• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

Myers-Briggs persoonlijkheidsprofielen

Charza

Well-known member
Dit onderwerp is een tijdje terug als eens in de telegram groep voorbij gekomen, maar ik denk dat het ook een topic verdient op dit forum. Ik moest er weer aan denken nadat ik de dotcom radio uitzending van 07-03-2021 had beluisterd, waar Mike op een zeker moment benoemt hoe heel veel mensen eerst zelf moeten helen in psychische zin.

Ik denk zelf dat de Myers-Briggs persoonlijkheidsprofielen een zeer nuttig handvat kunnen zijn om meer inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en gedachtenproces. Wat gaat goed, en waar liggen de valkuilen? Waar liggen je talenten, en waar gaat het structureel mis?

Voor de mensen die de achtergrond van de Myers-Briggs profielen niet kennen even in het kort:

Myers-Briggs is een persoonlijkheidstest die grotendeels gebaseerd is op de psychologische theorieën van Carl Jung. In tegenstelling tot Jung zijn leermeester, Sigmund Freud, die nihilist was en alles terugbracht naar ongecontroleerde seksuele driften en instincten, had Jung een meer spirituele benadering van psychologie.

De test zelf bestaat vaak uit een serie geforceerde vragen en stellingen waar je dan een keuze moet maken of moet aangeven in welke mate je het eens of juist oneens bent.

Geheel in lijn met Jung wordt gekeken naar de dominante psychologische functies rond: gewaarwording, intuïtie, gevoel, en denken.

Wat is nu het doel van dit topic? Je persoonlijkheidsprofiel achterhalen en daar samen met anderen zo objectief als mogelijk naar kijken. Zelfreflectie en duiding. Hopelijk een weg naar innerlijk helen mits van toepassing.

Ik zal later op de avond mijn profiel met jullie delen.
 

Charza

Well-known member
En voor een goede online test kun je hier terecht:

https://www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest
 

Melkmeisje

Well-known member
ik persoonlijk vind het een niet kloppende test, volgens test ben ik entertainer en dat ben ik absoluut niet. Ik heb de test echt zo eerlijk en reëel mogelijk ingevuld. Ken ik mezelf dan zo slecht of is de test gewoon flauwekul.
 

Fries Foar Frijhiid

Well-known member
Dit persoonlijkheidstype is vrij uniek, omdat veel van hun kwaliteiten de definitie van hun individuele kenmerken tarten. Hoewel ze empathisch zijn, kunnen Verdedigers ook vinnig zijn als ze familie of vrienden moeten beschermen; hoewel rustig en gereserveerd, beschikken ze meestal ook over goed ontwikkelde sociale vaardigheden en robuuste sociale relaties; en hoewel ze veiligheid en stabiliteit zoeken, kunnen ze opmerkelijk open staan voor verandering, zolang ze zich maar begrepen en gerespecteerd voelen. Zoals met zoveel dingen geldt ook voor de Verdediger dat ze meer zijn dan de som der delen, en het is de manier waarop ze gebruikmaken van deze sterke punten wat bepaalt wie ze zijn.

Introvert, realistisch, plannend, op principes gericht, plannend en assertief zijn mijn eigenschappen volgens de test. Assertief ben ik het niet mee eens, daarnaast zie ik principe en logica niet als tegenstelling, maar zie ik logica als een principe dat ik heel hoog heb zitten.
 

Medusa

Well-known member
Test een tijd geleden gedaan en toen was ik verdediger. Nu weer eens gedaan en ik heb promotie gemaakt!! Advocaat deze keer ;-)
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
De test zowel in 2019 als in 2020 gedaan. Twee keer dezelfde uitslag: INTP-A, assertieve logiicus. Klopt als,een bus!

Mike
 

Wida

Well-known member
Leuk dat je dit weer naar voren haalt, Charza!

Ik ben een bemiddelaar (INFP-A), 4% van de mensen is zo. Ik herken me zeker in, vooral in dit gedeelte:
Op hun best stellen deze kwaliteiten Bemiddelaars in staat diepgaand met anderen te communiceren, in eenvoudige taal metaforen en parabels te gebruiken, en symbolen te begrijpen en creëren om hun ideeën te delen. De kracht van deze intuïtieve communicatiestijl leent zich goed voor creatieve werken, en het zal niet als een verrassing komen dat veel Bemiddelaars dichters, schrijvers en acteurs zijn. Zelfkennis en hun rol in de wereld zijn belangrijk voor de Bemiddelaar.
Ik denk inderdaad altijd in metaforen, vooral als ik ingewikkelde dingen uit wil leggen aan anderen.

Deze test werkt verhelderend. Enig zelfonderzoek is mij - zacht uitgedrukt - niet vreemd, maar er vallen toch weer wat puzzelstukjes op z'n plek. Dank Charza!
 
G

Guest

Guest
Interessant Charza, inmiddels heb ik geleerd dat een enkele test weinig zegt. In dit soort testen word vergelijking gemaakt op bv introvert en extravert. Ondanks dat er een uitslag uit komt kan dit ook precies het tegenovergestelde zijn. Jung heeft deze testen ook nooit bedoeld als test om een persoonlijkheid aan te verbinden als een soort label. War niet weg neemt dat er een kern van waarheid in zit. Mensen zouden de test kunnen combineren met de disc test. Het is nog verrassend wat daar uit kan komen. Voor mij was de kleuren test realistischer dan deze test. Hieronder de link voor de mensen die er interesse in hebben. Daarnaast is die van de Steven ook interessant. Meteen inzichtelijk wat de valkuilen zijn.

https://www.123test.nl/disc-test/

https://www.desteven.nl/online-testen/eigenschappenanalyse/gratis
 

Charza

Well-known member
Hoi allemaal,

Leuk om te zien dat een aantal van jullie al wat uitkomsten hebben gedeeld. Zoals @Binc al terecht stelt, zijn de test en de daaruit voortkomende resultaten niet persé bedoeld om jou als persoon van een "label" te voorzien.

Waar het in mijn optiek vooral voor is bedoeld, is om mensen een spiegel voor te zetten en een stukje bewuste zelfreflectie te doen. De dames Myers & Briggs (Die moeder en dochter waren) gebruikten de psychologische archetypes die Carl Jung heeft omschreven, om daarmee de innerlijke persoonlijkheid van mensen te vinden, kennen en erkennen.

Voor mensen zelf kan de uitkomst soms heel verrassend zijn, en compleet tegengesteld aan wat ze over zichzelf dachten te weten. Waarom is dit zo? Daar moet je met zelfreflectie dus ook zelf achter zien te komen.

Voor wat betreft mijn archetype (Die hadden jullie nog tegoed van mij ;)): ENTJ.. De Commandant

OK! Nu weet ik dat.. Maar wat betekent het feitelijk?

Laten we eens beginnen met een deconstructie van de afkorting. Wat representeren de letters?

E

Mijn antwoorden hebben een E opgeleverd, maar dat had dus ook een I kunnen zijn. E staat voor Extraversie, en de I voor Introversie, en het slaat op hoe mensen hun gewaarwording werkt. Hoe vormen gedachten zich in jouw psyche? Wat heb jij nodig om tot nieuwe inzichten te komen?

Ik heb dus een voorkeur voor Extraversie, en ben ook wel een redelijk extravert persoon. Ik heb weinig problemen met het leggen van nieuwe contacten, en nieuwe ideeën springen als paddestoelen uit de grond wanneer ik kan "brainstormen" met mensen. Introverte mensen zijn in dit opzicht anders.. Die neigen meer naar het in zichzelf gekeerd zijn, en komen vaak tot een beslissing of gedachte door het in zichzelf te overdenken.

De N geeft aan dat ik handel vanuit intuïtie. Dit had ook een S kunnen zijn wat staat voor Sensing (aanvoelen).
Mensen die handelen vanuit intuïtie hebben vaak een overzicht over het grotere plaatje. Ze zoomen uit en hebben een zogenaamde helikopter view, en zoeken naar een rode draad in het geheel. Sensing mensen zijn anders in dat opzicht. Die kijken vaak meer lineair naar een situatie en overzien meer de details die van A naar B leiden. Sensing mensen zijn goed in het doorzien van oorzaak en gevolg situaties.

Dan is daar de die staat voor "thinking" (denken). Dit had ook een F kunnen zijn, die staat voor "Feeling".
Denkers gaan uit van feitelijke informatie en overwegen een situatie vanuit een voor en nadelen optiek. Denkers houden het graag bij de feiten en maken op basis daarvan een overwogen beslissing. Feelers zijn anders in dit opzicht.. Die richten zich op het onderbuik gevoel en overwegen ook sterk hoe anderen zich kunnen voelen bij het maken van een bepaalde beslissing.

En dan is daar nog de J die staat voor "judging" (Beoordelen). Hier had ook een P kunnen staan, die staat voor "perceiving" (perceptie).
Als vuistregel kan gesteld worden dat judging mensen graag situaties beoordelen op basis van een grondige doordacht plan. Perceiving mensen gebruiken hun perceptie om vaak op het laatste moment dingen te beslissen. J mensen kijken dus meer naar de toekomst, en P mensen leven meer in het nu. P mensen excelleren vaak in improvisatie!

Mijn combinatie maakt mij dus volgens deze visie nauw verwant aan het archetype van "de Commandant".

Wat betekent dit nu precies? Wat doet die "Commandant" zoal?

Dit ga ik in een volgende post verder uitwerken.

Het idee van dit topic is wat mij betreft dat iedereen het archetype dat naar boven kwam gaat overdenken en gaat doorgronden. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit archetype. Herken jij neigingen die dit archetype in figuurlijke zin heeft, en kun jij ook de valkuilen nu zichtbaar zien worden?

Het uiteindelijke doel is zelfreflectie.

[Beter grip hebben op wie jij bent, en ook beter kunnen duiden en respecteren waarom anderen anders zijn dan jij.] 

Ik zag dat @Marijan bijvoorbeeld zichzelf niet herkende in de test, en het als "niet kloppend" heeft ervaren. Waarom klopt het dan niet? Wat is volgens jou incorrect? Probeer het archetype eens eens uit elkaar te trekken.. Soms kan het best confronterend zijn. Laten we elkaar leiden en helpen in deze reis tot zelfkennis. 
G

Guest

Guest
Toevoeging op de post van Charza. Er zit wel een kern van waarheid in Charza. Als het over waarden gaat dan spelen veel meer factoren een rol. Onderliggende patronen en omgeving bv. Pas wanneer ze herkent worden kunnen ze doorbroken worden.

Het is zeker relevant om daar ook naar te kijken en niet alleen naar een test voor zelf reflectie.

Onderstaand enkele factoren die mede van invloed zijn. Enkele extra handvaten en vragen die je jezelf kunt stellen naast een test behulpzaam kunnen zijn.


De bronnen van waarden
Ouders en opvoeders
Familie
School
Vrienden
Idolen (sport, muziek.
Kerk of religie
Woonomgeving
Cultuur
Economische situatie
Hobby’s
Media

PSYCHOLOGISCHE VOORKEUREN VAN JUNG
Introversie en Extraversie
De manier waarop we reageren op externe en innerlijke ervaringen
Denken en Voelen
De manier waarop we beslissingen nemen
Gewaarworden en Intuïtie
De manier waarop we informatie in ons opnemen en verwerkenINTROVERSIE
Rustig Opmerkzaam Bedachtzaam Intimiteit Gereserveerd Voorzichtig Beschouwend Diepgang Naar binnen gericht


EXTRAVERSIE
Spraakzaam Betrokken
Gezellig
Stralend middelpunt Uitgesproken Recht-door-zee Actiegericht Verbreding
Naar buiten gericht

Maar, iemand die extravert is kan dus ook heel erg introvert zijn en andersom. Dit kan dus een reden zijn waarom de test voor sommigen niet overeen komt.TEGELTJES WIJSHEID!
WAT STOND ER VROEGER OP JULLIE TEGELTJE? WAT WAREN VROEGER DE NORMEN & WAARDEN HIEROVER?
WAT IS DE INVLOED DAARVAN NU?
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Aangezien ik in twee opeenvolgende jaren dezelfde uitslag (INTP-A) had hier mijn uiteenzetting.

I staat voor: introvert. Charza heeft enkele posts terug hier al een goede omschrijving van gegeven. Daar waar Charza extrovert is, ben ik introvert, een stille denker.

N staat voor: intuitief. Daar vinden Charza en ik elkaar weer. Zie zijn omschrijving hierboven.

T staat voor: denker. Ook hier heeft Charza een goede omschrijving van gegeven en opnieuw heb ik dit met hem gemeen. Wij zijn niet zo van de gevoelens, meer van de ratio.

P staat voor: perceptie. Hierin ben ik weer tegenovergesteld aan Charza. Zoals hij schrijft hierboven zijn P's goed in improvisatie.
Dan is er nog de tweedeling tussen een INTP-A en een INTP-T. Het gaat hier om assertief vs. turbulent. Een A (zoals ik) is niet zo impulsief als een T, vooral als het gaat om het aanbrengen van veranderingen. Een T voelt een constante noodzaak om veranderingen aan te brengen. Dit maakt hem een aanpakker, een doener. Het kan zich ook negatief uiten door een innerlijke onrust en een constant gevoel van ontevredenheid over de status quo.​
Ik als A probeer eerst goed een situatie te overzien alvorens hier verandering in aan te willen brengen, je zou dit als conservatief en afwachtend kunnen bestempelen. Het kan zich echter ook wel degelijk negatief manifesteren d.m.v. uitstelgedrag, wat ook innerlijke onrust oplevert.​
Dat beschouwende van de N (intuitie) is heel hetkenbaar, zoals Charza al aangeeft gaat dit over het overzien van de 'big picture' i.p.v. het meer impulsieve van een S (aanvoelend). Tegelijkertijd kan ik als P (perceptie) dan weet op het laatste moment improviseren en knopen doorhakken, terwijl Charza als J (oordelen) liever werkt op basis van een grondig uitgewerkt en doordacht plan.​
Voor mij geldt absoluut dat ik nadenk over de grote lijnen (N) maar geen gedetailleerde plannen uitwerk en dus veelal improviserend door het leven ga (P).​
Mijn persoonlijkheidstype is een van de meest zeldzame van de 16 archetypes in de Meyers-Briggs schaal. Algemeen wordt aangenomen dat Donald Trump ook een INTP is, maar dan het turbulente subtype, een echte veranderaar en aanpakker dus.

Al met al ben ik dus een Logicus. Hier twee korte filmpje over de filosofisch ingestelde, maat sociaal gehandicapte Logicus:Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Nog een kleine aanvulling: ik heb een relatie met een turbulente avonturier. Dat is in elk opzicht een uitdaging, want we zijn elkaars exacte tegenovergestelden! De avonturier is ISFP, in dit geval het T-subtype. Dus: introvert, sensitief, feeling, perceptie. Ik deel de introversie en de perceptie, maar sensitief en feeling, daar kan ik niets mee!

Mike
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
@Marijan, ik heb even gekeken naar de kenmerken van een entertainer, maar afgezien van de eigenschap van het vooral een ander naar de zin te willen maken herken ik niet zoveel kenmerken van een entertainer bij jou. Ik vraag me af wat er mis is gegaan, omdat deze test bij iedereen die ik hem doorstuur lijkt te kloppen als een bus.

Mike
 

Charza

Well-known member
Zou het een nature vs nurture component kunnen zijn bij Marijan?

Dat vanuit zichzelf zij wellicht in haar diepe psyche het archetype van de entertainer heeft zitten, maar deze onderdrukt is door invloeden van buitenaf. (Iets wat @Binc terecht ook benoemt.)

Met andere woorden, projecteer jij jezelf wel naar je ware aard, of heb jij een "masker" op waarvan jij denkt dat je wereld je zo wil zien?
Dat is iets waar je dus over na kan denken.

Zoals ik al eerder omschreef, dit kan nog best confronterend zijn soms.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.322
Berichten
364.401
Leden
8.328
Nieuwste lid
Opa
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan