Re: Porno

#80018

Anoniem

Moondust:

Quote:
Het is geen interpretatie. ontdoe jezelf van alles waar je in gelooft en je zal het zelf zien. God is overal, ook in alles wat met porno te maken heeft.

Ja God is overal, maar jij nog niet, jij bent waar je intentie ligt in de vertragende materie, je gebruikt hier je vrije wil door god gegeven om porno te maken, god maakt de porno niet, nee jij maakt dat van de afgebakende kracht die God in de materie gestopt heeft. Je kunt alles worden en zijn, tot het besef komt dat het niet je echte zijn is. Het echte zijn is compleet in overeenstemming te komen en te zijn met God’s gedachten en wil en liefde. Waarom denk je dat wij hier in de materie beperkt worden, omdat wij onze goddelijke krachten nog niet kunnen beheersen. Hier kun je in een vertraagde sfeer meemaken wat je daden en denken en doen teweeg brengen, je kunt porno acteur worden of een acteur of een bouwvakker. Kun je lessen leren. Je hebt je vrije wil. Er is God en er zijn zijn kinderen die afgescheiden zijn van de werkelijke sfeer van God, en dat is ook de bedoeling want voor je de krachten van God gelijk zelf toegeĆ«igend hebt zul je toch gelouterd moeten worden.

Ja hier in de vertragende materie gebruiken wij maar een klein deel van God, van onze mogelijkheden. Om je ketenen los te maken zul je je moeten louteren. Je kunt niet zomaar mee alle kracht van God zonder grenzen gebruiken als je zelf nog niet zo ver bent. Je karakter en liefde en wijsheid moet zo ontwikkeld worden dat het gelijk God wordt. En dat betekent ook God steeds meer in je hart toelaten.

Men vergeet vaak dat een Almacht als het Al, best op den duur zich eenzaam begon te voelen in al zijn heerlijkheid, en besloot delen van zichzelf als kinderen op te wekken, die dan via een ontwikkelingsweg en louteringsweg terug konden keren naar zijn heerlijkheid zodat hij niet meer alleen was. Maar wel God gelijk als hij was. Hij wou geen robots, maar Goden gelijk hem. De Vader en Moeder waar wij vandaan komen. Het Hij als de wens en het Zij als de uitvoerder.

En voor wat moeite van ons als mensen in onze leerschool en louteringsweg, krijgen wij van het Al, als zelfstandige indentiteit de mogelijkheid gelijk hem te worden en voor altijd met hem te verblijven. En dat godverdomme is een liefde die oneindig is. De mensen zelf zijn door wat dan ook op het verkeerde pad gegaan, en door onze vrije wil kan God alleen maar soms wat bij sturen.