Re: Vegatest

#57154

Webmaster
Bijdrager

Dan zul je toch allereerst cartesiaanse, darwinistische en pasteuriaanse pseudo-wetenschap opzij moeten zetten, aangezien dit een creatie is van diezelfde elite, bedoeld om ons af te leiden van onze eigen krachten en om ons hulpeloos en machteloos te maken.

Mike