Virussen bestaan niet

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Virussen bestaan niet. Het woord 'virus' is afkomstig van het Latijnse woord voor gif, wat weer verwant is aan het woord 'visha' uit het Sanskriet, dat eveneens gif betekent. Er is nog nooit aangetoond dat een virus bestaat. Om dit te doen is het wetenschappelijke protocol dat het virus moet kunnen worden geisoleerd. Het enige wat men tot dusver heeft weten te isoleren is verziekt en verzwakt DNA en RNA, waarvan men ervan uitgaat dat het een virus betreft. Deze aanname is volkomen onwetenschappelijk!Dit betekent dat een 'virus' in feite niets meer is dan een gifstof en dat we dus onterecht kinderen op zeer jonge leeftijd vergiftigen door ze in te laten enten tegen een virus dat niet bestaat! Hoe kan je iemand d.m.v. een vaccin immuun maken voor een gifstof? Dit maakt vaccins tot niets meer dan een instrument voor genocide (volkerenmoord).Hier de zeer moedige (en komische!) Duitse dr. Lanka, een viroloog (!) die eveneens beweert dat virussen niet bestaan en 'ziekteverwekkers' in het algemeen niet:http://anderekijk.net/hivirus/vogelgriep01.htmlEen zeer humoristisch citaat:


Quote:
Dr. Lanka, worden wij in Duitsland door de vogelgriep bedreigd?Alleen indirect. Volgend jaar worden er in Duitsland veel minder baby’s geboren. Volgens de media sneuvelen alle ooievaars door vogelgriep dus daar moeten we ons dan maar op voorbereiden.Nog een paar treffende citaten:


Quote:
Biologische structuren daarentegen die iets negatiefs zouden uitrichten zijn nimmer gezien. Het uitgangspunt voor biologisch leven is het samen leven; de symbiose. Daarin is geen plaats voor vernietiging. Het toeschrijven van oorlog en vernietiging aan het biologische leven is een product van zieke en criminele hersenen.Hoe ziek dit werkelijk is blijkt uit deze woorden van Lanka:


Quote:
De orthodoxe geneeskunde is de belangrijkste steunpilaar voor alle dictaturen en regeringen die zich niet houden aan geschreven recht, grondrechten, mensenrechten; anders gezegd, zich niet onderwerpen aan democratisch gelegitimeerde maatschappelijke overeenkomsten. Dat verklaart ook waarom die orthodoxen werkelijk alles maar kunnen doen en waarom ze aan geen enkele controle worden onderworpen. Als we daar niet iets aan doen gaan we allemaal ten gronde aan die vorm van geneeskunde.Wat is het dan wel is dat ons velt?


Quote:
Welke virussen bestaan er dan eigenlijk wel en wat doen ze?Structuren die kunnen worden aangeduid als virussen zijn in veel bacterie-achtigen aangetroffen en in eenvoudige levensvormen die overeenkomsten vertonen met bacteriën. Het zijn zelfstandig gebleven elementen van het samen leven door verschillende soorten cellen in een gemeenschappelijk celtype. Dit wordt aangeduid als een symbiose, een endosymbiose, die zich gedurende het proces van samengaan van verschillende celsoorten en structuren ontstaan is, waaruit het bestaande celtype tot stand is gekomen waaruit mensen, dieren en planten bestaan.Heel kleine bacterien dus. En ze worden uitsluitend in simpele levensvormen aangetroffen, niet in complexe organismes:


Quote:
Virussen zijn bestanddelen van zeer eenvoudige organismen zoals draadalgen, een bepaald soort eencellige chlorella-alg en van heel veel bacteriën. Die virale bestanddelen worden dan aangeduid als phagen. In meer complexe organismen, met name mensen, of in dieren en planten, zijn structuren die zouden kunnen worden aangeduid als virussen nog nooit gezien.Waar test men dan wel op? Witte bloedlichaampjes en andere afweerstoffen:


Quote:
Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat er afweerstoffen zijn die zich met de zogenaamde virusdeeltjes en uitsluitend daarmee zouden verbinden, en dat wanneer een dergelijke verbinding aangetoond wordt, daarmee de aanwezigheid van zo’n virus bewezen zou zijn.In werkelijkheid gaat het bij die zogenaamde afweerstoffen om oplosbare bloedeiwitten die een centrale rol spelen bij het afdichten van groeiende en zich delende cellen, evenals bij het herstel van wonden.Zulke bloedeiwitten, ook aangeduid als globuline, verbinden zich in een reageerbuis bij de juiste concentratie van zuren en basen, mineralen en oplosmiddelen naar behoefte met andere eiwitten. Op die manier kan ieder monster uit een dier of een mens naar wens tot een positieve of negatieve test leiden. Het is pure, en dat moet heel duidelijk gesteld worden, criminele willekeur.Conclusie:


Quote:
Ook bij ziektebeelden zijn er feitelijk noch in het getroffen organisme, noch in lichaamsvloeistoffen ooit structuren gezien of geïsoleerd die zouden kunnen worden aangemerkt als virus. De bewering dat er een ziekteverwekkend virus zou bestaan is goedkoop bedrog; een fatale leugen met dramatische consequenties.En wat te denken van dit briljante citaat?


Quote:
Aangezien Bin Laden, het hoofd van het beweerde al-Quaida (wat in het Arabisch gewoon ‘de weg’ betekent), niet gevonden is en niets meer van zijn organisatie werd vernomen sedert de warme sanering van de instortingsgevaarlijke wolkenkrabbers in New York, voorts bij Saddam ook geen massavernietigingsmiddelen zoals pokkenvirussen waarvan werd gesproken aangetroffen zijn, die reden vormden voor de tweede Irak-oorlog en nu opnieuw over een dodelijk virus wordt gesproken, zou helder moeten zijn wie in werkelijkheid de terroristen zijn en wie in werkelijkheid de zelfmoordcriminelen: Zij die de viruspaniek veroorzaken of daaraan meewerken!Lanka wordt in dit artikel van Ramiel Nagel ook aangehaald:http://curetoothdecay.com/blog/bacteria-does-not-cause-disease-raw-milk-and-tooth-decay/Ramiel Nagel ziet angst voor bacterien en virussen als weinig meer dan een moderne vorm van bijgeloof. In zijn boek Cure Tooth Decay schrijft hij:


Quote:
In vroegere tijden gaven mensen maar al te vaak boze geesten de schuld voor verschillende klachten en kwalen. Ze waren ervan overtuigd dat boze geesten bezit hadden genomen van het lichaam van de persoon en het ziek hadden gemaakt. Als men deze geesten gunstig kon stemmen en hen kon bewegen het lichaam te verlaten, genas men van de ziekte.Overal ter wereld hangen veel mensen dezelfde overtuiging nog steeds aan, maar nu hebben we deze boze geesten weten te identificeren. Tandartsen, wetenschappers, doktoren en overheidsfunctionarissen hebben besloten dat ziekmakende ‘boze geesten’ nu echt zijn, in de vorm van micro-organismen (virussen, bacteriën, etc.).De gangbare en geaccepteerde theorie is dat deze virussen en bacteriën de hoofdoorzaak vormen van ziekte, inclusief tandbederf. Deze theorie over ziekte, die de bacteriëntheorie wordt genoemd, is in ons hoofd verankerd geraakt dankzij het werk van Louis Pasteur (1822-1895), die beroemd is geworden vanwege de uitvinding van pasteurisatie.

Pasteur bracht een theorie over ziekte naar voren die nu de basis vormt van de meeste geneeskundige disciplines. Deze theorie gaat uit van het idee dat ziekmakende bacteriën buiten het lichaam bestaan en dat wanneer onze lichamelijke afweer vermindert deze bacteriën het lichaam kunnen binnendringen en ziekte kunnen veroorzaken.

De ‘wetenschap’ van Pasteur vormt tot op heden de status quo, ondanks het nodige bewijs dat aantoont dat bacteriën niet binnendringen bij mensen, maar eerder dat ze evolueren en veranderen op basis van hun omgeving.

Het effect van de bijdrage van Pasteur aan het medische gedachtengoed heeft geleid tot onze moderne tandzorg, waarbij we trachten gaatjes te genezen door de boosaardige, binnendringende bacteriën te doden.Bee Wilder is een soortgelijke mening toegedaan:http://www.healingnaturallybybee.com/articles/germ12.phpDe meest briljante informatiebron is echter afkomstig van deze auteur:http://www.fourwinds10.net/siterun_data/bellringers_corner/vital_articles/news.php?q=1241025139Ondanks dat de auteur neigt naar vegetarisme en raw foodism heeft hij wel zeer zinvolle dingen te vertellen, zoals deze uitspraak:


Quote:
THERE IS GOOD EVIDENCE THAT RABIES DOES NOT EXIST EXCEPT IN THE IMAGINATION, BUT IF YOU IMAGINE IT, YOU MAKE IT REAL.Hij legt verder uit dat ziektes helemaal niet worden uitgeroeid door vaccins, maar simpelweg nieuwe namen krijgen. Zo is polio 'nekkramp' (meningitis, hersenvliesonsteking) geworden. Voor de mensen met MS is bijzonder interessant om te lezen dat een andere benaming voor polio 'multiple sclerose' is geworden!Ik legde al eerder uit dat de betekenis van het woord 'virus' is: gif. Wat men heeft weten te isoleren zijn geen virussen, maar beschadigd DNA/RNA. De auteur over zogenaamde virussen:


Quote:
T. C. Fry said that so called “viruses” are parts of the cell, they are cell “garbage” that results when cells die and are broken down. There are about 75 trillion cells in a human body. I remember in school we used to study “the simple cell”. I have since found out that each cell has about 40,000 parts to it (depends on the kind of cell it is). These parts are called organelles. One kind of organelle in the cell is called a mitochondria. The mitochondria is a blueprint or template, something like a tri-square that a carpenter uses. The mitochondria is a guide the cell uses to manufacture ATP from glucose, which produces energy. When the body decides to replace a cell, it first creates another cell by a process called mitosis. Old dead cells are digested by a hydrolytic enzyme called lysosome. The mitochondria contain DNA which are generally coated by a double protein sheath and are a little bit harder to digest than the rest of the cell. These mitochondrion (or more specifically, the DNA) are what doctors are calling viruses. The virus does not destroy the cell, it’s the other way around. “...lysosomes, for example, are membrane-enclosed bodies that store enzymes that digest or degrade proteins, DNA, or RNA....The monomers formed as a product of this digestion (amino acids, nucleotides, and so forth) are then reused in the synthesis of new molecules” (p. 16, Viruses, Arnold J. Levine, 1992, Scientific American Library).Zo wordt AIDS ook niet veroorzaakt door het zogenaamde HIV-virus, maar is het simpelweg een totale ineenstorting van het immuunsysteem, net als kanker. Hier ontbreken de immuunreacties juist, omdat het lichaam door ernstig zuurstoftekort simpelweg te verzwakt is om nog te kunnen ontsteken of koorts op te wekken. Het is niet ondenkbaar dat kanker en AIDS precies hetzelfde zijn, maar dat er twee verschillende termen voor verzonnen zijn, om a) te verhullen dat de huidige ziekte-explosie nog vele malen groter is dan we nu al denken en b) ons zeer bang te maken voor een 'virale' ziekte die verbonden is aan de voortplanting, existentiele levensangst dus.Wat de ziekte zo dodelijk maakt, is de medicatie. AZT, de 'AIDS-remmer', was oorspronkelijke een zeer agressieve en zeer dodelijke vorm van chemo. Dit is waarom AIDS-patienten geheid wegkwijnen en uiteindelijk sterven. De auteur vermeldt dat kankerpatienten die zich regulier laten behandelen gemiddeld 3 jaar leven, kankerpatienten die zich helemaal niet laten behandelen leven gemiddeld 12,5 jaar! Het zijn de medicijnen die de arme patienten doden, oftewel: iatrogenie, dood door doktoren, doodsoorzaak nr. 1 is de BEHANDELING!Er bestaat ook geen hepatitis C-virus. Hepatitis is de lever die probeert lichaamsvreemde eiwitten te ontgiften. Als de lever hier onvoldoende toe in staat is, lukt dit niet goed genoeg en blijft er 'rommel' achter, celafval. Wat volgt is een immuunreactie (ontsteking), witte bloedlichaampjes die de rommel proberen weg te oxideren d.m.v. waterstofperoxide. Waterstofperoxide brandt en dus raakt er weefsel beschadigd (vaak te zien als littekenweefsel in de lever dat 'fibrose' genoemd wordt. Littekenweefsel ontstaat overigens a.g.v. onvoldoende zuurstof. Het kan dan zijn dat bepaalde micro-organismes als schimmels en bacterien (die wel bestaan) zich gaan voeden met het verzwakte of dode materiaal. Je ziet dus een aantal factoren optreden:- Slechte eiwitvertering, vaak gekoppeld aan een lekke darm, waardoor eiwitten onverteerd of half verteerd in de bloedstroom terechtkomen (veroorzaakt door consumptie van koolhydraten en gluten uit granen).

- Anaerobe omstandigheden, veroorzaakt door...een slechte eiwitvertering, veroorzaakt door...te weinig maagzuur, veroorzaakt door...koolhydraatconsumptie en stress. Ontstekingen kosten eveneens veel zuurstofcapaciteit, omdat de ontsteking zelf een zuurstofgerelateerd warmteproces is.

- Micro-organismes die in anaerobe omstandigheden floreren en zich gedragen als aaseters, vuilnismannen.Helaas trekt de meer op planten gerichte auteur deze conclusie niet, maar hij vermeldt wel dat alle kankerpatienten met elkaar gemeen hebben dat ze slecht eiwitten verteren! Niet alleen kankerpatienten: onverteerde of half verteerde eiwitten die in de bloedstroom terechtkomen worden meteen aangevallen door witte bloedlichaampjes als zijnde een lichaamsvreemde indringer. Afhankelijk van de plaats waar dit gebeurt, geven we de klacht een andere naam. Is het in de nieren, dan is het een nieraandoening (vandaar dat dierlijke eiwitten slecht zouden zijn voor de nieren), maar denk ook aan bijv. reuma/artritis/jicht, dat vaak wordt toegeschreven aan 'verzurende' eiwitten.Laten we nog een veelgenoemd 'virus' onder de loep nemen, het 'noro-virus'. Als je iets 'verkeerds' eet of drinkt, zal je lichaam zich hiervan proberen te bevrijden d.m.v. diarree of braken. Het motto is altijd: beter eruit dan erin. Hieraan ligt geen virus ten grondslag, maar simpelweg een gezond uitstotingsmechanisme van het lichaam.Maar als jij denkt dat het 'norovirus' dit veroorzaakt, hoef jij je niet meer af te vragen wat er nu precies zo verkeerd was aan wat je in je mond hebt gestopt. Mooi toch, jij bent het niet, het is een 'virus'! En zo leren we ook om een gezonde immuunreactie van het lichaam zoals diarree, koorts of braken te onderdrukken. Het medische model is niet voor niets een oorlogsmodel, zelfs oorlog tegen je eigen lichaam!Dan is er nog het niet bestaande 'herpes-virus'. Ook dit is een handig trucje geweest van bestaande ziektes een andere naam geven:


Quote:
Whatever happened to syphilis? Since it was supposedly caused by bacteria and that fell through, it was renamed herpes and declared to be caused by a virus. Now herpes is being rediagnosed and renamed AIDS.En wie zit er achter deze zwendel? Niemand minder dan de familie Rockefeller, die het huidige, giftige, medische model vanaf 1910 hebben opgezet:


Quote:
They invented viruses, the first main one being the polio virus. They were having trouble with people believing the bacteria theories, so they had to come up with something new. Then they invented the Salk vaccine which supposedly cured polio. You older folks probably remember the uproar that occurred when it was learned that the Salk vaccine killed people and actually caused polio. They blamed their goof on a bad batch of vaccine made by a certain lab, and then came out with a sugar cube (Sabine oral vaccine) with a drop of drug on it as the cure. This drug did not immediately kill people, so it was heralded as a medical miracle. Even though Salk’s drug killed people and cured nothing, he was made a hero and won the Nobel Prize.The usual suspects, dus. Hun was het te doen om iedereen angst in te boezemen voor hele kleine, enge beestjes die zich zelfzuchtig en roofzuchtig tegoed doen aan al jouw cellen en je van binnenuit opeten. Ik noem het liever gewoon: rommel. En rommel moet je opruimen, dus is het verstandiger om het lichaam hier zo veel mogelijk in te assisteren. Angst en stress vanwege niet-bestaande beestjes passen hier niet bij.Tenslotte nog twee 'toetjes' uit deze geweldige tekst:


Quote:
In 1865 Louis Pasteur discovered bacteria (so we are told—he learned from Antoine Béchamp and took credit for Béchamp’s discoveries) and presented the theory that bacteria was the cause of disease. Pasteurization of milk was named after him. The doctors loved this new theory because they could make a lot of money from it by giving vaccinations and selling drugs. The general public loved the new theory because it suited man’s ego—now man did not have to be responsible for his own health; now he could blame disease on some strange “germ” that sneaked up on him and attacked him.En speciaal voor mensen die inzitten over de spirocheet Borrelia, die Lyme zou veroorzaken:


Quote:
It was thought that syphilis was caused by spirochetes, but they learned that spirochetes were not responsible.Zo zullen we er ooit ook achterkomen dat we ons gek hebben laten maken over die Borrelia en dat de werkelijke oorzaak van 'Lyme' de oorzaak is van ALLE ziekte: een vergiftigingscrisis veroorzaakt door voedingstekorten.Lyme is, zoals alle ziektes, een teken van vergiftiging. Dit betekent dat je je lichaam schoon moet maken en houden en dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij jou ligt. Door het af te schuiven op een bestaande bacterie of zelfs een niet-bestaand virus maak je jezelf een slachtoffer van omstandigheden buiten jezelf om en je leert deze kleine 'indringers' vrezen, waardoor je in angst (en dus stress) verkeert, wat weer je heling belemmert en zorgt voor meer 'beestjes'. Lyme heeft niets te zoeken in een gezond lichaam. Waarom wordt de een wel verkouden of grieperig en de ander niet? Waarom krijgt de ene plant wel luizen en de ander niet? Waarom heeft het ene dier wel vlooien en het andere niet? Het heeft allemaal te maken met INNERLIJKE weerstand bij zowel mens, dier als plant.Wat een 'virus' wordt genoemd is niets anders dan celafval. Als een cel verzwakt en uiteindelijk afsterft, wordt deze afgebroken door een enzym genaamd lysosoom. In dit artikel van mij lees je dat in een bepaald stadium van de evolutie eencellige organismes besloten om samen te werken met mitochondrien om celademhaling op basis van vetverbranding mogelijk te maken. Mitochondrien bevatten DNA met een dubbele eiwitlaag en zijn daardoor moeilijker oplosbaar. Het zijn deze overblijfselen die een 'virus' worden genoemd.Nogmaals een citaat uit het bovengenoemde artikel, dat extra aandacht verdient:


Quote:
The general public loved the new theory because it suited man’s ego—now man did not have to be responsible for his own health; now he could blame disease on some strange “germ” that sneaked up on him and attacked him.Vertaling: De algehele bevolking was dol op de nieuwe theorie, omdat deze het menselijk ego aansprak - nu hoefde men niet meer verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen gezondheid; nu kon men ziekte afschuiven op een of andere vreemde 'bacterie' die stiekem aanviel.Dezelfde auteur gaat in deel 2 van zijn verhaal verder in op wat een virus werkelijk is. Deze keer haalt hij er wetenschappelijke definities van een virus in diverse medische boeken bij en dan wordt het pas echt interessant:


Quote:
In plain, simple language, perhaps too simple for the “educated”, viruses are crystals of nucleic acid in a protein coat. The definition of virus in the glossary of Essentials of Microbi­ology, Jaime S. Colomé & Raúl J. Cano, is: “Virus—Protein-covered nucleic acids that infect all types of cells.” Wait a minute, I want to know what a virus IS, not what a virus DOES. A virus IS NUCLEIC ACID. Period. Viruses have no repro­ductive system, yet all they do is reproduce. A virus is a crys­talline chemical, as is table salt. Is table salt alive? Are viruses alive? How can that be?Een virus is nucleinezuur (DNA of RNA), gewikkeld in een eiwitlaag, dat kristalliseert. Het leeft niet en kan zich ook niet vermeerderen, maar wij krijgen te horen dat ze zich als een dolle vermeerderen! Ook vermelden de boeken uitsluitend wat het 'virus' doet, niet wat het nu werkelijk is. Men draait er dus omheen, zoals de auteur ook concludeert:


Quote:
Viruses are marvelous little beasties. They have no repro­ductive systems, yet all they do is reproduce. They have no metabolic systems (they don’t eat anything). They are not alive at all, yet they are described as “virulent”, “infectious”, “deadly”, they “inject themselves” into cells, doctors talk about “live-virus vaccine” and “killed-virus vaccine”, yet, when forced to, they admit that viruses have no life.Virussen zijn wonderbaarlijke kleine beestjes. Ze kennen geen manier om zich voort te planten, maar doen niets anders dan zich vermeerderen. Ze hebben geen stofwisseling (ze eten niets). Ze leven niet eens, maar worden wel bechreven als 'virulent', 'besmettelijk', 'dodelijk', ze 'dringen cellen binnen'. Maar onder druk geven artsen toe dat een virus geen leven heeft. En degene die erin gelooft ook niet!Verderop komt de auteur met de beste definitie van een virus tot nu toe:


Quote:
Viruses are “metabolically inert”. VIRUSES ARE NOT ALIVE. Mean little demons, to be so dead, aren’t they? What are viruses? They are genetic material, enclosed in a protein coat. Outside the cell, they dry out and become crystals.Virussen LEVEN NIET. Gemene kleine krengen, dood als ze zijn, niet? Het is genetisch materiaal, in een eiwitlaagje, dat buiten de cel uitdroogt en kristalliseert. Punt, niet meer en niet minder. Dat is je 'virus'. Moeten we daar nu zo bang voor zijn? Daarom is kennis macht!Hoe zit het dan met 'infectie' door een 'virus'?


Quote:
Infection is when this dead crystal organized into a genetic code injects itself into a living cell. And then it disappears! A little study reveals that it disappears because it is exactly like the cells own genetic material and it is impossible to tell the dif­ference.Als dit dode kristal een levende cel 'binnendringt', verdwijnt het! De reden hiervoor is omdat het exact overeenkomt met ons eigen DNA/RNA en men dan simpelweg het verschil niet meer kan zien! BOE! Spoken bestaan! Alleen als je erin gelooft, natuurlijk. In werkelijkheid wordt het celafval de cel in getrokken en enzymatisch opgelost. Probleem opgelost - letterlijk!Hij legt ook een interessante link tussen 'virussen' en 'genen'. Wat zijn genen namelijk? Nucleinezuur! Juist ja, DNA en RNA. Maar dat zijn virussen ook! Bingo! Het zijn twee verschillende namen voor exact hetzelfde!Zo heb je dus een existentiele angst gecreerd in de hoofden van de mensen als ze bang zijn voor hun eigen genetische bouwstenen! Ofwel het is een of ander 'dodelijk', 'besmettelijk', niet-bestaand 'virus' dat je van binnenuit probeert op te eten, ofwel het is 'genetisch', je bent simpelweg geboren met 'foute genen'. Waar heb ik dat laatste eerder gehoord? Was dit niet een klein mannetje met zwart haar en een vreemde snor in een land niet ver hier vandaan, ongeveer 70 jaar geleden? Aangezien een 'virus' dus hetzelfde is als een 'gen', betekent dit dat een 'virus' een 'fout gen' is:


Quote:
There is no (apparent) difference between a gene and a virus, except if it is a “bad” gene we call it a virus.Zie je waar dit naartoe gaat? Dit betekent nl. dat als je met het genetische materiaal van planten, dieren en mensen kunt rommelen je een verstoorde blauwdruk creeert, die je via de voedselketen en via vaccins kunt introduceren in de bevolking. Het is het tegenovergestelde van schoon-heid, het is vervuiling op genetisch niveau! Dit is allemaal verkapte eugenetica. Het is begonnen met de bacterietheorie van Pasteur, daarna doorgetrokken naar niet-bestaande 'virussen' en uiteindelijk blijkt het iets 'genetisch' te zijn. Vrees de bouwstenen van het leven, vrees het leven zelf, is de boodschap. Men wil doodsangst in onze hoofden kweken, zodat we zelf levensmoe worden en ons eigen negatieve placebo-effect creeren. Het is onze eigen angst en stress, gebaseerd op onwetendheid en gebrek aan verantwoordelijkheid, die ons ziek maakt, met mogelijk de dood tot gevolg. Het is de ultieme gekooide geest, die zich zijn vrijheid van bewustzijn laat afnemen en zich de slaaf laat maken van zijn eigen hersenspinselen.Het afnemen van onze vrijheid van bewustzijn is waar men op uit is. Vrijheid betekent: keus. Als je het gevoel hebt dat je geen keus hebt, leef je niet in vrijheid. Als wij onze vrijheid van bewustzijn opeisen en uitoefenen (en dit is een KEUS en ons GEBOORTERECHT), dan is het game over voor deze zieke club. Bedenk dat 'govern-ment', het Engelse woord voor 'overheid', betekent: govern = heersen; ment = geest (mentaal). Beheersing van de geest. Mind control dus. Dit kan alleen maar als wij het LATEN gebeuren. Don't believe the hype! Hoe eerder we ons bevrijden van existentiele smetvrees, opgewekt door niet-bestaande beestjes, hoe vrijer we worden!Virussen bestaan niet. Het enige virus dat je mogelijk dwarszit, is het virus in je hoofd. In je hoofd maak je het waar, het heeft niets met een aantoonbare werkelijkheid te maken. Het is een 'virus of the mind'.

 
Update:

Dankzij het boek Pottenger's Prophecy, dat ik nu aan het lezen ben, ben ik tot de ontdekking gekomen dat er zoiets bestaat als 'micro-RNA' (miRNA). Dit bevindt zich buiten de celkern en is afkomstig van het zogenaamde 'junk-DNA'. Micro-RNA is verantwoordelijk voor het aan- of uitzetten van de cel.

Gezien het bovenstaande, waaruit al bleek dat 'virussen' buiten de celkern worden aangetroffen en niets meer dan beschadigd DNA/RNA zijn, is dit revolutionaire informatie. Dit betekent namelijk dat wat voor een 'virus' wordt aangezien wel eens beschadigd miRNA zou kunnen zijn, waardoor bepaalde cellen niet worden geactiveerd.

De term 'micro' geeft aan dat het hier gaat om zeer kleine RNA-deeltjes, dus de vergelijking met een 'virus' gaat eveneens op. De arrogante term 'junk-DNA' geeft aan dat dit bijzonder snel van de hand wordt gewezen. We gaan liever uit van niet-bestaande enge beestjes dan onderzoeken hoe dit piepkleine RNA beschadigd kan raken, waardoor de celexpressie eveneens beschadigd raakt.

Mike

 
die eveneens beweert dat virussen niet bestaan en ‘ziekteverwekkers’ in het algemeen niet:

is er dus echt geen een bacterie die ziek maakt? Leven écht ALLE bacteriën die als 'ziekmakende' bestempeld worden in werkelijkheid permanent in het lichaam? Of zijn er uitzonderingen?

Ik geloof ergens gelezen te hebben dat wanneer we 'ziek' zijn, er van een bepaalde bacteriën er dus idd veel zijn op een bepaalde plek in het lichaam, dit is echter een opzet van het lichaam zelf om daar waar nodig 'rommel' op te ruimen.

Klopt het zoals ik t zeg, (wel simpel gezegd dan)

En wat lyme betreft, hoe komt het dt mensen dan na een beetje van een teek pas ziek worden?

En hiv, is het serieus zo dat mensen met deze ziekte dan zonder de reguliere behandeling langer leven? Ik dacht altijd dat het wel werkte in de zin van 'uitstel van executie'
Ofwel geld plukken..
 
De antwoorden op je vragen:

De bacterietheorie van Pasteur is een halve waarheid. Niemand ontkent het bestaan van bacterien, ook ik niet. Wel ontken ik dat het 'ziekteverwekkers' zouden zijn.

Sally Fallon omschreef heel treffend op het congres dat tuberculose een aandoening van de longen is, waarbij weefsel afsterft dat vervolgens wordt OPGERUIMD door bacterien. De ziekte wordt echter toegeschreven aan de bacterie, maar deze is het symptoom en niet de oorzaak. Het is inwendige vervuiling en vergiftiging, een omgevingsverschijnsel waarvoor we zelf verantwoordelijkheid dragen, dat ons ziek maakt. Geen enkel micro-organisme draagt schuld.

De bacterietheorie dreigde dan ook geen stand te houden, omdat er destijds veel verstandige wetenschappers waren die niet in deze flauwekul trapten en hier rechtstreeks tegenin gingen. Vervolgens werd er ingezet op nog kleinere 'beestjes', virussen genaamd. Juist omdat het bestaan hiervan zo moeilijk is aan te tonen hield de theorie stand, tot op de dag van vandaag. Toch gaan er ook nu stemmen op dat virussen niet bestaan zolang ze niet geisoleerd kunnen worden, waardoor onomstotelijk hun bestaan wel kan worden aangetoond. Om deze critici de mond te snoeren wordt nu ingezet op 'genetische' oorzaken, de nieuwste strategie om ons weg te houden van een omgevingstheorie (epigenetica) en ons in darwiniaans denken te houden op basis van 'toeval' en 'willekeur' door een natuur die maar wat aanklooit, waardoor we slachtoffer worden van de omstandigheden en geen enkele verantwoordelijkheid hoeven te dragen voor onze gezondheid en welzijn.

Jij suggereert dat een virus een bacterie is, maar het is juist een kanjer van een aanwijzing in welke richting je het moet zoeken. Het woord betekent nl.: gif. Dit wijst op een negatieve inwendige omgevingsfactor. Zelfs Lyme, die daadwerkelijk met een bacterie te maken heeft, is niet 100% toe te schrijven aan borellia. Je moet jezelf afvragen waarom de een wel Lyme krijgt en de ander niet. Omdat de gelukkigen toevallig gebeten zijn door teken zonder Lyme? Of valt zo'n teek SELECTIEF individuen aan met een bepaalde inwendige omgevingsfactor? Net als bacterien zijn insecten immers opruimers van de natuur. Dit staat los van de discussie of Lyme al of niet knutselwerk is. Waarom krijgt de een wel griep en verkoudheid en de ander niet? Een 'virus' was toch zo besmettelijk? Waarom is niet heel Afrika bezweken aan 'Ebola'?

Mike
 
Ja ik lijk idd te suggereren dat virussen bacteriën zijn, ik bedoel het alleen niet zo.

Mijn qoute had ik beter kunnen beperken tot:


en ‘ziekteverwekkers’ in het algemeen niet:

Dus gericht op, dat bacteriën niet als ziekmakend gezien kunnen worden.

Ik kan heel goed geloven dat virussen op zijn minst niet zijn wat er regulier gezegd word dat het is, en jou tekst hierboven is erg duidelijk vind ik, verder wel erg ingewikkelde stof om er echt in te duiken (voor mij dan)

Maar bv de lyme (bacterie) treft dus alleen mensen die vervuild/vergiftigd zijn?
Kunnen deze dan ook gezien worden als 'schoonmakers' of meer als een bacterie die gewoon gedijen kan door dat een immuun systeem half plat lag van de getroffen persoon, en dus als ziekmaker van iemand die eigenlijk ook al ziek was.

Overigens lijkt het me niet reëel bacteriën te ontkennen (niet dat ik denk dat je dat doet), gezien alle kennis omtrent bv darmflora alleen al.
 
Ik ontken het bestaan van bacterien ook niet, zoals ik al schreef:Niemand ontkent het bestaan van bacterien, ook ik niet. Wel ontken ik dat het ‘ziekteverwekkers’ zouden zijn.

Teken zoeken inderdaad selectief gastheren die al de resonantie (trilling/frequentie) van ziekte met zich meedragen.

Mike
 
gifpromoter ab osterhaus mocht afgelopen zaterdag in het nos journaal weer eens zijn zegje doen over dat gifmengsel oseltamivir (tamiflu): dat dit zo goed zou werken tegen verschijnselen van het zogenaamde 'griepvirus'.
wie dat gelooft en dat goedje slikt heeft waarschijnlijk inderdaad al gauw geen 'griepklachten' meer, gaat waarschijnlijk gewoon een stuk sneller dood.

die ab was toch al eerder medeverantwoordelijk voor een miljoenenstrop voor de nederlandse samenleving?
dat ab zijn smoel nog mag/durft te laten zien.

zou ab zich bij de nos gewoon weer ingekocht hebben via zijn pharmamaffia vriendjes?
of moeten er sneller meer ouderen dood om 'kosten te besparen'?
 
dankje, zover had ik nog niet gekeken.
dat zal dan vast de japanse steranijs zijn die in tamiflu is verwerkt:

"Japanse steranijs is zeer giftig en daarom ongeschikt voor consumptie. Dit wordt veroorzaakt door de stoffen anisatine, een neurotoxine met eigenschappen van een insecticide, en myristicine, een hallucinogeen. Bij consumptie kunnen die misselijkheid, een algemeen gevoel van onbehagen, hallucinaties, spiertrekkingen en epileptische aanvallen veroorzaken. In september 2001 was er sprake van vergiftigingen door gebruik van Japanse steranijs in sterrenmix thee."

nee, laat die kruidentheetjes maar zitten.
ontgiftiging of gewoon vergiftiging???
logisch dat het lichaam na het stoppen van zo'n 'sap- of thee-ontgiftigingskuurtje' even tijdelijk beter aanvoelt..
kan niet goed zijn voor een mens.
 
Oké. Best ingewikkeld dit. Hoop dat ik het goed geïnterpreteerd heb in Jip en Janneke taal ?

Ik geloofde al niet dat bacteriën de oorzaak zijn van je ziek maken. Eerder idd wel dat dit afhankelijk is van je immuunsysteem.
Maar omdat mensen steeds ongezonder leven, dus graan consumptie etc, zijn juist die mensen met een slecht werkend immuunsystemen er wel vatbaar voor. Begrijp ik dat zo dan goed?
En het lichaam wil al die zooi opruimen maar is daar nauwelijks toe in staat.

Mijn moeder is altijd alcoholiste geweest.
Al voor mijn geboorte. Dan betekent dat toch dat ik al geboren werd met een slecht weekend immuun? En dan vatbaar was voor Lyme? Ik kan mezelf overigens geen tekenbeet herinneren.
 
Hier een uitgebreid en zeer verhelderend artikel dat zeer goed uiteenzet wat een virus nu werkelijk is en waarom het een door het lichaam zelf geproduceerde 'aaseter' is die dood en beschadigd celweefsel opruimt. Virusssen zijn niet dodelijk en ze zijn niet besmettelijk, tenzij je ze in je lichaam GEINJECTEERD krijgt.

https://www.thebernician.net/the-deception-of-virology-vaccines-why-coronavirus-is-not-contagious-2/

Mike
 
Van dezelfde website. Wat zichtbaar is zijn EXOSOMEN, oftewel: afscheidingsproducten van levende cellen om dood en beschadigd celmateriaal op te ruimen:

https://www.thebernician.net/cv-pictures-are-not-viruses-they-are-exosomes/

Mike
 
Kort samengevat komt het er op neer dat virussen worden aangetoond door middel van een procedé om bacteriofagen te identificeren en isoleren. Zo zijn er 2.000 groepen geïdentificeerde bacteriofagen vastgelegd, maar is er nog steeds niet  één virus geïsoleerd. Een virus wordt dus aangetoond door een aanname, een “missing link”, een zwart gat. Indirect bewijs met de onwetenschappelijke methode van “het moet een virus zijn,  wat zou het anders kunnen zijn….” Hier wordt wetenschap een religie.
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/06/12/de-medische-wetenschap-pleegt-fraude-voor-het-farmaceutische-verdienmodel/

Mike
 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/06/22/de-man-die-het-virus-bedacht-een-nederlander/

Mike
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.477
Berichten
505.347
Leden
8.637
Nieuwste lid
nataliedje
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan