Re: Virussen bestaan niet

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Virussen bestaan niet Re: Virussen bestaan niet

#34034

Webmaster
Bijdrager

Deze man is briljant! Nog een paar treffende citaten:

Quote:
Biologische structuren daarentegen die iets negatiefs zouden uitrichten zijn nimmer gezien. Het uitgangspunt voor biologisch leven is het samen leven; de symbiose. Daarin is geen plaats voor vernietiging. Het toeschrijven van oorlog en vernietiging aan het biologische leven is een product van zieke en criminele hersenen.

Dit komt heel erg overeen met mijn stuk over wetenschap als ziekte:

https://www.fatsforum.nl/bbpress/topic.php?id=277

Hoe ziek dit werkelijk is blijkt uit deze woorden van Lanka:

Quote:
De orthodoxe geneeskunde is de belangrijkste steunpilaar voor alle dictaturen en regeringen die zich niet houden aan geschreven recht, grondrechten, mensenrechten; anders gezegd, zich niet onderwerpen aan democratisch gelegitimeerde maatschappelijke overeenkomsten. Dat verklaart ook waarom die orthodoxen werkelijk alles maar kunnen doen en waarom ze aan geen enkele controle worden onderworpen. Als we daar niet iets aan doen gaan we allemaal ten gronde aan die vorm van geneeskunde.

Evan vroeg zich laatst af wat het dan wel is dat ons velt:

Quote:
Welke virussen bestaan er dan eigenlijk wel en wat doen ze?

Structuren die kunnen worden aangeduid als virussen zijn in veel bacterie-achtigen aangetroffen en in eenvoudige levensvormen die overeenkomsten vertonen met bacteriën. Het zijn zelfstandig gebleven elementen van het samen leven door verschillende soorten cellen in een gemeenschappelijk celtype. Dit wordt aangeduid als een symbiose, een endosymbiose, die zich gedurende het proces van samengaan van verschillende celsoorten en structuren ontstaan is, waaruit het bestaande celtype tot stand is gekomen waaruit mensen, dieren en planten bestaan.

Heel kleine bacterien dus. En ze worden uitsluitend in simpele levensvormen aangetroffen, niet in complexe organismes:

Quote:
Virussen zijn bestanddelen van zeer eenvoudige organismen zoals draadalgen, een bepaald soort eencellige chlorella-alg en van heel veel bacteriën. Die virale bestanddelen worden dan aangeduid als phagen. In meer complexe organismen, met name mensen, of in dieren en planten, zijn structuren die zouden kunnen worden aangeduid als virussen nog nooit gezien.

Iemand anders vroeg waar dan op wordt getest. Ik zei toen al witte bloedlichaampjes en andere afweerstoffen. Ik had gelijk:

Quote:
Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat er afweerstoffen zijn die zich met de zogenaamde virusdeeltjes en uitsluitend daarmee zouden verbinden, en dat wanneer een dergelijke verbinding aangetoond wordt, daarmee de aanwezigheid van zo’n virus bewezen zou zijn.

In werkelijkheid gaat het bij die zogenaamde afweerstoffen om oplosbare bloedeiwitten die een centrale rol spelen bij het afdichten van groeiende en zich delende cellen, evenals bij het herstel van wonden.

Zulke bloedeiwitten, ook aangeduid als globuline, verbinden zich in een reageerbuis bij de juiste concentratie van zuren en basen, mineralen en oplosmiddelen naar behoefte met andere eiwitten. Op die manier kan ieder monster uit een dier of een mens naar wens tot een positieve of negatieve test leiden. Het is pure, en dat moet heel duidelijk gesteld worden, criminele willekeur.

Conclusie:

Quote:
Ook bij ziektebeelden zijn er feitelijk noch in het getroffen organisme, noch in lichaamsvloeistoffen ooit structuren gezien of geïsoleerd die zouden kunnen worden aangemerkt als virus. De bewering dat er een ziekteverwekkend virus zou bestaan is goedkoop bedrog; een fatale leugen met dramatische consequenties.

Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten.

Mike