Re: Geestverruimende middelen binnen Traditionele Volkeren?

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Geestverruimende middelen binnen Traditionele Volkeren? Re: Geestverruimende middelen binnen Traditionele Volkeren?

#38299

autumn
Bijdrager

@ M.G.K.

Wij komen uit een zeer donkere tijd waarin heilige lering na heilige lering verdraaid en gemanipuleerd is. Dit is volgens de Keylontic Science al vele duizenden jaren (en langer!) aan de gang en strekt zich door tot in de hedendaagse new age beweging. Daarmee wil ik niet zeggen dat heel de new age beweging onzuiver is. Wel wil ik zeggen dat het hard zoeken is om een leringen of techniek te vinden die echt vrij is van verstoringen. En zo lang je die niet gevonden hebt, kun je misschien ook maar beter werken met dat gene wat je zo zuiver mogelijk acht. Je doet immers ervaring op en groeit er wellicht door. Belangrijk is wel om altijd een oog open te houden voor iets wat je meer kan opbrengen en wat minder schade achterlaat.

Het fijnste weet ik er ook niet van, maar ik ken wel mensen die het fijne er wel van weten. De flower of life wordt in de Keylontic Science genoemd als een gedeeltelijke herinnering van de waarheid. Wordt een meer volledige waarheid bewust achtergehouden of is die in deze kringen nog niet ontdekt? Door met een een beperkte waarheid te werken kan je nogal destructief te werk gaan zonder dat je het zelf in de gaten hebt! Vanuit ons aardse 3D-bewustzijn lijkt alles wat hoger dan ons is, als zuiver en goddelijk. (Denk aan channelings met aartsengelen, de lering van Drunvalo Melchizedek, de heilige geometrie.) Maar helaas is dat naar mijn idee niet erg genuanceerd gesteld. Er zijn veel mensen die met zuivere intenties werken en in hun werk merkaba-technieken of de flower of life gebruiken, zonder te beseffen dat ze hiermee energie uit de omgeving wegtrekken en eigenlijk helemaal niet zo zuiver bezig zijn. En al geeft een plant of techniek je energie, heling en bewustwording, dan nog is het de vraag waar het ten koste van gaat. Ik zal een metafoor gebruiken.

Stel dat ik een ontwikkelingsproject wil opzetten in Indonesiƫ. Ik leen rentedragend geld (energie) van een grote westerse bank en sticht een ontwikkelingproject bij een stam die in een regenwoud leeft. Hartstikke mooi, er komen betere materialen en technieken om huizen te bouwen, de kinderen kunnen naar een locaal schooltje toe en er is een medische post gekomen bij een centraal dorp. De dorpsbewoners leren een woordje engels en er komt een weg naar het dorp zodat ze toeristen kunnen ontvangen en dingen kunnen laten zien over hun cultuur. Hoewel je hier natuurlijk ook je bedenkingen bij kan hebben, wordt dit door veel mensen gezien als ontwikkelingshulp. Laten we er vanuit gaan dat het niet zo best met de bevolking van dat dorpje gesteld was en dat ze er op vooruit zijn gegaan. Ze ontvangen geld door goederen die ze verkopen en diensten die ze leveren en daarmee kan ik de lening aan de bank stukje bij beetje terugbetalen.

De vraag die ik altijd stel is: ten koste van wat? Ik leende geld bij een bank die met allerlei smerige projecten bezig is. Een van die projecten is een groot plan om een flinke lap regenwoud in Indonesiƫ leeg te gaan kappen voor palmplantages. De bevolking die er leeft wordt geacht naar de beschaafde wereld te verhuizen. Ze hebben mijn project gesteund omdat dit bevorderlijk werkt voor hun agenda, want de plaats waar ik mijn ontwikkelingproject heb opgezet bevindt zich binnen het gebied waar de plantages gepland zijn. Ik heb door geld te lenen bij deze bank dus mijn eigen bijdrage geleverd aan een massale houtkap en een ontwrichting van locale stamculturen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik heb vertrouwd op de bank, maar de bank gaf mij slechts de halve waarheid. Als de bron van energie (geld) niet zuiver is; kan je dan wel een zuivere uitwerking verwachten? Okay, ik heb een bijdrage geleverd aan groei, heling en bewustwording. Maar tegelijkertijd heb ik de stam nog verder van hun tradities afgeleid en meer afhankelijk gemaakt van het kapitalistische systeem, de reguliere voedselvoorziening en de farmaceutische industrie. Via een slinkse wijze ben ik gebruikt door de bank om mensen via een slinkse wijze aan de westerse matrix te koppelen onder het mom van ontwikkelingshulp. Kan mij iets kwalijk genomen worden? Nee niet echt, want ik had de beste bedoelingen. Toch ben ik op een bepaald niveau wel medeverantwoordelijk. Ik heb namelijk wel op eigen initiatief contact gekocht met de bank en heb hun hulp ingeschakeld. Ik ben zelf in zee gegaan met een organisatie die dubieuze belangen heeft. Alleen had ik het niet in de gaten.

Zo kan je je ook van veel ‘lichtwerk’ afvragen hoe zuiver het is. De strategie van het donker is vaak dat ze je een eerst iets geven, maar ze vervolgens veel terugpakken. Omdat je een verbondenheid aangaat, kunnen ze je ook manipuleren hun rente vragen (lees: nemen). Al scan je de persoon die met een bepaald systeem werkt en je ziet zijn goede bedoelingen, dan wil dat nog niet zeggen dat het ook het beste is voor het grotere geheel. Om die reden ben ik uiterst selectief geworden in met welke persoon of groepering ik samen wil werken. De flower of life is naar mijn idee een onzuiver systeem. Ook heilige planten stel ik wat dat betreft ter discussie. We leven in een wereld die gevallen is. Het merendeel van alles wat hier op aarde bestaat is lager van trilling dan onze oorspronkelijke blauwdruk. Het is hard zoeken om werkelijk zuivere dingen te vinden.

De Keylontic Science en Kathara healing is naar mijn idee het meest zuivere wat ik tot dusverre ben tegen gekomen. Het houdt geen of zo min mogelijk informatie achter voor wat we nu in deze tijd kunnen gebruiken. Dat maakt wel dat je zo’n compleet en complex verhaal krijgt dat het bijna niet te bevatten is. Het gaat mijn bewustzijn en referentiekader te boven. Maar wat ik er wel uit kan gebruiken neem ik mee in mijn leven. Het resultaat is bewustzijnsverruiming, bevrijding van patronen en een voelbare verbetering van mijn dagelijkse levenskwaliteit. Dit heb ik in die mate nog nergens zo gevonden. Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat, maar ik ben het nog niet tegen gekomen. Mijn meditatieleraren die hun meditatietechnieken op de K.S. baseren, hebben wel allerlei spirituele stromingen onderzocht. Voorheen werkten zijn ook met de flower of life, aartsengelen en opgevaren meesters. Sinds ze de K.S. hebben gevonden zijn ze hier onmiddellijk mee opgehouden. Toen ze met de technieken van K.S. zijn gaan werken werd hun het verschil wel duidelijk! Nogmaals wil dit niet zeggen dat de K.S. het enige zuivere is wat er bestaat. Ik zeg enkel dat het hard zoeken is om iets te vinden wat niet verdraaid en verstoord is en op een hoger niveau net zo veel of meer nadelen met zich meebrengt dan de voordelen die je zo op het eerste gezicht ervaart…

Om een brug te maken naar het thema van dit forum: voeding en gezondheid. Hoeveel desinformatie vind je daar wel niet over? En niet alleen informatie, ook methodes en technieken! Ga maar eens een ziekenhuis binnen en verdiep je in wat ze er allemaal met de mensen uitspoken. Denk verder eens aan het vaccinatieprogramma voor kinderen en tieners, denk aan de behandeling van kanker. We leven in een gevallen samenleving, waar je echt moet leren om het kaf van het koren te scheiden. Dit kun je enkel doen met je gevoel, en niet met je verstand. Daarom wijs ik genotmiddelen ook af. Die verstoren het contact met je gevoel. Zo zou het ook wel eens kunnen zijn dat er veel ogenschijnlijk spirituele stromingen zijn (flower of life?) die je bewustzijn wel verhogen, maar je gevoel niet ontwikkelen of juist verstoren. Dit maakt je niet vrij. Dit kan je juist extra gevoelig voor manipulatie maken!