"Het is een Illusie dat bio-/niet-gentech-landbouw blijft voortbestaan na toelating gentechnolo

Poekie

Administrator
Onderstaande tekst komt uit: www.biojournaal.nl

Roelf Havinga waarschuwt voor gevaren toelating GGO-gewassen:

"Het is een Illusie dat bio-/niet-gentech-landbouw kan blijven voortbestaan na toelating gentechnologie"


Tholen - In Assen is maandagavond 5 november een informatieavond over gentechnologie gehouden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Drenthe. Roelf Havinga van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding was één van de sprekers. Hij vertelde over de praktijkervaringen die er inmiddels zijn met genetisch gemodificeerde gewassen en organismen.

Het GGO-thema is momenteel erg actueel. Er liggen momenteel namelijk aanvragen bij de EU voor de toelating van 26 herbiciden tolerante gewassen, waarvan 22 genetisch gemodificeerd. Het eerste gewas zou dan in 2013 worden toegelaten.

Roelf Havinga

Roelf is duidelijk over de gevolgen daarvan: "Het is een illusie dat de biologische landbouw voort kan blijven bestaan als gentechnologie toegelaten wordt. Dit zal ook het einde van de diversiteit in de landbouw betekenen. Alle landbouw wordt dan uiteindelijk genetisch gemodificeerd en dan heb ik het niet eens over de biodiversiteit, Er is geen insect tegen gentech bestand en alleen resistente gewassen en onkruiden blijven over. Door het verdwijnen van het bodemleven verdicht de bodem en ontstaat er ook snel droogteschade, doordat de gewassen slecht wortels ontwikkelen. Bovendien verdwijnt de organische stof, omdat er zonder bodemleven geen humusopbouw plaatsvindt."

Toestaan van GGO-gewassen betekent volgens hem ook dat de sector de vrijheid in de keuze van zaad- en pootgoed kwijt zal raken. "Er is uiteindelijk geen toegang meer tot normaal zaadgoed."

Een ander nadelig gevolg is dat na de toelating van GGO-gewassen veel meer herbiciden en pesticiden gebruikt zullen moeten worden dan nu het geval is door de optredende resistentie. "De basisgedachte achter genetische modificering is onjuist. Planten en organismen worden niet aangestuurd vanuit de celkernen. Cellen reageren continu op prikkels uit de omgeving. Het is het celmembraan dat reageert op de prikkels en vervolgens informatie in de celkern als op de harde schijf bij een PC, raadpleegt om de juiste reactie op de prikkels te vinden. Bovendien blijkt de informatie in de celkern niet in steen gebeiteld te zijn, maar te kunnen worden bewerkt om informatie te synthetiseren uit andere aanwezige informatie. In de natuur is een voortdurende uitwisseling van informatie tussen organismen, ook op cellulair en genetisch niveau. Zie onder andere Bruce Lipton 'De biologie van de overtuiging' en Mae Wan Ho 'Living with the fluid genome'."

Roelf benadrukt dat het geen zin heeft om de biologie van een plant te veranderen. "De intelligentie van de natuur is vele malen groter. Al is de wetenschap nog zo snel, de natuur achterhaalt haar wel."

Men moet volgens Roelf gaan beseffen dat het geen zin heeft om ziekten te bestrijden. "De aanwezigheid van onkruiden en ziekten is het gevolg van een onbalans in de mineraalvoorziening. Onkruiden en ziekten zijn symptomen van onbalans, niet de oorzaak. De natuur houdt de mens zo een spiegel voor. Ziekten en (insecten)plagen zijn bedoeld om planten en organismen te ruimen, die niet in staat zijn tot het in stand houden van de soort. Ziekten en plagen zijn het natuurlijk gereedschap om de biologie te honen, zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de voeding en leefomgeving. Ziekten ontwikkelen voortdurend. Zo zien we door de veranderde (industriële/kunstmatige) voedingsmiddelen nu bij de mens 'beschavingsziekten' optreden. Bestrijden van ziekten is zinloos, een dure hobby. Het is zinvoller en goedkoper om de oorzaak weg te nemen."

Roelf sprak ook over het gevaar van Glyfosaat, dat veel gebruikt wordt in de reguliere landbouw. "Een hoeveelheid van 0,1 ppm (een tiende gram per ton product) werkt al verstorend op de hormoonhuishouding van de consument. Bij 2 ppm krijg je vruchtbaarheidsproblemen. Je hoeft als akkerbouwer echt maar weinig Roundup te spuiten om die concentratie in je voedingsgewassen te krijgen. Met name het gebruik van Roundup als afrijpingsmiddel, maakt dat gangbare gewassen doorgaans hogere gehalten aan glyfosaat bevatten dan de GGO-gewassen. Bovendien maakt glyfosaat de GGO- en niet-GGO-gewassen vatbaarder voor allerlei soorten ziekteverwekkers en het vergroot de agressiviteit van organismen die bodemziekten verwekken."

De ondernemer waarschuwt vooral voor het effect van GGO-voeding op de mens. "Uit het in augustus gepubliceerde onderzoek van Prof. Dr. Séralini blijkt dat ratten uitsluitend gevoerd met GGO-maïs na 4-14 maanden ernstige afwijkingen ontwikkelen, onder andere in voortplantingsorganen, hart, lever en nieren. Als je dat resultaat vertaalt naar de mens, praat je over leeftijden tussen 8 en 60 jaar."

Op de bijeenkomst is een zeer divers publiek afgekomen. Er waren een aantal bio-boeren present, diverse politici, agrarische ondernemers, burgers en onder meer Dirk Hart van de Werkgroep Burgers voor gentechvrij voedsel in Nijmegen.

Zie voor meer informatie het gentech dossier op www.netwerkvlv.nl.

Voor meer informatie over het neutraliseren van glyfosaat en in balans brengen van bodems, gewassen en dieren:

Roelf Havinga

info@team-ecosys.nl (bij voorkeur: mail je vraag en telefoonnummer)

 
dit kreeg ik toegezonden van Miep Bos vandaag via mail.

Er wordt weinig bereikt lijkt het wel om GMO te stoppen.

1 bijlage (438,1 kB)

aardamyad...pdf

Downloaden(438,1 kB)

Downloaden als zip

Beste Gentechvrije Burgers,

Allereerst, BASF gaat toch nog proeven doen in Nederland met gentech aardappelen met verlaagd amylose gehalte . De gegevens komen morgen op internet. Ik vraag me af of het nog zin heeft hier tegenin te gaan. Ze krijgen toch hun zin en naar de RVS gaan heeft geen enkel effect, zolang de Actio Popularis (het recht van een ieder om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten) niet opnieuw van kracht wordt, ze stomen door of we willen of niet. We hebben gelijk maar krijgen het niet.Maar als je willt, kun je je handtekening zetten en het formulier naar de Staatssecretaris opsturen, zie bijlage. Verder is de wet om gentech verplicht op het etiket te zetten in de USA afgestemd. Valse voorlichting van de grote bedrijven (zoals Kellogs, Coco Cola en Monsanto), die daar miljoenen ingestoken hebben, hebben daar voor gezorgd. Met een miljoenenbudget is de consument daar misleid. Maar men geeft het niet op, zie onderstaand verhaal en er is nu één gentechvrije zone in Amerka nl San Juan Islands. Zie verder mijn Tweets op Twitter ga daarvoor naar mijn account @MiepBos.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens

www.miepbos.nl

www.gentechvrij.nl

Sign my petition at/Teken ook mijn on-line petitie op http://gentechvrij.petities.nl/

From: Institute for Responsible Technology Food Policy Fund

Sent: Thursday, November 08, 2012 1:38 AM

To: miep@miepbos.nl

Subject: Perspectives on Prop 37 (Plus a New GMO-Free Zone in US)

Dear Miep,

Perspectives on Prop 37 (Plus a New GMO-Free Zone in US)

First of all, let’s celebrate with San Juan County, Washington, for passing its GMO-Free County initiative. Growing GMOs in the San Juan Islands will shortly be illegal. Thanks to all the great volunteers (and the 60% of the voters) who made that possible. I had the great pleasure of doing a speaking tour on three of the islands in September; their campaign was truly an inspiration. Well done San Juan County!

Prop 37

California’s Prop 37 campaign was the latest (and greatest) expression of the rising anti-GMO tide in the US that has swelled over the last 2-3 years. Other expressions have included the popularity of the Non-GMO label in grocery stores, the huge number of activists working on GMO issues, the unprecedented GMO coverage in the media, and the 19 state legislatures that considered GMO labeling bills. These are all early signs of a coming tipping point of consumer rejection. What sets Prop 37 apart, however, was how profoundly it has accelerated anti-GMO sentiment in both quantity and quality.

Huge numbers of people became aware for the first time that they were eating GMOs—we have changed the whole conversation. And numerous actors, chefs, musicians, artists, filmmakers, politicians, comedians, and others chimed in support of our side for the very first time. Being against GMOs or pro-labeling has clearly become cool.

From the quality perspective, I was blown away by the enthusiasm, competence, and utter devotion of the California volunteers. What I witnessed in the more than 50 events I attended throughout the state over the last 90 days was totally unique in my experience. The depth and solidarity of commitment to this issue is profoundly established.

Although we narrowly lost on the vote, the campaign has propelled our movement forward onto a whole new platform. I am more confident and optimistic than ever that we will soon achieve the tipping point that we all desire.

Please forward this email to other Prop 37 supporters. Please subscribe to our newsletter, Spilling the Beans, as we can’t wait to share some of the plans that are taking shape.

Congratulations to all those involved. And remember, this was part of a rising tide that is still rising!

Safe Eating,

Jeffrey M. SmithThe Institute for Responsible Technology Food Policy Fund is a 501(c)(4) non-profit organization engaging in advocacy and legislative lobbying activities.

Update your contact information (mailing address, e-mail, and phone number) here.

You have received this email through your subscription to this campaign's email list. If you did not subscribe, or would no longer like to receive email updates unsubscribe here. To update your email address or change your subscription details, click here.

 
sh i t , nou staat mijn email erin, Mike kan jij dit verwijderen?

 
Het is echt zo, we kunnen ons zo bewust worden van van alles maar de machtige bedrijven pushen toch alles door wat ze willen.

Volgens mij krijgt B Adamah gelijk die ik hier al eerder heb geciteerd. Als de mensheid niet binnen 10 jaar een totale omslag maakt in zijn doen en handelen is het gewoon een aflopende zaak.

 
oh, ik zie de reakties nu pas. Ik kon het artikel wat ik plaatste bewerken, dat heb ik dus maar gedaan :lol:

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.499
Berichten
518.355
Leden
8.647
Nieuwste lid
Marco777
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan