Re: 'Eénkindswet zou helpen de overbevolking terug te dringen'

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid 'Eénkindswet zou helpen de overbevolking terug te dringen' Re: 'Eénkindswet zou helpen de overbevolking terug te dringen'

#99641

Webmaster
Bijdrager
Quote:
En kinderen worden ook veel groter door de inname van teveel KH/suikers. Zoveel kinderen die klem komen te zitten, moeder die totaal uitscheurt tijdens de bevalling. Gisteren of eergisteren stond nog in de krant dat er een baby geboren was in Duitsland van 6,1 kilo. Niet normaal meer.

Grote baby’s worden geboren uit moeders met een trage schildklier. Als ze daarnaast ook nog een vernauwd geboortekanaal hebben (nu meer regel dan uitzondering) kan dit zeer pijnlijk uitpakken voor de moeder. Het kan ook leiden tot miskramen, vooral van jongens, omdat deze een breder hoofd hebben. Weston Price wees hier al op in zijn boek:

Quote:
Luister naar wat Dr. Peter McKinley hierover te zeggen heeft: “Het aantal kinderen dat zeer kort na de geboorte sterft, is negen keer hoger dan het aantal kinderen dat tijdens de eerste levensjaren overlijdt.”

Hij laat zien hoe de moeilijkheid die moeders ervaren tijdens de bevalling tot de dood van kinderen tijdens of kort na de geboorte kan leiden. In dit verband zegt hij: “Er bestaat een duidelijk verband tussen kindersterfte die binnen een maand na de geboorte plaatsvindt en het sterftecijfer van moeders tijdens de geboorte.”

Hij haalt Nederlandse cijfers aan die laten zien dat van alle miskramen als gevolg van moeizame bevallingen het merendeel jongens betreft en zegt hierover: “Deze cijfers ondersteunen de opvatting dat de grotere omvang van het jongenshoofd meer problemen oplevert tijdens de bevalling dan het meisjeshoofd.”

Bij deze beschaafde bevallingen zien we opnieuw een experiment van de natuur als het gaat om het dominante geslacht van de bevolking. Er worden vrijwel even veel jongens als meisjes geboren, maar de kleintjes glippen ertussendoor en de grotere sterven tijdens de geboorte of zijn zo beschadigd dat ze voor het leven beschadigd zijn, waardoor we een overschat aan meisjes en vrouwen krijgen.

Dit verlies van mannelijke baby’s, dat dag na dag en jaar na jaar voortduurt, doet de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog verbleken. Ons overschot aan vrouwen (die nu meer dan anderhalf miljoen meer in aantal bedragen dan mannen) is hier het rechtstreekse gevolg van.

Wij hebben de vroedvrouwen van farao’s niet nodig om de jongens om te brengen, zoals beschreven in het boek Exodus in het Oude Testament, onze beschaving doet dit al voor ons.

Alle beschavingen die over hun hoogtepunt heen zijn en in verval raken, hebben met hetzelfde probleem te maken gehad: meer vrouwen dan mannen. De meeste beschavingen hebben dit opgelost zoals men nu in het oosten doet, door het ombrengen van meisjesbaby’s. Een intelligenter beleid zou moeten zijn het voorkomen van miskramen van jongens.

We zien dat moeizame geboortes tot een hoge moedersterfte leiden, maar ook tot een hoge kindersterfte, waarbij mannelijke baby’s het meest worden getroffen. Ook leiden ze tot de geboorte van alsmaar meer geestelijk zwakzinnigen.

Het werk van Dr. Vaughan legt de nadruk op de noodzaak voor een goede ontwikkeling van het menselijk lichaam, vooral dat van toekomstige moeders. Zij toont duidelijk aan dat de vorm van het bekken bepaald wordt door de eet- en leefwijze.

Bij alle primitieve stammen die veel buiten zijn, verloopt de bevalling gemakkelijk en zijn de weeën kort. Dr. Vaughan toont aan dat dit gepaard gaat met een rond bekken en dat door de misvorming van het bekken naar een plattere of niervormige gedaante het vermogen en het gemak waarmee het kinderhoofd door het geboortekanaal gaat afneemt, zelfs als dit in zeer geringe mate het geval is.

Ik heb 1 zin dikgedrukt weergegeven, omdat dit ook een interessante invalshoek is voor onze discussie in de topic over spiritueel nihilisme, waarin ik aanvoer dat we te maken hebben met een ‘oestrogeendominante’ samenleving die ten koste gaat van de heteroseksuele man.

Mike