Re: vit.C

#46106

E123
Bijdrager
Quote:
Voor vitamine C maakt het niet uit of je een synthetische of natuurlijke variant neemt,wat je het beste kunt doen is de goedkoopste variant nemen

Hier ben ik het dus niet mee eens. Een natuurlijke supplement is ALTIJD!! beter dan een synthetische supplement! Dingen zoals acerola poeder of zoals Haydarpasa terecht zegt orgaanvlees, of rauwe melk zijn altijd beter dan simpele ascorbinezuur.

Mike gelooft niet in simpele zuur/base theorien, maar ik denk dat als je geisoleerde voedingsstoffen tot je neemt je altijd aan het roven bent van ander voedingssoffen. AscorbineZUUR zal je dus net zo hard beroven van bijv magnesium en calcium dan bijv fytineZUUR.

In een supplement als acerolapoeder zit al magnesium en calcium in, in de perfecte verhouding zoals de natuur het bedoeld heeft. Weston Price geloofde ook ik hele voeding, vandaar dat hij levertraan met boterolie aanbeveelt, en niet synthetisch vitamine A, D en omega 3 vetten. Voeding werkt ALTIJD beter dan in een labrotorium in elkaar geknutselde pilletjes of poedertjes. De natuur weet het ALTIJD beter, al denken de meeste mensen vaak van niet.

Hier een hele oude mail die ik ooit van Mike kreeg en die veel duidelijk maakt over vit c en zuurstof:

Goed dat je hierover dieper nadenkt en leuk om met jou hierover in de diepte door te filosoferen!

Ik denk dat ik het antwoord weet. Ik heb het nota bene afgelopen keer gezegd maar de avond verliep tegen het einde nogal chaotisch, dus ik weet niet zeker of de boodschap goed genoeg is overgekomen. Ik ga hier dus zeker opnieuw op terugkomen op de 26e. Ik zei nl. in reactie op de vit. C-discussie die losbarstte n.a.v. Anneke’s verhaal het volgende:

“Er is nog iets beters dan vitamine C. Vit. C is een antioxidant en verhoogt dus het zuurstoftransport naar de cellen. Waarom niet meteen actieve zuurstof toevoegen aan je cellen? Er is niets beters dan zuurstof!”

Nog specifieker: er is niets beters dan peroxide. Peroxide zit in zeewater. Als zeewater verdampt door de zon en opstijgt om regenwolken te vormen en uiteindelijk neerdaalt op de aarde dan bevat regenwater eveneens peroxide. Peroxide maakt dus onderdeel uit van de complete watercyclus van de aarde. Dit betekent dat alle voedsel die wij eten peroxide hoort te bevatten. Dat kan natuurlijk alleen het geval zijn als we zoveel mogelijk onbewerkt en rauw voedsel uit land en zee eten. En laat dit nu net de menselijke evolutie zijn! Er is nooit een noodzaak geweest voor vitamine C omdat er meer dan genoeg zuurstofrijk voedsel aanwezig was, zowel in planten- als dierenvorm en zowel van het land als uit de zee. Het is de ‘beschaving’, die samenviel met de opkomst van de landbouw en veehouderij, die gaandeweg heeft geleid tot productiemethodes die steeds meer tot afname van het peroxidegehalte in voeding heeft geleid. Vandaar de noodzaak voor krachtige antioxidanten in voeding, zoals vit. C en anderen.

Toch is en blijft peroxide superieur aan vit. C. Vit. C kan je weliswaar helpen om je cellen effectiever van zuurstof te voorzien, maar die cellen hebben nog steeds een behoefte aan peroxide. ELKE lichaamscel (en er zijn er zon 100 biljoen!) kan nl. zijn eigen peroxide aanmaken, mits deze gezond is natuurlijk en niet zelf lijdt aan verstikking. Wil je je cellen dus echt goed helpen om gezond en sterk te worden, dan zul je niet via een omweg (vit. C) maar rechtstreeks de peroxide naar de cellen moeten brengen. Dit is ook waarom ozon, de andere vorm van actieve zuurstof, werkt. Ozon wordt nl. omgezet in peroxide in het menselijk lichaam. Voor alle duidelijkheid: er is niets mis met het eten en drinken van antioxidanten zoals vit. C, maar wil je sneller en effectiever resultaten bereiken dan moet je beseffen dat het om zuurstof gaat, en wel de actieve vormen (peroxide, ozon).

Nog een verschil tussen de vroege mens en ons: de stabiele zuurstof die hij inademde maakte ruim 30% procent uit van de atmosfeer. Nu is dat nog maar zo’n 20-21%, als je geluk hebt. En in deze zuurstof zitten ook nog eens talloze vervuilende stoffen (Moeder Natuur heeft zelf ook een gebrek aan peroxide en ozon om deze troep versneld weg te werken). De vroege mens had dus totaal geen behoefte aan vit. C omdat deze inderdaad voldoende voorradig was uit voeding (denk ook aan orgaanvlees, dat ook vit. C bevat, met name de bijnieren). Eerst en vooral had de vroege mens letterlijk genoeg lucht! Zowel in de vorm van stabiele zuurstof (O2) als actieve zuurstof in de vorm van peroxide (O1) en ozon (O3), dat hij verkreeg uit zijn eten en drinkwater.

Tevens zegt dit iets over de moderne mens. Wat is ziekte? Het maakt me niet uit welke ziekte. Juist ja, celverstikking die in meer of mindere mate optreedt. Hoe los je het op? Door actieve zuurstof toe te voegen aan de cellen! Vergeet vit. C, we hebben nu iets beters, nl. de manier waarop de natuur zelf troep opruimt door de positieve ionen te binden aan negatieve en deze te neutraliseren. Zo deed de vroege mens het ook en zo kan het nog steeds! Bijgevoegd twee super interessante Engelstalige ebooks over peroxide om je verder in te lezen hierover.

Wat betreft je vraag over zwaartekracht, dit hadden we inderdaad nog niet uitgebreid doorberedeneerd. We moeten hier de quantummachanica in:

Griekse wiskundigen als Pythagoras en later de Italiaanse Fibonacci kwamen met het principe van de Gulden Snede wat in het complete Universum is terug te vinden (dus ook buiten onze planeet). Dit principe houdt in dat alle leven bestaat uit zowel een binnenwaartse als een buitenwaartse spiraal. Je krijgt dan een kip-of-ei-vraag: wat was er eerder, de binnenwaartse of de buitenwaartse? Ik denk dat de binnenwaartse spiraal de basis is van alle leven en de buitenwaartse hieruit voortkomt.

Misschien kan ik het het beste illustreren aan de hand van de seizoenen. We kennen twee koude seizoenen (herfst, winter) en twee warme (lente, zomer). In de koude seizoenen lijkt alle leven af te sterven, maar het tegendeel is waar. Tijdens de herfst sterven de bladeren af en vallen op de grond, waar ze een belangrijke voedingsbodem vormen (humus). De aarde heeft dan een naar binnen trekkende, concentrerende werking. Aangezien het seizoen koud is, is deze naar binnen trekkende spiraal dus op basis van kou (implosie). Rudolf Steiner wist dit, vandaar dat hij in zijn biologisch-dynamische landbouwmethode meststoffen in een koeienhoorn (spiraalvormig en organisch materiaal) deed en deze begroef onder de grond, waardoor gedurende de winter deze meststoffen gedynamiseerd werden, ofwel gevangen en geconcentreerd. Vlak voor de lente groef hij vervolgens de koeienhoorns weer op, verdunde de inhoud in water en verspreidde dit zeer energetische materiaal over het land. Tot op de dag van vandaag is bd-landbouw absoluut superieur aan welke vorm van landbouw dan ook, iets waarvoor reguliere wetenschappers maar geen verklaring kunnen vinden.

Ik wel. Steiner snapte dat de concentratie van levenskrachten altijd een naar binnen trekkend, vrouwelijk proces is op basis van kou en implosie en dat de groei naar buiten toe een mannelijk proces is op basis van explosie en warmte. Steiner werkte dus op slimme wijze mee met de cyclus van Moeder Natuur! Het probleem is dat de hedendaagse wetenschap dit absoluut niet doet en uitsluitend uitgaat van het mannelijke, explosieve denken op basis van hitte en niet van het vrouwelijke, implosieve op basis van kou. Daarom hebben onze auto’s explosie-motoren en produceren ze vervuiling en lawaai en zijn ze minder dan 50% efficient (frictie, gaat tegen het vrouwelijke implosieproces in). We zouden er beter aan doen om het tegenovergestelde te doen en te denken vanuit implosie op basis van kou en dus implosie-motoren bouwen. Maar ja, die zijn dan 100% efficient en produceren geen vervuiling en lawaai en daar valt geen cent aan te verdienen. Reken maar dat men dit op hoog niveau wel weet en deze kennis zorgvuldig onder de pet houdt!

De Oostenrijker Viktor Schauberger (tijd- en landgenoot van Steiner) ontdekte dat water hetzelfde principe aanhoudt. Water, zo ontdekte hij, is op zijn krachtigst bij een temperatuur van 4 graden celcius en water dat ontspringt bovenin een berg houdt altijd deze temperatuur aan, ongeacht de temperatuur van de bodem en het seizoen. Het is de implosieve kracht van water op 4 graden celcius die water het vermogen geeft om helemaal boven in de berg uit te komen (anti-zwaartekracht) om vervolgens weer naar beneden te kletteren (zwaartekracht) en zo een levenscyclus te creeeren in het ecosysteem van een berg. Je zou jezelf ook eens moeten afvragen of bergen wel zijn ontstaan zoals wordt beweerd. Was het werkelijk stuwing door explosieve krachten (mannelijk denken) of kan de aarde simpelweg omhoog groeien? Feit is dat bergen extreem veel mineralen en andere gezonde voedingsstoffen bevatten en dat bergvolkeren steevast de meest gezonde en langstlevende volkeren zijn op aarde. Het is ook altijd koud in de bergen. We hebben hier dus te maken met geconcentreerde levenskrachten die mensen in goede gezondheid houden, zelfs als de lucht ijler wordt en het zuurstofgehalte afneemt! De rol van mineralen moeten we zeer zeker ook meenemen in dit verhaal. Er zijn mono-atomische elementen die bekend staan als ORMUS die anti-zwaartekrachtcapaciteiten bevatten. Bijgevoegd een artikel over Ormus dat ik heb geschreven voor het blad Support in Curacao.

Schauberger deed een proef met een forel. Hij vroeg zich nl. af hoe een forel (of zalm) na een lange, uitputtende trektocht (deze vissen overlijden door pure uitputting zodra ze hun voortplantingswerk hebben gedaan) in staat zijn om tegen watervallen op te zwemmen. Hij creeerde een gecontroleerde proef waarbij hij constant warm water toevoegde om te kijken wat het punt was dat de forel niet meer omhoog kon zwemmen. Dit bleek bij 9 graden celcius te liggen. De forel kon daarna met geen mogelijkheid meer omhoog komen. Het had dus niets te maken met spierkracht maar met anti-zwaartekracht! Wat Schauberger observeerde was dat zolang de temperatuur van het water tussen de 4 en 9 graden bleef de forel in staat was om het midden van de stroom op te zoeken en dan met gemak zich omhoog wist te werken met minimale spierkracht. Hoe dan? Water kolkt, wat spiraalvorming is. Het water kolkt het liefst naar binnen (vrouwelijke, naar binnen trekkende spiraal) en dus ging de forel naar het centrum van de stroom, waar het water zijn electromagnetische kracht concentreert. Vervolgens werd de forel min of meer omhooggezogen. Beam me up, Scotty! Vogels doen exact hetzelfde door koude luchtstromen op te zoeken. De vissen zwemmen niet maar worden gezwommen, de vogels vliegen niet maar worden gevlogen! In de lucht- en scheepvaart weet men al heel lang dat als je koude stromen opzoekt dit brandstofbesparend werkt. Nu weet je de werkelijke reden waarom!

Om die reden is ons hart ook geen pomp. Als je water een heuvel op wil pompen, waar zet je de pomp dan neer? Onderaan de heuvel, toch? Waarom dan zit ons hart niet in onze benen maar juist bovenaan? Het antwoord is: omdat het geen pomp is maar een zuiginstallatie! Een pomp bovenaan een heuvel is geen pomp maar een zuiginstallatie. Steiner wist dit en beweerde ook dat het hart geen pomp was. En met hem vele anderen, zoals Schauberger (en ik). De waarheid is dat het hart zich volzuigt met bloed en daarna simpelweg het bloed loslaat. Dit is een katapultwerking en jij weet dat want je hebt dit als kind vast ook wel gedaan. Trek een steen in een katapult zover mogelijk naar achteren en je merkt dat dit moeiteloos gaat (geen frictie want de beweging is naar binnen). Laat vervolgens de katapult los en je lanceert de steen veel verder dan je hem naar binnen hebt getrokken. Dit is exact wat het hart ook doet, niets geen gepomp (dat is explosief mannelijk denken en totaal niet efficient). Het gekke is, we noemen de longen toch ook geen luchtpomp? Daarvan accepteren we wel dat ze zich volzuigen met lucht en dan simpelweg loslaten bij de uitademing. Je zult ook merken dat je veel krachtiger kunt inademen dan uitademen. Als je inademt is de lucht ook koud en als je uitademt is deze warm, dit is ook geen toeval.

Je snapt nu ook meteen waarom bevallingen zo pijnlijk zijn. We moedigen vrouwen aan om te persen, het stomste wat je kunt doen! Het lichaam bereidt zich voor d.m.v. weeen (naar binnen trekkende beweging – hoezo vrouwelijk en levensscheppend?) op simpelweg LOSLATEN. Je kunt de zwaartekracht een handje helpen door niet te liggen tijdens de bevalling maar gehurkt te zitten, zoals vrouwen bij natuurvolkeren dat deden. Deze bevielen vrijwel pijnloos en moeiteloos en waren vaak na een half uur alweer aan het werk met het kind op de rug.

Hoe zijn wij mensen in staat om elke dag weer op te staan en tegen de zwaartekracht in te gaan? Juist ja, door de ruggeWERVEL. Weer die spiraal! Klimplanten spiraliseren zich omhoog. D.m.v. spiraalvorming creeren mens, dier, plant, lucht en water electromagnetisme dat zonder frictie tegen de zwaartekracht in gaat. Er bestaan geen rechte lijnen in de natuur en dus moeten wij ook ophouden met letterlijk rechtlijnig te denken. Er zijn talloze andere spiraalvormen in de natuur te zien, bijv. schelpen en je eigen vingerafdruk. Je zult zien dat deze zowel naar binnen als naar buiten gaan en dat perfecte symmetrie oplevert (Gulden Snede).

Wat heeft dit nu met quantummechanica te maken? Deze zeer interessante tak van wetenschap ontdekt keer op keer dat het dualisme van de natuur gebeurt op basis van SAMENWERKING i.p.v. tegenwerking, wat Descartes, Darwin, Newton en Pasteur altijd hebben beweerd. Er is zwaartekracht en anti-zwaartekracht tegelijk, electrische stroom gaat twee kanten op (wisselstroom), de tijd gaat zowel vooruit als achteruit (Einstein), er is materie en anti-materie, er zijn negatief en positief geladen ionen, er is man en vrouw, het gaat in de natuur altijd om het VERENIGEN van twee schijnbaar tegenovergestelde krachten. Zonder plus- en minpool samen geen magnetisme. Kijk naar de frictie op de wereld tussen mensen omdat we in de illusie verkeren dat we tegenover elkaar staan. Al deze tegenovergestelde energie maakt mensen ‘verhit’, ‘heethoofden’. De explosieve, mannelijke energie maakt dat we verspilling en lawaai produceren en dat we niet 100% efficient met onze energie omspringen, net als met die explosie-motor in onze auto. Het vrouwelijke, naar binnen gerichte principe is gebaseerd op 100% efficientie vanuit vrede, rust en harmonie, balans.

Dit is de reden waarom ik denk dat de naar binnen trekkende, koude, vrouwelijke energie aan de basis staat van alle leven, zowel op als buiten de aarde. Niets geen Big Bang dus, gewoon samentrekken en loslaten. We zien dit terug in de zwarte gaten die aan de basis staan van alle melkwegstelsels. Leven wordt eringezogen en houdt op materie te zijn en wordt pure energie (dood, oncreatie) en vervolgens komt er ook weer leven in materiele vorm uit (gevangen energie, creatie). Niets wordt verspild en dood is geen dood, maar een andere, hogere vorm van leven op basis van pure lichtenergie en dus geen vertragende en beperkende materiele behuizing (lichaam, planeet). Wij zijn dus gevangen licht en alleen door licht af te remmen en door tijd en ruimte kan het zich materialiseren. Iets ontstaat dus uit ‘niets’. Het ‘niets’ is niet materieel en dus niet zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, ruikbaar of proefbaar voor ons. Het is immers immateriele, hogere, scheppende energie. Je hoeft de wind niet te zien om te weten dat hij waait, nietwaar? De kern van alle leven werkt op basis van hetzelfde, ‘holle’ principe. Dit betekent dat de kern van een cel eveneens een vacuum is en onze aarde is eveneens hol. Er gaat een sterke aantrekkingskracht vanuit naar binnen (zwaartekracht), die vervolgens zich naar buiten toe materialiseert (anti-zwaartekracht).

Snap je nu waarom ik me de laatste keer op de kennisavond hier door tijdgebrek niet aan heb gewaagd? Ik hoop dat ik het zo een beetje begrijpelijk heb uitgelegd. Je zult ongetwijfeld n.a.v. hiervan de nodige vragen of opmerkingen hebben. Misschien moet ik er hier op een kennisavond ook een keer zo uitgebreid op ingaan.