CitySurfer

G

Guest

Guest
Ola,

Interesses:
- Uitslapen, niets doen, beetje dagdromen,
- Roken,
- Enjoy life, in ál haar aspecten,
- Voedselvoorwaarden om de biologische machine te voeden,
- Mensen,
- Zeilen, duiken,
- Gelijkwaardig ouderschap,
- Wetgeving: De burgers en de staat,
- Papaji, McKenna,
- The shortest way to the point, íf there is any!
- Spiritualen,
- ICT,

Muziek e.d.:
- Dead can dance, bijv. album: Anastasia,
- Brahms, third and fourth,
- Bill Hicks, Relentless,
- Mozart.

Lijfspreuken:
- Alles is goed zoals het is, anders zou het niet zo zijn,
- Buig nooit voor gezag, maar tik wel altijd even aan uw hoed.
(J.F.)

Privé:
- Het woord zegt het al.


Groet,

CS.
 
Welkom CitySurfer! Vooral jouw voorkeur voor gelijkwaardig ouderschap is lovenswaardig!

Mike
 
Eindelijk ... begint de politiek ook te neigen naar het feit dat mannen en vrouwen gelijkwaardig behandelt dienen te worden, betreft hun eigen kinderen:

Op dinsdag 15 november 2016 hebben D66-Kamerlid Vera Bergkamp en VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

34 605
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met directe koppeling erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

Quote:
Daarmee worden vier belangrijke verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de huidige wettelijke regeling:
1. Het wegnemen van het ongerechtvaardigde onderscheid tussen (kinderen geboren uit) gehuwde ouders enerzijds en (uit) ongehuwde ouders anderzijds met betrekking tot de uitoefening van het gezag (paragraaf 3.1).
2. Het zodanig aanpassen van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen beter aansluiten op de huidige maatschappelijke verwachtingen (paragraaf 3.2).
3. Het wegnemen van de problemen die door de huidige regelgeving worden veroorzaakt (paragraaf 3.3).
4. Het beter waarborgen van het belang van het kind (paragraaf 3.4).


Quote:
De keuze voor een bepaalde leefvorm zegt dus steeds minder over de mate waarin beide ouders bij het kind betrokken (willen) zijn, in staat zijn om het kind op te voeden en daarvoor gezamenlijk beslissingen te nemen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dan ook terecht aangegeven dat een ongehuwde vader het gezag over zijn kind te onthouden niet als algemene regel aangenomen kan worden.24 In het specifieke geval kunnen die redenen er wel zijn, vanwege bijvoorbeeld ruzies of gebrek aan communicatie tussen de ouders waarmee het belang van het kind niet gediend is. Door te miskennen dat de uitzondering een uitzondering is, creëert de wet verschillende situaties voor feitelijk vaak gelijke situaties.

Via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34605-3.html

Gezag vader al bij erkennen kind
Quote:
Ongetrouwde vaders die hun kind erkennen moeten automatisch gezag over hun kind krijgen, vindt D66. Om dat te regelen komt de partij met een initiatiefwetsvoorstel.

Bij getrouwde stellen krijgen allebei de ouders automatisch gezag over hun kind. Maar bij ongehuwde stellen geldt dat alleen voor de moeder. Daardoor is bij veel ongetrouwde stellen het gezag niet goed geregeld.

Ongehuwde stellen moeten eerst bij de gemeente aangeven dat de vader de juridische ouder is. Daarna moet bij de rechtbank gezag worden aangevraagd, waarin de vader zegt dat hij wil meebeslissen over de opvoeding en verzorging van het kind.

"Te weinig ouders weten dat je dit gezag apart moet regelen als je niet getrouwd bent. Dit onlogische en oneerlijke verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders willen we aanpakken", aldus Kamerlid Bergkamp.

Tijden veranderen
D66 zegt de huidige regeling niet meer van deze tijd te vinden. "Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet meer in een huwelijk geboren. Steeds meer stellen wonen samen. Wij begrijpen van juristen dat als deze stellen het gezag niet vastgelegd hebben, en later uit elkaar gaan, er veel juridische problemen ontstaan. Het is dus zaak om dat te veranderen", aldus Bergkamp.

Lees verder via: https://nos.nl/artikel/2105415-gezag-vader-al-bij-erkennen-kind.html

MEMORIE VAN TOELICHTING
Via: https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2016/11/MvT-.pdf

Zover ik het begrijp kunnen ook vaders met een LAT-relatie een beroep hierop doen, indien dit wetgeving wordt.
Quote:
"Vaders moeten daarom vanaf het begin af aan, getrouwd of ongetrouwd, meteen dezelfde rechten hebben als de moeder.”

Via: https://d66.nl/ongehuwde-vaders-ook-automatisch-gezag-kind/

Dit wetsvoorstel heeft lang op zich laten wachten, want al in 2001 heeft de toenmalige De Staatssecretaris van Justitie, N. A. Kalsbeek opgemerkt:
Quote:
Wanneer de rechter beslist dat het gezamenlijk gezag wordt beëindigd, bepaalt de rechtbank aan wie van partijen (de moeder, haar partner, dan wel (indien een daartoe strekkend verzoek is ingediend) de donor of de moeder en de donor tezamen) voortaan het gezag toekomt. De rechter zal die beslissing geven die hij het meest in het belang van het kind acht; aan de moeder of de donor komt niet een voorkeurspositie toe boven de partner van de moeder (niet-ouder). Het EVRM wijst in verband met het bestaan van family life tussen het kind en de partner van de moeder, niet in de richting van een voorkeurspositie van een van de ouders.

Via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27047-11.html
Boven staande gaat over twee vrouwen als ouders, die via een donor een kind ontvingen. Echter met een beroep op het anti discriminatie verbod komt het mij voor dat ook vaders hier een beroep op kunnen doen.
 
De laatste x dat ik dat trachtte, lukte het njet. Het is mij onduidelijk wat het NU wel kunnen, daarmee van doen heeft.

Affin.
Soit.

Mogelijk, is het nieuwe wetsvoorstel gelijkeaardig ouderschap interessant. Nu is de ducriminatoire sityatie, dat ongehuwde vaders, pas met toestemming moeder, gezag krijgen, of via de Rb.

Dit terwijl moeders zonder toestemming vader, automatisch het gezag ktijgrn.
Rare jongens, die wetten makers.

Awel,mogelijk verandert dr wetgeving:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met directe koppeling erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

Quote:
Daarmee worden vier belangrijke verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de huidige wettelijke regeling:
1. Het wegnemen van het ongerechtvaardigde onderscheid tussen (kinderen geboren uit) gehuwde ouders enerzijds en (uit) ongehuwde ouders anderzijds met betrekking tot de uitoefening van het gezag (paragraaf 3.1).
2. Het zodanig aanpassen van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen beter aansluiten op de huidige maatschappelijke verwachtingen (paragraaf 3.2).
3. Het wegnemen van de problemen die door de huidige regelgeving worden veroorzaakt (paragraaf 3.3).
4. Het beter waarborgen van het belang van het kind (paragraaf 3.4).


Quote:
De keuze voor een bepaalde leefvorm zegt dus steeds minder over de mate waarin beide ouders bij het kind betrokken (willen) zijn, in staat zijn om het kind op te voeden en daarvoor gezamenlijk beslissingen te nemen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dan ook terecht aangegeven dat een ongehuwde vader het gezag over zijn kind te onthouden niet als algemene regel aangenomen kan worden.24 In het specifieke geval kunnen die redenen er wel zijn, vanwege bijvoorbeeld ruzies of gebrek aan communicatie tussen de ouders waarmee het belang van het kind niet gediend is. Door te miskennen dat de uitzondering een uitzondering is, creëert de wet verschillende situaties voor feitelijk vaak gelijke situaties.

Via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34605-3.html

Gezag vader al bij erkennen kind
Quote:
Ongetrouwde vaders die hun kind erkennen moeten automatisch gezag over hun kind krijgen, vindt D66. Om dat te regelen komt de partij met een initiatiefwetsvoorstel.

Bij getrouwde stellen krijgen allebei de ouders automatisch gezag over hun kind. Maar bij ongehuwde stellen geldt dat alleen voor de moeder. Daardoor is bij veel ongetrouwde stellen het gezag niet goed geregeld.

Ongehuwde stellen moeten eerst bij de gemeente aangeven dat de vader de juridische ouder is. Daarna moet bij de rechtbank gezag worden aangevraagd, waarin de vader zegt dat hij wil meebeslissen over de opvoeding en verzorging van het kind.

"Te weinig ouders weten dat je dit gezag apart moet regelen als je niet getrouwd bent. Dit onlogische en oneerlijke verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders willen we aanpakken", aldus Kamerlid Bergkamp.

Tijden veranderen
D66 zegt de huidige regeling niet meer van deze tijd te vinden. "Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet meer in een huwelijk geboren. Steeds meer stellen wonen samen. Wij begrijpen van juristen dat als deze stellen het gezag niet vastgelegd hebben, en later uit elkaar gaan, er veel juridische problemen ontstaan. Het is dus zaak om dat te veranderen", aldus Bergkamp.

Lees verder via: https://nos.nl/artikel/2105415-gezag-vader-al-bij-erkennen-kind.html

MEMORIE VAN TOELICHTING
Via: https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2016/11/MvT-.pdf

Zover ik het begrijp kunnen ook vaders met een LAT-relatie een beroep hierop doen, indien dit wetgeving wordt.
Quote:
"Vaders moeten daarom vanaf het begin af aan, getrouwd of ongetrouwd, meteen dezelfde rechten hebben als de moeder.”

Via: https://d66.nl/ongehuwde-vaders-ook-automatisch-gezag-kind/

Dit wetsvoorstel heeft lang op zich laten wachten, want al in 2001 heeft de toenmalige De Staatssecretaris van Justitie, N. A. Kalsbeek opgemerkt:
Quote:
Wanneer de rechter beslist dat het gezamenlijk gezag wordt beëindigd, bepaalt de rechtbank aan wie van partijen (de moeder, haar partner, dan wel (indien een daartoe strekkend verzoek is ingediend) de donor of de moeder en de donor tezamen) voortaan het gezag toekomt. De rechter zal die beslissing geven die hij het meest in het belang van het kind acht; aan de moeder of de donor komt niet een voorkeurspositie toe boven de partner van de moeder (niet-ouder). Het EVRM wijst in verband met het bestaan van family life tussen het kind en de partner van de moeder, niet in de richting van een voorkeurspositie van een van de ouders.

Via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27047-11.html
Boven staande gaat over twee vrouwen als ouders, die via een donor een kind ontvingen. Echter met een beroep op het anti discriminatie verbod komt het mij voor dat ook vaders hier een beroep op kunnen doen.

Eerder was dit onderwerp aan de orde op het forum, via:
http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/17541/highlight//
 
De laatste x dat ik dat trachtte, lukte het njet. Het is mij onduidelijk wat het NU wel kunnen, daarmee van doen heeft.

Affin.
Soit.

Mogelijk, is het nieuwe wetsvoorstel gelijkeaardig ouderschap interessant. Nu is de ducriminatoire sityatie, dat ongehuwde vaders, pas met toestemming moeder, gezag krijgen, of via de Rb.

Dit terwijl moeders zonder toestemming vader, automatisch het gezag ktijgrn.
Rare jongens, die wetten makers.

Awel,mogelijk verandert dr wetgeving:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met directe koppeling erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

Quote:
Daarmee worden vier belangrijke verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de huidige wettelijke regeling:
1. Het wegnemen van het ongerechtvaardigde onderscheid tussen (kinderen geboren uit) gehuwde ouders enerzijds en (uit) ongehuwde ouders anderzijds met betrekking tot de uitoefening van het gezag (paragraaf 3.1).
2. Het zodanig aanpassen van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen beter aansluiten op de huidige maatschappelijke verwachtingen (paragraaf 3.2).
3. Het wegnemen van de problemen die door de huidige regelgeving worden veroorzaakt (paragraaf 3.3).
4. Het beter waarborgen van het belang van het kind (paragraaf 3.4).


Quote:
De keuze voor een bepaalde leefvorm zegt dus steeds minder over de mate waarin beide ouders bij het kind betrokken (willen) zijn, in staat zijn om het kind

"Te weinig ouders weten dat je dit gezag apart moet regelen als je niet getrouwd bent. Dit onlogische en oneerlijke verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders willen we aanpakken", aldus Kamerlid Bergkamp.

Tijden veranderen
D66 zegt de huidige regeling niet meer van deze tijd te vinden. "Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet meer in een huwelijk geboren. Steeds meer stellen wonen samen. Wij begrijpen van juristen dat als deze stellen het gezag niet vastgelegd hebben, en later uit elkaar gaan, er veel juridische problemen ontstaan. Het is dus zaak om dat te veranderen", aldus Bergkamp.

Lees verder via: https://nos.nl/artikel/2105415-gezag-vader-al-bij-erkennen-kind.html

MEMORIE VAN TOELICHTING
Via: https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2016/11/MvT-.pdf

Zover ik het begrijp kunnen ook vaders met een LAT-relatie een beroep hierop doen, indien dit wetgeving wordt.
Quote:
"Vaders moeten daarom vanaf het begin af aan, getrouwd of ongetrouwd, meteen dezelfde rechten hebben als de moeder.”

Via: https://d66.nl/ongehuwde-vaders-ook-automatisch-gezag-kind/

 
U hoeft njet te wachten tot het wet is geworden.
Ook Nu kunt u gebruik maken van de motivatie in het wetsvoorstel, indien u in een dergelijke situatie verkeert.
 
Dit wetsvoorstel heeft lang op zich laten wachten, want al in 2001 heeft de toenmalige De Staatssecretaris van Justitie, N. A. Kalsbeek opgemerkt:
Wanneer de rechter beslist dat het gezamenlijk gezag wordt beëindigd, bepaalt de rechtbank aan wie van partijen (de moeder, haar partner, dan wel (indien een daartoe strekkend verzoek is ingediend) de donor of de moeder en de donor tezamen) voortaan het gezag toekomt. De rechter zal die beslissing geven die hij het meest in het belang van het kind acht; aan de moeder of de donor komt niet een voorkeurspositie toe boven de partner van de moeder (niet-ouder). Het EVRM wijst in verband met het bestaan van family life tussen het kind en de partner van de moeder, niet in de richting van een voorkeurspositie van een van de ouders.
Via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27047-11.html

Boven staande gaat over twee vrouwen als ouders, die via een donor een kind ontvingen. Echter met een beroep op het anti discriminatie verbod komt het mij voor dat ook vaders hier een beroep op kunnen doen.
 
OK, je bent van CitySurfer nu dus Paulus Tonnon geworden. Onder gelijkwaardig ouderschap versta ik dat vaders even gelijkwaardig juridisch meetellen, niet die flauwekul van homostellen die adopteren of zich laten insemineren van D66.

Mike
 
Uhm, nou nee, ik Ben njet mijn naam.Ik heb mijn persona gewijzigd in mijn Naam die al wat langer aán mij hangt.

Tja, je kunt niet blazen em wind in je mond houden. Er Zijn nu 1maal lesbische- en homostellen met ge-adopteerde of eigen kids.

Ingrvolge het EVRM zijn deze mensen gelijkwaardig aan hetro stellen/mensen.

Dat kan je njet aanstaan, maar dat veranderd feitelijk nietd aan hun revhtspoditie

Juist het EVRM heeft gexorgd voor meer krachtige positie vam vaders.But, it's All about money en courtcases. Nog niet zolang geleden bestond er geen moedergezag, er bestond alleen vadetlijk gezag.

Nu hebben moeders weer wat voorsprong, het is een spel van verdeel en heers tussen de ouders en geld verdienen over de ruggen vam kinderen.

And they call it law....
 
Nog niet zolang geleden bestond er geen moedergezag, er bestond alleen vadetlijk gezag.

Dat was een beter systeem, om meerdere redenen:

- Kinderen, zowel meisjes als jongens, hebben meer baat bij een sterke mannelijke autoruteitsfiguur.
- Mannen zijn kostwinners en dus in staat om op eigen kracht een financieel-economusche basus voor hun kinderen te leveren, zonder tussenkomst van de overheid middels een verzorgingsstaat.

Mike
 
Kinderen, blijkt uit inderzoek, zijn gebaat bij zowel een vader- en moeder voorbeeld.
Er is denk ik meer dan autoriteit en geld verdienen.

Er moet ook iemand zijn die dat geld nuttig besteedt aan een warm ingericht huus met kwaliteitsvoedsel, gezelligheid en liefde.
 
Klopt, maar mocht het toch op een scheidimg uitdraaien, dan is de vooogdij toekennen aan de vader vaak de betere optie.

Mike
 
Wat houdt die optie dan in?
En welk onderzoek onderbouwt jouw aanname?
 
Kijk om.je heen em zie hoe vaderloze gezinnen a.g.v. femiministische en socialistische politiek kinderen stuurloos heeft gemaakt en vatbaar voor criminaliteit, vandalisme, prostitutie, etc.

Mike
 
Dat kinderen in vaderloze gezinnen sneller in de problen kunnem komem is feitelijk juist

Echter, heeft vaker als oorzaak dat een grootaantal moeders na sscheiding, zeker als vader verder gaat met het levrn, het ki d eeghouden bij vader.

En dat gaat wringen, kinderen xijn biologisch zo grprogrameerd, dst zij zichzelf dan schuldig voor houdem én vaak onbewust redeneren, dat paoa wel niet van hun houdt, anders zou hij wel komen

Vask indoctrineren moeders die kinderen met neg. verhalen ovet die slechte vafet

Het kinf zit dan lettetlijk in de knel, met zelfs soms PTSS als gevolg.

Echtet er xijn voldoende feitelijke situaties: vader op de grite vaart, wrachtwagen chauffeur, dril engeneers, workaholics, waar vader veelal weg is zonder moemenswaatdige gevolgen.
 
Hiermee bevestig je dat alleenstaande moeders veelal vreselijke rolmodellen zijn. Vrouwen hebben niet hetzelfde hoogstaande morele kompas als mannen, omdat ze zich laten leiden door emoties en bijzonder wraakzuchtig zijn. Ze hebben geen enkele moeite om hun eigen kinderen in te zetten als wapen tegen hun ex en schuwen zelfs valse beschuldigingen van geweld en misbruik niet.

Het 'recht'systeem is dan ook matriarchaal, het barst van de feministische vrouwelijke rechters. Vrouwen weten niet eens wat rechtvaardigheid is, dus hoe kunnen deze nu recht spreken over het lot van kinderen? Mannen delven hierdoor massaal het onderspit en het gevolg is dysfunctionele kinderen.

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door een socialistische verzorgingsstaat, waarbij de staat de 'kostwinner' wordt middels door mannen bij elkaar verdiende uitkeringen. De man heeft hiervoor al betaald middels belastingen, maar met een beetje pech wordt hij dubbel genaaid met gedwongen alimentatie.

Mike
 
Dit is idd een zeer wijze les voor mannen, heb in mijn praktijk idd veel vb betreft scheidende en strijdende moeders: ga never een relatie aan om een vrouw "te redden" omdat ze bijv. "het vroeger zo moeilijk had". It will turn against u.

Maar dat is hetzelfde als ik constateer dat mensen op afspraak bij de tandarts, veel gaatjes hebben. Dat zegt echter niks over het gebits kwaliteit van Alle mensen.

Mannelijke rechters,zijn niet veel anders hoor.

The judge said, son, this is a court of Law, Not a court if Justice !

Er zijn echter ook uitspraken waar de partner all. opgeschort wordt,dit omdat moeder dermate kwetsend gedrag vertoonde, dat njet van vader verwacht kon worden onder die condities te blijven betalen.

Kijk het familie recht is een miljarden industrie, waar mensen die daarin werken, geld verdienen aan conflicten, En aan vaders, die njet strijdend winnen, maar verliezen.

It's a lot about making money.
 
Maar,terug naar de Basis: Waarom kozen die mannen/vrouwen een dusdanige partner?
Wat leverde het de mannen/vrouwen op, om een dergelijke partner a/d Haak te slaan/geslagen worden?

There lays the solution.
For all: Know who u are.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.469
Berichten
498.559
Leden
8.630
Nieuwste lid
Rene Collaer
Word vaste donateur van dit forum
Terug
Bovenaan