Re: Zwak vlees

#25667

Webmaster
Bijdrager

Ik ben Descartes, Darwin, Pasteur en andere zieke denkers helemaal niet dankbaar. Ze hebben de klok eeuwenlang teruggezet en meegeholpen aan een devolutie die nu al 8000 jaar aan de gang is en waarheid als zijn grootste vijand heeft. Dit heeft ontelbaar veel levens gekost en leed veroorzaakt en ons ontworteld, ontzield en ontheemd. De academische ‘wetenschap’ is primitief en barbaars en gebaseerd op bijgeloof. Ramiel Nagel verwoordt het als volgt in Cure Tooth Decay:

Quote:
In vroegere tijden gaven mensen maar al te vaak boze geesten de schuld voor verschillende klachten en kwalen. Ze waren ervan overtuigd dat boze geesten bezit hadden genomen van het lichaam van de persoon en het ziek hadden gemaakt. Als men deze geesten gunstig kon stemmen en hen kon bewegen het lichaam te verlaten, genas men van de ziekte.

Overal ter wereld hangen veel mensen dezelfde overtuiging nog steeds aan, maar nu hebben we deze boze geesten weten te identificeren. Tandartsen, wetenschappers, doktoren en overheidsfunctionarissen hebben besloten dat ziekmakende ‘boze geesten’ nu echt zijn, in de vorm van micro-organismen (virussen, bacteriën, etc.).

De gangbare en geaccepteerde theorie is dat deze virussen en bacteriën de hoofdoorzaak vormen van ziekte, inclusief tandbederf. Deze theorie over ziekte, die de bacteriëntheorie wordt genoemd, is in ons hoofd verankerd geraakt dankzij het werk van Louis Pasteur (1822-1895), die beroemd is geworden vanwege de uitvinding van pasteurisatie.

Pasteur bracht een theorie over ziekte naar voren die nu de basis vormt van de meeste geneeskundige disciplines. Deze theorie gaat uit van het idee dat ziekmakende bacteriën buiten het lichaam bestaan en dat wanneer onze lichamelijke afweer vermindert deze bacteriën het lichaam kunnen binnendringen en ziekte kunnen veroorzaken.

De ‘wetenschap’ van Pasteur vormt tot op heden de status quo, ondanks het nodige bewijs dat aantoont dat bacteriën niet binnendringen bij mensen, maar eerder dat ze evolueren en veranderen op basis van hun omgeving.

Het effect van de bijdrage van Pasteur aan het medische gedachtengoed heeft geleid tot onze moderne tandzorg, waarbij we trachten gaatjes te genezen door de boosaardige, binnendringende bacteriën te doden.

Waarom zou ik dankbaar moeten zijn voor dergelijke zielloosheid? Voor de leerervaring? We hebben dit allemaal al veel eerder geleerd, maar het is ons afgeleerd en nu moeten we het herontdekken, ten koste van al die levens en al dat leed. De indianen zeiden het al: geleende kennis is een teken van krankzinnigheid. Ik hoef niet dankbaar te zijn voor waanzin. Moet ik Hitler en Stalin ook bedanken voor de leerervaring? Nou, niet dus, daar bedank ik voor!

Mike