Re: Vegatest

#57199

Webmaster
Bijdrager

Joopie,

Je snapt er werkelijk geen snars van. Jij gaat nog steeds uit van ‘virussen’ die ‘in de lucht zweven’ en ‘ingeademd worden’. Je moet je hele denken veranderen van uitwendige omgevingsfactoren naar inwendige omgevingsfactoren. Je bent geen slachtoffer van factoren buiten jezelf om, maar draagt zelf verantwoordelijkheid voor het schoonhouden (en daarmee ziektevrij houden) van je lichaam. Het gaat om angst tegenover verantwoordelijkheid. De auteur zegt ook terecht:

Quote:
The general public loved the new theory because it suited man’s ego—now man did not have to be responsible for his own health; now he could blame disease on some strange “germ” that sneaked up on him and attacked him.

Vertaling: De algehele bevolking was dol op de nieuwe theorie, omdat deze het menselijk ego aansprak – nu hoefde men niet meer verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen gezondheid; nu kon men ziekte afschuiven op een of andere vreemde ‘bacterie’ die stiekem aanviel.

Niemand krijgt stukjes DNA binnen. Waar het om gaat is dat er cellen beschadigd worden doordat er INWENDIGE weefselschade optreedt, als gevolg van LICHAAMSVREEMDE STOFFEN. Deze stoffen kunnen uiteenlopen van verkeerd voedsel tot blootstelling aan chemicalien op het werk, stoffen in de lucht (ik zou me meer druk maken om luchtvervuiling dan om niet-bestaande virussen in de lucht), tot vaccins of om het even welke bron van gifstoffen. Wat men heeft weten te isoleren zijn die beschadigde mitochondrien en de aanname is dat dit het ‘virus’ is. Iets aannemen is geen wetenschap, iets bewijzen, dat is wetenschap.

Er bestaat geen norovirus, noch bestaan er virussen met welke naam dan ook. Het enige virus dat jou dwarszit, is het virus in je hoofd. In je hoofd maak je het waar, het heeft niets met een aantoonbare werkelijkheid te maken. Ik heb het al vaker gezegd: het is een ‘virus of the mind’.

Mike