Re: reactie menselijke blauwdruk

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid reactie menselijke blauwdruk Re: reactie menselijke blauwdruk

#25734

Webmaster
Bijdrager

Ik heb dit zelf in de hand gewerkt omdat ik een voorsprong neem met deze informatie op het boek dat nog niet uit is. Als jullie het boek hebben gelezen zullen jullie hopelijk op andere gedachten komen. Weston Price had geen enkele bias, het gave aan zijn research was juist dat hij werkelijk objectief en onafhankelijk onderzoek deed dat hij zelf financierde en bovendien onderzocht hij gezondheid. Daarnaast ook ziekte, maar zijn focus was op gezondheid. Ik zal het proberen uit te leggen zonder dat je het boek gelezen hebt:

Het argument van rassenvermenging wordt genoemd. Interessant genoeg moest Weaston Price in zijn tijd ook tegen dit argument opboksen, maar dan vanuit een racistische invalshoek. Kaakproblemen zouden voortkomen uit de vermenging van een ras met brede kaken en de vermenging van een ras met smalle kaken. Daardoor zou bijv. de bovenkaak breed zijn (een overerfing van het ene ras) en de onderkaak smal (een overerving van het andere ras). Price zag echter halfbloeden in Alaska die bijv. een mengeling waren van eskimo’s en indianen en deze waren even gezond als hun ouders die van een onvermengd ras afkomstig waren. Dat komt natuurlijk omdat ‘toevallig’ zowel eskimo’s als indianen brede kaken hebben, is dan de tegenwerping. Maar hoe kan het dan dat Price ook gezonde halfbloeden zag van bijv. blanke en indiaanse ouders, waarbij de ene ouder wel een breed gezicht had met brede kaken en de andere ouder niet (drie keer raden wie het smalle gezicht had)? Hoe kan het dat Price zelfs zag dat blanken met een smal gezicht en een smalle lichaamsbouw op basis van de juiste voeding toch brede, gezonde kinderen op de wereld wisten te zetten? Het had dus niets te maken met rassenvermenging maar met VOEDING! Zie ook de moderne Healthy Baby Galleries op de Amerikaanse WP-site.

Overigens wil ik jullie niet beschuldigen van racisme, maar jullie argument dat er zoveel natuurlijke biodiversiteit bestaat onder het blanke ras is niet steekhoudend. Het verklaart nog steeds niet waarom er zoveel variatie is in gezichtsvorm en lichaamsvorm en in haarkleur. Jullie zouden gelijk hebben als er zoveel variatie was en iedereen gezond was. Dan is dat kennelijk een natuurlijke meervormigheid. Maar de natuur kiest niet voor een al te grote eenvormigheid, maar ook niet voor een al te grote meervormigheid zonder dat daar een prijs voor moet worden betaald, alles moet binnen duidelijk afgebakende, natuurlijke grenzen blijven.

Natuurlijk zijn er bepaalde fysieke kenmerken die aan een land of streek zijn verbonden. Dat geeft aan dat de natuur nog steeds tot in zekere mate in staat is een rassen-, of in dit geval een ‘stammen’patroon te produceren. Geloof mij maar, als we zo doorgaan zullen ook deze specifieke kenmerken alsmaar meer vervagen, totdat we vervallen tot een ras van mutanten dat zich niet meer kan voortplanten en tot uitsterven gedoemd is (we zijn nu al hard op weg, er zijn maar 5 gedegenereerde generaties nodig om dit te bewerkstelligen, hier in Nederland zijn we de vierde generatie ingegaan, het is dus 5 voor 12!). De variaties die het menselijke ras in zijn algemeenheid hoort te vertonen horen MINIMAAL te zijn. Het is prima als je kunt zien of iemand uit een bepaald continent of regio afkomstig is, maar ALLE mensen horen een breed hoofd, gezicht en lichaamsbouw te hebben.

Daarnaast is er nog iets interessants te bespeuren aan de haarkleur. Afrikanen, Aziaten en Zuid-Amerikanen hebben allemaal zwart haar. Interessant genoeg zijn dit ook de gezondste mensen op deze aardbodem (uitgezonderd natuurlijk slachtoffers van hongersnoden). Ann Wigmore, een blanke Oost-Europese vrouw, populariseerde in de jaren 1980 het gebruik van tarwegras voor menselijke consumptie. Zij verloor haar grijze haren en kreeg er…ZWART haar voor terug! In navolging van Wigmore kweekte Don Jansen tarwegras op zeemineralen. Hij gaf het aan zijn vader die zijn grijze haren verloor en er…ZWART haar voor terugkreeg! Barry Carter is de grote man die momenteel het gebruik van Ormus (mono-atomaire elementen) propageert. Hij consumeert Ormus en zag zijn roodgrijze baard veranderen in een…ZWARTE kleur. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens kunnen zijn dat Aziaten, Afrikanen en Zuid-Amerikanen met hun brede gezicht en lichaamsbouw nog het dichtst bij de oorspronkelijke blauwdruk staan. Deze mensen hebben allemaal zwart haar. Kennelijk hoort zwart haar dus bij de oorspronkelijke blauwdruk en zelfs blanken die niet met zwart haar zijn geboren kunnen, door toevoeging van de juiste superkrachtige voedingsstoffen, zwart haar krijgen – zelfs op hun oude dag!

Er is zelfs een objectieve standaard voor wat de mens, onafhankelijk van cultuur of regio, mooi vindt en lelijk. Deze standaard is de Gulden Snede, die zich laat uitdrukken in het wiskundige getal phi. ‘Phi’ heeft ons het woord ‘fysiek’ gegeven, m.a.w. beantwoordend aan de wetten van phi (althans, zo hoort het). De Gulden Snede is perfecte symmetrie en deze is terug te vinden in alle materie op aarde, maar ook daarbuiten. Het is een UNIVERSELE wet, die uitgaat van een perfecte naar binnen trekkende, vrouwelijke spiraal en een naar buiten duwende, mannelijke spiraal. Het getal 8, de lemniscaat, laat dit perfect zien en daarom wordt het ook gezien als het God-getal of het getal van de Oneindigheid, het Eeuwige Leven.

Hoe meer mensen qua gezichts- en lichaamsvorm (breed, vol, rond) voldoen aan de Gulden Snede hoe mooier wij ze vinden. Hoe minder mensen hieraan voldoen hoe lelijker wij ze vinden. Uit proeven met mensen uit allerlei landen en culturen blijkt dat mensen exact hetzelfde mooi of lelijk vinden. Het heeft dus niets te maken met persoonlijke smaak, we ontkomen simpelweg niet aan universele wetten. Het persoonlijke zit hem, net als het leven zelf, in MINIMALE VARIATIES. In een ideale wereld zouden we elkaar alleen maar uit mooie mensen uitkiezen en dan komt persoonlijke smaak om de hoek kijken, maar de ALGEMENE SMAAK is UNIVERSEEL, omdat het hier om principes gaat die veel verder gaan dan de mens alleen, het betreft ALLE leven.

Mike