Re: SOPN

#48920

fatsnotbad
Sleutelbeheerder

Waarom ben je het wel eens met de vvd? Wat hebben die nu laten zien toen ze de grootste partij waren en de premier leverden?

In zee met vriend Wilders, trots zijn op meer asfalt en vooral dat er op veel meer plekken 130 gereden mag worden?

Absoluut niets gedaan voor de werkgelegenheid, hypotheekrenteaftrek graag in stand willenn houden, wat vooral veel voordeel oplevert voor mensen die al heel veel geld hebben en belachelijk grote huizen.

Rookverbod weer terug gedraaid vanwege innige banden met de tabaksfabrikanten.

PGB, waar ze zelf bureaucratisch een gedrocht van hebben gemaakt terugdraaien, terwijl het veel simpeler had gekund, zonder dat je fraudeurs uitnodigt. Nee, dan pak je niet de fraudeurs aan maar de gehandicapte mens. Zoek het maar uit.

Het had veel smpeler gekund, net als bij kinderbijslag, bij indicatie wijs je een bedrag toe en geef mensen de vrijheid om dit in te zetten. geen bureau’s nodig die kunnen sjoemelen, geen ambtenaren en instanties nodig die de bureau’s “controleren”.

Wat doet de vvd voor de biologische boeren/tuinders?