• Beste forumleden, we maken nu gebruik van nieuw forum software. Je oude wachtwoord werkt hier niet meer. Klik op aanmelden en dan op de link "wachtwoord vergeten". Je kunt dan je wachtwoord opnieuw instellen.

Black Magic/Zwarte Magie

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Wordt hier niet bedoeld dat pedo's gestenigd worden?
Doodstraf voor pedofilie kan ik me wel in vinden.
Exact. Wat is de exacte CONTEXT waarin deze passages moeten worden gelezen?.Heb jij de bijbel eigenlijk wel gelezen, Foolproof? En waar staat dat van die mensenoffers? Ik zie alleen maar religieuze kindertrauma's voorbij komen. Atheisme is NIET de oplossing, het is het probleem. It's going to be biblical.

Mike
 

Warrior of light

Well-known member
En ja, God = Liefde. Voor alle mensen, dieren en planten.

Maar geen geloof of religie kan zich veroorloven zich beter dan een ander te vinden.
Alleen kan het zijn dat het ene geloof 'moderner' is dan het andere en daarmee humaner geworden is.
Echter:

Wie zonder zonde is werpt de eerste steen​

Dorothé
Beste reactie tot nu toe, dat heb je mooi verwoord Dorothe 👏🏻🙏🏼
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Dus je weet het zelf niet eens! Wederom een voorbeeld over het roepen over de Islam en lovend zijn over het Christendom, maar er helemaal niks van weten. Niks persoonlijks naar jou Fries Foar Frijhiid, maar zo gaat het dus helaas, met twee maten meten
Ik wacht nog op je uitleg en context van de andere verzen uit de bijbel die ik geplaatst heb.

Vergelijkbare uitleg van de vers die jij aanhaalt:
Jesaja 13:16
Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.
Dit gaat over het satanische Babylonie dat omver geworpen diende te worden. Context matters. Er is GEEN ENKELE context die de pedofiele krijgsheer Mohammed goed kan praten!

Mike
 
Laatst bewerkt:
R

Reiziger

Guest
Wordt hier niet bedoeld dat pedo's gestenigd worden?
Doodstraf voor pedofilie kan ik me wel in vinden.
Dus je weet het zelf niet eens! Wederom een voorbeeld over het roepen over de Islam en lovend zijn over het Christendom, maar er helemaal niks van weten. Niks persoonlijks naar jou Fries Foar Frijhiid, maar zo gaat het dus helaas, met twee maten meten.
Ik wacht nog op je uitleg en context van de andere verzen uit de bijbel die ik geplaatst heb. Want alleen maar roepen: dat we het moeten zien in de "context" kom je niet mee weg, laat die context dan zien.
Daarnaast wat voor context heb je nog nodig om kinderen, (zwangere) vrouwe af te slachten, te verpletteren, de buik uit te scheuren etc etc. Dit is gewoon een gruweldaad en diegene die dit blijven goed praten, moeten is zelf eens heel goed in de spiegel kijken en zich diep schamen.
Het zelfde geld voor Mike die ik al meermalen heb verzocht om inhoudelijk in te gaan, zie de vorige posts.
Het is duidelijk dat men maar wat loopt na te praten en inhouden/feitelijk weinig weet, wees dan gewoon eerlijk en zeg dat je fout zit en voor de gek bent gehouden door de cabal, dat zou tenminste karakter tonen.

Jesaja 13:16
Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.

(Jesaja 13:18) Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.

(2 Koningen 8:12) Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.

(Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.


Kanibalisme zelfs:

(Deuteronomium 28:53) En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben;

(Jeremia 19:9) En Ik zal hunlieden het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochteren doen eten, en zij zullen eten, een iegelijk het vlees zijns naasten, in de belegering en in de benauwing, waarmede hen hun vijanden, en die hun ziel zoeken, benauwen zullen.

Fijn heh wat er allemaal in de bijbel staat, durven diegene die zo hard roepen over andere religies, ook nu "net zo" hard te roepen en felle kritiek te geven op hun eigen boek en geloof die ze als bron gebruiken?
Valt me tegen dat men nu niet zo kritisch is, hiermee vallen diegene door de mand, op @FoolProof na die in ieder geval nog mans genoeg is om kritiek te geven hierop.

Als diegene die zo hard roepen, gewoon eerlijk zouden toegeven dat ze fout zaten en misleid zijn hierin door de cabal, dan hadden ze de eer aan hun zelf gehouden hierin. Dit heeft niks meer met waarheid te maken, dit is gewoon blind vastklampen aan valsheid en gruweldaden recht praten, dit is het laatste wat ik zou verwachten van mensen die roepen "wakker" te zijn en objectief zijn.
Maar wat mij betreft kan dat nog steeds, het toont karakter om de waarheid te erkennen en te zeggen dat je fout zat in je religie en overtuiging.
Ik heb de bewijzen geleverd, mijn plicht heb ik gedaan,
 
Laatst bewerkt door een moderator:

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Meen je dit nou werkelijk??
Zwangere vrouwen die worden opengesneden en kinderen die in het vuur worden gegooid, verpletterd worden aan de steenrotsen, wat voor context heb je hier nog voor nodig om dit te rechtvaardigen?!
Kom maar op met die context, zonder eromheen te draaien en recht te praten wat krom is.

Waarom geeft niemand kritiek op de bijbel op dit soort gruweldaden? Wijzen is natuurlijk makkelijk als het om de Islam gaat, maar als je met de neus op de feiten word gedrukt over de bijbel waar je zo lovend over bent, dan is het muisstil of gaan we gruweldaden rechtpraten.
Dit bevestigd dat je gewoon in de val van de cabal bent getrapt en je kritisch denken omtrent wat er in de bijbel staat, uitgeschakeld is.

Slavernij in de bijbel en in sommige passages worden mensen in een adem met het vee benoemt :

(Exodus 12:44) Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten.

(Genesis 30:43) En die man brak gans zeer uit in menigte, en hij had vele kudden, en dienstmaagden, en dienstknechten, en kemelen, en ezelen.

(Exodus 20:17)
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

(Joel 3:8) En Ik zal uw zonen en uw dochteren verkopen in de hand der kinderen van Juda, die ze verkopen zullen aan die van Scheba, aan een vergelegen volk; want de HEERE heeft het gesproken.

(Leviticus 25:44) Aangaande uw slaaf of uw slavin, die gij zult hebben, die zullen van de volken zijn, die rondom u zijn; van die zult gij een slaaf of een slavin kopen.

(Exodus 21:7) Wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knechten uitgaan.

Moord en geweld in de bijbel, kinderen en (zwangere) vrouwen worden niet gespaard:

(Psalmen 137:9) Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

(Jesaja 13:18) Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.

(Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.

(2 Koningen 8:12) Toen zeide Hazael: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: omdat ik weet, wat kwaad gij den kinderen Israels doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten, en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren, en hun zwangere vrouwen opensnijden.
Exodus 12 - oproep van God aan de Israelieten om IEDEREEN mee te laten eten van het paasmaal, op voorwaarde dat men besneden is!

Genesis 30 - gaat vooral.over jaloezie en gekibbel tussen twee zussen, Rachel en Leah, die kinderen willen van Jacob - typisch vrouwengedoe

Exodus 20 - hierin stelt God dat hij de Israelieten heeft BEVRIJD uit slavernij!

Joel 3 - niemand zal ontsnappen aan Gods oordeel die het waagt om Zijn wil niet na te volgen - en terecht!

Leviticus 25 - gaat over een economische reset die om de 50 jaar plaatsvindt, waarin slaven worden VRIJGELATEN!

Exodus 21 - slaven dienen 6 jaar hun meester maar worden in het 7e jaar VRIJGELATEN!

Psalmen 137 - gaat over totale toewijding aan God en Zion en Jeruzalem - het geweld is gericht aan diegenen die vijandig zijn hieraan

Jesaja 13 - betreft woede gericht tegen de Babylonische (satanische) heersers

Numeri 31 - roept de Israelieten uit tot Gods uitverkoren volk, mits zij zich houden aan Zijn wetten

2 Koningen 8 - zoals zovele passages in de bijbel worden hier feilbare mensen beschreven die zich niet hielden aan het woord van God

Context matters.

Mike
 

FoolProof

Well-known member
En waar staat dat van die mensenoffers?
Tja Mike, dan gaan we in exegese vervallen. Je zou natuurlijk het verhaal van Jefta kunnen lezen om te beginnen. Heel gezellig verhaaltje voor je dochter voor het slapen gaan.

Het verhaal de profeet Elisa die beledigd werd en waarop god 2 voor straf 2 beren zond om 42 jongeren te verscheuren, dat was niet aardig.

Of dat god een weddenschapje sluit met de satan betreffende Job en hem duizenden stuks vee en al zijn kinderen met hun gezinnen laat uitmoorden om te testen hoe gelovig Job wel niet was. (is dit de betekenis van 'god wins'?)

De mensen offers worden beschreven in Leviticus 17:29. Hier een uitgelegd door een theoloog (exegese dus) : http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/bizarretekst.htm
Uiteraard zijn er weer andere theologen te vinden die het ook weer in een andere 'context' weten te plaatsen.

Als je verder nog wilt weten hoe genocide er in de oudtestamentische dagelijkse praktijk uitziet, dan kan ik je het boek Jozua van harte aanbevelen.

Als iemand je wat mooie teksten uit het boek Johannes heeft laten lezen wil dat nog niet zeggen dat de bijbel een prachtig boek is.
 
Laatst bewerkt:

FoolProof

Well-known member
Hele opluchting in ieder geval dat er een context is die rechtvaardigt om kinderen te doden.
Dit is overigens ook de reden waarom ik eigenlijk vind dat niet 1 christen te vertrouwen is. In 'opdracht van god' kunnen ze de gekste dingen doen. Net als moslims dus.
 
R

Reiziger

Guest
Exodus 12 - oproep van God aan de Israelieten om IEDEREEN mee te laten eten van het paasmaal, op voorwaarde dat men besneden is!

Genesis 30 - gaat vooral.over jaloezie en gekibbel tussen twee zussen, Rachel en Leah, die kinderen willen van Jacob - typisch vrouwengedoe

Exodus 20 - hierin stelt God dat hij de Israelieten heeft BEVRIJD uit slavernij!

Joel 3 - niemand zal ontsnappen aan Gods oordeel die het waagt om Zijn wil niet na te volgen - en terecht!

Leviticus 25 - gaat over een economische reset die om de 50 jaar plaatsvindt, waarin slaven worden VRIJGELATEN!

Exodus 21 - slaven dienen 6 jaar hun meester maar worden in het 7e jaar VRIJGELATEN!

Psalmen 137 - gaat over totale toewijding aan God en Zion en Jeruzalem - het geweld is gericht aan diegenen die vijandig zijn hieraan

Jesaja 13 - betreft woede gericht tegen de Babylonische (satanische) heersers

Numeri 31 - roept de Israelieten uit tot Gods uitverkoren volk, mits zij zich houden aan Zijn wetten

2 Koningen 8 - zoals zovele passages in de bijbel worden hier feilbare mensen beschreven die zich niet hielden aan het woord van God

Context matters.

Mike


Leuk geprobeerd Mike.

De "context" waarom ik dit had geplaatst was omdat @Fries Foar Frijhiid over slavernij begon en doet alsof dat niet in het Christendom voorkomt. De teksten liegen er niet om, blijf jij het maar goed praten Mike en praat vooral goed dat kinderen, (zwangere) vrouwen opgesneden worden zoals in jou bijbel staat vermeld.
Leuk inderdaad om dit aan kinderen voor te lezen voor het slapen gaan.

Reageer ook gelijk inhoudelijk en zonder er omheen te draaien op de andere posts, nu je toch bezig bent.
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Tja Mike, dan gaan we in exegese vervallen. Je zou natuurlijk het verhaal van Jefta kunnen lezen om te beginnen. Heel gezellig verhaaltje voor je dochter voor het slapen gaan.

Het verhaal de profeet Elisa die beledigd werd en waarop god 2 voor straf 2 beren zond om 42 jongeren te verscheuren, dat was niet aardig.

Of dat god een weddenschapje sluit met de satan betreffende Job en hem duizenden stuks vee en al zijn kinderen met hun gezinnen laat uitmoorden om te testen hoe gelovig Job wel niet was. (is dit de betekenis van 'god wins'?)

De mensen offers worden beschreven in Leviticus 17:29. Hier een uitgelegd door een theoloog (exegese dsu) : http://www.kolumbus.fi/volwassengeloof/bizarretekst.htm
Uiteraard zijn er weer andere theologen te vinden die het ook weer in een andere 'context' weten te plaatsen.

Als je verder nog wilt weten hoe genocide er in de oudtestamentische dagelijkse praktijk uitziet, dan kan ik je het boek Jozua van harte aanbevelen.

Als iemand je wat mooie teksten uit het boek Johannes heeft laten lezen wil dat nog niet zeggen dat de bijbel een prachtig boek is.
Jefta:
Volgens het verhaal in de Hebreeuwse Bijbel offerde Jefta zijn dochter om zijn gelofte te vervullen. Mensenoffers werden echter scherp veroordeeld in de wet van Mozes.[4] Daarom wordt dit verhaal vaak zo geïnterpreteerd dat Jefta zijn dochter niet offerde maar haar aan God wijdde.


Elisa en de twee beren:


Job en zijn vee:

Sluwe truc van Satan om Job te laten denken dat God dit had gedaan, zodat hij zijn geloof in God zou verliezen:


Leviticus 17 - gaat over de exacte voorschriften voor bloedoffers aan God stelt ook dat het drinken van bloed verboden is - geen woord over menselijke bloedoffers, dat is iets van de duivel!

Boek van Jozia - de genocide die hier beschreven wordt is van de satanische Kanaanieten - roepen we nu niet ook om militaire tribunalen en executies?

Context matters.

Mike
 

Zathras

Well-known member
Dit is overigens ook de reden waarom ik eigenlijk vind dat niet 1 christen te vertrouwen is. In 'opdracht van god' kunnen ze de gekste dingen doen. Net als moslims dus.
Gossie, ik heb mijn biljart avondje en moet opeens 500 berichten lezen over Christendom vs Islamdom. Pffft

Doe ff relaxed lijkt me. in beide religies is het gewoon vaak een hele grote meerderheid die het verziekt voor een kleine minderheid die het goed bedoelt :)
 

fatsnotbad

Administrator
Forumleiding
Dit is overigens ook de reden waarom ik eigenlijk vind dat niet 1 christen te vertrouwen is. In 'opdracht van god' kunnen ze de gekste dingen doen. Net als moslims dus.
Atheisme heeft gezorgd voor minimaal 100 miljoen doden in 100 jaar, in de vorige eeuw.

Mike
 
S

Sailor

Guest
Gossie, ik heb mijn biljart avondje en moet opeens 500 berichten lezen over Christendom vs Islamdom. Pffft

Doe ff relaxed lijkt me. in beide religies is het gewoon vaak een hele grote meerderheid die het verziekt voor een kleine minderheid die het goed bedoelt :)
Ik heb nog niks gezegd 🤣🤣🤣
 

Warrior of light

Well-known member
Dit is overigens ook de reden waarom ik eigenlijk vind dat niet 1 christen te vertrouwen is. In 'opdracht van god' kunnen ze de gekste dingen doen. Net als moslims dus.
Hoe zit het dan met Q eigenlijk? Zoals de post: dat het biblical zal zijn en de mensen achter Q christenen zijn🤔

Eerlijk, die religies als je het mij vraagt? Ik vind het een zooitje. Alsof de mensen op die manier juist tegen mekaar worden opgezet. Begrijp me niet verkeerd ik geloof wel in God ben geen atheïst maar mwah weet het niet zo met die specifieke religies. Ieder vind van zijn religie dat die superior is pfff
 

Forum statistieken

Onderwerpen
4.394
Berichten
417.533
Leden
8.513
Nieuwste lid
jack2525
Word vaste donateur van dit forum
Bovenaan