Reageer op: EU

Forum Forums Wereldpolitiek & nieuwsachtergronden EU Reageer op: EU

#187614

fatsnotbad
Sleutelbeheerder

Sinds januari 2016 is de EU bezig met een procedure “ter controle van de rechtsstaat” tegen Polen – tot nu toe zonder succes. Mensenrechtenlobbyisten verliezen daarom nu hun geduld. De organisatie Human Rights Watch eist een verscherping van de handelwijze.

De NGO, die in 2010 een schenking van € 100 miljoen van de speculant en “filantroop” George Soros ontving, stelt voor om een procedure tegen Polen te starten om aan het land de EU-stemrechten te onttrekken.

Mensenrechtenlobbyisten verliezen hun geduld: Polen moet EU-stemrecht kwijtraken

Mike