Spiritueel nihilisme

Webmaster

New member
Dit onderwerp verdient wat mij betreft een eigen topic. Links en rechts verspreid op dit forum staat in diverse topics hier al een en ander over geschreven, maar het is te belangrijk om zijdelings voorbij te laten komen. De laatste keer dat dit de revue passeerde was 1 dag geleden, toen ik schreef:

Quote:
Er is ONNODIG veel leed en de dood komt maar al te vaak VROEGTIJDIG. Dit dient geen enkel doel, anders dan satanische machtshebbers de genoegdoening geven dat we ons menselijke potentieel niet waar maken. Moondust hult zich nu eenmaal graag in de illusie dat 'alles goed is zoals het is'. Ook geloven in leven na de dood is geen 'ontsnappingsclausule', zodat je niet met volle teugen geniet van het leven zolang het duurt. Het is eerder andersom: uit vrijwel alle verhalen van mensen die bijna-doodervaringen hebben gehad blijkt dat ze nu juist MEER volop in het leven staan! Dit is allemaal spiritueel nihilisme dat door de satanische agenda is uitgezet en van ons totale zielloze niet-gelovers wil maken.


https://www.fatsforum.nl/topic/voorstellen-hans#post-63285

Toeval bestaat niet, want vandaag stuitte ik op het volgende door mij vertaalde citaat uit de brief aan Mazzini die Albert Pike, de grondlegger van de satanische Scottish Rite of Free Masonry, een afsplitsing van de vrijmetselarij, in 1871 schreef, waarin hij de blauwdruk vastlegt voor wereldoverheersing waaraan de Illuminati zich nog steeds houden:

Quote:
Wij zullen de Nihilisten en Atheisten de vrije loop laten en wij zullen een ontzagwekkende sociale omwenteling bewerkstelligen, die in al haar gruwelijkheid aan alle landen het effect van absoluut atheisme zal tonen, de oorsprong van barbaarsheid en de meest bloederige chaos. Dan zullen burgers overal ter wereld, die zich geroepen voelen zich te verdedigen tegen een wereldwijde minderheid van revolutionairen, zich ontdoen van deze vernietigers van de beschaving. De massa, teleurgesteld in het Christendom, wiens spiritualiteit vanaf dat moment stuurloos en richtingsloos is, snakkend naar een ideaal, maar zonder wetenschap van waar dit te vinden, zal vervolgens het ware licht ontvangen van de universele manifestatie van de pure leer van Lucifer, die zich eindelijk zal openbaren, een manifestatie die het gevolg zal zijn van de algehele reactionaire beweging, voortvloeiend uit de vernietiging van het Christendom en het atheisme, die beide zowel zijn ingelijfd als vernietigd.


Er is maar 1 conclusie mogelijk: spititueel nihilisme is onderdeel van het plan, omdat het de mens:

- zijn vrije wil en bewustzijn ontneemt

- despiritualiseert en demythologiseert

- zijn banden met overgeleverde wijsheid uit het verleden doet doorsnijden

- stuurloos en richtingsloos maakt, op zoek naar een spiritueel houvast

- manipuleerbaar maakt voor duistere spirituele doeleinden

- overtuigt van de zinloosheid en doelloosheid van het bestaan

- angstig, passief en onwetend maakt en houdt

- zijn verantwoordelijkheid uit handen doet geven aan 'deskundigen' en 'leiders'

- tot niet-gelovers maakt

- verhindert zijn ware potentieel als medeschepper waar te maken en hem in een animalistische staat houdt

- zijn ziel af laat nemen

Wat mij betreft behoren nihilisten als Jed McKenna en al die neo-advaitisten, bewust of onbewust, ook tot hetzelfde boosaardige plan en moeten als zodanig ontmaskerd worden!

Mike

 
fulfilling the prophecy's, dat is waar de illuminatie mee bezig zijn.

Daarom zijn ze ook niet bang om ontmanteld te worden. Deze mensen

weten heel goed waar ze mee bezig zijn, en zijn ook diep in hun hart niet

ongelovig, net zoals de duivel niet ongelovig is. Alles waar

ze nu mee bezig zijn, is al lang bekend dat het zou gebeuren, hoe gek

die ook klinkt voor een buitenstaander! Uiteindelijk zijn zij het die het

meest bedrogen worden, want ze denken te kunnen ontsnappen aan de

bestraffing, en dat ze hier eeuwig kunnen verblijven. Zo wordt iedereen

bijna bedrogen, behalve degene die zich op een weg bevind, die gebaseerd

is op duidelijke bewijzen. Alleen is het voor veel mensen te confronterend

om het onder ogen te zien, en willen ze alles uit dit vergankelijke kortstondige

leven halen, zonder te denken, wat er na de dood gebeurd.

 
ik hou me totaal niet bezig met de zgn. illuminatie want ik geloof dat wij als "mens" in de "hel" op aarde helemaal niks te zeggen hebben in hoe ons leven verloopt.

de bijbelse opmerking "geloof in god anders ga je naar de hel" is onzinnig omdat we alreeds in de "hel" zijn.

we zijn op aarde (hel) om te leren voordat we verder gaan met een volgend leven in ons "leven in de hel" cyclus.

toeval bestaat niet.

alles is voorbestemd (route plan)

wij veroorzaken de opwarming van de aarde? waar waren wij dan in de ijstijd?

ohoh, wat hebben wij mensen ongelofelijk veel macht.....denken we.....laat 't nou precies andersom zijn.....

wij mensen zijn ongelofelijk ON-machtig maar we houden graag de illusie hoog dat wij hier op aarde de dienst uitmaken...

wij beslissen over ons eigen leven?

je kan alleen een beslissing nemen over je leven als je weet wat de gevolgen van je beslissing zou zijn, negen van de tien keer weet je dat niet....

zolang je niet weet wat de gevolgen van je evt. keuze is heb je geen keuze...

dus maak je een keuze in die jouw route plan past.

dick

 
Je kunt het van twee kanten bekijken. De bus komt van links en aan de andere kant komt hij van rechts. We zien dat er iets is maar als je het tegen elkaar afzet is er ook weer niets. Er is in ieder geval beweging dat constateren we.

Geloven doen we allemaal dat zit in ons, want anders waren we er niet.

We zijn ook onderzoekers, want als we alles wisten dan had het leven waarschijnlijk geen nut.

Door geloof in god hoef ik me niet steeds af te vragen wat er gebeurt na de dood.

De ander gelooft in niets en doet misschien het zelfde. We leven dus in een waan daar is niks mis mee. Zodra je uit de waan bent gaat het mis en ben je van je route.

Ik zit gelukkig weer op de goede route en geloof in mijn waan. Ik constateer dit dus er is leven.

 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Dan wens ik u nog een prettige maaltijd, met spekje en zo.

Ds. Gremdaat.

 
dick,

Wat jij verkondigt is dus spiritueel nihilisme. Dat moet je uiteraard helemaal zelf weten, maar dat is wat ik aan de kaak stel.

Mike

 
maar wat geloof jij dan wel mike?

waarom zij wij hier op de aarde? in hoeverre heb je je eigen leven in de hand, en in hoeverre zijn dingen voorbestemd? wat is ons 'doel'?

 
Meditatie heeft me rust gegeven in het denken, en heeft me inzichten gegeven, maar toch vond ik het in niets denken niet kloppen. Ik vind het jammer dat bijvoorbeeld een organisatie als zen gericht is om geld te verdienen, ze zijn daarom niet objectief. Ook de leiders zijn vaak twijfelaars! Op zich niet erg maar ik hou van leiders zonder angst.

Van het geloof in god word ik vrolijk en voelde me een beetje als herboren.

Ik wil niet weten hoe het eigenlijk werkt, maar dat het werkt weet ik wel.

Misschien is allemaal placebo maar wat maakt het uit als het werkt.

 
Quote:
maar wat geloof jij dan wel mike?

waarom zij wij hier op de aarde? in hoeverre heb je je eigen leven in de hand, en in hoeverre zijn dingen voorbestemd? wat is ons 'doel'?


Net als iedereen heb ik lang geworsteld met deze vraag. Ik geloof in een scheppende kracnt/macht/intelligentie/frequentie/trilling/energie, noem het wat je wilt. Voor het gemak zal ik het woord God gebruiken.

Van eencelligen heeft er een evolutie plaatsgevonden naar bomen en planten, daarna dieren en daarna wij mensen. Wij zijn dus GEEN diersoort, maar een APARTE soort! De propaganda dat wij een diersoort zouden zijn en van apen afstammen is een krachtig zaadje dat vat heeft gekregen in ons brein en ons weerhoudt van het verwezenlijken van ons MENSELIJKE potentieel!

Wat is dit menselijke potentieel? Wij hebben als enige levensvorm op aarde een neocortex ontwikkeld en daarmee vrij bewustzijn en vrije wil, een gave die ons het dichtst bij God brengt. Deze gave brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en het mag duidelijk zijn dat we door angst en onwetendheid deze verantwoordelijkheid maar al te vaak niet nemen. Dit forum probeert je hier voortdurend op te wijzen.

Wat is ons doel? Ons doel is de hemel op aarde. Wij staan het dichtst bij God en zijn daarmee medescheppers. Wij dragen verantwoordelijkheid niet alleen voor onze eigen gezondheid en ons eigen welzijn, maar ook voor onze medeschepsels en de aarde die ons heeft voortgebracht. Oorlog zit niet in de mens, dit is een leugen. Het zijn regeringen die oorlogen starten, niet mensen. 'Govern-ment' betekent beheersing (govern) van de geest (ment), mind control dus. De mens heeft een sterk verdedigingsinstinct, geen aanvallend instinct.

We worden voortdurend tegen elkaar opgezet, maar de een doet het en de ander laat het gebeuren. Het is dus onze taak om door de leugens heen te prikken en ons uitsluitend met waarheid bezig te houden. Wat is de enige echte waarheid? Liefde. Liefde is de scheppende kracht, haat is de vernietiger. Zolang we geen eenheid en verbinding (liefde dus) met onszelf, elkaar, de aarde en met de kosmos ervaren, blijven we onderhevig aan leugens en misleiding en creeren wij de hel op aarde.

De bovengenoemde Albert Pike heeft ook de Ku Klux Klan opgericht. Met dit soort sicko's hebben we dus te maken! Ze hebben al twee wereldoorlogen in gang gezet en volgens Pike staat nr. 3 ook in de planning. Dit is het volledige citaat (mijn vertaling):

Quote:
De Derde Wereldoorlog moet ontketend worden door gebruikmaking van de verschillen, veroorzaakt door de agenten van de Illuminati, tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet zodanig verlopen dat de Islam (de Arabische Moslimwereld) en het politieke Zionisme (de Staat Israel) elkaar zullen vernietigen. Ondertussen zullen de andere landen, die eens te meer verdeeld zullen zijn over deze kwestie, gedwongen zijn om strijd te leveren, totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zijn. Wij zullen de Nihilisten en Atheisten de vrije loop laten en wij zullen een ontzagwekkende sociale omwenteling bewerkstelligen, die in al haar gruwelijkheid aan alle landen het effect van absoluut atheisme zal tonen, de oorsprong van barbaarsheid en de meest bloederige chaos. Dan zullen burgers overal ter wereld, die zich geroepen voelen zich te verdedigen tegen een wereldwijde minderheid van revolutionairen, zich ontdoen van deze vernietigers van de beschaving. De massa, teleurgesteld in het Christendom, wiens spiritualiteit vanaf dat moment stuurloos en richtingsloos is, snakkend naar een ideaal, maar zonder wetenschap van waar dit te vinden, zal vervolgens het ware licht ontvangen van de universele manifestatie van de pure leer van Lucifer, die zich eindelijk zal openbaren, een manifestatie die het gevolg zal zijn van de algehele reactionaire beweging, voortvloeiend uit de vernietiging van het Christendom en het atheisme, die beide zowel zijn ingelijfd als vernietigd.


Klinkt bekend, die verwijzing naar een oorlog tussen moslims en joden, nietwaar? Bedenk dat dit in 1871 is geschreven en dat de staat Israel pas in 1948 een feit was! Uit bovenstaand citaat blijkt dat nihilisme en atheisme onderdeel uitmaken van het grote plan. Het wordt nog bizarder als je leest wat Pike schrijft over Wereldoorlog 1 en 2 (mijn vertaling):

Quote:
De eerste Wereldoorlog moet worden gecreeerd om de Illuminati de macht te geven om de heerschappij van de Tsaren in Rusland omver te werpen en om van dat land een bolwerk van atheistisch communisme te maken. De verschillen, veroorzaakt door de agenten van de Illuminati, tussen het Britse en het Duitse Rijk zullen worden aangewend om deze oorlog te ontketenen. Aan het eind van de oorlog zal het Communisme worden ontwikkeld en worden ingezet om de andere regeringen te vernietigen en om de godsdiensten te verzwakken.


Quote:
De Tweede Wereldoorlog moet worden ontketend door gebruikmaking van de verschillen tussen de Fascisten en de politieke Zionisten. Deze oorlog moet in gang worden gezet, opdat het Nazisme wordt vernietigd en het politieke Zionisme krachtig genoeg is om een soevereine staat Israel in Palestinie te stichten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog moet het Internationale Communisme krachtig genoeg worden om tegenwicht te kunnen bieden aan het Christendom, dat zo in toom wordt gehouden en gecontroleerd, tot het moment dat we het nodig hebben voor de definitieve sociale omwenteling.


Let wel, de term 'Communisme' was toen al weliswaar bekend, maar 'Zionisme', 'Fascisme' en 'Nazisme' nog niet, dit zijn uitvindingen van Pike en consorten! De staat Israel werd, precies volgens plan, kort na het beeindigen van de Tweede Wereldoorlog een feit. Er was hier een holocaust en een exodus van joden voor nodig en dat is exact wat er is gebeurd.

Als dit nieuw voor je is, moet je misschien even een schok verwerken, het is zoveel makkelijker om te geloven dat de mens 'nu eenmaal zo is' en dat de dingen 'zo zijn gelopen'. Nee, ze zijn gemanipuleerd! Willen wij er niet nog een keer intuinen en daadwerkelijk WO3 in gang zetten, dan MOETEN we bijtijds wakker worden, want de voortekenen zijn al geruime tijd aanwezig!

Mike

 
Volgens prof. Dick Swaab is er geen God voor nodig om dingen te relativeren zoals ze zijn. Mooie dingen als geboorte van een kind, de winnende penalty er inschieten, kortom alle positieve dingen zijn volgens sommigen alleen te wijten aan een God. Als een kind dood geboren wordt hoor je de gelovigen zeggen dat het kind bij God is en dat daar een reden voor zal zijn....zo lust ik er ook nog wel een paar. Het werkt mij altijd op de lachspieren als ik weer hoor dat er weer een paus heilig of zalig wordt verklaart door tenminste 2 wereldwonderen te hebben verricht. Wel vreemd dat iemand al jaren dood is en men er plotseling achter komt dat diegene wereldwonderen kan verrichten tot het genezen van kanker door gebed. Het zijn in mijn beleving opgevoerde toneelstukken die totaal geen onderbouwing hebben, nee...het bewijs komt later in de hemel !...en voor die mensen die met kanker geconfronteerd worden en gelovig zijn zou ik zeggen....OP NAAR ROME !!

 
Quote:
dick,

Wat jij verkondigt is dus spiritueel nihilisme. Dat moet je uiteraard helemaal zelf weten, maar dat is wat ik aan de kaak stel.

Mike


Mike,

er is maar één waarheid wbt. dit onderwerp en dat is dat wij de waarheid niet kennen, al zullen een hoop mensen anders beweren...

zolang ik de gevolgen van mijn keuzes niet kan overzien heb ik eigenlijk geen keuze

een voorbeeld:

ik ga solliciteren en ik heb twee keuzes, werkgever A en werkgever B

de arbeidsvoorwaarden zijn nagenoeg gelijk, dus moet ik op mijn gevoel afgaan,

met welke werkgever heb ik een klik.

ik blijk een klik te hebben met werkgever B, aardige man, leuke collega's, leuk bedrijf ook en goede vooruitzichten, dus dat wordt 'm.

de komende jaren gaat 't ons voor de wind, huisje gekocht, gezinnetje gesticht, we hebben niets te klagen.

werkgever A is een concurrent en ook dat bedrijf gaat erg goed.

dan blijkt na een aantal jaren de werkgever prive problemen te hebben, hij gaat scheiden komt in financiële problemen en dat gaat ten koste van 't bedrijf, met als gevolg, faillissement.

ik werkeloos en dus ook financiële problemen en een hoop shit thuis wat ook uitloopt op een scheiding.

ondertussen blijft bedrijf A maar groeien en voor het personeel worden de vooruitzichten alleen maar beter.

had ik dit alles geweten had ik niet voor bedrijf B gekozen maar voor bedrijf A.

m.a.w: als je niet weet wat de gevolgen van je keuzes zijn, heb je geen keuze.

als ik overweeg om iets, onder toeziend oog van een camera, te stelen weet ik dat als ik iets steel ik wordt opgepakt en als ik dat niet doe wordt ik niet opgepakt.

zou een makkelijke keuze moeten zijn die je op dat moment kan maken, maar waar 't omgaat is dat je kan inschatten wat de gevolgen van je keuze is.

bij 't voorbeeld met de werkgevers kan je dat niet inschatten, dus bij niet weten wat de gevolgen van je keuzes zijn, heb je geen echte keuze en kies je dus op dat moment wat in je route plan van jouw leven past.

dit is overigens MIJN waarheid, zoals ik het voel...

dick

 
Die boekjes van Swaab worden al in de brugklas verspreid. Het nihilisme is ons met de paplepel ingegoten lijkt wel.

Respect Mike dat je dit zo voor het voetlicht brengt.

Omdat de kerk een toneelstuk opvoert - en dat is inderdaad waar - moet en zal alles aan spiritualiteit worden vervangen door vooruitgangsgeloof en wetenschap.

Een geloof van 150 jaar oud, uit koloniaal Engeland.

Nogmaals: wijze tradities. Het leven is niet zinloos. En geloven dat het leven niet zinloos is, is niet een waan.

 
Het leven is niet "zinloos'...wat is de definitie van zinloos in deze context ?...ik geloof net als Swaab dat wij net als dieren evolutionair voortplantingsgedrag vertonen om (het) onze soort in stand te houden. laat ik duidelijk zijn dat ik niemand wil kwetsen of hij of zij voor wat van geloof dan ook wil afpraten. De grootste moordenaars en kinderverkrachters komen in de gevangenis tot bekering, en de priesters of andere religieuze leiders spreken dan vol lof over z'n persoon die door de "Vader" opgenomen wordt.....wie de schoen past trekt'm aan !

 
Jakob,

Ik heb wel vaker discussies met mensen die ontkerkelijkt zijn. Ze keren zich falikant tegen elke vorm van spiritualiteit en noemen vaak het Katholicisme als voorbeeld van hoe het niet moet, zoals jij nu ook doet. Je beseft niet dat je bent gedespiritualiseerd en wordt uitgespeeld tegen mensen die wel een vorm van (vaak valse) spiritualiteit ervaren. Daar gaat deze hele topic over: je bent ten prooi gevallen aan spiritueel nihilisme en atheisme en maakt (onbewust) onderdeel uit van een boosaardig plan om de mens te weerhouden van de verwezenlijking van zijn ware potentieel.

Je moet de geschiedenis goed bestuderen. Ooit gehoord van de dialectiek van Hegel? Hegel zelf wil ik nog het voordeel van de twijfel geven, hij zal het wel goed bedoeld hebben, maar het is ontegenzeglijk dat zijn dialectiek (denken op basis van tegenstellingen) veelvuldig is gebruikt (en nog wordt gebruikt) om sociale organisatievormen (religie, dictatuur, democratie) zowel op te bouwen als te vernietigen. Zolang je gevangen blijft in dialectisch denken, kun je nooit 'out of the box' denken en de poppenspelers zien die de touwtjes in handen hebben. Dat maakt jou net zo goed tot een marionet in het grote poppenspel en de ultieme grap voor hen die ons bespelen is dat jij denkt dat je hier zelf voor kiest!

Als een kind doodgeboren wordt of met een beperking, ben jij daar als ouder zelf voor verantwoordelijk, niet God. Dit citaat komt uit het boek van Price:

Quote:
Na de geboorte van een kind verwachtte men van de echtgenoot dat hij het huis niet deelde met zijn vrouw totdat het kind in staat was om te lopen. Als een kind ziek of zwak was, sprak men over de ouders: “Tja, ze hebben het alleen maar aan zichzelf te danken.”


Door je zo af te zetten tegen 'Rome' overzie je het totaalplaatje niet. Natuurlijk is het Vaticaan onderdeel van het probleem, maar dat is inmiddels een inkopper van jewelste, daar hoef je geen genie voor te zijn. Al duizenden jaren maakt de katholieke kerk zich schuldig aan ritueel kindermisbruik en heksenverbranding. Tel daar nog de kruistochten bij op en het mag duidelijk zijn dat we met een satanische macht te maken hebben.

En de Shariawet van de extreme Islam is al geen haar beter. Stenigingen, onthoofdingen, handen afhakken, het zijn allemaal wrede, satanische rituelen. Soms hoef je er helemaal niet religieus voor te zijn. Wat te denken van het langzaam doodmartelen van dieren zoals stierengevechten en andere wreedheden die we dieren aandoen uit naam van onze 'cultuur'?

Ik heb jou al eerder geprobeerd te wijzen op jouw nihilisme. Jouw 'religie' is de 'wetenschap':

https://www.fatsforum.nl/topic/godsdienst#post-43963

Prof. Dijkgraaf is een van hen. Hij was een van de genodigden op de Bilderberg-conferentie van dit jaar, dus men heeft plannen met hem. Ook Dick Swaab verkondigt spiritueel nihilisme met zijn stelling dat de vrije wil een illusie is:

http://www.aardespiegel.nl/algemeen/vrije-geest/

Als je de illusie opgeeft, doorzie je de leugen. Voortaan spreek ik van de 'neuroleugen'!

Mike

 
dick,

Jij verwart waarheid met voorspelbaarheid en dit vloeit voort uit...nihilisme. Jij verwoordt een machinistische en materialistische levensvisie en mist daarbij volledig het punt. Het m.i. uitstekende artikel van aardespiegel.nl dat ik in mijn vorige post heb geplaatst bevat een mooi citaat, dat jouw denkfout illustreert:

Quote:
Een vallende appel gehoorzaamt aan één van de valwetten van Newton (s = ½av2 ). Als een appel van de boom valt, kan ik met een ijzeren noodzakelijkheid voorspellen waar en wanneer de appel de grond raakt. De appel is onvrij, maar ben ik als mens ook onderworpen aan deze valwet? Ik kan blijven staren naar de appel en de boom en vervolgens een boek schrijven over de onverbiddelijke krachten in de mechanica. Als ik mij echter bewust wordt van deze valwet, kan ik ervoor kiezen de appel op het juiste moment op te vangen, voordat deze de grond raakt. Ik leg de appel misschien ergens neer, of ik eet hem op, in ieder geval komt de voorspelling dan niet uit. Heb ik daarmee op magische wijze een dwingende natuurwet opgeheven? In tegendeel. De keuze die ik heb, tast de wetmatigheid niet aan. Door mij bewust in te voegen in het verloop van de zogenaamde ijzeren natuurwet (deze wet is de ideële samenhang tussen mij, de vallende appel en de aarde) kan ik in vrijheid de beweging van de appel en de wetmatigheid naar mijn hand zetten. De vraag is dus: als ik mij bewust ben van een wetmatigheid, vanuit inzicht handel, ben ik dan nog steeds onvrij?


En aan het eind zegt de auteur nog iets dat ik hier graag wil aanhalen:

Quote:
Een neuroloog kan exact aangeven hoe onze hersenen functioneren en hoe ons bewustzijn of de beleving kan worden verstoord door een hersenbeschadiging na bijvoorbeeld een auto ongeluk. Hij kan zelfs met elektroden op de hersenen ervaringen van geluk opwekken. Swaab en Lamme zijn echter niet in staat het ontstaan van bewustzijn, ervaring, of ook maar de kleinste beleving van geluk uit natrium, kalium of elektriciteit te voorspellen. Zij hebben ook geen toegang tot de inhoud van mijn gedachten of gevoelens. Dit alles was natuurlijk te verwachten want zoiets als een subjectieve machine bestaat niet en evenmin bestaat er in een condensator zo iets als een subjectieve lading.


Waarheid = bewustzijn = oneindige mogelijkheden = creatie/schepping. Het is de onvoorspelbaarheid van dit alles dat ons voortdurend voor nieuwe uitdagingen stelt en waardoor we leren. Tegelijkertijd zijn we geen speelbal van het lot, tot op zekere hoogte kunnen we (op basis van kennis, bewustzijn en verantwoordelijkheid) het lot wel degelijk naar onze hand zetten. Intentie, een onmeetbare kracht, is hierbij van essentieel belang. Waar je je aandacht op richt, groeit.

Mike

 
Net als iedereen heb ik lang geworsteld met deze vraag. Ik geloof in een scheppende kracht/macht/intelligentie/frequentie/trilling/energie, noem het wat je wilt. Voor het gemak zal ik het woord God gebruiken.

Op dit punt verschillen wij van mening Mike, ik denk dat men Dijkgraaf en Swaab niet zo snel kan overrulen met termen als geloof en nihilisme ect. Ik persoonlijk noem het altruïsme, mensen met een wetenschappelijke blik richting leven / overleven / en elkaar behulpzaam zijn !

 
Quote:
dick,

Jij verwart waarheid met voorspelbaarheid en dit vloeit voort uit...nihilisme. Jij verwoordt een machinistische en materialistische levensvisie en mist daarbij volledig het punt. Het m.i. uitstekende artikel van aardespiegel.nl dat ik in mijn vorige post heb geplaatst bevat een mooi citaat, dat jouw denkfout illustreert:

Mike


Quote:
Tegelijkertijd zijn we geen speelbal van het lot, tot op zekere hoogte kunnen we (op basis van kennis, bewustzijn en verantwoordelijkheid) het lot wel degelijk naar onze hand zetten. Intentie, een onmeetbare kracht, is hierbij van essentieel belang. Waar je je aandacht op richt, groeit.

Mike


Mike,

we worden geboren en we gaan dood...

als we geboren worden zijn we ons niet bewust in welke situatie we ons bevinden, op dat moment ons lot, kunnen we weinig aan veranderen, zowel fysiek als mentaal.

als we dood gaan zijn we ons wel bewust van de situatie waar we ons in bevinden, op dat moment ook ons lot, maar ook nu kunnen we met al onze zogenaamde "macht" niets veranderen aan dit lot op zowel fysiek als mentaal niveau.

welke macht hebben wij dan?

wij kunnen op het moment van geboren worden en op het moment van doodgaan geen enkele invloed uitoefenen, wij zullen dit lot gewoon moeten ondergaan of we dat nou willen of niet.

dick

 
En je vergeet nog te vermelden dat er niets is na de dood. Ik ben blij dat ik jouw sombere wereldbeeld niet deel. Je illustreert perfect hoezeer de mensheid ontheemd, ontzield en ontworteld is geraakt...

Mike

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.468
Berichten
497.889
Leden
8.630
Nieuwste lid
Rene Collaer
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan