Re: Zwak vlees

#25636

autumn
Bijdrager

Ik geloof zeer zeker in de integriteit van de onderzoek van Weston Price en neem zijn conclusies ook echt serieus. Toch geloof ik niet dat dit de volledige waarheid is over de historie en de biologie van de mens. Op het gevaar af dat ik dadelijk ook van het forum wordt verwijderd :wink:, wil ik dit ook toelichten.

De mogelijkheid van gezond leven als vegetariër houdt me al jarenlang bezig. Ik volg reeds jaren een meditatie- en bewustzijnontwikkelingstraject die gebaseerd is op de Keylontic Science (KS). KS is een bovenmenselijke multi-dimensionale spirituele wetenschap die veel, véél verder gaat dan archeologische vondsten, natuurwetenschappelijk onderzoek en mythologie. Ik heb het er met mijn meditatieleraar en met iemand van Kathara Nederland over gehad en gevraagd of de KS iets over vlees eten heeft geschreven. KS is vrij neutraal over het al dan niet eten van vlees en wijst dit zeker niet af. Volgens de KS hangt dit erg af van je individuele DNA coderingen en misschien ook of misschien juist ook van andere energetische coderingen.

Volgens de KS is de mens door buitenaards leven gecreëerd en is de aarde over een periode van 560 miljoen jaar 3x ingezaaid met menselijk leven in de vorm van grootschalige projecten die vele duizenden jaren in beslag namen. Tussendoor is ons DNA ook vermengd met DNA van buitenaardse rassen (Anunnaki) die een andere agenda hebben dan onze oorspronkelijke spirituele missie. Ook de beschermerrassen hebben veelvuldig moeten ingrijpen om ons DNA aan te moeten passen aan nieuwe kosmische ontwikkelingen die plaats vonden in het strijdtoneel van ons universum. Er hebben zich in het verre verleden vele catastrofes voorgedaan die het energetische grid van de aarde enorm hebben ontregeld. Vandaar dat er poolshiften en dergelijke hebben plaats gevonden, vandaar dat er complete continenten zijn gezonken (Lemurië, Atlantis) en vandaar dat er ook immensgrote overstromingen hebben plaats gevonden. Wij als mens zijn energetisch afhankelijk van allerlei zaken waaronder een stabiel grid. Daarom wordt onder andere dit grid ook nauwlettend in de gaten gehouden door beschermerrassen en daarom is de Aarde energetisch in quarantaine gezet waardoor we niet gemakkelijk meer verder kunnen ascenderen naar hogere dimensies. Ook ons DNA is gecorrigeerd om leven en ascensie voort te kunnen blijven zetten voor zielen die op Aarde leven.

Er zijn door de tijd heen vele, vele soorten rassen en subrassen gecreëerd en die zijn ook weer met elkaar gekruist. De hedendaagse mens is in genetisch opzicht dus een rommelig allegaartje geworden. Het ene mensenlichaam kan je ook niet zomaar vergelijken met het andere mensenlichaam, omdat ze totaal andere genetische roots kunnen hebben. Door dit alles is de hedendaagse mens ook niet meer te vergelijken met de oorspronkelijke 12-strengen DNA Turanesiam-mens. En ja, ook volgens de KS is er sprake van een ingrijpende degeneratie, waardoor we heden ten dage slechts enkele DNA-strengen actief hebben. Alleen zou de devolutie geen duizenden jaren betreffen, maar miljoenen jaren!

Volgens de KS is trouwens niet alleen de mensheid, maar heel onze planeet gevallen, tezamen met een deel van ons universum. Het drama is dan dus veel meer omvattender dan we kunnen vermoeden. Hierdoor hebben we op aarde wetmatigheden die gebaseerd zijn op vampirisme: voortdurend elkaar van energie beroven. Ook dieren zie je dus op elkaar jagen, ze teren op de dood van hun prooidieren. Op hoger-dimensionale oorden schijnt het er heel anders aan toe te gaan. Daar overleeft de flora en fauna op basis van vrijwillige coöperatie.

Volgens mijn meditatieleraar zijn er wel mensen die op puur plantaardige voeding zouden kunnen leven, maar dit is een kleine minderheid. Wat zij bij zichzelf ervaren zien ze als het bewijs dat de mensheid inderdaad gezond kan zijn op een vega-dieet. En vervolgens gaan ze de mensheid vertellen dat ze ook vega kunnen gaan leven. Het zou wel eens kunnen zijn dat Weston Price (en aanhangers) in dezelfde valkuil trappen als David Wolfe, omdat zij er van uit lijken te gaan dat heel de moderne mensheid afstamt van dezelfde primitieve oerstammen als de hedendaagse natuurvolkeren. Ik wil het daarom niet uitsluiten dat er meerdere wegen naar Rome zijn, althans meerdere wegen voor ons als mensheid. En dan kom je toch op de persoonlijke coderingen uit, wellicht coderingen die veel dieper gaan dan het bloedgroependieet, weliswaar ik het bestaan van meerdere bloedgroepen een opmerkelijk verschijnsel blijf vinden. Ik denk dat de mens genetisch en historisch gezien veel diverser en complexer in elkaar zit dan zo ongeveer alle dieren.

Kortom: in de huidige tijd en de derde dimensie waarin we leven lijkt het mij voor de meeste mensen dus noodzakelijk om dierlijke producten te eten, alleen zou ik dit nooit durven generaliseren naar de gehele mensheid. En of we in de toekomst ook nog dierlijke producten nodig blijven houden; dat laat ik open. Ik geloof in een hiërarchie van wetmatigheden, wat betekent dat er machtigere wetsystemen boven ons natuurwetenschappelijke kader kunnen liggen. Stel dat er (binnen nu en 10 jaar) werkelijk een ascensiegolf gaat plaatsvinden die ons als mensheid naar een hogere dimensie verheft, dan kan het wel eens zijn dat onze lichamen niet meer op koolstof gebaseerd zijn en ook hele andere voeding nodig hebben om gezond te kunnen zijn…