Originele "Eed van Hippocrates"

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Originele "Eed van Hippocrates"

Dit onderwerp bevat 2 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  ruud 3 jaren, 8 maanden geleden.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • #4397

  simone
  Bijdrager

  Denk vinden jullie wel leuk

  Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen.

  Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn levensonderhoud, en, als hij in schulden of nood zou geraken, hem op zijn verzoek steun verlenen. Zijn zonen zal ik gelijk stellen met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daartoe te kennen geven, deze kunst leren zonder vergoeding en zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten en heel mijn verdere onderricht zal ik toegang geven aan mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlingen die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn aan de medische wet; maar aan niemand anders.

  Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.

  Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken.

  Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven.

  Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren.

  Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten.

  In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf.

  Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding.

  Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.

  #90189

  zizou789
  Bijdrager

  dit klinkt wel oprecht! 😉

  #90190

  ruud
  Bijdrager
  Quote:
  Artseneed van de KNMG en de VSNU

  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

  Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

  Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.

  Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

  Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.

  Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

  Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

  Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

  Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig of Dat beloof ik.

  2014: boodschap vereniging tegen de zwartmakerij. Mijn droom voor 2014: dat de reguliere en de complementaire gezondheidszorg de handen ineen zal slaan uit naam van de gezondheid en het welzijn van heel het menselijk ras. Motto: je kunt de huidige beleidsmakers niet veranderen. Je kunt wel hun woorden aanpassen aan de daden die je van hen verwachtte toen je op hun partij stemde: http://www.youtube.com/watch?v=b12Sph-FzHE

  http://alephinformeert.blogspot.fr/

  Dit http://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU was de oorspronkelijke boodschap van Minister Schippers aan de vereneging “tegen” de kwakzalverij.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.