Re: Vetverbranding

#19296

autumn
Bijdrager

Ja het gedrag van jagende vleeseters is bij uitstek een voorbeeld van wat de moderne mens gruwelijk noemt. Vanuit onze actuele staat van bewustzijn bezien is dit eigenlijk heel normaal op aarde en zou je het gerust natuurlijk mogen noemen. In dat opzicht zijn het de vega’s die onnatuurlijk zijn en vervreemd zijn van de natuur. Als je dit door gaat trekken zou je je onderhand gaan afvragen waarom wij als mensen ons ook niet gewoon als dieren zouden mogen gedragen. In veel gevallen gebeurt dit ook gewoon, maar dit wordt toch vaak wel afgekeurd wanneer de extremere gevallen aan het licht komen.

Blijkbaar zijn wij als mens dan toch anders, vanwege een ander bewustzijn en vanwege zoiets als een geweten. Van wilde dieren keuren we het goed of staan we het toe dat ze elkaar lijden bezorgen, maar als mensen onder elkaar hoort het niet en eigenlijk vinden we ook dat we dieren niet onnodig lijden zouden mogen bezorgen. We vinden zelfs dat onze huisdieren elkaar geen lijden mogen bezorgen. Dat noemen we een humane, beschaafde levenshouding.

Op die manier lijken we ons te distantiëren van de natuur en van wat we natuurlijk kunnen noemen. Toch zijn we wel afhankelijk van de natuur en een onderdeel van de natuur. We dienen immers ander (natuurlijk) leven te doden om zelf gezond te kunnen leven. Hoewel ik erken dat mijn lichaam deze voedingsstoffen nodig heeft, blijf ik diep van binnen me toch afvragen of dit nou werkelijk onze oorspronkelijk blauwdruk en onze bestemming voor de toekomst is. Ik betwijfel of veel dingen die wij in de natuur zien en beschouwen als natuurlijk, wel echt oorspronkelijk-natuurlijk zijn. En dan duid ik niet enkel op inmenging van de mens, maar ook op inmenging van buitenaardse rassen die meesters waren in de genetica. Wie weet wat voor een plantensoorten, diersoorten, landschappen, klimaten en andere dingen gecreëerd of vervormd zijn door buitenaards leven! Zij kunnen ons gemakkelijk doen geloven dat alles in de natuur natuurlijk is en dat het vanzelf zo is geëvolueerd, net zoals we een musje misschien wel doen geloven dat een zelfgetimmerd vogelhuisje een natuurlijk holte is in een boom en we een kat doen geloven dat brokjes natuurlijke voeding is voor een kat.