Tendens naar koeien jaarrond op stal

ruud

New member
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184...utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Quote:
'Einde melkquotering jaagt koeien de wei uit'

OPINIE - Wouter van der Weijden en Frits van der Schans − 20/04/13, 11:27

© ANP. De koeien van boerderij Polderzicht mogen voor het eerst na de winter weer de wei in.

OPINIE De EU haalt in 2015 de rem van de melkproductie van de lidstaten. Dat zal leiden tot schaalvergroting in de melkveehouderij en tot weiden zonder koeien, schrijven Wouter van der Weijden en Frits van der Schans, werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu. 'Als we dat willen voorkomen moeten we snel zijn.'

Ook bestaat het risico dat veehouders hun melkkoeien gaan pushen tot maximale productie, wat al snel ten koste zal gaan van hun gezondheid, welzijn en levensduur

Deze maand gaan veel koeien in Nederland weer naar buiten. De meeste Nederlanders zien dat graag, maar een groeiende groep veehouders houdt zijn koeien het hele jaar op stal. Dat aantal dreigt sterk te groeien omdat in 2015 de Europese melkquotering wordt afgeschaft. Die quotering, een rem op de melkproductie per bedrijf, is in 1984 ingevoerd nadat de melkproductie uit de hand was gelopen en de kosten voor de EU de pan uit waren gerezen.

De boterbergen zijn verdwenen doordat de melkprijs is verlaagd tot dicht bij het niveau van de wereldmarkt. Vanaf 2015 mogen veehouders van Brussel weer zo veel melk produceren als ze willen. De zuivelindustrie verwacht een groei van 15 à 20 procent. In theorie zou dat kunnen leiden tot méér koeien in de wei, maar het omgekeerde dreigt te gebeuren. De groei zal namelijk gepaard gaan met een forse schaalvergroting. Daarbij schaffen meer veehouders melkrobots aan en dan is het efficiënt om de koeien bij de robots op stal te houden.

Nadelen

Deze ontwikkeling heeft vier nadelen. Ten eerste kan de gezondheid van de koeien er onder lijden, want op stal hebben ze vaak meer aandoeningen aan hun klauwen. Ten tweede hebben de koeien minder gelegenheid voor natuurlijk gedrag: in kudden grazen, liggen en herkauwen. Dat staat haaks op wat de samenleving van de veehouderij verwacht. Kippen bijvoorbeeld krijgen juist vaker een uitloop naar buiten. Ten derde zal het cultuurlandschap zonder koeien een stuk saaier worden. Ten vierde zal de natuur verarmen, want jonge weidevogels worden beroofd van een voedselbron: de mestflatten van koeien, die altijd veel insecten aantrekken.

Er is nog een probleem: extra koeien zullen meer mest en ammoniak produceren, wat het milieu belast. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft daarom gedreigd dat zij, als er geen garanties zijn dat overtollige mest wordt verbrand, verwerkt of geëxporteerd, de groei van de melkveestapel zal afremmen door invoering van zogenaamde dierrechten voor melkvee. Zulke rechten bestaan al voor varkens en kippen. Een veehouder mag niet meer dieren houden dan hij aan dierrechten bezit of heeft aangekocht.

Maximale productie

Ook dierrechten hebben echter nadelen. Ze worden verhandelbaar en dat jaagt melkveehouders die willen uitbreiden op kosten. Bovendien kan de melkproductie zich concentreren op intensieve bedrijven en in gebieden waar al een mestoverschot bestaat. Daar worden de mestoverschotten nog groter en verdwijnen nog meer koeien uit de wei. Ook bestaat het risico dat veehouders hun melkkoeien gaan pushen tot maximale productie, wat al snel ten koste zal gaan van hun gezondheid, welzijn en levensduur.

Dierrechten zijn dus niet wenselijk, maar wat dan wel? Een alternatief is koppeling van de melkproductie aan de gronden van een bedrijf. De melkveehouderij blijft dan grondgebonden. Veehouders kunnen nog steeds uitbreiden, maar alleen als zij extra grond kopen of pachten. Als de overheid dan bovendien de eis stelt dat er voldoende grond is bij de stal (de huiskavel), behoudt de veehouder de mogelijkheid zijn koeien zes à zeven maanden per jaar in de wei te laten. Daar is nog wel een financiële prikkel voor nodig. De zuivelindustrie betaalt veehouders die hun koeien in de wei houden nu al een halve cent extra per liter melk.

Een hogere premie, bijvoorbeeld 1 cent per liter, is nodig die consumenten moeten (willen) betalen. Ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU biedt sturingsmogelijkheden. Alle boeren met grond krijgen namelijk een toeslag per hectare. Voor de melkveehouderij kan de overheid daar de voorwaarde aan verbinden dat de koeien 's zomers in de wei komen.

Weidekaas

Ook de supermarkten kunnen meer doen. Albert Heijn is met zijn dagverse zuivel (melk, yoghurt etc.) al geheel overgeschakeld op 'weidemelk', maar dat betreft slechts een klein deel van de melkplas. Meer effect is te verwachten als daar ook weidekaas bij komt, maar daar wil Albert Heijn nog niet aan.

Organisaties als Wakker Dier, Dierenbescherming, Natuurmonumenten en Milieudefensie kunnen meer druk op de ketel zetten en weidezuivel promoten bij het publiek. De Rabobank, tenslotte, moet rigoureus stoppen met de financiering van bedrijven die zonder extra grond het aantal koeien willen uitbreiden.

Tweesprong

De melkveehouderij staat op de tweesprong: grondgebonden blijven of industrialiseren? Voor grondgebonden melkveehouderij bestaat veel meer maatschappelijk draagvlak, maar de druk vanuit de markt om te industrialiseren is hoog. Wat ook niet helpt is dat de top van Wageningen Universiteit die ontwikkeling toejuicht. Niet één van de genoemde partijen is in zijn eentje in staat de koeien in de wei te houden. Alle partijen moeten de handen ineen slaan om dit hoog gewaardeerde veehouderijsysteem voor de komende decennia te behouden en te verduurzamen. Dat moet snel gebeuren, want volgend jaar kan het al te laat zijn.

Wouter van der Weijden en Frits van der Schans zijn werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu

Debat Rode Hoed

Op woensdagavond 24 april is in de Rode Hoed te Amsterdam een debat De toekomst van de veehouderij: grondgebonden of industrieel? Het debat is georganiseerd door Stichting CLM en Ecominds i.s.m. de Volkskrant en wordt geleid door Felix Rottenberg. Sprekers zijn melkveehouder Piet Boer van FrieslandCampina, Jan Staman van het Rathenau Instituut en staatssecretaris Sharon Dijksma.


 
er wordt zo verschrikkelijk veel gesloopt door die hoge heren met hun regeltjes, je wordt er soms moedeloos van.

9 van de 10 nieuwe regels gaan ten koste van de mens, natuur en gezondheid, en 't gaat maar door, er lijkt geen einde aan te komen.

dick

 
Goed punt Pike.

Zouden we niet nog betere consumentgestuurde initiatieven kunnen bedenken in de richting van: koeien adopteren/huren met een goed leven in ruil voor lekkere en gezonde melk(producten)?

 
Die zijn er al hoor Lievergezond. Kijk eens op www.stoeremelk.nl en ik ben het ook weleens tegen gekomen met koeien, maar daar heb ik even geen website van. Je krijgt aan het einde van de rit eerlijk vlees.

Link aangepast.

 
Hoi Alexandra dank je!

Lijkt me ook leuk dat/als er crowdfundingsprojecten zijn ivm melkproducten van grasgevoerde koeien met een soort weston price logo-keurmerk die dus merendeels niet op stal staan. Misschien dat die er ook zijn?

Ja dus: http://www.boerderij.nl/Rundveehoud...kt-uitbreiding-kaasmakerij-mogelijk-1061393W/
Quote:
Crowdfunding maakt uitbreiding kaasmakerij mogelijk

Bergen – Kaasmakerij Berger Kaas in het Noord-Hollandse Bergen breidt de productie van haar biologische witflorakaas, ofwel een soort camembert, uit via crowdfunding.

Eigenaar Peter Bosman heeft genoeg consumenten bereidt gevonden om als aandeelhouder te investeren in uitbreiding van de capaciteit van 50 naar minimaal 150 kilo per week. Het benodigde bedrag van 45.000 euro was via crowdfunding platform Symbid binnen drie weken binnen. Doel is om in 2014 minimaal 1.000 kilo per week te produceren. De geschatte winst is in dat geval 200.000 euro.


Verder zouden we voor boeren die binnen het gedachtengoed van Weston Price boeren en terwille van onze melk- / vleesnodige / groente- en (zuur) fruitgezondheid in de nabije toekomst ook een website kunnen oprichten om vraag en aanbod beter van elkaar bewust te krijgen. Kennis (van waar aanbod en markt zich bevinden) is macht.

 
Je vind het prima als mensen hier voor de buffelmelk willen Crowdfunden, kan wel geregeld worden hoor! Nu investeren en volgend jaar met korting stoere melk krijgen! Trouwens, bij de laatste melkcontrole had de buffelmelk een vetpercentage van 9,70. Daar word de gemiddelde Weston Price'er blij van... :)

Sinds vrijdag hebben we ook stoer biologisch buffelvlees in het assortiment. Binnenkort volgt de website www.stoervlees.nl. Als je nu al belangstelling hebt kun je contact opnemen via www.destoerderij.nl. Het orgaanvlees is echter al bijna allemaal gereserveerd door Weston Price'ers die hier ook de melk komen halen... :)

 
@DeStoerderij: Wat een goed initiatief! Helaas woon ik wel erg ver van de boerderij af, nl. in Heerenveen, anders had ik er zeker aan meegedaan. Buffelmelk lijkt me heerlijk!

 
Ik ga in juni twee keer een workshop volgen in Eindhoven. Ik moet niet vergeten dan ook buffelmelk te halen! Zal t straks eens in mijn agenda zetten. Ben erg benieuwd naar de smaak!

 
Over koolhydratenvoeding en het effect van op stal staan voor in dit geval paarden (maar zou het bij koeien zo anders zijn?):
Quote:
Maandagochtendziekte, die in Zeeland Peeënberoerte wordt genoemd bij paarden, is een aantasting van de spieren. Paarden die een hele week voor de ploeg moesten lopen, hadden behoefte aan energierijk voer, zoals suikerbieten, maar als ze in het weekend rust hadden, moest de hoeveelheid energie worden teruggenomen. Gebeurde dat niet en men ging maandag werken met zo'n paard dan kreeg zo'n dier een enorme hoeveelheid suiker uit de lever en die werd dan verbrand tot melkzuur. Een dier dat veel werk moest verrichten, kreeg zoveel melkzuur dat de eiwitten van de spieren als het ware stolden. En dan kreeg je enorme beschadigingen en het was zeer pijnlijk, zodat de dieren eigenlijk niet konden lopen.

http://www.oudsoetermeer.nl/pagina/89/69/jan_de_groot

Mijn conclusie: als koeien veel op stal staan (en dus geen beweging krijgen om koolhydraten te verbranden) EN ook nog het fructaanrijke gras in hooivorm eten (of misschien nog wel erger: sojabrokken) -dus niet het eiwitrijkere gras- zal het nog funester zijn voor de gezondheid van de koe en die van de mensen die zuivel en/of het vlees van de koe eten.

 
Toch vraag ik me nog de volgende dingen af:

1. is hooi slechter / even goed voor de gezondheid van de koe als vers gras of zou er geen verschil zijn?

2. de zon is belangrijk voor de mens i.v.m. vitamine d: hoe zit het dan voor koeien en ander vee.

De koe is behaard: kan die dan toch ook profiteren van de zon voor de eigen gezondheid als die buiten staat?

Wij mensen moeten een onbedekte huid hebben om profijt van de zon te kunnen hebben voor vitamine d-vorming.

 
Op de lezing van 26 mei j.l. vertelde boer Paul Blokker dat vers gras het allerbeste is omdat de koe de toppen eet. En als ze dus hooi of gemaaid ('vers') gras krijgen krijgen ze hele grashalm.

En hij gaf ook aan dat zonlicht inderdaad een belangrijke factor is. Hij heeft het niet over de beharing gehad.

Lia

 
Dank je Lia.

Uiteraard voelde ik wel aan dat direct zonlicht ook voor koeien belangrijk is, misschien alleen al het zonlicht in de ogen.

Je antwoord op de vraag over hooi versus gras vind ik verrassend en logisch.

Met gras/kruiden kan een koe misschien ook makkelijker die dingen nemen die hij op dat moment nodig heeft en de dingen laten staan die hij niet nodig heeft inderdaad.

 
Hooi is vit. D-rijk voer, zit veel zon in.

Ik voorzie inderdaad dat er meer koeien jaarrond op stal gehouden worden. Sommige boeren hebben weinig keus door grondsoort, hoeveelheid land bij huis, etc. Maar een groeiende groep boeren heet dat excuus niet. Regelgeving bevordert het helaas wel en via een nog in te voeren veranderende uitbetaling van FrieslandCampina, mag je dan wel een weidepremie krijgen, waarschijnlijk kunnen stalboeren toch meer geld verdienen. (heeft met gehaltes te maken en negatieve grondprijs (het water deel in de melk)te maken).

 
Maar de klauwproblemen nemen toe door koeien zo lang binnen te houden. Per saldo levert dat dus meer veeartskosten op.

Mike

 
En de veearts kost 125 euro/uur, en als de koeien zelf het gras uit het weiland halen kost het ook geen diesel om het gras te maaien

Matthijs

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.477
Berichten
505.354
Leden
8.637
Nieuwste lid
nataliedje
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan