Viruswaanzin/Viruswaarheid

 
Lieve mensen,

Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag, normaal een week van samen zijn en oranje, zagen er nog nooit zo troosteloos uit. Het weer maakte wel wat goed, maar duidelijk is dat deze drie speciale dagen op de schop moeten. Op deze manier lukt het Agenda2030 toch om typisch Nederlandse aangelegenheden

linksom of rechtsom om zeep te helpen.

Voor mij waren dit soort tradities nooit een hoogtepunt en ik denk dat wat ons Nederlander maakt ook veel meer zit in hoe wij met elkaar omgaan, en vooral in hoe de overheid met ons omgaat.

Er is veel veranderd, de menselijke maat is verdwenen en een collectivistische ideologie waarin iedereen wordt geprezen die zijn eigenheid opgeeft, is daarvoor in de plaats gekomen. Naast secularisatie en internationalisatie nu ook ontseksualisatie, rassennihilisme en zelfs het opgeven van vreugde door (vlees)eten of reizen. Door standbeelden weg te halen, straatnamen te veranderen, enzovoort, is er een ontworteling gaande. Ja, migratie speelt daar ook een grote rol in, maar het is niet de migrant die dit doet. Die werd hierheen gelokt met de belofte van gouden bergen door een staatsgestuurd mensenhandelkartel van eindeloze NGO's en internationale verdragen.

Mensen worden gestimuleerd om vooral raar te zijn, maar niet zichzelf. Iedereen moet permanent op zoek zijn naar zijn of haar identiteit, het is alleen niet de bedoeling dat je die vindt, of dat je gewoon blij bent met wat je hebt en wie je bent. De 'permanente' revolutie waarin elke strohalm wordt losgerukt en het individu zonder aarding, zonder wortels, een programmeerbare eenheid wordt van het collectief. Vandaag paars, morgen blauw en wellicht overmorgen rood, hoe snel kan je meeveranderen met het narratief?

Het is daarom ook erg logisch dat het conservatisme, nationalisme en confessionalisme handvatten bieden om deze erosie van cultuur en identiteit te weerstaan. Ik zie veel mensen om mij heen die het geloof vinden in hun strijd tegen de dictatuur van Agenda2030. Toch is dat voor mij niet de weg. Begrijp mij niet verkeerd: als geloof jou helpt op je pad naar verlichting en spiritualiteit, dompel jezelf erin onder, ga ervoor.

Wat voor mij niet klopt is dat in de strijd tegen onderwerping je jezelf onderwerpt aan een ander systeem dat tot de verlichting een groot deel van de onderdrukking heeft veroorzaakt en dat nu nog steeds doet.

De verworvenheden van de scheiding van kerk en staat of grenzeloze nieuwe technologieën maken ook deel uit van mijn identiteit. Mijn pad is om trouw te blijven aan mezelf, en dat gaat over het ontdekken van de wereld, mensen vanuit alle windstreken ontmoeten, kennis nemen van elk geloofssysteem zonder er deel van te worden, meerdere talen spreken, maar bovenal trouw zijn aan de waarden waar ik in geloof.

Ik bekeer me niet, ik word ook geen lid van een conservatieve club, ik hijs geen vlag voor mijn vaderland. Mijn identiteit is geen blauw haar, geen 36 genders, geen beperking van mijn carbon footprint. Waarom zou ik attributen, idolen of rituelen aanhangen? Een mens is vrij en vindt zijn eigen weg, vertrouw op wie je bent en deel je geluk met iedereen om je heen.

 

AstraZeneca als zondebok om mRNA-therapieën in de lucht te houden?!​

In week 19 de kabbelt de formatie voort – terwijl Nederland in de ban is van protesten met betrekking tot Palestina en Israël. De censuur spint hier garen bij, concluderen Willem en Jeroen. Mensen worden vervolgd, gearresteerd of verbannen: allemaal, zoals voorspeld, onder het mom van antisemitisme.

Verder: Oekraïne wordt leeggeroofd door BlackRock; ondertussen escaleren de EU, NAVO, Duitsland en Frankrijk verder in dit conflict.

Daarnaast analyseren Willem en Jeroen het terugtrekken van AstraZeneca’s potentieel dodelijke gentherapie – officieel vanwege betere alternatieven op de markt, maar officieus fungeren zij als de ‘fall guy’. De claims zijn niet meer te houden en de mannen kijken kritisch naar de mogelijke poging van de Europese Commissie om door deze zet mRNA-producten toch op de markt te houden.

Ook duiden zij de ontwikkelingen rondom het WHO verdrag dat het niet lijkt halen: VS en VK lijken af te zwaaien, waardoor het volgens Willem en Jeroen een ‘lege huls’ aan het worden is.

Tot slot de verdrietige conclusie dat er wederom sprake is van veel ‘plotseling en onverwachts’.

Dit en natuurlijk nog heel veel meer bij hét Weekoverzicht; jouw nieuwsupdate van Willem en Jeroen! Veel kijk- of luisterplezier in week 19.

 
Lieve mensen,

Komende week reizen we weer terug naar het noorden, eerst naar Engeland en daarna naar Nederland.
In Engeland gaan we bij Christianne van Wijk en David Icke langs.

We zullen David uitgebreid bevragen hoe zijn leven in ballingschap is.

In Nederland is het tijd voor de tweede helft. Zowel de Den Haag strafzaak (eerste aanleg, 10 oktober 2020) als het hoger beroep in de Rotterdam strafzaak (16 maart 2022) komen voor. Inmiddels staat vast dat het OM in beide zaken het bewijs flink heeft bewerkt. Toch probeert het OM de schade te vergroten.

Door deze zaken te blijven najagen worden mijn tijd en financiën volop belast. Dat is dan ook het echte doel van deze politieke zaken. Een ander doel is afschrikking: door er één te straffen, zwijgen duizenden. Juist daarom vind ik het zo belangrijk om beide rechtszaken in volledige openbaarheid te laten plaatsvinden, iets waar het hof in Den Haag geen behoefte meer aan heeft en waaruit mogelijke vooringenomenheid is af te leiden.

Zowel Weerwind als Yeşilgöz hebben zich persoonlijk met de strafzaken bemoeid, dat staat vast. Daardoor is het steeds pijnlijker voor de staat, want zij moeten gehoord worden, aangezien Kamervragen op vage ontwijkingen stuitten en niet verder kwamen dan het opratelen van protocollen of een aantal keer, het belang van de staat claimen. Daarmee is het bijna letterlijk Kafkaësk geworden, namelijk omdat de officier namelijk niet wil zeggen tot welk strafbaar feit er zou zijn opgeroepen en de rechter korzelig opmerkt dat het mij toch duidelijk is wat de officier wil. Of in de andere zaak vinden de rechters van het hof dat de aard van de zitting, een regiezitting, niet belangrijk is (in deze zitting roep ik zowel weerwind als Yeşilgöz op, aangezien zij in de stukken voorkomen). De rechtsspraak is aan het einde van haar Latijn gekomen, de rek is er uit, de poging om onberispelijk, onafhankelijk en neutraal over te komen is aan het mislukken.

In mijn zaken staat vooral de rechtspraak zélf ter discussie; juist met het vooruitzicht van vervolgingen van Blommestijn, met Van Houwelingen en Van Meijeren (waarna nog velen zullen volgen) moet juist nu de schijnwerper op de ‘procedurele rechtvaardigheid’ worden gezet. Ik hoop dan ook dat er veel mensen aanwezig zullen zijn en dat dit bericht en de komende berichten over deze strafzaken goed zichtbaar zijn.

De zaken zijn op 22 mei 9:00 in Den Haag en op 20 juni 9:00 in Den Haag.Ook is jullie steun aan willdofreedom.com erg fijn. Zolang wij blijven staan en blijven spreken zijn we onverslaanbaar.

Dankzij jullie donaties kunnen we ons blijven verdedigen in de rechtbank en onze websites in de lucht houden dus heel veel dank voor jullie steun.

Zonder jullie zou het onmogelijk zijn.

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.477
Berichten
505.348
Leden
8.637
Nieuwste lid
nataliedje
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan