'Voedselenzymen', enzymen in rauw voedsel: kunnen die meehelpen met onze spijsvertering?

Renate

New member
In het kader van de deeltijdopleiding Natuurvoedingskundige schrijf ik een werkstuk over de zin en onzin van ‘'levende” enzymen. Mijn vraag gaat over enzymen en het argument van de raw food beweging om rauw voedsel te nuttigen. Rauwe voeding bevat volgens de raw food beweging zogenaamde levende enzymen (gebaseerd op de theorie van dr. E. Howell). Levend betekent actief; de enzymen zijn niet verhit waardoor ze hun werking behouden. De theorie achter het eten van rauw voedsel is volgens Howell en dus ook de raw food beweging deze: voor de spijsvertering zijn voedselenzymen nodig. Als we gekookte voeding eten doen we een aanslag op de beperkte voorraad enzymen in ons lichaam om dit te verteren (koken doodt enzymen, dat is sowieso een feit). Het eten van zoveel mogelijk rauw plantaardige voedsel zorgt er voor dat de metabolische enzymen (aangemaakt door het lichaam zelf) zich kunnen concentreren op plaatsen in het lichaam waar ze nodig zijn, in plaats van het voedsel te verteren.

Het lichaam maakt zelf enzymen aan, maar een extra voorraadje is wenselijk. Rauw voedsel zorgt voor het op peil brengen van de enzymenvoorraad in het lichaam, en voorziet de voorraad van veel verschillende enzymen die het lichaam goed kan gebruiken. Het aanvullen van enzymen uit voedsel kan klachten verminderen en meer energie geven. Vullen we ons enzymenvoorraad niet aan dan ontstaan er klachten en een vervroegd verouderingsproces, volgens de raw foodisten.

Kunnen voedselenzymen meehelpen met in ons spijsverteringsproces? Is er verschil tussen een enzym in een plant dat voedsel is, het zogenaamde voedselenzym, en een enzym dat gemaakt is in het menselijk lichaam? Kunnen enzymen in een plant dezelfde werking hebben als de werking van de enzymen in ons lichaam. Komen in een plant dezelfde enzymen voor als in ons lichaam?

Fijn als iemand hier iets nuttigs, zinnigs over weet te vertellen of mij kan doorverwijzen. Alvast bedankt.

 
Allereerst zitten er veel meer enzymen in rauwe dierlijke voeding dan in rauwe plantaardige voeding. Het is voor ons mensen dus zinvoller om rauwe melk (door een herkauwer verwerkt gras) te drinken dan op grassprietjes te kauwen. Het gras is voor een herkauwer wel te verteren, terwijl dit voor ons mensen onverteerbaar is.

De reden hiervoor is cellulose, een zeer sterke, touwachtige of houtachtige vezel die zelfs voor herbivoren met 1 maag onverteerbaar is. Alleen herkauwers kunnen deze met hun meerdere magen d.m.v. fermentatie afbreken. Voor de mens is naast fermentatie van plantaardige producten ook koken een optie, maar daarmee ben je dus je enzymen kwijt.

De conclusie moet dan ook zijn dat de consumptie van rauwe plantaardige voeding alleen zinvol is als deze gefermenteerd is en dat het vele malen zinvoller is om rauwe dierlijke voeding te consumeren, vanwege de hogere concentratie aan enzymen en voedingsstoffen. Traditioneel is deze rauwe dierlijke voeding eveneens gefermenteerd, waardoor het aantal enzymen nog toeneemt. De enzymen in rauwe plantaardige voeding liggen opgesloten in de voor ons onverteerbare ruwe plantenvezel cellulose en dus is het zinloos om om die reden rauwe plantaardige voeding te eten. Traditioneel worden planten ook hoofdzakelijk gefermenteerd of gekookt, een proces van 'voorvertering' voor de mens.

Enzymen zorgen voor alchemische omzettingen van voedingsstoffen en spelen een belangrijke rol bij zowel opbouw als afbraak. Mannelijk sperma bevat bijv. enzymen, maar enzymen zijn tevens verantwoordelijk voor het ontbinden van het lichaam na sterfte. Een slang is volledig afhankelijk van de enzymen van zijn prooi voor de vertering ervan. Voor ons mensen helpen rauwe enzymen in voeding eveneens met de vertering ervan. Rauwe melk bevat een enzym voor letterlijk iedere voedingsstof, bijv. protease voor eiwitten, amylase en lactase voor de koolhydraten en lipase voor de vetten. Dit en het vloeibare karakter van rauwe melk (vertering is niets anders dan vast voedsel vloeibaar maken) maken dat dit voedingsmiddel zichzelf verteert en dus weinig belastend is voor de spijsvertering.

Of Edward Howell goed zit met zijn theorie dat we allemaal geboren worden met een 'enzymenbank' en dat telkens als we gekookt voedsel eten hier een 'lening' op nemen, weet ik niet, maar enzymrijk voedsel consumeren is wel zinvol ter ondersteuning van de spijsvertering, waardoor deze minimaal wordt belast en het lichaam niet zelf deze spijsverteringsenzymen hoeft aan te maken.

De site beyondveg.org heeft hier ook zinvolle dingen over te melden:

http://www.beyondveg.com/billings-t/sprouts/life-force-enzyme-theory.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2a.shtml#cooking eff on dig

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2b.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2c.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2d.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2e.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2f.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2g.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-2h.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3a.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3b.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3c.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3d.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3e.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3f.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3g.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3h.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3i.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3j.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3k.shtml

http://www.beyondveg.com/tu-j-l/raw-cooked/raw-cooked-3l.shtml

Mike

 
Bedankt voor deze reactie. Ik ken de site http://www.beyondveg.com. Ik krijg nu niet de indruk dat de theorie van Howell op geloofwaardig wetenschappelijk bewijs gebaseerd is. Sterker nog, zijn theorie wordt volledig onderuit gehaald. Het gaat dan met name over enzymen die in planten dat tot ons voedsel behoort, voorkomen. Niet zozeer over enzymen in dierlijke producten.

Ik zou heel graag antwoord willen op de vraag: komen in planten dezelfde enzymen voor als in het menselijk lichaam? Bijvoorbeeld, het enzym amylase in een plant, heeft dat dezelfde werking en structuur als amylase ons lichaam?

 
Plantenenzymen en dierlijke enzymen zijn gelijk aan menselijke enzymen. De natuur bedient zich van identieke enzymatische processen voor allerlei vormen van leven. Het verschil tussen plantenzymen en dierlijke enzymen voor ons mensen zit hem uitsluitend in de concentratie en of deze opgesloten zitten in vezels of niet.

Mike

 
Dank weer voor dit antwoord. Maar dan toch nog even dit, want ik heb het volgende geleerd (biologieles vroeger op de middelbare school: dat de aanmaak van enzymen in ons lichaam gebeurt met behulp en op basis van eiwitsynthese, DNA codes, RNA en aminozuren. DNA en RNA (Ribo Nucleic Acid) zijn macromoleculen die essentieel zijn voor alle bekende levensvormen. Het enzym, een eiwit, wordt gemaakt door bepaalde aminozuren aan elkaar te knopen op basis van genetische informatie uit de celkernen. Omdat onze menselijke enzymen meestal zo specifiek in bouw en functie zijn, kunnen ze niet door de volledig andere plantenenzymen vervangen worden.

DNA in mensen is anders dan DNA in planten, lijkt mij? Misschien wel hetzelfde als in dieren?

 
Renate,

Nu komen we op een punt waar de op darwinisme gebaseerde academische wetenschap tekortschiet. ALLE leven wordt nl. met dezelfde code geschreven, dus in essentie is alles wel degelijk gelijk, maar wordt er met oneindige variaties gewerkt, net als jij andere zinnen maakt met de 26 letters van het alfabet dan ik. Oneindige variatie zie je terug in taal, dus de basiscode van het leven moet je zien als een levende taal.

Einstein zei ooit: God dobbelt niet. Waarmee hij zinspeelde op een bewuste, scheppende intelligentie (Intelligent Design), die niets aan het toeval overlaat, het tegenovergestelde van het darwinistische beeld dat de natuur maar wat aanrommelt. God dobbelt inderdaad niet, God speelt scrabble! DNA bestaat uit 4 letters: A, C, G en T. Dat zijn er veel minder dan de letters in ons alfabet, maar door simpelweg voortdurend te spelen met de volgorde van deze letters kunnen er compleet andere soorten ontstaan!

Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze uit dezelfde creatieve bron zijn ontstaan. Dit is de reden waarom we onszelf altijd hebben kunnen voeden en genezen met wat de natuur ons bood, zowel van plantaardige als van dierlijke bron: het voedsel en de kruiden kwamen met onze genen overeen! Uiterlijk mogen er dan veel verschillen lijken te zijn, qua genetische informatie zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. Vandaar dat ons DNA overeenkomsten vertoont met o.a. komkommers, schimmels, muizen, zeewater, chlorofyl, rauwe melk en kokosmelk.

Dat de planten en dieren (en zelfs de rotsen en de bergen) onze broeders zijn is een wereldwijde spirituele overtuiging die veel, veel ouder is dan de kille, zielloze 'wetenschap' die we er nu voor in de plaats hebben gezet. Je kunt hier m.i. dus niet slechts vanuit een academisch perspectief naar kijken, het gaat spiritueel veel dieper.

Mike

 
Goede discussie, ik vroeg me dat ook af. Maar zit nog met een paar vragen:

Mike jij zegt:

De enzymen in rauwe plantaardige voeding liggen opgesloten in de voor ons onverteerbare ruwe plantenvezel cellulose en dus is het zinloos om om die reden rauwe plantaardige voeding te eten.

Hoe weet je dat de enzymen opgesloten zitten in de cellulose? En geldt dat alleen voor bladgroenten of ook voor bijvoorbeeld knollen en fruit?

Uit de artikelen (heb ze niet allemaal van a tot z gelezen) van beyondveg.com maak ik op dat enzymen ons spijsverteringskanaal nauwelijks overleven. Daar zou ik uit kunnen concluderen dat je dan ook geen rauwe dierlijke voeding tot je hoeft te nemen. In elk geval niet als het je om de enzymen te doen is.

Een vergelijking ter rechtvaardiging van rauw die ik vaker heb gehoord is dat gekookt voedsel moeilijk composteert, (op een composthoop) omdat het 'dood-gekookt' is ofwel ontdaan van de enzymen. En dat je daaruit op kunt maken dat het ook moeilijk te verteren is, vooral als je maaltijd alleen uit gekookt eten bestaat. Andere dieren zouden om die reden ook weinig interesse meer hebben in gekookt voedsel.

 
@Mike

Quote:
Nu komen we op een punt waar de op darwinisme gebaseerde academische wetenschap tekortschiet.


Op Pateo.nl schrijft Johan Oldenkamp óók al iets dergelijks.

Pateo

Arjan.

 
Een noot over DNA en Scrabble en oneindige variaties, Dr.Werner Gitt legt uit over "Laws of Nature" en specifiek "The Law of Nature about Information". Erg duidelijke uitleg.

 
Tanja,

Je brengt een aantal interessante punten naar voren, die ik 1 voor 1 zal proberen te beantwoorden:

Quote:
Hoe weet je dat de enzymen opgesloten zitten in de cellulose? En geldt dat alleen voor bladgroenten of ook voor bijvoorbeeld knollen en fruit?


ALLE voedingsstoffen in planten zitten opgesloten in cellulose. Je kunt je echter wel indenken dat de enzymen in fruit met een dunne schil makkelijker bereikbaar zijn dan die in bijv. granen met hun houtachtige vezel (je weet wel, die zemelen die zogenaamd zo goed voor ons zijn). Hoe harder en steviger de vezel, hoe onveertaarder deze wordt en hoe groter de noodzaak wordt om deze te fermenteren en/of te koken, of gewoon verwijderen zoals bij witte rijst of witbrood.

Quote:
Uit de artikelen (heb ze niet allemaal van a tot z gelezen) van beyondveg.com maak ik op dat enzymen ons spijsverteringskanaal nauwelijks overleven. Daar zou ik uit kunnen concluderen dat je dan ook geen rauwe dierlijke voeding tot je hoeft te nemen. In elk geval niet als het je om de enzymen te doen is.


Daar zijn de geleerden het nog niet over eens, beyondveg is hier te stellig in. De enzymen kunnen alleen maar overleven in een zeer delicaat evenwicht tussen zuren en basen. Om die reden neutraliseert ons lichaam dan ook tot op zekere hoogte ons maagzuur d.m.v. natriumbicarbonaat en galzouten. Enzymen zijn eiwitten en maagzuur lost eiwitten op. Tenzij er sprake is van precies het juiste zuur-basen-evenwicht.

Quote:
Een vergelijking ter rechtvaardiging van rauw die ik vaker heb gehoord is dat gekookt voedsel moeilijk composteert, (op een composthoop) omdat het 'dood-gekookt' is ofwel ontdaan van de enzymen. En dat je daaruit op kunt maken dat het ook moeilijk te verteren is, vooral als je maaltijd alleen uit gekookt eten bestaat.


Gekookt voedsel dat op een composthoop wordt gegooid kan zichzelf niet meer afbreken, vanwege de door hitte vernietigde enzymen. De natuur bedient zich dan van afbraakbacterien en schimmels (rotting) voor de afbraak ervan.

Onze spijsvertering is echter geen 'composthoop', want ons lichaam is ook in staat om deze enzymen te produceren. Voorwaarde is natuurlijk een goed functionerende spijsvertering en opnieuw het juiste zuur-basen-evenwicht d.m.v. voldoende productie van natriumbicarbonaat en galzouten (en dus een goed functionerende alvleesklier en lever en galblaas).

In onze moderne samenleving hebben we echter te maken met een epidemie van gebrekkige eiwitvertering, met allergieen, intoleranties en zelfs autoimmuunreacties tot gevolg (gluten, caseine, schaal- en schelpdieren). Dit is ook waarom er alternatieve theorieen bestaan over m.n. dierlijke eiwitten, zoals: dierlijke eiwitten zijn giftig (Andreas Moritz) en veroorzaken verzuring en vroegtijdige veroudering. Dat is natuurlijk de brandweermannen de schuld geven van de brand! Veel zinvoller is om te streven naar een verbeterde eiwitvertering.

Zo heb je ook de alternatieve theorie van de 'biogene aminen', zoals o.a. Didy v/d Veer deze verkondigt. De uitstootreactie die het lichaam op dit soort eiwitten kan vertonen bestaat uit milde tot extreme histaminereacties (jeuk, galbulten, kortademigheid/astma). Didy zet je dan op een 'antihistaminedieet'. Er is echter nog nooit iemand beter geworden van eliminatiedieten en het gebrek aan maagzuur en alkalische spijsverteringssappen wordt hierdoor niet opgelost, integendeel.

Zie ook de topic over verplichte vegetariers, die niet (voldoende) in staat zijn om dierlijke eiwitten goed te verteren. Een geschiedenis van vegetarisme/veganisme verergert dit probleem. Ikzelf ben er gelukkig goed uit gesprongen na 19 jaar vegetarisme!

Mike

 
Heel hartelijk bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Ik lees me helemaal suf, de afgelopen weken nog meer dan anders en vind het heel fijn om hier met vragen terecht te kunnen.

Ik geloof dat mijn 10 jaren als visetende vegetariër mijn eiwitvertering niet hebben vernietigd. Je hoort wel eens verhalen van vegetariers die per ongeluk vlees eten zonder dat ze het doorhadden en dan zo ziek als een hond worden. Ik ben ooit weer begonnen met het eten van luchtgedroogde worst op een markt in Frankrijk, die kon ik niet weerstaan. Ik heb niet alleen het stukje dat ze voor mijn neus hielden om te proeven opgegeten, maar gelijk 3 worsten gekocht en in de dagen erna verslonden, geen centje pijn.

Aangemoedigd door de kennis op dit forum en het vinden van goede kwaliteit vlees (wat me voorheen van vleeseten afhield) eet ik nu meer vlees en dierlijk vet dan ik in lange tijd heb gegeten en voel me hierdoor veel meer verzadigd. Hoera!

 
Ook jij hebt kennelijk nog steeds een spijsvertering die vleesvertering mogelijk maakt, ondanks je vegetarisme. Ik merk bij vegetariers dat er ook vaak een gigantisch placebo-effect speelt: de psychologische afkeer van vleesconsumptie hindert hun spijsvertering van vlees dan.

In alternatieve kringen wordt dit soms zelfs uitgelegd naar een 'nieuwe evolutionaire sprong' naar 'voeding voor de hogere chakra's' (planten). En zo wordt een ernstige spijsvertingsstoornis (degeneratie) vergoeilijkt. Eeuwenoude voeding de schuld geven van moderne klachten is natuurlijk het paard achter de wagen spannen!

Mike

 
Die afkeer komt volgens mij voort uit een afkeer van het aardse in al zijn vormen. Kan me goed voorstellen dat je spijsvertering niet meedoet als je een afkeer van hebt van vlees: de verheven moraliteit van de spijsverteringssappen :D

 
Tanja,

Goed opgemerkt! Ik zeg vaak van New Agers dat ze 'vluchten naar het licht' en een onwelwillendheid hebben om zich in de duisternis te verdiepen. Er is geen sprake van verlichting als angst de drijfveer is!

Mike

 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.459
Berichten
489.126
Leden
8.624
Nieuwste lid
BobEssex73
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan