Re: SOPN

#48963

Webmaster
Bijdrager

Los van dat filmpje zie ik geen heil in centralisering door een of andere ‘barmhartige’ overheid. Oldekamp wil iedereen een basisinkomen geven en de burger mag zelf weten of deze daar genoegen mee neemt of wil werken om meer te verdienen. Het Europese socialistische experiment heeft al uitgewezen dat als je mensen hun handje laat ophouden bij de overheid er geen enkele prikkel is om productief te zijn in de samenleving. De mensen gedragen zich dan als onvolwassen kinderen onder invloed van ‘Vadertje Staat’ en niet als volwassenen die hun eigen broek ophouden.

De samenleving moet m.i. juist gebaseerd zijn op productiviteit en niet consumerisme, iets wat het kapitalistische experiment heeft opgeleverd. Consumerisme hoort bij een schuldeconomie die oneindige groei vertoont en alles op zijn weg vernietigt, als een soort economisch kankergezwel. Productiviteit gaat uit van het benutten van de eigen talenten en deze geldelijk maken, waardoor je bezit opbouwt en geen schuld.

Er is dus niks mis met werken en productief zijn, mits we een samenleving hebben waarbij niet van bovenaf van alles bepaald wordt, zoals Oldekamp wel voorstaat. Zijn gedachtengoed is een variant op socialisme/communisme en is bovendien hopeloos naief.

Mike