• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

Covid vaccins

Warrior of light

Well-known member
ik hoorde net van mijn man dat hij wielen gewisseld heeft voor directeur GGD Nederland en dat het boosteren van 1,2 en 1 miljoen naar nagenoeg 0 is gegaan (geen interesse) nu en lokaties gaan nu weer omgebouwd worden tot testlokaties.
Klopt, mijn man kent iemand die bij een priklocatie werkt in Den Haag en die zei ook dat ze gaan sluiten omdat er geen animo is voor de booster.
 

LS

Member
Klopt, mijn man kent iemand die bij een priklocatie werkt in Den Haag en die zei ook dat ze gaan sluiten omdat er geen animo is voor de booster.
Toevallig twee kennissen gesproken gisteren. Beide gaan voorlopig ook nog niet boosteren👍. Veel van mijn collega's dan weer wel👎. Misschien dat iedereen die het wilde het nu wel gedaan heeft? Als dat zo is wens ik 'ze' veel succes met 2g: lege restaurants, lege "niet essentiële" winkels, enz.
 

Mboots

Well-known member
Huisarts deelt...

zorgmedewerkersverenigd
Edit
Unfollow
no title
by Zorgmedewerkerverenigd Jan 16, 2022
Bergen op Zoom, 14 januari 2022

Zeer geachte collega’s,
Binnen enkele dagen zullen de ouders van alle kinderen van 5-11 jaar in Nederland een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit besluit heeft mij als huisarts dermate verontrust dat ik de uitzonderlijke stap neem om mij op persoonlijke titel in een open brief tot u te richten en mijn zorgen met u, mijn collega ́s, te delen. Het geven van volledige, eerlijke voorlichting aan patiënten beschouw ik als een belangrijke plicht en ik ben ervan overtuigd dat dat voor u niet anders is. Hieronder wil ik u, wellicht ten overvloede, een aantal feiten ter overweging geven, waarvan het van cruciaal belang is dat ouders ervan op de hoogte zijn. Mijn grote zorg is dat dit laatste heel vaak niet het geval is. U bent bij uitstek in de positie om dit op de valreep na te gaan en waar nodig de volledige informatie alsnog te verstrekken.

Het is een feit dat kinderen zelden ziek worden van een besmetting met Covid-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen (1). We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf helemaal geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden. Het ‘number needed tot vaccinate‘ om één opname vanwege Covid-19 te voorkomen loopt in de vele tienduizenden. Hiermee is deze handeling in strijd met de internationaal erkende kinderrechten (2,3). Deze inenting is dan ook slechts te rechtvaardigen in uitzonderlijke situaties, wanneer het kind er zelf voordeel bij heeft en bovendien de veiligheid onomstotelijk vast staat. Het eerste is zelden het geval en ook aan de tweede voorwaarde wordt niet voldaan: het gebruik van deze middelen bij kinderen is nauwelijks onderzocht. Het advies van de Gezondheidsraad om kinderen van 5-11 jaar te vaccineren (4) is gebaseerd op niet meer dan één (!) dubbelblinde gerandomiseerde studie onder slechts 2000 kinderen (inclusief placebogroep) die niet langer dan twee maanden duurde. Deze flinterdunne onderbouwing is een unicum in de medische wetenschap en kan onmogelijk een inbreuk op de kinderrechten rechtvaardigen. Toch wordt ouders verteld dat het vaccin ongevaarlijk is en dat het verspreiding van het virus voorkomt. Dit argument is niet alleen feitelijk onjuist omdat transmissie niet wordt voorkomen; het is bovendien onethisch. Volwassenen dienen kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onnodig inspuiten van middelen die nog in onderzoek zijn en tegen schending van hun rechten – en niet omgekeerd. Kinderen mogen niet gebruikt worden ter bescherming van volwassenen.

Voorkomen we schoolsluitingen dan door vaccinatie, zoals gesuggereerd wordt? Nee, dat is evenmin het geval. De ervaringen in Zweden en Noorwegen waar scholen gewoon open bleven (5), laten zien dat schoolsluitingen überhaupt niet zinvol zijn. De inentingen kunnen zelfs averechts werken door het induceren van nieuwe varianten. Ook de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft aangegeven tegen het zomaar vaccineren van gezonde kinderen te zijn (6). Vaccinatie bij kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen is wellicht in uitzonderlijke gevallen verdedigbaar, maar ook hier is het goed om zich in elk geval te realiseren dat kwalitatief goed onderzoek hiernaar ontbreekt en dat ook deze stelling dus berust op een aanname.

Omdat kinderen van Covid-19 zelf vrijwel niets te vrezen hebben, is elke bijwerking er één te veel. Uit de veiligheidsrapporten die vaccinfabrikant Pfizer – overigens tegen zijn zin en op last van de rechter – vrij moest geven (7) blijkt dat er bij volwassenen veel meer ernstige bijwerkingen zijn dan tot dusver bekend waren. Ook hier zijn kinderen niet onderzocht, maar er is geen enkele reden om te denken dat dat bij hen anders zou zijn. Over lange termijn bijwerkingen weten we helemaal niets.

Wetenschappers in Zweden toonden aan dat de entstof ook schade aan de DNA-reparatie kan veroorzaken (8), iets waarvan altijd beweerd werd dat het onmogelijk was. Kennelijk missen we cruciale kennis. Weten de ouders dit? Verder hadden we in Nederland in 2021 een forse oversterfte ten opzichte van 2020. Alleen al in de maand november ging het om 3500 extra doden ten opzichte van het jaar ervoor (9). Voor deze oversterfte is vooralsnog geen verklaring. In 2021 was er veel onrust over oversterfte die aan het virus werd geweten. De huidige oversterfte krijgt bizar genoeg nauwelijks aandacht. Een verband met vaccinatie kan niet worden uitgesloten.

Meerdere wetenschappers en de unanieme Tweede Kamer drongen aan op onderzoek (10,11), maar de regering heeft hier vooralsnog niets mee gedaan. Dit alles maakt onmiskenbaar duidelijk dat we op belangrijke terreinen echt nog onvoldoende weten. Het is onze verantwoordelijkheid als zorgmedewerkers om ouders daarover te grondig en volledig te informeren, zeker nu de overheid dit nalaat. Wie als arts of namens een arts medische handelingen verricht heeft zich immers gebonden aan twee fundamentele principes in de artseneed: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen). Duidelijker kan het niet zijn.

Het kan gezien het bovenstaande dan ook niet de minste twijfel lijden dat het vaccineren van kinderen medisch, juridisch en ethisch niet te verantwoorden is, een enkele uitzondering op medische gronden daargelaten. Ouders beschikken doorgaans niet over de volledige informatie noch de tijd die nodig is voor een juiste afweging. Vanuit de grond van mijn hart en mijn geweten roep ik u als collega-zorgverleners nadrukkelijk op om de rechten van de aan uw zorg toevertrouwde kinderen alsook uw professionele beroepsethiek te eerbiedigen. Ik heb er vertrouwen in dat u uw verantwoordelijkheid neemt en geen handelingen zult verrichten waarvan niet volstrekt vast staat dat deze de belangen van het kind zelf dienen. Gezien het bovenstaande en de huidige beperkte kennis op dit gebied zal dat bij de overgrote meerderheid van de kinderen niet het geval zijn.
Met collegiale groet,
Jan Vingerhoets, huisarts

Referenties:
https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=160104451
https://www.eur.nl/esl/nieuws/het-vaccineren-van-kinderen-met-het-coronavaccin-strijdigmet- het-kinderrechtenverdrag
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/je-kunt-kind-niet-inzetten-om-grootouders-tebeschermen- volgens-oud-ombudsman-is-vaccineren-van-jongere-kinderen-in-strijd-metkinderrechten
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/12/10/vaccinatie-van-5–tot-en-met- 11-jarigen-tegen-covid-19
BMJ 2021;373:n1197
https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=157614086
https://phmpt.org/pfizers-documents
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/in-laatste-week-van-november-overleden-bijna-1-100- meer-mensen-dan-verwacht.
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1077551/ronald-meester-regering-is-te-traag- metonderzoeken-oversterfte
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z22246&did=2021D4733
 

hilde

Well-known member
Huisarts deelt...

zorgmedewerkersverenigd
Edit
Unfollow
no title
by Zorgmedewerkerverenigd Jan 16, 2022
Bergen op Zoom, 14 januari 2022

Zeer geachte collega’s,
Binnen enkele dagen zullen de ouders van alle kinderen van 5-11 jaar in Nederland een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit besluit heeft mij als huisarts dermate verontrust dat ik de uitzonderlijke stap neem om mij op persoonlijke titel in een open brief tot u te richten en mijn zorgen met u, mijn collega ́s, te delen. Het geven van volledige, eerlijke voorlichting aan patiënten beschouw ik als een belangrijke plicht en ik ben ervan overtuigd dat dat voor u niet anders is. Hieronder wil ik u, wellicht ten overvloede, een aantal feiten ter overweging geven, waarvan het van cruciaal belang is dat ouders ervan op de hoogte zijn. Mijn grote zorg is dat dit laatste heel vaak niet het geval is. U bent bij uitstek in de positie om dit op de valreep na te gaan en waar nodig de volledige informatie alsnog te verstrekken.

Het is een feit dat kinderen zelden ziek worden van een besmetting met Covid-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen (1). We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf helemaal geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden. Het ‘number needed tot vaccinate‘ om één opname vanwege Covid-19 te voorkomen loopt in de vele tienduizenden. Hiermee is deze handeling in strijd met de internationaal erkende kinderrechten (2,3). Deze inenting is dan ook slechts te rechtvaardigen in uitzonderlijke situaties, wanneer het kind er zelf voordeel bij heeft en bovendien de veiligheid onomstotelijk vast staat. Het eerste is zelden het geval en ook aan de tweede voorwaarde wordt niet voldaan: het gebruik van deze middelen bij kinderen is nauwelijks onderzocht. Het advies van de Gezondheidsraad om kinderen van 5-11 jaar te vaccineren (4) is gebaseerd op niet meer dan één (!) dubbelblinde gerandomiseerde studie onder slechts 2000 kinderen (inclusief placebogroep) die niet langer dan twee maanden duurde. Deze flinterdunne onderbouwing is een unicum in de medische wetenschap en kan onmogelijk een inbreuk op de kinderrechten rechtvaardigen. Toch wordt ouders verteld dat het vaccin ongevaarlijk is en dat het verspreiding van het virus voorkomt. Dit argument is niet alleen feitelijk onjuist omdat transmissie niet wordt voorkomen; het is bovendien onethisch. Volwassenen dienen kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onnodig inspuiten van middelen die nog in onderzoek zijn en tegen schending van hun rechten – en niet omgekeerd. Kinderen mogen niet gebruikt worden ter bescherming van volwassenen.

Voorkomen we schoolsluitingen dan door vaccinatie, zoals gesuggereerd wordt? Nee, dat is evenmin het geval. De ervaringen in Zweden en Noorwegen waar scholen gewoon open bleven (5), laten zien dat schoolsluitingen überhaupt niet zinvol zijn. De inentingen kunnen zelfs averechts werken door het induceren van nieuwe varianten. Ook de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft aangegeven tegen het zomaar vaccineren van gezonde kinderen te zijn (6). Vaccinatie bij kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen is wellicht in uitzonderlijke gevallen verdedigbaar, maar ook hier is het goed om zich in elk geval te realiseren dat kwalitatief goed onderzoek hiernaar ontbreekt en dat ook deze stelling dus berust op een aanname.

Omdat kinderen van Covid-19 zelf vrijwel niets te vrezen hebben, is elke bijwerking er één te veel. Uit de veiligheidsrapporten die vaccinfabrikant Pfizer – overigens tegen zijn zin en op last van de rechter – vrij moest geven (7) blijkt dat er bij volwassenen veel meer ernstige bijwerkingen zijn dan tot dusver bekend waren. Ook hier zijn kinderen niet onderzocht, maar er is geen enkele reden om te denken dat dat bij hen anders zou zijn. Over lange termijn bijwerkingen weten we helemaal niets.

Wetenschappers in Zweden toonden aan dat de entstof ook schade aan de DNA-reparatie kan veroorzaken (8), iets waarvan altijd beweerd werd dat het onmogelijk was. Kennelijk missen we cruciale kennis. Weten de ouders dit? Verder hadden we in Nederland in 2021 een forse oversterfte ten opzichte van 2020. Alleen al in de maand november ging het om 3500 extra doden ten opzichte van het jaar ervoor (9). Voor deze oversterfte is vooralsnog geen verklaring. In 2021 was er veel onrust over oversterfte die aan het virus werd geweten. De huidige oversterfte krijgt bizar genoeg nauwelijks aandacht. Een verband met vaccinatie kan niet worden uitgesloten.

Meerdere wetenschappers en de unanieme Tweede Kamer drongen aan op onderzoek (10,11), maar de regering heeft hier vooralsnog niets mee gedaan. Dit alles maakt onmiskenbaar duidelijk dat we op belangrijke terreinen echt nog onvoldoende weten. Het is onze verantwoordelijkheid als zorgmedewerkers om ouders daarover te grondig en volledig te informeren, zeker nu de overheid dit nalaat. Wie als arts of namens een arts medische handelingen verricht heeft zich immers gebonden aan twee fundamentele principes in de artseneed: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen). Duidelijker kan het niet zijn.

Het kan gezien het bovenstaande dan ook niet de minste twijfel lijden dat het vaccineren van kinderen medisch, juridisch en ethisch niet te verantwoorden is, een enkele uitzondering op medische gronden daargelaten. Ouders beschikken doorgaans niet over de volledige informatie noch de tijd die nodig is voor een juiste afweging. Vanuit de grond van mijn hart en mijn geweten roep ik u als collega-zorgverleners nadrukkelijk op om de rechten van de aan uw zorg toevertrouwde kinderen alsook uw professionele beroepsethiek te eerbiedigen. Ik heb er vertrouwen in dat u uw verantwoordelijkheid neemt en geen handelingen zult verrichten waarvan niet volstrekt vast staat dat deze de belangen van het kind zelf dienen. Gezien het bovenstaande en de huidige beperkte kennis op dit gebied zal dat bij de overgrote meerderheid van de kinderen niet het geval zijn.
Met collegiale groet,
Jan Vingerhoets, huisarts

Referenties:
https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=160104451
https://www.eur.nl/esl/nieuws/het-vaccineren-van-kinderen-met-het-coronavaccin-strijdigmet- het-kinderrechtenverdrag
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/je-kunt-kind-niet-inzetten-om-grootouders-tebeschermen- volgens-oud-ombudsman-is-vaccineren-van-jongere-kinderen-in-strijd-metkinderrechten
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/12/10/vaccinatie-van-5–tot-en-met- 11-jarigen-tegen-covid-19
BMJ 2021;373:n1197
https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=157614086
https://phmpt.org/pfizers-documents
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/in-laatste-week-van-november-overleden-bijna-1-100- meer-mensen-dan-verwacht.
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1077551/ronald-meester-regering-is-te-traag- metonderzoeken-oversterfte
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z22246&did=2021D4733
Kanjer, deze arts 👍
 

Medusa

Well-known member

Luister: vrouw meldt bijwerking coronavaccin en krijgt vervolgens een heel eerlijke arts aan de lijn​


‘Binnenkort zal worden gestopt met alle vaccins’
“U zegt dus dat ik geen vaccins meer moet halen?” vroeg Chelsea aan de arts. “Dat is mijn advies, ja.” De arts zei dat er momenteel veel informatie naar buiten komt die eerder nog niet beschikbaar was en dat zeer binnenkort zal worden gestopt met alle coronavaccins.

 

Lievergezond

Well-known member
De Italiaan: Domenico Biscardi is zeer recentelijk dood aangetroffen.
Geen idee of hij nog verzelfmoord wordt, volgens onderstaand artikel is hij aan een natuurlijke dood gestorven: nl. een hartinfarct, dus ik zet het bericht voor de zekerheid maar hier maar neer.

Een video van hem is op tijd op het net gekopieerd met info dat mensen elke drie maanden opnieuw ingespoten dienen te worden omdat anders de grafeenoxide weer uit het bloed verdwenen is.
Als je die grafeenoxide in je bloed hebt dan doet 5G de rest om het maar zo te zeggen.
De video van 9 minuten zou te zien zijn op telegram.
Ik ben niet goed bekend met telegram.

Hieronder staat dat men eerst in 2019/2020 de bejaarden al ingespoten heeft met grafeenoxide via de griepspuiten. De doden die dat opleverde heeft de corona-angst wereldwijd helpen voeden, waar het dus volgens onderstaand feitelijk een grafeen geinduceerd stralingssyndroom betreft.

[...] the non-isolated, non-purified, non-cultured SARS-CoV-2 presented to us in the official version and its variants, the real version is the graphene oxide, which was deliberately and deliberately introduced into the flu vaccine during the 2019-2020 campaign . In other words, the disease, relabeled as COVID-19, is "just" a graphene-enhanced acute radiation syndrome.

Therefore, the first and actually the only artificial wave targeted our elderly in nursing homes, whose flu vaccination is very close to 100%. Our elderly have previously been vaccinated with this substance and then irradiated with the well-known GSM antennas… 8 out of 10 of which are placed suspiciously close to nursing or old people's homes.
They justified the genocide of our elderly, as a pretext to tell the entire world population that we were dealing with a new Coronavirus, so that, fearing this alleged "contagion story", they could proceed to vaccinate the entire world population with graphene oxide.

Hieronder zie je welke de gevolgen zijn van het grafeenstralingssyndroom die lijken op veel van de klachten die mensen hebben als gevolg van de coronaspuiten:

Graphene oxide injected into the body acquires magnetic properties when it comes into contact with hydrogen and living cells. This is why most vaccinated people have this aggravated magnetism at the site of inoculation, and then in the upper solar plexus and skull.


Graphene oxide is detected in the body by our immune system as if it were a pathogen! Once injected, it has affinity with the central nervous system – basically the spinal cord and our brain, due to its higher electrical conductivity. In the central nervous system, it causes limb immobilization, stroke, spinal cord injury, and nervous system alteration.


Graphene oxide has a blood clotting factor
, and increases thrombogenicity or thrombus proliferation. The ultimate consequence of thrombi are all kinds of cardiovascular accidents, such as embolism, ischemia, stroke, aneurysm, etc.


Graphene oxide also has an affinity for electrical organs, such as our heart, especially when cardiac activity increases, and thus electrical activity. At that point, this graphene oxide targets the heart and ignites it, causing myocarditis or pericarditis.In addition, graphene oxide has the ability to absorb and multiply electromagnetic radiation from our environment with a transistor effect. So it generates small discharges, which cause arrhythmias in our heart system.


This explains why so many athletes have arrhythmias when they have increased heart activity. Consequences of these arrhythmias are: fainting, blackouts or unconsciousness, whether or not linked to an unexpected or sudden death . A large portion of our vaccinated population dies unexpectedly or suddenly when near or in contact with these microwave sources.


Graphene oxide also has the ability to cause mutagenesis, chromosomal change, and cancer … so that in those people who have recently suffered from tumors or neoplasms… metastases will quickly reappear after vaccination. And those who are completely healthy are at high risk of developing cancer .


Graphene oxide is extremely toxic, and its toxicity also depends on the electromagnetic radiation it absorbs. Wherever it goes, it generates tissue inflammation, systemic or multi-organ inflammation …and a cascade of free radicals.
When the oxidative stress generated in the body by this toxicant disrupts the redox balance and exceeds a certain threshold above the antioxidant levels of our endogenous glutathione, our immune system collapses and promotes the well-known cytokine storm.


This graphene oxide is injected as an important raw material of 'vaccines'… When irradiated, while found in the lungs, the subsequent inflammation of the lung tissue causes pneumonia in both lungs .


 
Laatst bewerkt:

Sailor

Well-known member
Hieronder staat dat men eerst in 2019/2020 de bejaarden al ingespoten heeft met grafeenoxide via de griepspuiten. De doden die dat opleverde heeft de corona-angst wereldwijd helpen voeden, waar het dus volgens onderstaand feitelijk een grafeen geinduceerd stralingssyndroom betreft.Hieronder zie je welke de gevolgen zijn van het grafeenstralingssyndroom die lijken op veel van de klachten die mensen hebben als gevolg van de coronaspuiten:
De aan een ''hartkwaal'' overleden Biscardi was een Italiaan, maar hij was verhuisd naar een Spaans eiland en maakte deel uit van ''La Quinta Columna'' (de vijfde kolonne): een consortium van onafhankelijke wetenschappers. Hieronder het originele artikel waar bovenstaande citaten uit komen.

Pffff @Lievergezond is potlood Venter 🤣🤣🤣🤣
 

JVG

Well-known member

Luister: vrouw meldt bijwerking coronavaccin en krijgt vervolgens een heel eerlijke arts aan de lijn​


‘Binnenkort zal worden gestopt met alle vaccins’
“U zegt dus dat ik geen vaccins meer moet halen?” vroeg Chelsea aan de arts. “Dat is mijn advies, ja.” De arts zei dat er momenteel veel informatie naar buiten komt die eerder nog niet beschikbaar was en dat zeer binnenkort zal worden gestopt met alle coronavaccins.

Komt van Facebook voor alle duidelijkheid, gaat ook hier rond.
 

Sailor

Well-known member
Komt van Facebook voor alle duidelijkheid, gaat ook hier rond.
Er circuleert overal zoveel onzin dat het dag werk is om te filteren, en de alternatieve media kijkt ook niet of het klopt, Facebook heb ik niet dus zie ik niet, telegram is op het moment meer rommel dan iets bruikbaars, je moet alles dubbel checken op betrouwbaarheid.

Zal mij benieuwen hoe lang her duurt voor Charlie Ward hier langs komt met zn sources
Door onoplettende leden
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.322
Berichten
364.398
Leden
8.328
Nieuwste lid
Opa
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan