Black Magic/Zwarte Magie

G

Guest

Guest
Na aanleiding van de dotcom uitzending heb ik vanmiddag even gelezen over zwarte magie. Zover ik het begrijp is het een aardse energie. Aardse energie is vrouwelijk. Hebben wij dan te maken met mensen die te aards zijn? En komen we dan als automatisch op een feministische energie uit? Meestal zie je in films ook heksen (vrouwelijk) die zich hiermee bezig houden.

Zomaar een stukje van een website waarvan ik me dus afvraag of vrouwen de drager zijn van deze energie en overbrengen.Het begrip der overdrachtelijkheid, dat in alle magie een belangrijke rol speelt, maakt ook alle andere uitwerkingen van hekserij aanvaardbaar, wanneer men uitgaat van het standpunt, dat men zich alleen met demonische machten op deze wijze kan verbinden en alleen de duivel buiten een kerkelijke structuur om wonderen zal willen volbrengen. Ook het wegnemen van ziekten, het uitdrijven van de duivel door de duivel, speelt in de zwart magische praktijken van de middeleeuwen en zelfs van deze dagen een zeer grote rol. De machthebbende groep overtuigt de mensen ervan, dat het werken en streven van deze vrouwen demonisch is. De mens, die desondanks grijpen wil naar de macht en de middelen, die hij in de magie vinden kan, wordt door zijn eigen angst, schuldgevoelens enz. – het onderbewuste speelt hierbij een zeer belangrijke rol – tot zwartmagiër en brengt de invloed van deze angst en zijn duivelgeloof over op elke mens, die hij via zijn magie beïnvloedt, terwijl alles, wat dank zij deze magie wordt gepresteerd, eveneens het besloten en demonische karakter zal dragen.


Ook interessant van deze websiteTen laatste nog het volgende! U weet, dat de doorsnee mens over vermogens en begaafdheden beschikt, die hij veelal niet eens beseft en in ieder geval zelden bewust en beheerst gebruikt. Hierbij ligt de nadruk op helderziendheid, telepathie en andere vormen van sensitiviteit. Zij, die iets meer van deze krachten weten, durven deze niet aanvaarden, of trachten ze weg te redeneren. Het gevolg is een gebrek aan zelfvertrouwen, dat een ontwikkelen van genoemde gaven onmogelijk pleegt te maken. Nu wordt bij de magie – evenals in bepaalde godsdienstige plechtigheden en leringen – de menselijke rede, ja, zelfs het waakbewustzijn onderdrukt, of tijdelijk uitgedoofd. De gebruikte rituelen hebben altijd weer een zeer suggestieve vorm, en paren muziek / oor, beweging / oog, geur/ reuk en ritme/emotie aan onredelijke, maar geheel het wezen beheersende gedachten. Daardoor wordt men vatbaar voor andere impressies. De remmen van de rede worden tijdelijk buiten werking gesteld, waardoor men het vermogen krijgt met de werelden van het ongeziene te communiceren. Iedere mens is in wezen voortdurend met deze werelden en de daarin optredende krachten verbonden, maar kan dit vaak niet beseffen of aanvaarden. Daarom hebben rituelen en magie eigenlijk altijd zin en zullen zij altijd wit of goed genoemd mogen worden, zolang de zelfzucht of haat daarin niet de boventoon gaan voeren.

De mens wordt hierdoor wederom meer bewust verbonden met deze krachten en zal zich er een meer verantwoord en blijvend gebruik ervan door kunnen verwerven. Door ritueel en magie worden voor de mens de oude Goden weer kenbaar en zelfs zichtbaar, ofschoon hij hen geen Goden meer noemen zal. Weerom leert hij te zien in ruimte en tijd, zodat de ogen van de geest niet langer blind of onbewust zijn. Het magische ritueel zal de mens leren aandachtiger te luisteren naar de stemmen van waarden en krachten, die zowel in hemzelf, als buiten hem, bestaan.

Er is waarlijk veel goeds te zeggen over de magie. Maar stel u nu voor, dat dit streven voortkomt uit angst, uit de behoefte om meer te zijn, of meer te bezitten, dan anderen, dat het verbonden wordt met een zekere haat tegen de wereld. U zult begrijpen, dat de mens dan uit het geheel voor zich de elementen put, die voor de wereld en hemzelf het meest schadelijk, het meest demonisch zullen zijn. Wanneer men de krachten Gods neemt, en dezen maakt tot een instrument om zichzelf te wreken, is deze God dan niet door de mens tot duivel geworden? Is de mens zelf dan niet, ongeacht het waarlijk Goddelijke wezen van de kracht, waaruit hij werkt, een zwartmagiër?

De zwarte magie werkt evenzeer uit de Goddelijke kracht als iedere andere vorm van gebed, magie, streven; maar de mogelijkheden, die zo ontstaan, de krachten en gaven, die men op deze wijze verwerft, worden op een geheel verkeerde manier gebruikt. Een dergelijk misbruik van de Goddelijke kracht en de gaven van de geest bestaat in uw dagen nog. Men noemt het geen magie meer, maar de wijze van werken, de daarbij insluipende gebruiken tonen overtuigend de verwantschap met de magie, de zwarte magie, aan.

Ik meen ook hiervoor nog even uw aandacht te mogen vragen. Massasuggestie in deze dagen is wel een van de belangrijkste middelen, die in politiek, in zakenleven en economie, gehanteerd worden. Uw zogenaamde koude oorlog is in feite een gevecht, waarbij illusies de hoofdrol spelen en de beïnvloeding van het onderbewuste bij anderen tot de werkelijke overwinningen wordt gerekend.

https://www.verwantenvanaquarius.org/zwarte-magie-en-voodoo/


 
G

Guest

Guest
Ik kan trouwens haast niet geloven dat ik mezelf hiermee bezig hou. Ben mezelf nog aan het beraden of dit voor mij geloofwaardig is. Maar goed, ik zie ook wel enige verbanden in dit artikel.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Dank aan Marijan voor onderstaande video van deze Belgische godsdienaar. Hij heeft het over de zwarte magie van met name de media vs het goddelijke licht waar Donald Trump in staat:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Lees dit over David Sorensen:Zo blijkt Sorensen aanhanger van de zogeheten vervangingstheologie. Door de weigering van de Joden om Jezus als messias te erkennen zouden zij de status van uitverkoren volk hebben verloren. “De gelovigen die Christus toebehoren zijn de echte nakomelingen van Abraham.” Sorensen doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat het Joodse volk niet meer zou bestaan. Er zouden alleen nog mensen zijn die zich ‘als Jood beschouwen’. Later haalt Sorensen de Khazaren-mythe aan, waarbij hij schrijft dat de huidige Joden die in Israël wonen eigenlijk Turken zijn. Hoe dat dan zit met christenen die hij beschouwt als de ‘echte nakomelingen van Abraham’ wordt niet duidelijk.https://niw.nl/apostel-van-jodenhaat/

Ik mag hem wel!

Mike
 

Johnny

Well-known member
video van deze Belgische godsdienaar"Nederlanders met je grote bek, durf eens je grote mond te sluiten en je kleine hartje te openen."

Bedankt voor deze video; MEDIA IS HET VIRUS DE DUIVEL
 
G

Guest

Guest
Apostel van Jodenhaat
Ik mag hem wel!

Mike

Hoezo mag je hem wel?
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Hij heeft het over de 'joden' van Openbaringen 2:9 en 3:9, de 'synagoge van Satan':Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

Mike
 
G

Guest

Guest
Toevallig vandaag was ik bij iemand die ook erg bezig is met Q en ook veel van duistere dingen en satanisme weet. Ik kreeg onderstaande link van hem na aanleiding van al die duistere dingen. Is dat de zwarte magie of duisternis die hier ook bedoeld word? Hij zegt tegen mij dat ik nog in het duister zit. En dat zou best wel zo kunnen zijn gezien hoe ik me voel na alles wat ik hier weet. Of...is dit een onzin verhaal?

https://www.verwantenvanaquarius.org/zelfprojectie/
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Binc, jij komt deze persoon tegen om een reden en ook nog eens op dit moment, dat is geen toeval. Hij weet bij jou binnen te komen, iets wat mij steevast maar niet lukt. Ik verwijs naar onze recente uitwisseling op Telegram, waarin ik jou (tevergeefs) probeerde te wijzen op jouw ego dat de projectie van jouw ik afwisselend arrogant en kleinzerig maakt.
Je biechtte na mijn openbaringen over mijn alcoholmisbruik op dat je zelf in het verleden ook te diep in diverse glaasjes hebt gekeken. Ik ken meerdere ex-drinkers en ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze alleen maar gestopt zijn met drinken (al of niet via een kliniek) maar nooit werkelijk hersteld zijn van hun verslaving.  Ze hebben nog steeds die innerlijke onrust en die zucht naar onmiddellijke bevrediging. Dat zie ik bij jou ook terug, inclusief die koppigheid en het ontkenningsgedrag, alles om maar niet met jezelf geconfronteerd te worden. Jouw ego trekt dan uit zelfbescherming een enorm drama over zichzelf op.​
Zo lang je dit soort gedrag vertoont blijf je je omringen door duisternis. Ik spreek jou nu aan maar dit is de collectieve ziekte waar zovelen van ons aan lijden. Vandaar dat ik de 12 stappen van AA heb herschreven en heb aangeboden aan eenieder die hier met mij gebruik van wil maken. Tot op heden is er welgeteld 1 (!) forumlid dat hier gebruik van wil maken en dat is Astrid. Joost geeft in alle eerlijkheid aan dat zijn ego weerstand biedt tegen de zelfconfrontatie die dit programma onherroepelijk met zich meebrengt. Ook jij hebt geen gebruik gemaakt van mijn aanbod en ik zie dan ook dikke muren van gewapend beton die jouw ego heeft gemetseld. Je zult naar mij moeten komen, dat is de eerste capitulatie van het ego, het besef dat je de illusie moet opgeven dat je dit alleen kan oplossen. Zoals Neo zegt in de film The Matrix: ik kan je de deuropening laten zien maar jij moet er doorheen lopen.
Mike​
 
G

Guest

Guest
Hij heeft het over de ‘joden’ van Openbaringen 2:9 en 3:9, de ‘synagoge van Satan’:

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
Mike 

Deel je zijn mening over Israël en Jodendom?
 

Godsgeschenk

Well-known member
Ook ik Mike, zit in de overwegingsfase. Ik heb het niet naast me neer gelegd, maar op het moment kan ook ik het nog niet aan. Ik hoop echter dat ik er op terug mag komen.

Dat geldt 'augeschoben ist nicht aufgehoben'

Dorothé
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Je mag er altijd op terugkomen maar ik denk dat je ego beren op de weg ziet die er niet zijn. Zoals ze bij AA zeggen: it's a simple program for complicated people.

Mike
 
G

Guest

Guest
Dankjewel voor je reactie Mike.

Ik ken deze persoon al een langere tijd. Het was niet zozeer dat ie bij me binnen komt maar eerder dat het gesprek zo ging ook naar aanleiding van de verkiezingen. Het kan dan best zo zijn dat jij constateert dat er sprake is van afwisselend ego. Dit heeft echter niks te maken met het feit dat ik een periode heb gehad ook teveel gedronken te hebben. Waar dit wel mee te maken heeft is dat je mij destijds liet zien over wat er in de wereld speelt waar ik geen weet van had. Steeds heb je gezegd dat dit niet mijn probleem is maar dat is het wel. Naast al andere shit waar ik mee geconfronteerde werd. Ik heb geprobeerd dit meermalen uit te leggen dat ik Q niet begreep. Dat er steeds allemaal nare nieuwsberichten voorbij komen waarvan ik geen flauw benul had waarom. Je verhaal is wel degelijk binnen gekomen maar dat was dan ook nog het enige wat ik steeds in de praktijk zag om me heen.
Ik geloof nooit dat dit dingen zijn die een mens maar naast zich neer kan leggen. Vervolgens probeer ik me met Q bezig te houden en heb het gevoel gekregen destijds alsof ik 1 in of andere video game moest gaan geloven ofzo. Ik kon er geen touw aan vast knopen. Alles bij elkaar maakt dat het voor mij allemaal lastig te begrijpen was. Vervolgens krijg ik dan ook nog steeds commentaar over dingen/onderwwerpen die ik niet begreep. Dit heeft niks met alcohol te maken maar met het gevoel of ik me nog veilig ka. voelen. Geconfronteerd met me eigen fouten. Dat is nu eenmaal het enige wat ik vanaf dat moment nog kan zien. Binc die voortdurend fouten maakt. Daarnaast een voortdurende druk van verplichtingen. Ik begrijp inmiddels dat deze voortkomen uit een jeugdtrauma. Tanja heeft het hier ooit gezegd dat ze een basis gunde. Ik begrijp het gewoon niet. Moet deze basis ineens al die duistere en negatieve dingen zijn? Waarom is er ooit iemand geweest die zijn twijfels had jegens mij? Voordat ik al deze shit wist was het hier mijn basis onvoorwaardelijk! Feit is dat daarna ik zo mee bezig geweest met dit alles dat ik er idd heel veel last van heb gekregen tot vermoeid aan toe. Er is bijna geen dag geweest dat ik in de middag niet moet slapen. Ik denk dat het niet ondenkbaar is dat ik er een depressie aan over heb gehouden. Maar dat is niet jou of iemand anders zijn probleem maar de mijne! Ik heb geen zin meer om mezelf continue maar te moeten verdedigen voor dingen die ik niet begrijp. Ik ga mezelf dan ook verre houden van deze duistere shit zooi aangezien het teveel indruk op me maakt. Misschien is dat wel de 2 strijd waar je het destijds over had. Ik heb geen idee. Ik zal nadenken over je aanbod. Maar ook nadenken of ik niet beter volledige afstand kan nemen. Dit bericht is overigens niet bedoeld om nu weer zielig te zijn want ik weet dat je het goed bedoeld. Maar het verwerken van alles is gewoon teveel.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Je hebt werkelijk niks van mijn reflectie begrepen en je ego reflecteert keihard terug. Op deze manier kan ik je niet helpen en blijf je eeuwig in hetzelfde kringetje ronddraaien. Het heeft allemaal te maken met zelfbeeld en dus ook zelfreflectie. Hoe lang ga je nog lappen met tekst schrijven over hoe zielig en hoe onbegrepen je bent omdat niemand het je fatsoenlijk uitlegt? Hoe lang blijf je de fout buiten jezelf zoeken? Hoe lang schuif je je persoonlijke verantwoordelijkheid van je af?

Mike
 

Johnny

Well-known member
Eerder in het topic "Ego" had ik eens gerefereerd aan de zes stappen methode van Diederik Wolsak.

De zes stappen (in het Engels afgekort in I'M FREE) zijn:

Stap 1: Ik voel onvrede - (I'm upset)

Stap 2: Het gaat over mij - (Me: It's about me)

Stap 3: Focus op de gevoelens - (Focus on the feelings)

Stap 4: Herinner mijn oorspronkelijke gevoel - (Remember my ancient feelings)

Stap 5: Bepaal mijn oordeel over mijzelf - (Establish my judgement of myself)

Stap 6: Omarm de waarheid van mijn Zelf - (Embrace the truth about me)

Wolsak moest zelf  eerst zijn gevoelens ontwikkelen voordat hij overtuigingen kon vergeven. Hieronder de gevoelslijst.

Wat ik nu wil zeggen is dat als je misschien niet goed kan voelen het lastig is om dingen te begrijpen.

2dof1amcbdm4nf4by0qrvqxne8u9ov6k.jpg
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
De schakel die al die zelfhulpprogramma's missen is de aanname dat je dit allemaal zelf kan veranderen. Dat is nu juist het probleem! Het ego zet talloze valkuilen op en zet ons aan tot waanzin. Pas als je toegeeft dat je dit niet alleen kan en je leert overgeven aan een Hogere Macht kom je echt verder, je moet jezelf en je kwetsbare ego overstijgen.

Mike
 

Godsgeschenk

Well-known member
Verbeter me als ik het verkeerd zie.

Ego oplossen/overstijgen wordt in de godsbeschouwingen gezien als de weg tot het komen tot verlichting.

Nu is dit principe ook aangenomen in de New Age bewegingen en die spreken dan van het afleggen van het ego en dat wordt dan gedaan dmv. meditatie, mindfulness etc.

Dus in al die geloofsovertuigingen, religies, levensbeschouwingen is men ook bezig met de zwaarste stap, nl. het afleggen van het ego om zo te komen tot de eenheid van GOD. Natuurlijk weten we dat bij heel veel beschouwingen en overtuigingen het niet gaat over de echte GOD, maar juist het tegenovergestelde.

Klopt dit zo'n beetje?

Dorothé
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
De New Age wil van het ego af om de aardse dualiteit te ontstijgen. Non-dualiteit is echter het exclusieve domein van God. Het ego dient ook niet te worden opgeheven, maar getemd, het moet zijn rechtmatige plaats krijgen. Dat is het verschil. Het is niet 'verlicht' om het ego te ontkennen of tot verboden gebied te verklaren, dit getuigt van dezelfde waanzin als waar het ego ons toe aanzet als het de vrije loop krijgt. Het ego is grenzeloos en moet daarom begrensd worden, het ego is amoreel en moet daarom middels moraliteit aan banden worden gelegd, het onbegrensde ego heeft een God-complex en dient daarom onderworpen te worden aan God.

Mike
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.447
Berichten
473.909
Leden
8.617
Nieuwste lid
Sonnie
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan