Re: SOPN

#48972

Webmaster
Bijdrager
Quote:
Vandaar dat Oldekamp ook zo voor Artabana is. Of vind je dat ook een waardeloos iets?

Dan heb je opnieuw ‘socialized health care’, alleen deze keer een betere variant met meer individuele vrijheid om te kiezen voor alternatieve zorg. Dan moet iedereen nog steeds meebetalen aan een sociaal zorgstelsel en gaat dit opnieuw ten koste van de werkelijk individuele vrijheid om hier niet aan mee te willen betalen. Ook dit moet bekostigd worden met belastingggeld, wat de koopkracht drukt, omdat het wordt afgehouden van het inkomen van werkende mensen.

Hoe ziet Oldekamp dat voor zich? Als je het basisinkomen vangt van de overheid en verder niets doet, dan wordt er niets van je inkomen afgehouden en wie daarnaast ervoor kiest om het inkomen aan te vullen door werk moet dan wel een gedeelte van het inkomen inleveren om dit te bekostigen? Mooi systeem, zij die niets doen betalen niets en zij die productief zijn krijgen de rekening gepresenteerd!

Wist je dat de overheid voor de oorlog ziekenhuizen opdroeg om 20% van hun inkomsten te reserveren voor de zorg van armen? Dit is na de oorlog allemaal ongedaan gemaakt, want toen kregen we uitkeringen en sociale zorg via Drees. Nu bekommert niemand zich meer om de armen, want we vinden allemaal dat de overheid hier iets aan moet doen. Dat is de mentaliteit die afhankelijkheid van de staat creeert. Het lijkt solidair, maar is het niet.

Mike