Vogelgriep

Gaan we weer....AFLUNOV - HET H5N1-VOGELGRIEPVACCINE VOOR MENSEN (Belangrijk! Lees dit a.u.b.)

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft de marketing van een H5N1-vogelgriepvaccin voor mensen goedgekeurd.

Vergunninghouder:
Seqirus Srl
Via del Pozzo 3/A, S. Martino
53035 Monteriggioni (SI)
Italië.
Fabrikant :
Seqirus Nederland B.V
Paasheuvelweg 28
1105BJ Amsterdam
Nederland

Farmacotherapeutische categorie: Influenzavaccin, ATC-code J07BB02

Wat?
Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit.
Melkachtige witte vloeistof.

Afkomstig uit een H5N1-achtige stam uit Turkije vanaf 01/2005 en vermeerderd in bevruchte kippeneieren van gezonde kippen.

Dosering?
Volwassenen en ouderen (18 jaar en ouder): Eén dosis van 0,5 ml op een geselecteerde datum.
Na minimaal 3 weken moet een tweede dosis van 0,5 ml worden toegediend.

Welke categorie mensen werd getest?
AFLUNOV werd getest en geëvalueerd bij gezonde volwassenen (18-60 jaar) en gezonde ouderen (ouder dan 60 jaar).
Er is weinig bekend over het effect bij ouderen boven de 70 jaar.
De veiligheid en werkzaamheid van AFLUNOV bij mensen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Voor kinderen tussen 6 en 18 jaar kan geen aanbeveling worden gedaan.
Er zijn geen gegevens voor kinderen jonger dan 6 maanden. Er zijn beperkte gegevens van vrouwen die zwanger zijn geworden tijdens klinische onderzoeken met AFLUNOV.
Er zijn geen gegevens over het gebruik van AFLUNOV tijdens het geven van borstvoeding. De potentiële risico's voor het kind moeten in overweging worden genomen voordat AFLUNOV aan de moeder wordt toegediend.
Er zijn geen gegevens over de effecten op de vruchtbaarheid bij de mens. Uit een onderzoek bij konijnen bleek dat er geen sprake was van reproductieve of
Ontwikkelingstoxiciteit van AFLUNOV.

Effect en bescherming?
Er is geen immuunbescherming aangetoond tegen influenza A (H5N1).
Gebaseerd op de humorale immuunrespons op vaccinstam A/Turkey/1/2005 na twee doses AFLUNOV, wordt mogelijk niet bij alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons opgewekt.
Bovendien zijn antilichaamreacties mogelijk niet voldoende om bescherming te bieden bij patiënten met endogene of iatrogene immunosuppressie.

Er werd een zekere mate van kruisreactieve immuniteit waargenomen tegen H5N1-virussen van andere clades dan die van de vaccinstam.
De mate van bescherming die kan worden opgewekt tegen H5N1-stammen van andere clades is niet bekend.
Omdat een tweede dosis wordt aanbevolen, moet worden opgemerkt dat er geen veiligheids-, immunogeniciteits- of werkzaamheidsgegevens zijn die de uitwisselbaarheid ondersteunen.

Contra-indicaties?
Voorgeschiedenis van een anafylactische (dwz levensbedreigende) reactie op een van de componenten of sporenresten (ei- en kippeneiwitten, ovalbumine, kanamycine en neomycinesulfaat, formaldehyde, hydrocortison en cetyltrimethylammoniumbromide) van dit vaccin.
In een pandemische situatie die wordt veroorzaakt door de stam in dit vaccin, kan het echter passend zijn om dit vaccin toe te dienen aan personen met een voorgeschiedenis van anafylaxie zoals hierboven gedefinieerd, op voorwaarde dat er in geval van nood onmiddellijke reanimatiemaatregelen beschikbaar zijn.

Interactie met andere vaccins?
AFLUNOV kan samen met seizoensgriepvaccins zonder adjuvantia worden toegediend, en de injectie moet op afzonderlijke ledematen worden gegeven.
Er zijn geen gegevens over gelijktijdige toediening van AFLUNOV met andere vaccins dan seizoensgriepvaccins zonder adjuvans (bijv. Covid).
Als gelijktijdige toediening met een ander vaccin wordt overwogen, moet de injectie in individuele ledematen worden gegeven. Opgemerkt moet worden dat de bijwerkingen kunnen toenemen.

Bijwerkingen?
Gegevens over de veiligheid van een boosterdosis AFLUNOV zijn beperkt tot drie onderzoeken (V87P1, V87P2 en V87P1E1) waarbij 116 volwassenen (18-60 jaar) en 56 ouderen (>61 jaar) betrokken waren.
Er is een lichte toename van de reacties bij volwassenen gemeld wanneer een boosterdosis werd toegediend
werd 18 maanden na toediening van de eerste reeks doses toegediend. Bij ouderen namen de gerapporteerde reacties alleen toe bij de derde boosterdosis vergeleken met de tweede dosis.

Nota: Hoe lang is dit vaccin al in ontwikkeling????

Geregistreerde bijwerkingen:
*Verstoringen van het bloed- en lymfestelsel.
Lymfadenopathie.
*Effecten op het immuunsysteem.
Allergische reacties, anafylaxie inclusief kortademigheid, bronchospasme, larynxoedeem en in zeldzame gevallen zelfs shock.
*Aandoeningen van het zenuwstelsel
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, syncope. *Neurologische aandoeningen zoals neuralgie, paresthesie, convulsies en neuritis.
*Hartziekte.
hartkloppingen, tachycardie.
*Ademhalingsstoornissen.
Hoest.
*Maagdarmstoornissen
Misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.
*Ziekten van de huid en het onderhuidse weefsel.
Gegeneraliseerde huidreacties waaronder jeuk, urticaria of niet-specifieke huiduitslag, angio-oedeem.
*Ziekten van het spierstelsel, bindweefsel en botten
Spierzwakte, pijn in de ledematen.
*Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Asthenie.

De volgende aanvullende bijwerkingen zijn gemeld tijdens postmarketingsurveillance met seizoensgebonden trivalente vaccins zonder adjuvans in alle leeftijdsgroepen en een seizoensgebonden trivalent MF59-subeenheidvaccin met adjuvans, goedgekeurd voor gebruik bij ouderen van 65 jaar en ouder:
* Ziekten van het bloed- en lymfestelsel
Trombocytopenie
*Aandoeningen van het zenuwstelsel
*Neurologische aandoeningen zoals encefalomyelitis en het Guillain-Barré-syndroom.
*Vaatziekten
Vasculitis, die gepaard kan gaan met voorbijgaande betrokkenheid van de nieren.
*Huid- en onderhuidziekten.
Erythema multiforme.
*Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Uitgebreide zwelling van het geïnjecteerde ledemaat gedurende meer dan een week, cellulitisachtige reactie op de injectieplaats van meer dan 10 cm en langer dan 1 week aanhoudend.

Annotatie:
Hetzelfde verhaal als bij de Covid-vaccins, waarvoor ik in december 2020, nadat de voorlopige voorwaardelijke goedkeuring was verleend, OOK de EMA-documenten analyseerde.
1. Alleen getest op gezonde mensen van 18-60 en 61-70 jaar. Niet op zieke mensen (logischerwijs zijn die er niet), niet op mensen boven de 70, niet op zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, niet op baby's, kleine kinderen, kinderen en jongeren.
2. GEEN bewezen effect
3. GEEN bewezen veiligheid (integendeel, veel mogelijke gevaarlijke bijwerkingen)

Het “vaccin” bevat squaleen, hydrocortison en verschillende lipiden die door wetenschappers zwaar bekritiseerd zijn.

Kan iemand mij uitleggen waarom je in vredesnaam een preventieve vaccinatie zou krijgen met iets dat niet aan de basiscriteria voldoet?

Het is overigens bijzonder vreemd dat in 2010 (!!!) een H5N1-pandemie begon met... Aflunov!!!

Voor de volledigheid: Er zit ook een mRNA-vaccin tegen H5N1 in de pijplijn, onder meer van Moderna, dat zich in klinische fase 2 bevindt (proeven op dieren).
 
Laatst bewerkt:
BREAKING - Onze nieuwe studie levert sterk bewijs dat de huidige uitbraak van HPAI H5N1 "Vogelgriep" Clade 2.3.4.4b het gevolg is van laboratoriumlekken uit het USDA Southeast Poultry Research Laboratory (SEPRL) in Athene, Georgia en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam , Nederland.

Genetisch bewijs en historische context suggereren dat laboratoriumactiviteiten, waaronder seriële passage en gain-of-function-onderzoek, hadden kunnen bijdragen aan de opkomst van H5N1-clade 2.3.4.4b.

Een moratorium op gain-of-function-onderzoek, inclusief seriële passage van H5N1, is geïndiceerd om een door de mens veroorzaakte grieppandemie te voorkomen die dieren en mensen treft.


#MFScholar
 

Waarom slaat de EU nu tientallen miljoenen vogelgriepvaccins in voor 15 landen?​

De EU tekent dinsdag een contract voor de levering van meer dan 40 miljoen vogelgriepvaccins in 15 landen. De eerste lading gaat naar Finland.

Fabrikant CSL Seqirus levert 665.000 vaccins, met een optie voor nog eens 40 miljoen vaccins voor de komende vier jaar. De vaccins worden aangekocht door de Europese Commissie en 15 landen in de EU.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.493
Berichten
512.978
Leden
8.642
Nieuwste lid
Davidbrownm05
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan