Re: Vegatest

#57205

Webmaster
Bijdrager

Dezelfde auteur gaat in deel 2 van zijn verhaal verder in op wat een virus werkelijk is. Deze keer haalt hij er wetenschappelijke definities van een virus in diverse medische boeken bij en dan wordt het pas echt interessant:

Quote:
In plain, simple language, perhaps too simple for the “educated”, viruses are crystals of nucleic acid in a protein coat. The definition of virus in the glossary of Essentials of Microbi­ology, Jaime S. Colomé & Raúl J. Cano, is: “Virus—Protein-covered nucleic acids that infect all types of cells.” Wait a minute, I want to know what a virus IS, not what a virus DOES. A virus IS NUCLEIC ACID. Period. Viruses have no repro­ductive system, yet all they do is reproduce. A virus is a crys­talline chemical, as is table salt. Is table salt alive? Are viruses alive? How can that be?

Met andere woorden, dezelfde opgerekte logica als die van Joopie! Een virus is nucleinezuur (DNA of RNA), gewikkeld in een eiwitlaag, dat kristalliseert. Het leeft niet en kan zich ook niet vermeerderen, maar wij krijgen te horen dat ze zich als een dolle vermeerderen! Ook vermelden de boeken uitsluitend wat het ‘virus’ doet, niet wat het nu werkelijk is. Men draait er dus omheen, zoals de auteur ook concludeert:

Quote:
Viruses are marvelous little beasties. They have no repro­ductive systems, yet all they do is reproduce. They have no metabolic systems (they don’t eat anything). They are not alive at all, yet they are described as “virulent”, “infectious”, “deadly”, they “inject themselves” into cells, doctors talk about “live-virus vaccine” and “killed-virus vaccine”, yet, when forced to, they admit that viruses have no life.

Virussen zijn wonderbaarlijke kleine beestjes. Ze kennen geen manier om zich voort te planten, maar doen niets anders dan zich vermeerderen. Ze hebben geen stofwisseling (ze eten niets). Ze leven niet eens, maar worden wel bechreven als ‘virulent’, ‘besmettelijk’, ‘dodelijk’, ze ‘dringen cellen binnen’. Maar onder druk geven artsen toe dat een virus geen leven heeft. En degene die erin gelooft ook niet!

Verderop komt de auteur met de beste definitie van een virus tot nu toe:

Quote:
Viruses are “metabolically inert”. VIRUSES ARE NOT ALIVE. Mean little demons, to be so dead, aren’t they? What are viruses? They are genetic material, enclosed in a protein coat. Outside the cell, they dry out and become crystals.

Virussen LEVEN NIET. Gemene kleine krengen, dood als ze zijn, niet? Het is genetisch materiaal, in een eiwitlaagje, dat buiten de cel uitdroogt en kristalliseert. Punt, niet meer en niet minder. Dat is je ‘virus’. Moeten we daar nu zo bang voor zijn? Daarom is kennis macht!

Hoe zit het dan met ‘infectie’ door een ‘virus’?

Quote:
Infection is when this dead crystal organized into a genetic code injects itself into a living cell. And then it disappears! A little study reveals that it disappears because it is exactly like the cells own genetic material and it is impossible to tell the dif­ference.

Als dit dode kristal een levende cel ‘binnendringt’, verdwijnt het! De reden hiervoor is omdat het exact overeenkomt met ons eigen DNA/RNA en men dan simpelweg het verschil niet meer kan zien! BOE! Spoken bestaan! Alleen als je erin gelooft, natuurlijk. In werkelijkheid wordt het celafval de cel in getrokken en enzymatisch opgelost. Probleem opgelost – letterlijk!

Hij legt ook een interessante link tussen ‘virussen’ en ‘genen’. Wat zijn genen namelijk? Nucleinezuur! Juist ja, DNA en RNA. Maar dat zijn virussen ook! Bingo! Het zijn twee verschillende namen voor exact hetzelfde!

Zo heb je dus een existentiele angst gecreerd in de hoofden van de mensen als ze bang zijn voor hun eigen genetische bouwstenen! Ofwel het is een of ander ‘dodelijk’, ‘besmettelijk’, niet-bestaand ‘virus’ dat je van binnenuit probeert op te eten, ofwel het is ‘genetisch’, je bent simpelweg geboren met ‘foute genen’. Waar heb ik dat laatste eerder gehoord? Was dit niet een klein mannetje met zwart haar en een vreemde snor in een buurland, ongeveer 70 jaar geleden? Aangezien een ‘virus’ dus hetzelfde is als een ‘gen’, betekent dit dat een ‘virus’ een ‘fout gen’ is:

Quote:
There is no (apparent) difference between a gene and a virus, except if it is a “bad” gene we call it a virus.

Zie je waar dit naartoe gaat? Dit betekent nl. dat als je met het genetische materiaal van planten, dieren en mensen kunt rommelen je een verstoorde blauwdruk creeert, die je via de voedselketen en via vaccins kunt introduceren in de bevolking. Het is het tegenovergestelde van schoon-heid, het is vervuiling op genetisch niveau! Dit is allemaal verkapte eugenetica. Het is begonnen met de bacterietheorie van Pasteur, daarna doorgetrokken naar niet-bestaande ‘virussen’ en uiteindelijk blijkt het iets ‘genetisch’ te zijn. Vrees de bouwstenen van het leven, vrees het leven zelf, is de boodschap. Men wil doodsangst in onze hoofden kweken, zodat we zelf levensmoe worden en ons eigen negatieve placebo-effect creeren. Het is onze eigen angst en stress, gebaseerd op onwetendheid en gebrek aan verantwoordelijkheid, die ons ziek maakt, met mogelijk de dood tot gevolg. Het is de ultieme gekooide geest, die zich zijn vrijheid van bewustzijn laat afnemen en zich de slaaf laat maken van zijn eigen hersenspinselen.

Het afnemen van onze vrijheid van bewustzijn is waar men op uit is. Vrijheid betekent: keus. Als je het gevoel hebt dat je geen keus hebt, leef je niet in vrijheid. Als wij onze vrijheid van bewustzijn opeisen en uitoefenen (en dit is een KEUS en ons GEBOORTERECHT), dan is het game over voor deze zieke club. Bedenk dat ‘govern-ment’, het Engelse woord voor ‘overheid’, betekent: govern = heersen; ment = geest (mentaal). Beheersing van de geest. Mind control dus. Dit kan alleen maar als wij het LATEN gebeuren. Don’t believe the hype! Hoe eerder we ons bevrijden van existentiele smetvrees, opgewekt door niet-bestaande beestjes, hoe vrijer we worden!

Mijn dank gaat nogmaals uit naar Bastiaan voor deze supervondst!

Mike