Ivermectine

Is volgens mij in het verleden wel vaker gebeurd, Roli kreeg toen hele ladingen terug. Kan me nog een foto herinneren met zakken vol. Misschien even contact met hem opnemen?

Gevonden :)
 
  • Wow
Waarderingen: Surv
Ik geloof er niets van. Bryan Ardis wordt genoend. Je weet wel, van de slangenpeptiden in de vaccins

Mike
Een veel.betere uitleg van wat kanker precies inhoudt, hoe het ontstaat en hoe het op te lossen is:

Cancer begins for a multitude of reasons

1. Essential Nutrients required to detox or operate the body are missing resulting in non-nutrient substances building up in the body, and cellular/tissue dysfunction that require these essential nutrients

2. Liver becomes overwhelmed at some point trying to filter/remove toxins, infections, and waste - this can be dysfunctional vagus nerve, viral, toxic backup, NAFLD, AFLD, nutrient deficiencies, or traumatic in nature, and it “backs up resulting in digestive, lymphatic, blood flow alterations

3. Lactic acid builds up locally around the cells from the inadequate blood and lymphatic flow decreasing the pH. Drinking alkalinized water (not from naturally alkaline minerals) does nothing as your body regulates its own pH with essential minerals and its own chemical processes.

4. Oxygen is subsequently limited to the area from altered blood flow and liver dysfunction (liver dictates hemoglobin and red blood cell levels) causing more anaerobic glycolysis resulting in additional lactic acid production.

5. Continual insult to cells and tissues from free radical oxidative stress, metabolic waste (lactic acid), virus, vaxxines, radiation, or infectious processes backed up inside the body causes altered DNA and/or the cell alters its own function to adapt to the new toxic environment

6. If missing essential elemental and molecular iodine then your immune system can’t run the P53/P21 gene/protein (programmed cellular apoptosis)

7. P53 gene/protein (cellular apoptosis) is either missing, altered, overwhelmed, or unable to access bc of viral or vaccine DNA alterations, or immune system down-regulation or alteration (HIV etc) - or nutritionally deficient or overwhelmed resulting in unchecked cell replication.

8. Tumors form around insulting waste, infectious process, toxicity, altered cells etc when they can’t be removed from the body as a protective “plan-b” mechanism. Lytic (destructive) lesions can also form destroying cells and tissues if the insulting toxicity “eats away” at the cells/tissues faster than your body can rebuild/regenerate.

9. Doctors perforate tumors for “biopsies” thus releasing its toxic contents back into the blood supply.

10. Doctors use chemo or radiation to “kill” cancer cells but consequently also cause damage to other cells and massively increasing toxicity. The Cells most damaged by chemo and radiation are red blood cells (oxygen), white blood cells (immune function), skin/hair/gi tract (barriers to entry) destroying your defense systems and oxygen supplies.

11. All of these processes repeat themselves until it destroys a vital structure’s function, consumes all your oxygen, consumes all your energy, and you die.

You don’t fully heal unless you:
1. Restore your CNS
2. Upload all essential nutrients and elemental/molecular iodine
3. Detox the body of all toxicity
4. Clean out and restore waste system

Read these articles below for way more in depth information.Mike
 
Het originele artikel van Dr. C.IET 17 staat in het engels.
Daarna komt er nog eens een artikel in het engels.
Waarom is dat?
Kan 1 van deze 2 niet vertaald worden in het nederlands?
 
Het originele artikel van Dr. C.IET 17 staat in het engels.
Daarna komt er nog eens een artikel in het engels.
Waarom is dat?
Kan 1 van deze 2 niet vertaald worden in het nederlands?
Vertaald vanuit het Engels door
Kanker begint om een groot aantal redenen

1. Essentiële voedingsstoffen die nodig zijn om het lichaam te ontgiften of te laten functioneren ontbreken, wat resulteert in de opbouw van niet-voedingsstoffen in het lichaam en cellulaire/weefseldysfunctie waarvoor deze essentiële voedingsstoffen nodig zijn

2. De lever raakt op een gegeven moment overweldigd door pogingen om gifstoffen, infecties en afval te filteren/verwijderen - dit kan een disfunctionele nervus vagus, een virus, een toxische back-up, NAFLD, AFLD, tekorten aan voedingsstoffen of een traumatisch karakter zijn, en het "steunt de resulterende bij spijsverterings-, lymfatische- en bloedstroomveranderingen

3. Melkzuur hoopt zich plaatselijk rond de cellen op door de ontoereikende bloed- en lymfestroom, waardoor de pH daalt. Het drinken van alkalisch water (niet van natuurlijk alkalische mineralen) doet niets, omdat je lichaam zijn eigen pH reguleert met essentiële mineralen en zijn eigen chemische processen.

4. Zuurstof wordt vervolgens beperkt tot het gebied waar de bloedstroom en leverdisfunctie optreden (de lever bepaalt het hemoglobine- en rode bloedcelniveau), wat meer anaërobe glycolyse veroorzaakt, wat resulteert in extra melkzuurproductie.

5. Voortdurende belediging van cellen en weefsels door oxidatieve stress door vrije radicalen, metabolisch afval (melkzuur), virussen, vaccins, straling of infectieuze processen in het lichaam veroorzaakt veranderd DNA en/of de cel verandert zijn eigen functie om zich aan te passen de nieuwe giftige omgeving

6. Als essentieel elementair en moleculair jodium ontbreekt, kan uw immuunsysteem het P53/P21-gen/eiwit niet uitvoeren (geprogrammeerde cellulaire apoptose)

7. Het P53-gen/eiwit (cellulaire apoptose) ontbreekt, is veranderd, overweldigd of heeft geen toegang tot de veranderingen in het DNA van het virus of het vaccin, of door downregulatie of verandering van het immuunsysteem (HIV enz.) - of heeft een voedingstekort of is overweldigd, resulterend in ongecontroleerde celreplicatie.

8. Tumoren vormen zich rond afval, infectieuze processen, toxiciteit, veranderde cellen enz. wanneer ze niet uit het lichaam kunnen worden verwijderd als een beschermend “plan-b”-mechanisme. Lytische (destructieve) laesies kunnen ook vernietigende cellen en weefsels vormen als de schadelijke toxiciteit de cellen/weefsels sneller “aanvreet” dan uw lichaam kan herbouwen/regenereren.

9. Artsen perforeren tumoren voor ‘biopsieën’, waardoor de giftige inhoud weer in de bloedtoevoer terechtkomt.

10. Artsen gebruiken chemotherapie of bestraling om kankercellen te ‘doden’, maar veroorzaken daardoor ook schade aan andere cellen en verhogen de toxiciteit enorm. De cellen die het meest beschadigd zijn door chemo en bestraling zijn rode bloedcellen (zuurstof), witte bloedcellen (immuunfunctie), huid/haar/maagdarmkanaal (toegangsbarrières) die uw afweersystemen en zuurstofvoorraden vernietigen.

11. Al deze processen herhalen zich totdat het de functie van een vitale structuur vernietigt, al je zuurstof verbruikt, al je energie verbruikt, en je sterft.

Je geneest niet volledig tenzij je:
1. Herstel uw centrale zenuwstelsel
2. Upload alle essentiële voedingsstoffen en elementair/moleculair jodium
3. Ontgift het lichaam van alle toxiciteit
4. Reinig het afvalsysteem en herstel het

Lees deze artikelen hieronder voor veel meer diepgaande informatie.
 
Dank je wel Medusa.
Wat ik me eigenlijk afvroeg is of een in het engels ontvangen tekst mteen automatisch bij de herhaling in het nederlands kan.
Staat dat ergens in onze computer=programma,s dat die mogelijkheid er is?
Straks komt er computerhulp.

Waarom moet een ontvangen tekst zowiezo steeds in het engels nogmaals worden gedeeld.
 
Dank je wel Medusa.
Wat ik me eigenlijk afvroeg is of een in het engels ontvangen tekst mteen automatisch bij de herhaling in het nederlands kan.
Staat dat ergens in onze computer=programma,s dat die mogelijkheid er is?
Straks komt er computerhulp.

Waarom moet een ontvangen tekst zowiezo steeds in het engels nogmaals worden gedeeld.
Als je een twitterlink aanklikt zie je onder aan de tekst de functie 'vertalen'. Weet alleen niet of deze ook verschijnt als je geen X account hebt.....
 
Oh Ja, dat X account. Volgens mij kan ik dat gratis instellen maar wilde het eerst aan mijn zoon vragen of dat veilig kon. Is er nooit van gekomen.
Ik heb wel een automatisch vertaal programma geinstalleerd maar dat werkt heel anders.
Alleen als er een 'handje' verschijnt werkt het.

Zoon zegt - kan wel veilig.
 

Gevonden :)
Bestelling is opnieuw verzonden :)
 
Laatst bewerkt:
Vertaald vanuit het Engels door
Kanker begint om een groot aantal redenen

1. Essentiële voedingsstoffen die nodig zijn om het lichaam te ontgiften of te laten functioneren ontbreken, wat resulteert in de opbouw van niet-voedingsstoffen in het lichaam en cellulaire/weefseldysfunctie waarvoor deze essentiële voedingsstoffen nodig zijn

2. De lever raakt op een gegeven moment overweldigd door pogingen om gifstoffen, infecties en afval te filteren/verwijderen - dit kan een disfunctionele nervus vagus, een virus, een toxische back-up, NAFLD, AFLD, tekorten aan voedingsstoffen of een traumatisch karakter zijn, en het "steunt de resulterende bij spijsverterings-, lymfatische- en bloedstroomveranderingen

3. Melkzuur hoopt zich plaatselijk rond de cellen op door de ontoereikende bloed- en lymfestroom, waardoor de pH daalt. Het drinken van alkalisch water (niet van natuurlijk alkalische mineralen) doet niets, omdat je lichaam zijn eigen pH reguleert met essentiële mineralen en zijn eigen chemische processen.

4. Zuurstof wordt vervolgens beperkt tot het gebied waar de bloedstroom en leverdisfunctie optreden (de lever bepaalt het hemoglobine- en rode bloedcelniveau), wat meer anaërobe glycolyse veroorzaakt, wat resulteert in extra melkzuurproductie.

5. Voortdurende belediging van cellen en weefsels door oxidatieve stress door vrije radicalen, metabolisch afval (melkzuur), virussen, vaccins, straling of infectieuze processen in het lichaam veroorzaakt veranderd DNA en/of de cel verandert zijn eigen functie om zich aan te passen de nieuwe giftige omgeving

6. Als essentieel elementair en moleculair jodium ontbreekt, kan uw immuunsysteem het P53/P21-gen/eiwit niet uitvoeren (geprogrammeerde cellulaire apoptose)

7. Het P53-gen/eiwit (cellulaire apoptose) ontbreekt, is veranderd, overweldigd of heeft geen toegang tot de veranderingen in het DNA van het virus of het vaccin, of door downregulatie of verandering van het immuunsysteem (HIV enz.) - of heeft een voedingstekort of is overweldigd, resulterend in ongecontroleerde celreplicatie.

8. Tumoren vormen zich rond afval, infectieuze processen, toxiciteit, veranderde cellen enz. wanneer ze niet uit het lichaam kunnen worden verwijderd als een beschermend “plan-b”-mechanisme. Lytische (destructieve) laesies kunnen ook vernietigende cellen en weefsels vormen als de schadelijke toxiciteit de cellen/weefsels sneller “aanvreet” dan uw lichaam kan herbouwen/regenereren.

9. Artsen perforeren tumoren voor ‘biopsieën’, waardoor de giftige inhoud weer in de bloedtoevoer terechtkomt.

10. Artsen gebruiken chemotherapie of bestraling om kankercellen te ‘doden’, maar veroorzaken daardoor ook schade aan andere cellen en verhogen de toxiciteit enorm. De cellen die het meest beschadigd zijn door chemo en bestraling zijn rode bloedcellen (zuurstof), witte bloedcellen (immuunfunctie), huid/haar/maagdarmkanaal (toegangsbarrières) die uw afweersystemen en zuurstofvoorraden vernietigen.

11. Al deze processen herhalen zich totdat het de functie van een vitale structuur vernietigt, al je zuurstof verbruikt, al je energie verbruikt, en je sterft.

Je geneest niet volledig tenzij je:
1. Herstel uw centrale zenuwstelsel
2. Upload alle essentiële voedingsstoffen en elementair/moleculair jodium
3. Ontgift het lichaam van alle toxiciteit
4. Reinig het afvalsysteem en herstel het

Lees deze artikelen hieronder voor veel meer diepgaande informatie.
toevoeging: artsen gebruiken bestraling of chemotherapie of wegsnijden van de tumor waardoor je dus een explosie van ontstekingen krijgt en het verhoogt de toxiciteit en het verzwakt je lichaam.
Dat artsen je dit van te voren niet vertellen is natuurlijk misdadig. Weten zij dit niet? Zijn ze onderdeel van de WHO?
Willen ze er gewoon geen aandacht aan besteden, aan de OORZAKEN, ipv symptoombestrijding? En/of hebben ze er simpelweg niet voor geleerd.
 
toevoeging: artsen gebruiken bestraling of chemotherapie of wegsnijden van de tumor waardoor je dus een explosie van ontstekingen krijgt en het verhoogt de toxiciteit en het verzwakt je lichaam.
Dat artsen je dit van te voren niet vertellen is natuurlijk misdadig. Weten zij dit niet? Zijn ze onderdeel van de WHO?
Willen ze er gewoon geen aandacht aan besteden, aan de OORZAKEN, ipv symptoombestrijding? En/of hebben ze er simpelweg niet voor geleerd.
Het verbijstert me de vragen die je nu nog steeds stelt. Kan je geen info opnemen ? Of begrijpend lezen hier op het forum ?

Of wil je gewoon elke minuut info bevestigd zien ?
 
Het is weer hetzelfde liedje als eerst. Voortdurend negatieve aandacht zuigen met hypochondrische verhalen. In 1 avond krijg ik 2 signalen van forumleden die dit spuugbeu zijn. Beschouw jezelf als gewaarschuwd, anders is dit vlindertje gevlogen.

Mike
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.490
Berichten
511.944
Leden
8.642
Nieuwste lid
Davidbrownm05
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan