Re: Porno

#79988

Anoniem

Oke er zijn kwade gedachten en goede gedachten. Maar het gaat erom je weer te verbinden met Hij die Alles is.

Daar waar evenwicht heerst, waar de sfeer al maakt dat alleen maar met die sfeer je wilt handelen en zijn.

De werkelijke verandering begint bij elk mens van binnen. Je uitstraling die meer is dan je gedachten.