Reageer op: 'Regenboog'-illusie

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden 'Regenboog'-illusie Reageer op: 'Regenboog'-illusie

#187988

Elkedageenei
Sleutelbeheerder

Gelezen op fb 😂:
Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan….
( het woord ” zie ” kan als uiterst kwetsend worden ervaren door visueel gehandicapten, al zullen die dit waarschijnlijk niet lezen, en dient dus vervangen te worden door ” ervaar ” oid. Daarnaast is het onacceptabel om het over Spanje te hebben voor de Catalanen, dus daar moet een oplossing voor worden gezocht, net als voor het fenomeen ” stoomboot ” want iedereen weet deze zeer milieu belastend zijn.)
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan…
( Het ” hij ” van de stoomboot is onmiskenbaar genderspecifiek en dient vervangen te worden. ps. de milieu onvriendelijke boot moest toch al weg, wellicht vervangen door milieuvriendelijk genderneutraal voertuig ? ” Sint Nicolaas ” is een uiting van de Christelijke traditie en bijgevolg ongewenst. ” zie ” ( zie hierboven ) moest al weg ( ivm visueel gehandicapten).
Hoe huppelt het paardje, het dek op en neer…
( dieren horen in de vrije natuur, en zijn er niet om trucjes te doen ( huppelen ) en al helemaal niet op eerder genoemde boot. Een exces dat men vroeger ook wel zag in dierentuinen en circussen. Past niet meer in 2017. helaas
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer…
( mag in principe nog wel, al suggereert het een continu wisselende windrichting. (,milieu effect of veroorzaakt door de vervuilende gassen van de stoomboot? ) Hier dient een milieu effect rapportage gemaakt te worden. Tot de gevolgen bekend worden, voorlopig geen wimpels. Ook omdat de niet nader genoemde kleur van de wimpels weleens voor verkeerde beeldvorming ZOU KUNNEN zorgen)
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe…
( Knecht is denigrerend, weinig respectvol voor minder lager opgeleiden en suggereert een arbeidsongelijkheid die onacceptabel is. Het zogenaamde lachen ( zonder humoristische context ) kan als als een teken van minder intelligentie worden uitgelegd. Het zogenaamde ” roepen ” is door slechthorenden niet of nauwelijks mee te krijgen en hierdoor onnodig kwetsend en dient vervangen te worden door een passend alternatief.)
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe…
( door zoet aan lekkers te koppelen onstaat een onjuist beeld. Het is juist zoetigheid ( lees suikers ) dat voor obesitas en hart en vaatziekten zorgt. Door uitgerekend het woord ” zoet ” te verwarren met ” lief ” of ” braaf ” onstaat een verkeerd beeld. Voorstel ; A wie zoet eet, krijgt obesitas ( waarschuwend ) of B wie braaf is krijgt een wortel. ( beloning )) ( ps eerder werd ” snoeptomaatje ” voorgesteld maar de koppeling tussen snoep ( slecht ) en tomaat ( goed ) is ongewenst in deze)…
Oh lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij…
( absoluut uitgesloten. De koppeling van een katholieke heilige en het woord ” komen ” roept bijzonder ongemakkelijke beelden op.
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij…
( het woord ” huisje ” doet onrecht aan mensen die zich geen huis kunnen veroorloven ( waaronder veel alleenstaande moeders ) en die noodgedwongen in een flat of appartement wonen ” ons Huisje ” is in deze context ( vaak ) onbewust bedoeld als eigen bezit. onnodig grievend voor huurders of niet huizen bezitters.)
Deze korte lulkoek analyse bewijst maar weer dat alles kapot te redeneren is en kwam tot stand na een half uurtje lezen op FB. Vind je het leuk, deel het gerust en ben je het niet met me eens, reageer dan vooral niet…