Re: Zwak vlees

#25664

Webmaster
Bijdrager

Dawkins is ook de man die ons het concept van een ‘meme’ gaf. Dit is een ‘besmettelijke’, vaak dogmatische en gevaarlijke gedachte, bijv. ‘verzadigd vet en cholesterol doen de aderen dichtslibben’ of ‘zout verhoogt de bloeddruk’ of ‘oorlog zit in de mens’. Dawkins stelt dat dergelijke ‘memen’ uiteindelijk van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven en zich zo kunnen verspreiden in een complete cultuur.

Helaas draaft hij te ver door als hij beweert dat memen op een evolutionaire, darwinistische manier doorgegeven worden. Met andere woorden, memen zouden met elkaar concurreren op basis van het recht van de sterkste en vervolgens op mysterieuze wijze zich nestelen in ons gezamenlijke bewustzijn of zelfs onderbewustzijn. Als dat zo was, dan zouden de nazistische memen over joden als ‘Untermenschen’, die in het verleden grootschalig vat hebben gehad op de meerderheid van de Duitse bevolking, nog steeds ruimschoots opgang maken. Bovendien gaat Dawkins voorbij aan het feit dat zelfs darwinisten toegeven dat evolutie een traag proces is en dus zouden memen zich nooit binnen enkele generaties kunnen wortelen in ons denkpatroon.

De waarheid is dat memen besmettelijke boodschappen zijn die door herhaling in onze kop gestampt worden en dus berusten op geloof door herhaling. Daarom ook had Hitler een Minister van Propaganda. Dawkins aanhalen om je punt te maken over darwinisme zal mij niet overtuigen, integendeel zelfs. Dawkins en de zijnen zitten hopeloos vast in materialistisch en mechanistisch denken en dit is volkomen ziek en krankzinnig. Over besmettelijke memen gesproken, ik verwees niet voor niets al eerder naar darwinisme als ‘gedachtenvirus’!

Mike