Re: tandinfectie

#46790

Webmaster
Bijdrager

De bijsluiter van xylometazolinehydrochloride:

http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h106614.pdf

Quote:
Vaak: (>1/100, <1/10)

Zenuwstelselaandoeningen: – hoofdpijn

Maagdarmstelselaandoeningen: – misselijkheid

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: – droog neusslijmvlies

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: – brandend gevoel in neus of keel,

lokale irritatie

Zeer Zelden: (<1/10000)

Hartaandoeningen: – hartkloppingen

Oogaandoeningen: – visusstoornissen

Immuunsysteemaandoeningen: – systemische allergische reacties

Over geldverspilling gesproken! En jij spreekt je negatief uit over de zapper? 🙄

Mike