Re: Sole

#50007

Webmaster
Bijdrager
Quote:
Dan zal ik ook maar niet zeggen dat ik nachtschade eet, en dat ook gewoon blijf doen. Zie niet in wat daar zo fout aan moet zijn. Fytinezuur? Dat zit overal in. Jammer! Mijn Oma is al 93 jaar, en eet het allemaal al haar leven lang. En ze leeft nog steeds. Als je alles moet geloven wat je leest: dan hadden we allemaal al lang dood moeten zijn.

Dit valt onder dezelfde categorie als: ik ken iemand die rookte en 90 jaar werd. Vaak wordt daaraan gekoppeld een voorbeeld van iemand die ‘gezond at en altijd sportte’ en op veel jongere leeftijd ‘ineens’ dood neerviel door een hart- of herseninfarct of volledig uitgezaaide kanker kreeg. De fatalistische conclusie is dan: het maakt niet uit wat je doet, want de dood slaat willekeurig toe en het leven is oneerlijk. Dat we in een universum leven van oorzaak en gevolg en dat we dingen vaak ervaren als ‘oneerlijk’ en ‘willekeurig’ ontgaat mensen die dit soort drogredenen aanhalen, redenen die gebruikt worden om toch maar vooral niets te hoeven veranderen of verbeteren. Het is gebaseerd op onwetendheid, gebrek aan kennis en een laag zelfbeeld, gebaseerd op de leugen dat ‘het leven lijden is’.

Bedenk dat de mensen die met slechte gewoontes met gemak 90 of ouder zijn geworden allemaal, zonder uitzondering, van de vooroorlogse generatie zijn. Zij konden wegkomen met slechte gewoontes omdat ze door hun voeding beresterk waren. Desondanks snoept roken (en andere slechte gewoontes) jaren van je leven af. Kun je nagaan hoe oud deze mensen hadden kunnen worden als ze deze gewoontes niet hadden gehad! Deze vlieger gaat niet meer op voor ons, de naoorlogse generaties. We zijn te ver gedegeneerd en hebben nu MEER VOEDINGSSTOFFEN DAN OOIT nodig, willen we ook maar de 90 bereiken, iets wat de meesten van ons gewoonweg niet meer gaan redden. Het is dus appels met peren vergelijken. De vooroorlogse generaties aten voornamelijk goed voedsel, waardoor het slechtere voedsel dat ze evt. ook consumeerden stukken minder schade aanrichtte dan deze voedingmiddelen nu doen. De naoorlogse generaties beschikken over WEINIG OF GEEN reserves en dit is de reden waarom we de laatste 60 jaar een regelrechte explosie hebben gezien van kanker, hart- en vaatziekte en diabetes, om nog maar te zwijgen over nog nieuwere verschijnselen als adhd en autisme.

Deze uitgebreide uitleg is vooral bedoeld voor anderen die meelezen en wel willen leren. Mensen die dit soort fatalistische ‘argumenten’ hanteren zijn niet meer te redden…

Mike