Re: Zwak vlees

#25654

autumn
Bijdrager

@ Mike en Bastiaan

Ik breng dingen in vanuit onder andere de KS, maar beheers die wetenschap zelf niet, want het gaat mijn bevattingsvermogen werkelijk ver te boven. Ik reik het ook niet aan om jullie te overtuigen; ik reik het aan om dingen eens van een andere kant te bekijken. Dit doe ik omdat ik geloof dat we allemaal nog vast zitten in allerlei dogma’s. Zo kan je natuurlijk met allerlei verzinsels voor de dag komen, maar zo is het nou ook weer niet. Ik zou er een levenswerk van moeten maken om iets werkelijk voldoende te kunnen doorgronden om met onbetwistbare feiten te kunnen komen en zelfs dan is het te complex en veelomvattend. Dit geldt in mijn ogen voor iedere wetenschap!

Voor een deel wil ik wel begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit en zoeken naar bewijzen waarop ik mijn visie fundeer, maar voor een deel gebruik ik ook mijn gevoel hierbij, zeker bij esoterische zaken. Uiteindelijk is alles gebaseerd op aanname. Wat besluit je te geloven en wat niet? Ik gebruik daar mijn logisch verstand bij en mijn intuïtie. Vanuit deze delen voelt wat ik schrijf aannemelijk of kloppend, maar ik ben er ook niet op uit om vanuit het 3D-perspectief de gehele kosmos te verklaren en ook niet alleen onze biologie en geschiedenis. Het is in mijn ogen ook onbegonnen werk om mensen die hier aan vast willen houden duidelijk te maken en te bewijzen dat er meer is tussen hemel en aarde. Nou wil ik hiermee niet zeggen, dat jullie tot die groep behoren, maar ik geloof wel dat de trilling van je ziel en lichaam de grens aangeeft tot hoever je bewustzijn kan reiken. Ga je je trilling verhogen, dan ga je andere facetten van de werkelijkheid zien. Iemand die bijvoorbeeld blind gelooft in de goedheid van de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie, in de reguliere media en heel ons systeem… die krijg je met geen enkel bewijs uitgelegd dat er hogere niveaus van macht bestaan. Het gaat niet om de bewijzen, het gaat om het bewustzijn en de openheid. Vanuit een ander bewustzijn ga je in de puzzelstukjes een heel ander beeld zien. Je gaat dingen anders invullen en komt tot een andere conclusie, zelfs al werk je met precies dezelfde puzzelstukjes. Nou is het ook weer niet zo dat bewijzen er helemaal niet toe doen, maar in eerste instantie gaat het om jezelf openen voor een andere waarheid. Zo lang je je referentiekader afsluit zul je een grote stap naar een andere werkelijkheid niet gauw kunnen maken, denk ik.

Over de evolutietheorie. Ik geloof niet dat er op aarde geen evolutie plaats vindt, alleen het verhaal van aap naar mens vind ik simplistisch. Er zijn schedels gevonden die bij een vrij moderne mens horen en heel oud zijn en er zijn ook schedels gevonden die bij een vrij primitieve mens horen en niet eens zo oud zijn. Er is zo veel meer in de grond gevonden wat verzwegen, verstopt en vernietigd wordt, zodat wij maar blijven geloven dat we aan de top van onze evolutie staan en toevallig door mutaties zijn ontstaan. Zo lang we dit blijven geloven zullen we nooit weet krijgen van onze werkelijke potentie en ons werkelijke doel en zal de mensheid nog lang te manipuleren blijven.

Als ik op aarde rondkijk, dan zie ik een grote diversiteit aan volkeren met verschillende soorten lichaamsbouw en gelaatstrekken. Als deze allemaal zo geëvolueerd zijn; waar zijn dan de tussenvormen? Als vogels van de dinosauriërs afstammen, dan zouden er toch ook heel veel tussenvormen gevonden moeten zijn? En waar zijn de tussenvormen van aapmens tot moderne mens? Er zijn op verschillende plaatsen wel allerlei soorten mensen gevonden en je kunt ze wel op een rijtje leggen als je flink selectief te werk gaat, maar een sluitend bewijs is er voor de evolutietheorie eveneens niet.

Wel zijn er in de grond allerlei sporen die duiden op contact met buitenaardsen. Zo hebben ze diep in de grond sporen gevonden die wijzen op een atoomoorlog. Zie je apen of aapmensen al atoomwapens maken? Maar dat is misschien niet zo’n goed voorbeeld. Immers buitenaardsen kunnen de aarde ook bezocht hebben en oorlog gevoerd hebben. Uiteindelijk komt het er op toch op neer of je bereid bent om buiten de reguliere 5 zintuigen waar te willen nemen en buiten het 3D kader te willen denken. Pas als je vanuit een multi-dimensionaal perspectief wilt kijken kun je mogelijkheden waarnemen zoals een genetisch verband tussen buitenaardsen en de moderne mens. Helaas kan ik je dus waarschijnlijk geen bevredigend antwoord geven…