceerde dit, dat een Groene Baret werd benaderd door de FBI en DHS (Department of Homeland Security) en daarbij trachtten hem te rekruteren omdat hij lid was van de Oath Keepers (een organisatie bestaande uit voormalige en huidige militairen, politie en eerstehulpleden die de eed hebben afgelegd de grondwet te verdedigen tegen alle vijanden, zowel buitenlandse als binnenlandse. Paul). Zij wilden infiltreren bij de Oath Keepers. Waarom? Waarom zouden zij willen infiltreren bij de Oath Keepers? Wilden ze de Oath Keepers de schuld geven van dit alles? Ik denk het wel.

Dit was Jeremy Brown, een Groene Baret en voormalig republikeinse kandidaat voor de regering in Florida. Brown diende in het Amerikaanse leger van 1992 tot 2012 en bereikte de rang Special Forces Master Sergeant. Jeremy was ook aanwezig bij het ‘Stop The Steal Protest’ in DC op 6 januari. Jeremy trad toe tot de Oath Keepers in november en ging naar Washington DC om beveiliging te bieden bij de protesten en rally’s die week. Jeremy gaf een video vrij van het contact dat de FBI met hem zocht bij hem thuis. En Jeremy gaf een audio-opname vrij van zijn ontmoeting met de FBI.

Jeremy hield zich in eerste instantie gedeisd, maar hij had de opnames. Hij begon te begrijpen dat ze wilden infiltreren van binnenuit. Wel, als ze dat bij die groepering probeerden, dan zullen ze het waarschijnlijk ook bij andere groeperingen geprobeerd hebben. Jeremy luisterde naar FBI directeur Chris Wray en hij hoorde hem leugen na leugen vertellen tegen het Amerikaanse volk. En hij besloot zich niet langer stil te houden. Hij gaf de video vrij van zijn ontmoeting met de regeringsbeambten toen die naar zijn huis kwamen en hij gaf de audio-opname vrij van zijn ontmoeting met de FBI in een lokaal restaurant. En hij verklaart in de video dat de FBI hem op zijn mobieltje belde en hem vroeg om een onderhoud nadat ze dat hadden geprobeerd bij zijn huis. Jeremy laat in de video weten dat ze een ontmoeting hadden in een restaurant in Ybor City en hij laat iedereen weten dat ze hem trachtten te rekruteren om te spioneren op de Oath Keepers.

Dus dit gaat mogelijk veel, veel verder dan alleen dit, maar dit is het begin van bewijs van dit alles. Ik denk dat we nog veel meer te weten zullen komen als ze blijven graven.

Afgevaardigde Matt Geatz sommeert vandaag FBI directeur Wray om de rol en betrokkenheid van FBI agenten volledig te onthullen gedurende de 6 januari Capitool ordeverstoring. Vreemd, we hadden het daar gisteren over en nu komt hij met een brief waarin hij zegt dat ze willen weten wie de agenten zijn. Dit wordt zeer interessant, omdat wat we nu zien, we zien dat alles wordt onthuld en het allemaal publiekelijk wordt. En we weten dat FBI agenten, we weten dat bepaalde personen niet gearresteerd werden. Wie waren die mensen die in het zwart gekleed waren en de ramen insloegen? Wie waren de mensen bij de deur? Waar zijn zij? Bedenk je, het maakt deel uit van hun systeem, dat is waarom deze mensen nooit genoemd worden.
 

Loeki

Member
toch heel fijn die vertalingen, ik luister ook altijd in de auto maar kan soms het engels niet goed volgen dus dit is wel heel fijn
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - de white hats geven gas, Shock and Awe :cool::Mike
 

Vetje

Well-known member
2x een x22 report:


De maand augustus wordt Hot.
 

Medusa

Well-known member
Als De Regering Op Vakantie Is - De Maand Augustus Is Traditiegetrouw Een Daadwerkelijk Hete Maand

X22 Report van 20 juni 2021

Vertaling vanaf 44:03 tot 48:06 min.: Paul Harmans

Voorwoord Paul Harmans: Ik heb al vaker geschreven dat de berichten van Q een grote database vertegenwoordigen waaruit je veel aanwijzingen kunt halen voor wat we vandaag de dag zien gebeuren. Wat we (de Q volgers) gaandeweg hebben geleerd, is dat de data van nagenoeg alle berichten niet klopt, dat is bewust gedaan door Q om de Deep State geen aanwijzingen te verschaffen. Q heeft talloze malen geschreven dat de ‘toekomst het verleden zal bewijzen’ en dat slaat direct op zijn berichten en de data. Wat Q bv. in november 2018 schreef, had geen betrekking op die datum in 2018, het was informatie die we nu in 2021 werkelijkheid zien worden. Dat geeft aan dat Q over een fenomenale inlichtingenbron moet beschikken (en dat doet hij!), het lijkt wel alsof hij in de toekomst kon kijken. Talloze van zijn berichten op een datum van een paar jaar geleden, komen uit op dezelfde datum of in dezelfde periode in bv. 2020 en nu in 2021.

Wat Q in 2017 en 2018 aan informatie gaf over verkiezingsfraude en wie daarbij betrokken zijn en welke vormen van fraude gepleegd zouden worden, is exact wat er in 2020 gebeurde en waarvan we nu in 2021 de bewijzen zien. Natuurlijk beginnen veel mensen zich terecht af te vragen hoelang verkiezingsfraude al bestaat en het gaat erop lijken dat dat al vele tientallen jaren (wereldwijd!) bestaat en niet alleen in Derde Wereld landen! Hoe kan het anders dat de meest waardeloze politici, die veel beloven, maar het nooit nakomen, telkens en telkens weer ‘gekozen’ worden en vrolijk door kunnen gaan met het bestelen en beduvelen van het volk? Bedenk je, als dat werkelijk aangetoond gaat worden, en in de VS begint het er behoorlijk op te lijken dat dat ook zal gebeuren, namelijk dat talloze politici op onwettige wijze hun functie hebben verkregen, dan zal dat betekenen dat al hun wetten en uitvoeringsbesluiten volkomen onwettig zijn en dus niet geldig zijn, die kun je meteen terzijde schuiven.

Vertaling:
Wat gebeurt er als we ontdekken dat al deze mensen fraudeerden en zij de macht over het land hebben terwijl zij nooit de verkiezingen wonnen? Zij pleegden fraude bij deze verkiezingen, interessant. Ik wil naar Q post 153 gaan, omdat ik denk dat dit het allemaal opsomt. Dit is van 14 november 2017 en het zegt:
Vervolg:
Voor de dagen die komen gaan.
Stel jezelf een eerlijke vraag, waarom zou een miljardair die alles heeft, roem, fortuin, een warme en liefdevolle familie, vrienden, enz. zichzelf en zijn familie in gevaar brengen door president van de Verenigde Staten te worden?
Waarom zou hij willen dat hijzelf en hen waarom hij geeft een doelwit worden?
Heeft hij geld nodig?
Heeft hij roem nodig?
Wat heeft hij er voor voordeel bij?
Zou hij de VS/wereld tot een betere plek willen maken voor zijn familie en voor de goede en fatsoenlijke mensen waarvan al zo lang misbruik wordt gemaakt?
Misschien kon hij niet langer de gedachte verdragen aan massamoorden die plaatsvinden om Moloch tevreden te stellen.
Misschien kon hij niet langer de gedachte verdragen aan kinderen die gekidnapt worden, gedrogeerd en verkracht, terwijl leiders/wetshandhavers in de wereld de andere kant op kijken.
Misschien was hij moe van het zien hoe bepaalde rassen/landen constant worden misbruikt en in behoefte/armoede worden gehouden en lijden voor een specifiek doel.
Misschien kon hij als bewust mens de wereld niet in brand zien staan.
Waarom, uren na de verkiezing, begaven zeven personen zich naar een geheime locatie om een zeer besloten en hoogst beveiligde/bewaakte bijeenkomst te hebben?
Waarom gaf Hillary Clinton geen inwilligingstoespraak?
Wanneer was de laatste keer dat een presidentiële kandidaat geen persoonlijke inwilligingstoespraak gaf?
Wat gebeurt er als de grens open blijft en de gevestigde media doorgaan met het hersenspoelen?
Op welk punt worden de goeden, en de hardwerkende mannen en vrouwen een minderheid?
Hoe zit het met stemcomputers?
Wie bezit de stemcomputers?

X22: Soros? Vele anderen?

Hoe zit het met verkiezingsidentiteitwetten?
Foto identiteit? Wanneer is het noodzakelijk en moet het getoond worden? Maak een lijst. Lach. Leg je erbij neer.
Zullen de variaties voor het verslaan van kwaad met elk jaar dat voorbijgaat minder en minder worden?
Wat betekent de ‘rode lijn’?

X22: Bijzonder, we hebben ook een (Q) post die zegt Rood1, Rood2, Rood3, dat zijn de rode lijnen.

Waarom, opnieuw, waren de arrestaties in Saoedi-Arabië zo vreselijk belangrijk?
Welke banden werden er onmiddellijk verbroken?
Volg het geld.
Wanneer zingt een vogel?

Dan wil ik naar (Q) post 2479 gaan, dit is van 11 november 2018

WAT ALS HET ONDERSTAANDE KAN WORDEN BEWEZEN?
1-Verkiezing + D (democratische) partij officials die vele duizenden onbeschreven stembiljetten invulden?
2-Verkiezing + D partij officials die ‘legale’ stembiljetten verwijderden en vernietigden?
3-Verkiezing + D partij officials opzettelijk niet-burger stemmen organiseerde?
4- Verkiezing + D partij officials in [XX] locaties doorheen de VS [goed afgesloten] vele duizenden onbeschreven stembiljetten hebben opgeslagen, met de bedoeling het stemtotaal te wijzigen?
Wie waarborgt ‘onbeschreven’ stembiljetten?
Wie geeft ‘onbeschreven’ stembiljetten uit?
Wie controleert ‘onbeschreven’ stembiljetten?
Hoeveel onbeschreven’ stembiljetten worden er gemaakt versus de totale provinciebevolking?

X22: Heeft Runbeck (drukkerij) belang bij de onbeschreven’ stembiljetten, of stembiljetten? Jazeker.

DE CONTROLE EN UITGAVE VAN ONBESCHREVEN’ STEMBILJETTEN IS BEPALEND.
Waarom WEIGEREN dezelfde provincies [met grote weerstand] de stemregistratie-informatie over te dragen op verzoek van de stemfraudecommissie?
Waarom was de stemfraudecommissie ontbonden en overgedragen aan de DHS (Department of Homeland Security)?
Welke gevestigde autoriteit heeft DHS vergeleken met een commissie?

Interessant, en dat was in 2018. Wat gebeurt er als al deze dingen bewezen kunnen worden? Hoe bewijs je ze? Je hebt de Deep State nodig om de misdaad te plegen. Je moet ze betrappen bij de misdaad. En als je ze betrapt hebt bij de misdaad, dan heb je het bewijs. Dit is een stingoperatie. Dat is waarvan je getuige bent en het gebeurt live.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Nog geen nieuwe X22 Reports. Dave's website is wel online. Hopelijk is er niets ernstigs aan de hand.

Mike
 

Medusa

Well-known member
Vreemd is het zeker, kan me niet herinneren dat hij ooit een dag heeft overgeslagen zonder het van te voren te melden.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Een beetje ongebruikelijk tijdstip, maar hier is-ie dan toch vandaag - X22 Report 2509:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
2 x X22 Report - [FF] alert:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding

Forum statistieken

Onderwerpen
4.191
Berichten
322.087
Leden
7.675
Nieuwste lid
Eilko
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan