We zijn te yin

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Oude volkeren waren altijd al op de hoogte van het dualistische principe van de natuur, dat zich opdeelt in een mannelijk gedeelte (yang) en een vrouwelijk gedeelte (yin). Zij wisten altijd al dat het vrouwelijke principe naar binnen trekkend was, op basis van kou, en het mannelijke principe naar buiten duwend, op basis van warmte.

Enkele woorden die in verband staan met de vrouwelijke yin-energie:

- Implosie
- Contractie
- Spanning
- Involutie
- Duisternis
- Materie (mater = moeder)
- Water
- Aarde
- Kou
- Zuur
- Opbouw
- Min
- Collectief
- Vorm
- Passief
- Vrede
- Chaos
- Vasthouden
- Oestrogeen
- Magnetisme
- Zwaartekracht

Enkele woorden die in verband staan met de mannelijke yang-energie:

- Explosie
- Expansie
- Ontspanning
- Evolutie
- Licht
- Immaterie
- Vuur
- Hemel
- Warmte
- Basisch
- Afbraak
- Plus
- Individu
- Inhoud
- Actief
- Oorlog
- Orde
- Loslaten
- Testosteron
- Elektriciteit
- Anti-zwaartekracht
Zoals je ziet, zijn beide energieen elkaars directe tegenovergestelden. Het dualistische principe van de natuur betekent dat materiele creatie altijd uiteenvalt in twee tegenovergestelde polen. In een voortdurende zoektocht naar balans probeert de natuur vervolgens deze polen weer bijeen te brengen tot een twee-eenheid. Het een is dus niet beter of slechter dan de ander, het gaat om het evenwicht tussen de twee polen.

Dat er bij ons mensen sprake is van een ernstige verstoring van dat evenwicht mag duidelijk zijn, anders waren wij en de wereld om ons heen niet zo verziekt en verstoord. Deze verstoring uit zich in een overdreven nadruk op 1 van beide polen. Het ligt voor de hand om te denken dat we met z'n allen te yang zijn, omdat er overwegend mannen aan de macht zijn. Maar niets is minder waar: we zijn te yin.

Aan de basis van dit verstoorde evenwicht ligt stress. Niets is ziekmakender of dodelijker dan stress. Een ander woord voor stress is spanning. Spanning is een naar binnen trekkende beweging. Dit is een yin-fenomeen. Hier staat ont-spanning tegenover, een yang-fenomeen. Ik zeg denk ik niets verrassends als ik beweer dat we in de moderne samenleving meer spanning dan ontspanning kennen. We zijn dus te yin.

Mijn definitie van ziekte is al jaren: een vergiftigingscrisis veroorzaakt door voedingstekorten. Als het lichaam vergiftigd is geraakt, dan is dit het gevolg van een verzwakte ontgiftingscapaciteit. Hoe bevrijdt het lichaam zich van gif- en afvalstoffen? Door middel van uitstotingsmechanismes op basis van warmte. Denk hierbij aan warmtemechanismes als zweten, ontsteking en koorts.

De twee centrale ontgiftingsorganen van het lichaam, de lever en de nieren, bedienen zich eveneens van naar buiten duwende, mannelijke energie. De lever maakt gif- en afvalstoffen vetoplosbaar en voert deze af d.m.v. ontlasting. De nieren maakt ze wateroplosbaar en voert ze af d.m.v. urine. Mochten de lever en de nieren hier onvoldoende toe in staat zijn (en dit is bij menigeen helaas het geval), dan vindt er terugstroom (yin-energie) van gif- en afvalstoffen in het bloed plaats. De bijnieren zullen dan bijspringen en proberen de ongewenste stoffen uit te stoten via de luchtwegen en longen en de schildklier probeert hetzelfde te doen, maar dan via de huid.

Het mannelijke zuurstof is verantwoordelijk voor deze warmtemechanismes. Zuurstof brandt zonder vuur. Een slechte ontgiftingscapaciteit vergt dus veel van de totale zuurstofvoorraad van het lichaam, omdat zuurstof dan moet worden gemobiliseerd en getransporteerd naar lokale gif-, bacterie- en ontstekingshaarden. Dit gaat ten koste van de zuurstofcapaciteit van gezonde cellen. Deze gezonde cellen worden hierdoor gaandeweg geheel of gedeeltelijk anaeroob (zuurstofarm). Als deze anaerobe staat chronisch wordt, kan de cel zich niet meer bedienen van zuurstof als brandstof en zal noodgedwongen overschakelen op melkzuurfermentatie (vergisting) van glucose (suiker) uit de bloedstroom. Dit proces noemen we kanker. Kanker staat bekend als een koude ziekte, een ziekte die naar binnen trekt. Niet voor niets dat de Chinezen kanker dus beschouwen als een yin-ziekte! En kanker is epidemisch bij ons moderne mensen: bijna 1 op de 2 mensen in westerse samenlevingen krijgt kanker.

We zijn dus te yin. Wat is een ander kenmerk van ziekte, welke ziekte dan ook? Een verzwakte afweer! Waar staat de mannelijke energie voor? Bescherming, verdediging, afweer. In ons lichaam vertaalt dit zich naar het immuunsysteem. Als ons immuunsysteem verzwakt raakt, verzwakt onze afweer tegen ziekte. Het is dus de yang-energie die verzwakt raakt, waardoor de yin-energie dominant wordt en de bescherming ontbreekt en we kwetsbaar worden voor aanvallen van buitenaf.

Het vrouwelijke geslacht kenmerkt zich door een hoog gehalte aan oestrogeen. Bij het mannelijke geslacht is het testosteron dat dominant is. Althans, dat hoort zo. Wat we echter zien is een feminisering van zowel mannen als vrouwen. Dr Lee, een Amerikaanse hormoonarts, heeft de term 'oestrogeendominantie' geintroduceerd. Oestrogeendominantie bij vrouwen komt neer op een tekort aan progesteron. Bij vrouwen hoort het vrouwelijke oestrogeen namelijk in balans te worden gehouden door het mannelijke progesteron, dat als twee druppels water lijkt op testosteron. Maar bij mannen zien we eveneens het testosterongehalte afnemen. Een algehele feminisering dus.

Hierdoor neemt het vrouwelijke gedeelte toe. Oestrogeen speelt een belangrijke rol bij kanker. Oestrogeen is een bouwhormoon. Als dit onvoldoende wordt afgeremd door het afbraakhormoon testosteron, vindt er ongeremde celgroei plaats. Kanker dus, maar denk ook aan 'goedaardige' weefselgroei als cysten, poliepen en vleesbomen. Opnieuw zien we dat het mannelijke afweermechanisme onvoldoende aanwezig is, waardoor de yin-energie overheerst.

Eerder had ik het al over een slechte ontgifting. Dit heeft te maken met vasthouden. Hier staat loslaten tegenover. Dit geldt niet alleen voor het binnenhouden van fysieke gif- en afvalstoffen, maar ook van negatieve emoties. Niet voor niets is een ander woord voor woede 'gif' en woedend zijn is 'giftig' zijn. We geven onvoldoende uit-ing aan onze gevoelens. Dat dit te maken heeft met een naar binnen trekkende beweging blijkt wel uit de uitdrukking 'trek het je niet aan'. We kunnen niet goed loslaten. We zijn te yin, de energie trekt naar binnen i.p.v. dat deze naar buiten duwt. De mannelijke uitstotingsmechanismes van ons lichaam hebben hieronder te lijden en zullen alsmaar zwakker worden. Dit gaat ten koste van je afweer, je bescherming, je veiligheid.

Een van de belangrijkste mannelijke afweermechanismes wordt gevormd door de bijnieren. De bijnieren zijn onze 'firewall' tegen stress. De bijnieren sporen ons 's ochtends vroeg ook aan om uit ons bed te komen en dingen te gaan doen. 's Avonds is het de vrouwelijke, door de pijnappelklier geproduceerde melatonine die ons rustig en passief maakt, in voorbereiding op de nachtrust. Passiviteit, duisternis, dit zijn yin-energieen. Prima gedurende de nacht, maar niet bruikbaar overdag als dat je basisenergie is geworden. Als deze implosieve yin-energie de overhand krijgt, drukt dit letterlijk op je bijnieren omdat er sprake is van voortdurende spanning (stress) die uiteindelijk een te zware wissel trekt op de bijnieren. Het yang-gedeelte in ons raakt dan dermate verzwakt dat we ten prooi vallen aan zeer ziekmakende chronische stress, omdat onze afweer hiertegen verzwakt is. We zijn dan te yin.

En laten kanker en bijnieruitputting nu ronduit epidemisch zijn in onze samenleving! We zijn dus te yin. Om onszelf te kunnen helen, moeten we in ieder geval yang-voeding tot ons nemen. Als yang vuur is, dan is gekookt voedsel vele malen beter voor ons dan koudmakend, rauw yin-voedsel. Alles wat de lichaamstemperatuur doet stijgen is goed. Denk aan de warmte van de zon, maar ook bijv. van een sauna of, met mate, lichaamsbeweging. Zie yin als water en yang als vuur en bedenk dat het om balans gaat. Teveel water (yin) en je blust het vuur (yang). Teveel vuur (yang) droogt echter het water (yin) op. Zorg er dus voor dat je niet opgebrand raakt, maar ook niet uitgeblust!

Mike
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.477
Berichten
505.348
Leden
8.637
Nieuwste lid
nataliedje
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan