Re: Voorstellen Astrid

Forum Forums Stel jezelf even voor Voorstellen Astrid Re: Voorstellen Astrid

#28983

Webmaster
Bijdrager
Quote:
Ik lijd volgens dat boek aan het second sibeling syndrome. Een baby is een parasiet en gebruikt de reserves van de moeder om te groeien. Het tweede kind is daar de dupe van en kan niet meer voldoende groeistoffen halen bij de moeder.

Inmiddels ben ik het boek Deep Nutrition aan het lezen, waaruit Astrid deze info heeft en deze woorden verdienen wel de nodige nuancering, zoals ik al vermoedde:

De natuur is er niet op uit om moeders op te offeren in het voordeel van kinderen. Baby’s zijn dus geen parasieten die hun moeder beroven van al haar voedingsstoffen. De natuur wil graag dat zowel de moeder als haar kind gezond zijn en blijven. Hiervoor moet de moeder beschikken over een optimaal voedingspatroon, waarbij ze letterlijk voldoende reserves moet hebben voor twee.

De hedendaagse realiteit is echter dat de moeder al ondervoed is. Vaak kan de natuur nog een soort van compromis treffen in het geval van het eerste kind, maar het tweede kind heeft hier aanzienlijk meer onder te lijden, vooral als dit tweede kind ook nog eens relatief snel volgt na het eerste, waardoor de moeder onvoldoende haar voedingsvoorraden heeft kunnen aanvullen. Dit wordt het ‘second sibling syndrome’ genoemd, het syndroom van de tweede broer of zus die ongezonder is van lijf en leden dan de oudere broer of zus.

Als er sprake is van ernstige voedingstekorten (lees: vrijwel iedereen in de westerse wereld) en onvoldoende reserves, dan ontstaat er na de eerstgeborene een situatie waarbij de natuur geen compromis meer kan treffen en een keus maakt voor het jonge leven. De placenta trekt dan inderdaad de moeder volledig leeg, met de mogelijke dood van de moeder tot gevolg, om het jonge leven te kunnen voeden. De auteurs van het boek citeren een professor die spreekt over ‘parasiteren’, de auteurs zelf nemen dit woord niet in de mond.

In het geval van schaarste ontstaat er concurrentie om middelen, dit zie je overal in de wereld en kan ook gebeuren in de baarmoeder. De aard van de natuur is echter geen schaarste, maar overvloed. Schaarste wordt kunstmatig in de hand gewerkt door niet met de natuurwetten mee te gaan maar ertegenin. Dit is de darwiniaanse nachtmerrie waarbij het inderdaad gaat om het ‘recht van de sterkste’ en het leven overleven is op basis van strijd, concurrentie en conflict. DIT IS NIET HET PLAN VAN DE NATUUR ZELF!

Astrid presenteert dit als een voldongen feit, maar dat is de totale boodschap van het boek Deep Nutrition missen, dat ons juist wil doordringen van het feit dat we overvloed (reserves) moeten creeren, zodat we kunnen regenereren i.p.v. degenereren. Ik moet Astrid wel bedanken voor de tip, want het boek is een echte aanrader!

Mike