• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

Black Magic/Zwarte Magie

KaMaMa

Well-known member
Waar staat in de Quran dat je kinderen moet doden, (zwangere) vrouwen moet opensnijden

’Vanwege uitingen van liefde en barmhartigheid van Allah ben jij [Profeet Mohammed] zachtmoedig geweest; indien jij hard van hand en ruw van hart zou zijn geweest, zouden zij zich uit zichzelf zeker uit jouw omgeving hebben verwijderd.Surat al-‘Imran, vers 159

Hoe Allah(God) in de Quran aanmoedigt om niet-moslims die hun niet bestrijden, goed en rechtvaardig te behandelen:

“Allah verbiedt jullie niet, om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege jullie godsdienst, en die jullie niet uit jullie huizen dreven, goed en rechtvaardig om te gaan. Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.” 60:8

“O, jullie die geloven! Wees standvastigen voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig (voor zowel vriend als vijand), want dat is het dichtst bij godsvrees. Vrees daarom Allah! Waarlijk, Allah weet wat jullie doen.” [ 5:8]"En Wij hebben jou (oh Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”(21:107)

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd en let op dit gaat over oorlog:

"Ik adviseer jullie tien (zaken) en onthoud dit van mij: Pleeg geen verraad, wees niet extreem, vermink niet, dood geen klein kind, geen oude man, geen vrouw. Hak de palmboom niet om en steek deze niet in brand, hak de vrucht gevende bomen niet om. Slacht geen schaap, geen koe of kameel, behalve wie het wil te eten. En passeer mensen van de kloosters, laat hen waar zij zichzelf aan overgeven.
Tawdih al-Ahkaam, Sharh Boeloegh al-Mara’am. Volume 6, 371

“Probeer andere mensen geen kwaad te doen. Dit alleen is al een aalmoes.” (Bukhari-2518;Muslim-48)
De Franse psycholoog en socioloog Gustave Le Bon zegt:
‘De tolerantie van Mohammed voor de joden en christenen was werkelijk groots.
De stichters van de andere religies die vóór hem verschenen – het jodendom en het christendom in het bijzonder – schreven niet zulke vriendelijkheid voor.
Zijn kaliefen volgden hetzelfde beleid.
Deze tolerantie wordt erkend door zowel sceptici als gelovigen, wanneer zij de geschiedenis van de Arabieren diepgaand bestuderen.’
Bron: Arab Civilisation van Gustave Le Bon: blz. 128
De Lacy O’Leary in het boek “Islam at the cross road (Islam op het kruispunt)” (Pagina 8):

“De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van fanatieke moslims die over de wereld razen en de Islam met het zwaard opdringen aan de overwonnen rassen een van de meest grillige absurde mythes is die historici ooit hebben doorgegeven.”
Herken de Zwarte Magie en keer hem om. Waarom zijn de ‘10 zaken’ allemaal met ‘niet’ geformuleerd? Woorden doen ertoe. Een ieder die kinderen heeft weet dat het woordje ‘niet’ ongehoord blijft. Niet in de boom klimmen? Waar zit je kind dan? Bovenin de boom. Lees het stuk nog eens en laat in gedachten overal niet weg. Besef je dan waartoe het aanzet?

Overigens geldt dit deels ook voor de ‘10 geboden’. De vraag blijft wat is de oorspronkelijke tekst en wie heeft de vertaling gemaakt? Hieronder lees ik dat er eigenlijk meer dan 10 geboden zijn maar er gestreefd werd naar een 10-tal in de vertaling. Het doet er dus toe welke Bijbelse vertaling je leest. Leeft bij mij de vraag: hoe lang wordt er al met onze heilige geschriften geknoeid?

 
Laatst bewerkt:

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Exodus 12 - oproep van God aan de Israelieten om IEDEREEN mee te laten eten van het paasmaal, op voorwaarde dat men besneden is!

Genesis 30 - gaat vooral.over jaloezie en gekibbel tussen twee zussen, Rachel en Leah, die kinderen willen van Jacob - typisch vrouwengedoe

Exodus 20 - hierin stelt God dat hij de Israelieten heeft BEVRIJD uit slavernij!

Joel 3 - niemand zal ontsnappen aan Gods oordeel die het waagt om Zijn wil niet na te volgen - en terecht!

Leviticus 25 - gaat over een economische reset die om de 50 jaar plaatsvindt, waarin slaven worden VRIJGELATEN!

Exodus 21 - slaven dienen 6 jaar hun meester maar worden in het 7e jaar VRIJGELATEN!

Psalmen 137 - gaat over totale toewijding aan God en Zion en Jeruzalem - het geweld is gericht aan diegenen die vijandig zijn hieraan

Jesaja 13 - betreft woede gericht tegen de Babylonische (satanische) heersers

Numeri 31 - roept de Israelieten uit tot Gods uitverkoren volk, mits zij zich houden aan Zijn wetten

2 Koningen 8 - zoals zovele passages in de bijbel worden hier feilbare mensen beschreven die zich niet hielden aan het woord van God

Context matters.

Mike
Nog vergeten om op in te gaan:

Deuteronium 28 - wie gehoorzaamt aan God zal gezegend zijn, maar wie dat niet doet zal Gods toorn ten deel vallen - en terecht!

Jeremia 19 - soortgelijke boodschap: zij die vallen voor het kwaad zal rampspoed overkomen - en terecht!

Context matters.

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Herken de Zwarte Magie en keer hem om. Waarom zijn de ‘10 zaken’ allemaal met ‘niet’ geformuleerd? Woorden doen ertoe. Een ieder die kinderen heeft weet dat het woordje ‘niet’ ongehoord blijft. Niet in de boom klimmen? Waar zit je kind dan? Bovenin de boom. Lees het stuk nog eens en laat in gedachten overal niet weg. Besef je dan waartoe het aanzet?

Overigens geldt dit deels ook voor de ‘10 geboden’. De vraag blijft wat is de oorspronkelijke tekst en wie heeft de vertaling gemaakt? Hieronder lees ik dat er eigenlijk meer dan 10 geboden zijn maar er gestreefd werd naar een 10-tal in de vertaling. Het doet er dus toe welke Bijbelse vertaling je leest. Leeft bij mij de vraag: hoe lang wordt er al met onze heilige geschriften geknoeid?

Er kan alleen maar gesjoemeld worden met vetrtalingen, niet met de letterlijke tekst. King James wist dit en gaf opdracht de letterlijke tekst zo goed mogelijk in het Engels te laten vertalen, daarom is de KJV de beste bijbelvertaling die er bestaat. En ja, deze heb ik gelezen en in huis.

Vraag jezelf af waarom de duivel niet heeft gerommeld met de oorspronkelijke tekst. En waarom is het leven zelf niet allang gepatenteerd en kan dit pas als het ontwerp minimaal 10% afwijkt van het origineel? Kennelijk erkent zelfs de duivel het licht als de allerhoogste frequentie en laat hij de broncode ongemoeid, omdat zelfs hij moet erkennen dat hij een slechte imitatie is van God.

Wat ze wel hebben kunnen doen, behalve verkeerde vertalingen en interpretaties, is liegen door weglaten. Maar er gebeurt niets wat God niet toelaat, dus kennelijk mochten ze daar mee wegkomen. De bijbel had veel vollediger kunnen zijn, maar wellicht moesten we eerst een spirituele ascensie doormaken om de ware aard van het kwaad te kunnen doorgronden en zullen de ontbrekende geschriften ineens te voorschijn komen uit de kelders van het Vaticaan. Het nieuwe Babylon zal eerst moeten vallen en wat we nu al uit de bijbel kunnen leren is meer dan genoeg voor nu.

Vraag jezelf vervolgens af waarom er niet geromneld is met de Koran. Antwoord: dat zijn al duivelsverzen. En waarom er in het jodendom een complete satanische bijbel bestaat (de Talmoed) naast de gewone (de Torah). Waarom zoveel mogelijk verwarring proberen te scheppen over bijbelteksten middels verkeerde vertalingen en interpretaties? Waarom hebben ze het specifiek gemunt op christenen en de bijbel? Omdat dit de enige religie is die naastenliefde predikt, vooral in het Nieuwe Testament (ik zie niemand passages aanhalen waarin Jezus aan het woord is).

Laat ik positief eindigen. Het Vaticaan is een satanische kaping van het christendom. Israel is een satanische kaping van het jodendom. Het salafisme in Saudi-Arabie is een satanische kaping van de islam. Uiteindelijk zullen we allemaal tot het besef moeten komen dat we allemaal zijn beetgenomen en ons moeten bevrijden van hen die menen tussen ons en onze Schepper te moeten staan met misleidende boodschappen. De vijand van de mensheid is een gemeenschappelijke vijand die elke gewenste gedaante aanneemt, religieus of areligieus. De rest van de onderlinge meningsverschillen vechten we later wel uit, eerst dit tuig voor eens en voor altijd opruimen!

Mike
 
Laatst bewerkt:

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Tja Mike, dan gaan we in exegese vervallen. Je zou natuurlijk het verhaal van Jefta kunnen lezen om te beginnen. Heel gezellig verhaaltje voor je dochter voor het slapen gaan.

Het verhaal de profeet Elisa die beledigd werd en waarop god 2 voor straf 2 beren zond om 42 jongeren te verscheuren, dat was niet aardig.

Of dat god een weddenschapje sluit met de satan betreffende Job en hem duizenden stuks vee en al zijn kinderen met hun gezinnen laat uitmoorden om te testen hoe gelovig Job wel niet was. (is dit de betekenis van 'god wins'?)

De mensen offers worden beschreven in Leviticus 17:29. Hier een uitgelegd door een theoloog (exegese dus) : http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/bizarretekst.htm
Uiteraard zijn er weer andere theologen te vinden die het ook weer in een andere 'context' weten te plaatsen.

Als je verder nog wilt weten hoe genocide er in de oudtestamentische dagelijkse praktijk uitziet, dan kan ik je het boek Jozua van harte aanbevelen.

Als iemand je wat mooie teksten uit het boek Johannes heeft laten lezen wil dat nog niet zeggen dat de bijbel een prachtig boek is.
Door FoolProof aangehaalde site als bron:

Het christelijke tijdperk is ten einde gekomen. De laatste christelijke orthodoxie is gewikkeld in een verbeten doodsstrijd, en vrijzinnig christendom zakt steeds dieper in een moeras van ongeloofwaardigheid. Deze site laat de beweegredenen zien van een diepgelovig christen en theoloog om zijn geloof de rug toe te keren en op zoek te gaan naar een nieuwe manier om het bestaan te beleven, een lange reis die hem na 7 jaar zelfs tot op het Atheïsme doet belanden. De schrijver worstelt voortdurend om spiritualiteit toch in zijn denken te behouden, om het dienen van de aarde de hoogste invulling te geven, en noemt dat Volwassen Geloof: als mondig mens zelf inhoud geven aan hoogwaardig menselijk denken


Kortom, iemand met religieuze kindertrauma's, net als FoolProof zelf. Niet serieus te nemen dit.

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
'It's going to be bilblical' is een citaat uit de film Law abiding citizen, waarin een gehoorzame burger op basis van valse beschuldigingen in de gevangenis komt en wordt vermorzeld door het rechtssysteem en de politiek. Als wraak blaast hij alles op (ook sommige goeien overigens). biblical staat naar mijn idee dus meer voor destroying the system with a big bang, 'biblical' als synoniem voor 'theatraal' of groots.
Dat is de seculiere uitleg. Q bedoelt dit letterlijk, you'll see.

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Hele opluchting in ieder geval dat er een context is die rechtvaardigt om kinderen te doden.
Allereerst, het waren andere tijden. Grondwetten bestonden nog niet en de samenleving was heel anders ingericht. Ten tweede, ooit jezelf afgevraagd wat er moet gebeuren met kinderen die uit tunnels gaan komen waar genetisch mee is geknoeid (chimera's)? Of kinderen van gevaccineerde moeders die het DNA-veranderende Mark.of the Beast in zich dragen? Of potentiele ouders van kinderen die MOB in zich dragen middels vaccins? Het duivelsgebroed mag absoluut niet voortleven en de menselijke genenpoel bezoedelen, dus er zal al dan niet vrijwillige euthanasie moeten plaatsvinden. Vandaag de dag op een meer humane manier, maar er is absoluut iets te zeggen voor kinder- en oudermoord, alle aangehaalde voorbeelden uit de bijbel betreffen het lot dat satanische gemeenschappen trof die aan KINDEROFFERS deden ter meerdere eer en glorie van hun afgod Baal/Moloch. Nogmaals, roepen wij nu niet ook om tribunalen en exevuties om precies dezelfde reden? You bet it"s going to be biblical!

Mike
 
Laatst bewerkt:

Gaia

Well-known member
Zouden we die arme kindjes die hieraan blootgesteld zijn door hun ouders (die ook maar gewoon gemanipuleerd zijn en geloven dat ze het juiste doen uit liefde voor hun kind, hoe dom dat ook is) niet moeten helpen? In plaats van hier te suggereren om ze af te slachten? Dit gaat wel erg ver.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Mark of the Beast gaat over permanente en onomkeerbare DNA-verandering met als doel.ons tot patenteeebare slaven te maken zonder mensenrechten. Dit is al eens eerder gebeurd (zondvloed, dagen van Noach). Juist daarom is bijbelkennis zo belangrijk!

Mike
 
S

Sailor

Guest
Zouden we die arme kindjes die hieraan blootgesteld zijn door hun ouders (die ook maar gewoon gemanipuleerd zijn en geloven dat ze het juiste doen uit liefde voor hun kind, hoe dom dat ook is) niet moeten helpen? In plaats van hier te suggereren om ze af te slachten? Dit gaat wel erg ver.
Wat zou je willen doen met deze kinderen?
 

Gaia

Well-known member
Wat zou je willen doen met deze kinderen?
Ozonbehandeling wellicht? Ivermectine? Vaccinatieschade ontstoren? Ik heb uiteraard niet een pasklare oplossing maar ik hoop wel dat er dingen zijn die we kunnen doen om de schade om te keren / te beperken.
 

Gaia

Well-known member
Ik snap wat je zegt. Ik heb er zelf ook over nagedacht; de angst dat mijn kinderen (nu nog 6, 11 en 12 jaar dus nog niet aan de orde gelukkig) in de toekomst een partner treffen die wel is gevaccineerd, en of evt. gemeenschap hun ongevaccineerde status dan zou beïnvloeden etc. En mochten ze ooit een verkeersongeval krijgen en nood hebben aan bloed, dat soort horror scenario's. Alles is "bevuild" wat dat betreft.
Maar ik ken persoonlijk kindjes die zijn gevaccineerd (en ja, ik heb mijn uiterste best gedaan om dat te voorkomen, zonder resultaat helaas) en ik geef heel veel om die kindjes, ik wil niet geloven dat zij geen recht meer hebben op een goed leven, dat er niets is dat we kunnen doen om hen te helpen.
 
S

Sailor

Guest
Ik snap wat je zegt. Ik heb er zelf ook over nagedacht; de angst dat mijn kinderen (nu nog 6, 11 en 12 jaar dus nog niet aan de orde gelukkig) in de toekomst een partner treffen die wel is gevaccineerd, en of evt. gemeenschap hun ongevaccineerde status dan zou beïnvloeden etc. En mochten ze ooit een verkeersongeval krijgen en nood hebben aan bloed, dat soort horror scenario's. Alles is "bevuild" wat dat betreft.
Maar ik ken persoonlijk kindjes die zijn gevaccineerd (en ja, ik heb mijn uiterste best gedaan om dat te voorkomen, zonder resultaat helaas) en ik geef heel veel om die kindjes, ik wil niet geloven dat zij geen recht meer hebben op een goed leven, dat er niets is dat we kunnen doen om hen te helpen.
Gaat niet om recht, het gaat om het leven wat ze krijgen zonder immuunsysteem, wat zijn die kinderen over 5 jaar.... Zombies?
Een DNA verandering is nooit terug te draaien.
Hoe je daar ook over denkt dit gaat verder dan persoonlijke gevoelens.
De gevolgen van vaccinatie gaat iedereen zien en voelen ook niet gevaxten
 

KaMaMa

Well-known member
Wie zegt dat ons DNA niet al eens eerder gekaapt is? Als de geschiedenis zich herhaalt is dit vast al vaker gebeurt en kunnen we ook vraagtekens zetten bij onze eigen bloedlijnen. Waarom hebben ze bij pasgeboren baby’s bloed nodig voor ‘dna’ onderzoek op genetische afwijkingen? En wat doen ze eigenlijk met die gegevens..?
 

KaMaMa

Well-known member
Er kan alleen maar gesjoemeld worden met vetrtalingen, niet met de letterlijke tekst. King James wist dit en gaf opdracht de letterlijke tekst zo goed mogelijk in het Engels te laten vertalen, daarom is de KJV de beste bijbelvertaling die er bestaat. En ja, deze heb ik gelezen en in huis.

Vraag jezelf af waarom de duivel niet heeft gerommeld met de oorspronkelijke tekst. En waarom is het leven zelf niet allang gepatenteerd en kan dit pas als het ontwerp minimaal 10% afwijkt van het origineel? Kennelijk erkent zelfs de duivel het licht als de allerhoogste frequentie en laat hij de broncode ongemoeid, omdat zelfs hij moet erkennen dat hij een slechte imitatie is van God.

Wat ze wel hebben kunnen doen, behalve verkeerde vertalingen en interpretaties, is liegen door weglaten. Maar er gebeurt niets wat God niet toelaat, dus kennelijk mochten ze daar mee wegkomen. De bijbel had veel vollediger kunnen zijn, maar wellicht moesten we eerst een spirituele ascensie doormaken om de ware aard van het kwaad te kunnen doorgronden en zullen de ontbrekende geschriften ineens te voorschijn komen uit de kelders van het Vaticaan. Het nieuwe Babylon zal eerst moeten vallen en wat we nu al uit de bijbel kunnen leren is meer dan genoeg voor nu.

Vraag jezelf vervolgens af waarom er niet geromneld is met de Koran. Antwoord: dat zijn al duivelsverzen. En waarom er in het jodendom een complete satanische bijbel bestaat (de Talmoed) naast de gewone (de Torah). Waarom zoveel mogelijk verwarring proberen te scheppen over bijbelteksten middels verkeerde vertalingen en interpretaties? Waarom hebben ze het specifiek gemunt op christenen en de bijbel? Omdat dit de enige religie is die naastenliefde predikt, vooral in het Nieuwe Testament (ik zie niemand passages aanhalen waarin Jezus aan het woord is).

Laat ik positief eindigen. Het Vaticaan is een satanische kaping van het christendom. Israel is een satanische kaping van het jodendom. Het salafisme in Saudi-Arabie is een satanische kaping van de islam. Uiteindelijk zullen we allemaal tot het besef moeten komen dat we allemaal zijn beetgenomen en ons moeten bevrijden van hen die menen tussen ons en onze Schepper te moeten staan met misleidende boodschappen. De vijand van de mensheid is een gemeenschappelijke vijand die elke gewenste gedaante aanneemt, religieus of areligieus. De rest van de onderlinge meningsverschillen vechten we later wel uit, eerst dit tuig voor eens en voor altijd opruimen!

Mike
Dat tuig verbleekt als wij meer licht gaan uitstralen en het licht zich als een olievlek begint te verspreiden 😀😀😀. Working on that.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.348
Berichten
390.924
Leden
8.419
Nieuwste lid
JanSR
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan