Ego

A

Anna

Guest
Bernhard Guenther
2tmgto7o Soktdobphoenrs ooSgaum f17rsumhcel:eds25n  ·

VRIJHEID EN DE ILLUSIE VAN CONTROLE
Hieronder staan enkele uitstekende inzichten van Adyashanti over de beperking / illusie van persoonlijke wil en de terughoudendheid van het ego om zich echt over te geven aan het Goddelijke en controle los te laten omdat het vast zit in deze modus van ′′ Ik wil dit, ik ben bang voor dit , ik wil dit niet, ik ben hieraan gehecht, etc.", in wezen gevangen en geïdentificeerd door gedachten en verlangens, vastzitten aan hen met hoop of angst.
Het heeft ook betrekking op de menselijke drive om te slagen en ′′ iets te zijn ′′ door constant iets te doen, iets te hebben, etc. Dit is wat Adyashanti de ′′ persoonlijke wil ′′ noemt. ′′ Als ik de juiste baan heb, auto, genoeg geld heb, zoek de juiste partner, relatie enz., alleen dan komt alles goed."
Zelfs in ons spirituele leven kan diezelfde egoïstische persoonlijke wil spirituele aspiraties ′′ kappen ′′: ′′ Als ik vrede heb bereikt, vind ik de gelukzaligheid, beheers de pose, heb alles genezen, etc... Dan ben ik het (voeg hier je eigen loon in) tevreden, blij, voldaan, verlicht, zelf gerealiseerd."
Onze egoïstische natuur verlangt naar een eigen agenda en probeert het proces onder controle te krijgen. Daarom is ware overgave zo moeilijk omdat het egoïstische ′′ ik ′′ wil wat het wil en zich verzet tegen het loslaten van controle. In de meesten van ons is het zo gewoon, mechanisch en zelfs zo ' normaal ' dat we dit bedrog niet kunnen zien omdat we zo geïdentificeerd zijn met en gehecht zijn aan wie we denken dat we zijn en onze verlangens, losgekoppeld van de echte ' ik '. onze ware Zelf / Essence. We zijn vaak zelfs gehecht aan lijden.
Adyashanti maakt een uitstekend punt dat elke inspanning uit persoonlijke wil proberen te ontsnappen aan lijden en Samsara (je kunt het ook zien in het licht van het proberen te ontsnappen aan de Matrix) je nog meer vastzitten in het lijden (de Matrix). De enige uitweg is een echte totale overgave; die angstaanjagend is voor de egoïstische geest omdat het de overgave gelijk staat aan nederlaag / verlies als het zich verzet tegen dit proces van noodzakelijke desillusie - dat leidt tot echte vrijheid.
Ik weet dit voor mezelf in meditatie wanneer ik me aan het Goddelijke aspireer / overgeef, er zijn delen van mij die zich altijd verzetten, en ik sta oog in oog met wat Gurdjieff noemde ′′ de horror van de situatie ": de mechanische aard van mijn persoonlijkheid , mijn lagere natuur, angsten, wonden, schaduw, trauma die invloed hebben en zelfs mijn gedragingen en verlangens onbewust creëren, gehecht aan gedachten, overtuigingen, het verleden; het grootste deel is bewusteloos en in het lichaam vastgehouden, gelaagd met harnas. Het is een bescheiden ervaring omdat het de illusie toont van ′′ vrije wil ′′ en ′′ vrijheid ′′ zolang ik niet alle delen van mijn wezen volledig heb overgegeven, volledig heb laten gaan en de stilte heb vastgesteld, niet alleen in de geest maar in het lichaam ook nog
Spirituele overgave is verre van nederlaag, noch heeft het iets te maken met non-actie, pacifisme of neutraliteit. Het is een ACTIEVE kracht, een bewuste transducer van Goddelijke Wil aan het worden.
Adyashanti - Voorbij de persoonlijke wil
Adyashanti - Het wegvallen van persoonlijke wil
Adyashanti - Je persoonlijke drive begint op te drogen...
Meer over dat onderwerp in mijn recente essay ′′ De noodzaak om je over te geven aan het Goddelijke en het Spiritualiseren van het wezen ": https://veilofreality.com/.../the-necessity-to-surrender.../
 
Vanwege de vele weblinks zat dit vast achter de schermen. Hierbij losgemaakt voor ieders overpeinzing. Mijn reactie volgt nog!

Mike
 
Ik zag dat er een draadje over is gemaakt. De posts van Anna heb ik niet gelezen maar dit lijkt me het topic om verder te discuseieren over het onderwerp iplv het politieke gedeelte.

Na aanleiding van de discussie in het politieke gedeelte en de reactie van Sio.

Misschien is het zinvol als sommigen zichzelf eens af gaan vragen wat het grootste lijden is.
Als ego lijden is waar kan iemand dan het meeste onder lijden? Over zichzelf of iets wat zich daarbuiten af speelt en niet gezien word wanneer iemand zich daar volledig op focust met alle goede bedoelingen? Ik denk het 2e. Daarom schreef ik in het politieke topic dat het ego van Mike voor mij niet zichtbaar is. Zelfs niet dat de AA deze conclusie heeft getrokken. Ik kan daar geen oordeel over geven en dat ga ik ook niet doen. Dat kan Mike zelf het beste beoordelen. Maar sommigen hebben hier bij tijd en wijlen wel bevestiging nodig voor het eigen ego door middel van deze vervolgens bij een ander neer te leggen en een schuldgevoel of nog meer verantwoordelijkheidsgevoel proberen aan te praten. Gaat het dan nog over wat er daarbuiten af speelt of gaat het om dat de waarheid pijn doet? Dat laatste komt misschien hard over maar het zij zo. Beter kan ik het niet formuleren.
 
Ik weet dat hij hier omstreden is maar het allerbeste boek dat ik heb gelezen mbt ego, is nog steeds 'De kracht van het Nu' van Eckhardt Tolle. Bij mij sloeg het indertijd (ook alweer 16, 17 jaar geleden) in als een bom en het heeft me enorm geholpen in die periode.
 
De boeken van hem ken ik niet. Maar wat bedoel je dan mbt ego over zijn boeken? Zoals ik het denk te begrijpen gaat men dan juist het ego in. of bedoel je dat anders?
 
Dank voor het starten van zo'n interessante topic, Anna!

Ik had nog beloofd te reageren op de eerste post waarin ene 'Ayashanti' werd geciteerd. Ik had een of andere verlichte Indiase goeroe verwacht, maar achter deze naam blijkt gewoon een blanke gast uit San Francisco genaamd Steven Gray te schuilen! Adyashanti betekent: oerwijsheid. Hoezo is dit geen ego-dingetje om jezelf zo te noemen?

Maar goed, laten we kijken naar wat hij specifiek te melden heeft over het ego. Op zich kan ik daar niets verkeerds aan vinden, het is allemaal waar. De vraag is vooral: is het 'talking the talk' of doet hij ook daadwerkelijk aan 'walking the walk'? Ikzelf heb ook jaren 'lip service' bewezen aan spritualiteit: ik wist het mooi te brengen en meende dit ook daadwerkelijk. Maar ik heb het niet of onvoldoende in praktijk gebracht, omdat mijn ego in de weg zat en zich niet wilde overgeven aan mijn Hogere Macht. Als ik dit wel had gedaan was de noodzaak tot overmatige alcoholconsumptie verdwenen, dat merk ik nl. nu en dat is ook de kracht van het AA-gedachtegoed. In plaats daarvan ben ik gaandeweg alleen maar meer gaan drinken. EGO = Edging God Out. Al-Khul (alcohol) is arabisch voor: lichaamsverslindende geest.

Dus ja, het ego dient zich te onderwerpen aan het Hogere, anders zal het je altijd omlaag trekken en je voor de gek blijven houden en je uiteindelijk van binnenuit verwoesten. Je kunt vanuit je ego ook prachtig verhalen over spiritualiteit, zoals ik jarenlang heb gedaan, maar het blijft een vorm van zelfbevlekking. Nu wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen. Voor mij is dat stap 3 van de AA:
Besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals wij Hem begrepen.
Eerder deze week heb ik mijn onvoorwaardelijke bereidheid om dit te doen uitgesproken naar mijn Hogere Macht zoals ik deze zie. Zelf doe ik dit mediterend in stilte in mijn geest (jawel, Mike mediteert tegenwoordig!), maar je mag ook met de handen gekruist op je knieen hardop bidden, het maakt allemaal niet uit.

Voor wat betreft de recent geuite ktitiek op mijn persoon, hier vindt een interessante dynamiek plaats:

Net als ik open en eerlijk vertel over mijn proces en mezelf als het ware opnieuw aan het uitvinden ben, zo moeten mijn forumleden ook een nieuwe verstandhouding leren aanknopen met een Mike die aan het veranderen is. Verandering is beangstigend voor het ego en dus is de reactie van sommigen hier een van weerstand, grenzend aan vijandigheid. Het zij zo, ik kan alleen maar mezelf veranderen en niet de ander en dat geldt andersom voor hen ook.

Vanuit dat vijandige ego wordt mijn openheid uitgelegd als 'zendingsdrang', terwijl men er ook voor zou kunnen kiezen om mij aan te moedigen in mijn huidige enthousiasme over het spirituele AA-programma. Er is niets mis met een medemens toejuichen als hij/zij de moed vertoont om te veranderen - tenzij het ego van de ander zich gespiegeld ziet en deze reflectie afwijst. De waarheid is dat het juist zendingsdrang is geweest die mij 5 jaar geleden in het ziekenhuis heeft doen belanden! De afgelopen 5 jaar heb ik mijn zendingsdrang redelijk goed weten te beteugelen, maar ik kon niet om gaan met het emotionele poortje dat door mijn CVA is opengezet. Nu begrijp ik dat God mij een eerste kans heeft geboden met mijn gezondheidscrisis van 5 jaar geleden en dat ik deze slechts gedeeltelijk heb aangenomen, omdat mijn ego nog in de weg zat. Ik ben nu 92 dagen droog en ik laat de tweede kans die ik heb gekregen van mijn Hogere Macht niet aan me voorbij gaan, deze keer neem ik hem wel aan met beide handen!

Voor wat betreft de kritiek op de 'vrouwenshit' die ik nog steeds op dit forum deel wil ik hierbij Roosh V. als mijn grote held aanmerken. Roosh was in zijn 'vorige leven', voordat hij zich bekeerde tot het christendom, een zogeheten PUA (pick-up artist), ook wel bekend als een 'player'. Dit slag mannen gedijt goed in de hedendaagse samenleving vol met narcistische en solipsistische vrouwen omdat ze hun mannelijke intelligentie aanwenden om vrouwen net zo hard te manipuleren voor hun doeleinden als dat vrouwen dat doen bij mannen. Uiteraard winnen deze mannen de machtsstrijd glansrijk, omdat ze vele malen slimmer zijn en dit soort vrouwen in al hun eendimensionale oppervlakkigheid feilloos door hebben. Roosh heeft er zelfs boeken over geschreven en hoewel dit voor hem een voorname bron van inkomsten was heeft hij besloten deze niet langer meer te verkopen, omdat hij nu inziet hoe oppervlakkig en manipulatief hij al die jaren is geweest. Betekent dit dat hij nu ook zijn kennis over de vrouwelijke natuur op heeft gegeven? Absoluut niet. Hij had het nl. bij het rechte eind, hij heeft deze kennis echter uitsluitend voor narcistische doeleinden aangewend en daar is hij mee gestopt. Roosh is een held en ik raad iedereen aan om hem te blijven volgen in zijn levenspad, want hij wordt alsmaar wijzer!

Tot zover mijn bespiegelingen over het ego. Er is een dunne lijn tussen ego en zelfbewustzijn en ik pretendeer absoluut niet op dit moment dat ik precies weet waar het een begint en het ander ophoudt. Dit is een aanhoudende reis. Je leert zoveel meer en zoveel sneller als je je weerstand opgeeft en zelf deze reis ook durft aan te gaan, maar ik kan dit niet voor je bepalen. Ondertussen gaan de ontwikkelingen op het wereldtoneel wel razendsnel door en duurt het niet zo heel lang meer voor ieder van ons voor een binaire realiteit staat van winnen of verliezen met betrekking tot het ego, dat door de oude realiteit (huidige maatschappij) zo gekoesterd en bevorderd wordt. Als ik jou was zou ik snel aan de bak gaan, er is nl. niet veel tijd meer te verliezen!

Mike
 
Zoals ik het zie, beschrijft Tolle het ego, het zelfbeeld, als een bijna gescheiden entiteit.

Als kind ontwikkel je een ego en dat is noodzakelijk maar het ego heeft de neiging de controle over je leven en interacties met anderen over te nemen. Je bent niet je ego.

Een ego is feitelijk maar een kwetsbaar ding, het is bang van alles en het reageert dus continu vanuit een existentiële angst. Als je dus je ego (meestal onbewust) aan het roer laat, zul je heel vaak reageren vanuit die doodsangst, als iemand het niet met je eens is, als je niet voldoende waardering krijgt, noem maar op.

Een ego spiegelt continu het verleden (wat in feite een illusie is) op de toekomst (die nog niet bestaat) en zorgt er zo voor dat je nooit aanwezig bent in het NU, want dat is wat er is, niet meer en niet minder.

Dat wil niet zeggen dat voortaan in lala-land moet gaan verkeren, je kunt je ego gebruiken als informatie om sturing te geven. Maar je geest, je ratio,  blijft de kapitein van je schip, niet andersom en ook niet twee kapiteins.
 
Wat ik jammer vind is dat het alweer een jullie/ wij verhaal aan het worden is en dat er aan beide kanten, zij het niet direct op de persoon zelf, persoonsgerichte opmerkingen zijn die iemand in een 'kamp' plaatsen.

Laatst de opmerking in de trant 'vrouwen-vs-Mike-week' en nu:
Vanuit dat vijandige ego wordt mijn openheid uitgelegd als ‘zendingsdrang’, terwijl men er ook voor zou kunnen kiezen om mij aan te moedigen in mijn huidige enthousiasme over het spirituele AA-programma.
Op een forum waarbij je elkaars emoties moeilijk kan beoordelen behalve door interpretatie van tekst kan ook de keuze gemaakt worden voor:
Vanuit dat vijandige ego wordt mijn openheid uitgelegd als ‘zendingsdrang’, terwijl men zou er ook voor zou kunnen kiezen om mij aan te moedigen in mijn huidige enthousiasme over het spirituele AA-programma.
Ik heb niet meer dan respect voor je Mike, ben je dankbaar voor het forum en alle moeite die je neemt! Je hebt werkelijk je hart op de juiste plaats. Toch als jij ergens induikt doe je dat met 200%, volle overgave, zoals naief ook beschrijft. Noem waterstofperoxide, low-carb of leverreinigingen (dit zijn voorbeelden van een aantal jaar terug; ik volg het voedingstopic nu niet). Voor mij persoonlijk hebben low-carb en een paar leverreinigingen averechts uitgepakt en ik zal deze zaken dan ook niemand aanraden. Ik heb ervan geleerd, ben wijzer geworden en heb geen spijt of wrok, wat ik alleen tegenstrijdig vind is dat jij, Mike, altijd zei volledig schoon te zijn en goed voor je lever te zorgen, maar dan wel blijkbaar regelmatig alcohol dronk, waarvan bekend is dat het om meerdere reden echt niet oké is voor je lever. Nogmaals, geen haat of negatieve emoties en oprecht heel veel succes op je nieuwe weg; maar ik snap naief dus wel, wat goed bedoelt is.

Verder lijkt het me goed om niet teveel over deze onderwerpen te praten. De basis is wat mij betreft gelegd en al het noodzakelijke is al gezegd voor je/ ieders/ mijn innerlijke wandeling met God, of hoe je het wilt noemen (waar iemand zich prettig bij voelt). Kijk jezelf recht in de spiegel aan en waardeer de weg in dit leven. Wees lief voor je medemans en laten wij hier op het forum elkaar niet tegen elkaar opzetten of in kampen plaatsen. In ieder verhaal of emotie dat iemand hier plaatst zitten goede bedoelingen en gedachten die een ander iets vertellen. In plaats van van man-vs-vrouw, zwart vs wit of iets anders zeg ik where we go one, we go all! Laten we er een mooie wereld van maken waarbij vrijheid gemeengoed is voor ieder mens, arm of rijk, jong of oud...
 
Wederom ben jij 'the voice of reason', ssrdam! Veel van wat je zegt ben ik nog aan het (af)leren. Toch gaat dit net zo veel over mij als over zij die op mij reageren. De mentaliteit van 'kick 'em when they're down' is echt niet OK, als je het mij vraagt. Je krijgt mij er echter niet onder, daarvoor heb ik teveel innerlijke kracht, ook al ondermijnde ik deze met (teveel) alcohol.

Voor wat betreft goed zorgen voor mijn lever, ik ben in zekere zin altijd wel eerlijk geweest over mijn alcoholgebruik (ik noemde dit altijd mijn 'zwakheid'). Waar ik niet eerlijk over was was dat ik het niet per se zag als een probleem, mijn ego maakte mij wijs dat het niets meer dan een 'guilty pleasure' was. Het werd pas echt duidelijk vanaf maart dit jaar, de COVID-tijd, toen sociaal-maatschappelijke factoren geen remmende invloed meer op mijn slechte gewoonten konden vormen en ikzelf nul innerlijke rem bleek te hebben. Pas toen kon zelfs mijn ego niet langer meer ontkennen dat ik echt een probleem had. Maar vervolgens maakte het mij wijs dat dit probleem 'in de hand te houden' was door te proberen te 'minderen' (wat natuurlijk niet lukte). Totdat ik op 30 juli jl. een 'breakdown' had en me angstig, zwaar en onmachtig voelde, iets wat ik nooit eerder in deze intensiteit heb beleefd. Pas als je met de rug tegen de muur staat is er ruimte voor een spirituele doorbraak, zie ook de parallel met de samenleving als geheel op dit moment. Ik heb jullie niet bewust voor de gek gehouden over mijn lever, ik heb mezelf voor de gek gehouden en het onvermijdelijk gevolg was dat ik daarmee jullie ook voor de gek heb gehouden. Ik kan de klok niet meer terugdraaien, ik kan wel een nieuwe toekomst aan gaan waarin ik 100% eerlijk en oprecht probeer te zijn en dagelijks de balans opmaak of ik dit wel heb gedaan die dag (stap 10 van de AA).

Voor wat betreft die dualiteit, ik snap wat je zegt en een slogan binnen de AA is ook 'live and let live' (leven en laten leven). Tegelijkertijd ontkom je hier niet helemaal aan, want als je filosofisch ingesteld bent zoals ik moet je nu eenmaal in contrasten praten en denken. Ik doe m'n best om juist in algemeenheden en objectieve observaties te praten, maar helaas is het vrouwelijke brein niet in staat tot metafysische beschouwingen en worden mijn overpeinzingen steevast als een  persoonlijke aanval opgevat, waardoor ik als boodschapper soms het onderwerp ben van vijandige reacties (waar ik overigens vokomen immuun voor ben) en er voorbij wordt gegaan aan de boodschap.

Iedere vrouw die mij persoonlijk kent weet dat ik ze volkomen serieus neem als medemens, waardoor vrouwen soms de verwonderde uitspraak doen dat ik 'in het echt best meeval'. Dus ja, WWG1WGA, we zullen het samen moeten doen. Als vrouwen goed zouden lezen zouden ze zien dat ik steevast MANNEN de schuld geef van de feminisering van de samenleving, met de bijkomende rechtsongelijkheid voor mannen. Vrouwen zijn geen partij voor ons, nooit geweest ook, dus WIJ hebben dit zo ver laten komen en WIJ zullen onze eigen zelfgecreerde puinhoop ook moeten opruimen. Ondertussen zou ik het fijn vinden als vrouwen ook leren aan zelfreflectie te doen, maar dit schijnt niet de manier te zijn waarop ze bedraad zijn. Het zij zo, live and let live.

Dank ook aan Bastiaan. Ik heb een schijthekel aan die Tolle, maar hierin heeft hij wel 100% gelijk!

Mike

 
Misschien een beetje of-topic maar Mike noemde ergens dat MGTOW. Ik had er nog niet eerder van gehoord en heb op de site iets erover gelezen. Duidelijk een (terechte) reactie op het doorgeslagen feminisme en MeToo. Ik snap heel goed waarom deze beweging is gestart, ik heb er alleen 1 ding op tegen:

Ik ga er gemakshalve vanuit dat MeToo en feminisme is bedoeld om de hoeksteen van de samenleving omver te werpen, het gezin. Hopelijk niet te kort door de bocht. Met de MGTOW wordt een beetje hetzelfde gedaan lijkt wel.  Niets mis met mannen die hun eigen richting kiezen en leiderschap tonen, maar als we een Samenleving willen dan zullen we het toch met elkaar moeten doen.
Je hebt er als man niet zoveel aan om slachtoffer op de bank te spelen. Er zijn goede vrouwen net zoals er goede mannen zijn. We hebben niets aan overgefeminiseerde vrouwen met dito piepstem, maar ook niet aan mannen die in hun drama driehoek blijven hangen en elke vrouw de schuld geven van het feit dat ze single zijn. Persoonlijke verantwoordelijk voor je leven zou ik zeggen.
 
Oke, ja het was mij ondanks alle teksten die ik van je gelezen had onbekend. De nuance hier is dat  mijn onwetendheid zeker niet betekend dat je oneerlijk bent geweest.

Dit is in het algemeen wel het 'gevaar' van internet, je kent de persoon die iets zegt niet persoonlijk. Een voorbeeld is dat sommige vegans geld verdienen door influencer te zijn, maar af en toe wel lekker vlees eten voor de voedingsstoffen... Als mensen dan vol achter iemand staan, volgen ze alles tot in detail waarmee ze zichzelf tekort doen. Of laatst Binc, wie dacht dat ieder van ons, omdat we hier op het forum zitten, wel alle coronaregels van de regering zouden negeren. Internet is geweldig, maar heeft wel een schaduwzijde wat gevaarlijk kan zijn voor mensen die vervreemd zijn van zichzelf en hun 'lot' in handen leggen een ander. Wat dat betreft lof voor Mike en ook Henk die mensen in hun eigen kracht willen zetten!

PS Wie denkt jou eronder te krijgen, kent je nog niet. Ookal heb ik je nooit persoonlijk ontmoet, op basis van al je geschreven teksten denk ik dat jezelf de enige bent die jezelf eronder kan krijgen! En mocht je mijn tekst zo opvatten, omdat ook ik een 'persoonlijk' voorbeeld nam: excuses, en laat het je vooral sterker maken. Ik ben het zeker niet altijd met je eens, maar ik kan wel zeggen dat ik tegen je opkijk, veel respect heb en dat je mij persoonlijk een beter mens maakt. Kennis is macht, maar het toepassen van kennis dat is pas leven.
 
MGTOW komt niet voort uit slachtofferschap maar uit TACTIEK. Als de moderne relatieverhoudingen tussen man en vrouw een mijnenveld blijken te zijn, waarbij de man onherroepelijk aan het kortste eind trekt (feit, geen slachtofferschap), dan is de beste tactiek om niet meer in het mijnenveld te stappen maar je gedeisd te houden totdat de oorlog voorbij is en we (hopelijk) weer normaal naar elkaar en met elkaar kunnen doen.

Op zich heb je gelijk als je zegt dat dit eveneens ondermijnend is voor het gezin, maar je kunt het ook anders zien:

Welke garantie heb jij als man dat jouw vrouwelijke partner een zorgzame echtgenoot en dito moeder zal zijn 'tot de dood ons scheidt'? Is het niet beter om deze wijven met hun grote waffel te laten verworden tot 'cat ladies with a dildo' en manloos en kinderloos tenonder te laten gaan? We kunnen het dan altijd weer proberen met een nieuwe lichting die hopelijk tot de conclusie komt dat zij zelf het roer moeten omgooien. Dat is ook de kern van MGTOW, het is je schuil houden in de loopgraven omdat het OORLOG is.

Als ik niet 25 jaar geleden mijn huidige vriendin had ontmoet was ik igg al lang en breed afgehaakt. Een vrouw moet iets toevoegen aan je leven, geen afbreuk er aan doen. En anders maar niet. Zij hebben ons mannen harder nodig dan wij hen!

Mike
 
PS Wie denkt jou eronder te krijgen, kent je nog niet. Ookal heb ik je nooit persoonlijk ontmoet, op basis van al je geschreven teksten denk ik dat jezelf de enige bent die jezelf eronder kan krijgen!
Zo waar, ssrdam, dank voor deze woorden. Ik ben idd mijn eigen ergste vijand, daar ben ik me nu volledig van bewust en ik ben hard op weg om goede vrienden te worden met mezelf!

Mike

 
Ssrdam,

Over zwart wit gesproken. Of te praten over jou en ik.

Ten eerste, Wapf voeding is niet slecht omdat het jou persoonlijk niet goed valt of nare ervaringen mee hebt. Om dan Wapf weg te zetten als een voedingspatroon wat niet aan te raden is klopt niet. De oorzaak ligt altijd ergens anders in je eigen lijf en het is de kunst om daarnaar op zoek te gaan.
Je hebt low carb en low carb. Regelmatig is namelijk ook gezegd dat men wel koolhydraten moet eten en in sommige gevallen juist verhogen wanneer het lichaam daarom vraagt. Om deze vervolgens langzaam proberen te verminderen en de vetten te verhogen.

Maar goed, alles hierover valt te lezen op internet en de website voedingsgezondheid. Zo zwart wit als jij het dus stelt is het helemaal niet.

En idd, wannneer mensen lopen te zeuren over de corona maatregelen en er dan niks aan doen begrijp ik dat niet. Dat spijt me voor jou en was niet persoonlijk bedoeld als je dit zo opgevat hebt.

Voor wat betreft Tolle, ik ben daar niet over uit. Het lijkt me niet goed om deze 2 gescheiden te zien. Zover mijn kennis reikt gaat het om gedachten die men kan veranderen en het los laten van aardse bezittingen. Je ego kan wel op gaan spelen in bepaalde situaties die getriggerd worden en bv tot een trauma leiden.
 
Hé Binc, nee hoor dat was niet persoonlijk. Ik snap je juist goed dat je je zo voelt/voelde en dat is juist het ‘gevaar’ van internet (het punt dat ik wilde maken). Het is een beeld dat jij zelf vormde op basis van wat je las en de realiteit is (zo blijkt uit ervaring) dat de meeste mensen bepaalde uitspraken doen, maar in realiteit zelf veel meer genuanceerd zijn. Dit is geen verwijt, want, zoals degene die op internet schrijft op internet moet kunnen incasseren, is degene die leest zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij leest, hoe hij/zij dit interpreteert en het belangrijkste hoe hij/zij bij zichzelf weet te blijven.

Verder weet ik niet waarom je denkt dat ik wapf voeding slecht vind, wat niet waar is. Destijds zo’n 7 a 8 jaar geleden was de tendens echter (niet enkel hier): hoe minder carbs hoe beter, beter voor je VO2 en vet verbranding is wat je wilt. Je geeft zelf al het antwoord dat het veel complexer in elkaar steekt (en gelukkig is dat nu het geluid dat uitgedragen wordt); soms zijn carbs nodig en dat is dan ook precies de reden waarom ik op internet nooit het advies zal geven voor low-carb.
 
Het geschreven woord kan idd veel harder overkomen dan daadwerkelijk bedoeld. 1000 emoji's kunnen hier niets aan veranderen, wij mensen zijn gemaakt om zowel verbale als non-verbale communicatie bij voorkeur FYSIEK uit te wisselen. Daarom zijn die fucking maskers ook zo schadelijk voor het maatschappelijke verkeer!

Mike
 
Mijn twee centen,

Het ego is wie je denkt dat je bent en het ego zal zich met hand en tand verdedigen om zijn waarheid te behouden. Want anders heeft het ego niet langer zijn bestaansrecht. Daarom krijg je mensen ook niet makkelijk uit hun geloof over bv de coronamaatregelen. Ze zijn immers gehypnotiseerd/geprogrammeerd door de media. Vanuit de non-dualiteit is alles een illusie. Waar zit je ego ..of je bewustzijn ..ik denk de rechterhersenhelft die wordt geprogrammeerd via het onderbewuste of de linkerhersenhelft.(ja Binc uit jouw boekjes) Ik luister graag naar Diederik Wolsak en anderen die over de non-dualiteit spreken. Nu wil ik niet zeggen dat je onverschillig in een hoekje moet gaan zitten wachten en denken dat je verlicht bent. We hebben nu eenmaal met de aardse dualiteit te maken. Diederik Wolsak heeft een zes stappen plan ontwikkeld om je trauma`s (uit je eerste 7 levensjaren of daarvoor) die je dagelijks herbeleefd als een overtuiging te vergeven. Vergeven voor jezelf of sommigen zeggen je overtuigingen weggeven aan het universum. Alle pijnen/frustraties die je nu ervaart zijn dan herbelevingen van je jeugdtrauma's. Er zijn heel veel boeken geschreven over deze stof en of ik het ooit allemaal zal begrijpen…ik ken niet eens al die goeroes waar over gesproken wordt. In ieder geval leer ik elke dag en filter steeds makkelijker. (in mijn gedachten vraag ik hiervoor hulp) Het resoneert zo mooi wat N… schrijft dat alles vanzelf op je pad komt.. ja maar dan moet je dus niet teveel naar je Ego luisteren denk ik en dat is nog een hele kunst, het schijnt dat Ayuhuasca of LSD trips je daar bij kunnen helpen maar dat durf ik al helemaal niet. Mijn eigen theorie is dat als je liegt of bedriegt je verdwaalt op de weg die het universum voor je heeft uitgestippeld. Ik blijf toch met een wezenlijke vraag zitten. Er is een spirituele strijd gaande en in hoeverre gaat dit door na onze dood. Als we de energie zijn die het lichaam verlaat gaat daar dan de strijd verder?
p.s. spreken over mezelf in een grote groep doe ik niet graag en schrijven over mezelf op een kritisch forum is voor mij net zoiets.
 
Hé Binc, nee hoor dat was niet persoonlijk. Ik snap je juist goed dat je je zo voelt/voelde en dat is juist het ‘gevaar’ van internet (het punt dat ik wilde maken). Het is een beeld dat jij zelf vormde op basis van wat je las en de realiteit is (zo blijkt uit ervaring) dat de meeste mensen bepaalde uitspraken doen, maar in realiteit zelf veel meer genuanceerd zijn. Dit is geen verwijt, want, zoals degene die op internet schrijft op internet moet kunnen incasseren, is degene die leest zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij leest, hoe hij/zij dit interpreteert en het belangrijkste hoe hij/zij bij zichzelf weet te blijven.

Of het gevoel is geen idee. Ik denk van niet. Heeft meer met argwaan te maken van mijn kant. Als mensen genuanceerd willen zijn is ook daar niks mis mee. Maar ik ontvang wisselende signalen hierin en geen concreet iets. Hoe iets of iemand datgene wat een ander interpreteert is niet helemaal de verantwoording van die persoon. Bij mij zegt er nog steeds altijd een stemmetje dat degene die de boodschap brengt niet altijd op de hoogte is van de gemoedstoestand van die persoon waar de boodschap heen gezonden word. Dit kan totaal averechts uitpakken dan de bedoeling is van de zender wanneer dit ongevraagd is. Een soort inbraak in het hoofd van mensen wanneer men een andere overtuiging dan de huidige wil laten zien met uiteraard alle goede bedoelingen.

Voor wat betreft WAPF,je geeft aan dat je het nooit zal adviseren aan een ander. De vraag is, adviseer je het niet omdat je er zelf een slechte ervaring mee had of omdat je tegen low carb bent?
In het laatste geval is het een beter idee om er dan iets meer in te verdiepen. Niet allen carbs zijn nodig maar ook vetten evenals groente en eiwitten. hoewel die laatste vaak al samen gaan met vetten. Geen idee waarom het bij jou mis is gegaan. Maar weet dat je nooit een leverreiniging moet doen wanneer er sprake is van bijnieruitputting. Allemaal dingen waar men zich toch eerst in moet lezen.
 
Het ego is wie je denkt dat je bent en het ego zal zich met hand en tand verdedigen om zijn waarheid te behouden. Want anders heeft het ego niet langer zijn bestaansrecht. Daarom krijg je mensen ook niet makkelijk uit hun geloof over bv de coronamaatregelen. Ze zijn immers gehypnotiseerd/geprogrammeerd door de media. Vanuit de non-dualiteit is alles een illusie. Waar zit je ego ..of je bewustzijn ..ik denk de rechterhersenhelft die wordt geprogrammeerd via het onderbewuste of de linkerhersenhelft.(ja Binc uit jouw boekjes) Ik luister graag naar Diederik Wolsak en anderen die over de non-dualiteit spreken. Nu wil ik niet zeggen dat je onverschillig in een hoekje moet gaan zitten wachten en denken dat je verlicht bent. We hebben nu eenmaal met de aardse dualiteit te maken. Diederik Wolsak heeft een zes stappen plan ontwikkeld om je trauma`s (uit je eerste 7 levensjaren of daarvoor) die je dagelijks herbeleefd als een overtuiging te vergeven. Vergeven voor jezelf of sommigen zeggen je overtuigingen weggeven aan het universum. Alle pijnen/frustraties die je nu ervaart zijn dan herbelevingen van je jeugdtrauma’s. Er zijn heel veel boeken geschreven over deze stof en of ik het ooit allemaal zal begrijpen…ik ken niet eens al die goeroes waar over gesproken wordt. In ieder geval leer ik elke dag en filter steeds makkelijker. (in mijn gedachten vraag ik hiervoor hulp) Het resoneert zo mooi wat N… schrijft dat alles vanzelf op je pad komt.. ja maar dan moet je dus niet teveel naar je Ego luisteren denk ik en dat is nog een hele kunst, het schijnt dat Ayuhuasca of LSD trips je daar bij kunnen helpen maar dat durf ik al helemaal niet. Mijn eigen theorie is dat als je liegt of bedriegt je verdwaalt op de weg die het universum voor je heeft uitgestippeld. Ik blijf toch met een wezenlijke vraag zitten. Er is een spirituele strijd gaande en in hoeverre gaat dit door na onze dood. Als we de energie zijn die het lichaam verlaat gaat daar dan de strijd verder?
p.s. spreken over mezelf in een grote groep doe ik niet graag en schrijven over mezelf op een kritisch forum is voor mij net zoiets.

ben het met je eens Johnny. Ik schreef net in mijn bericht hiervoor al dat ik vind dat men uit moet kijken met wat men wil bereiken om iemand uit die hypnose te krijgen. Daarom ben ik ook geen voorstander van social media. Het is te afstandelijk en kan averechts werken. Niet iedereen raakt verlicht.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.499
Berichten
516.426
Leden
8.649
Nieuwste lid
Richardson Zackery
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan