Re: Onze kwelgeest Martijn Katan

Forum Forums Vragen over voeding en gezondheid Onze kwelgeest Martijn Katan Re: Onze kwelgeest Martijn Katan

#18226

Webmaster
Bijdrager

Ik heb het al eerder gezegd: het hele systeem draait op onwetendheid. Ook de ‘experts’ zijn onwetend en herkauwen uitsluitend wat ze hebben geleerd. Katan komt vanuit de denkschool die stelt dat de darmen, het bloed, eigenlijk het hele lichaam, steriel is. Ik heb het al eerder gezegd: wetenschap is een ziekte, die zich tegen de schepping, tegen de natuur richt.

Stel je voor, zeg, dat we niet meer dan een verzameling bacterien zijn die hebben besloten samen te werken. Dan moeten we Darwin op de schroothoop gooien die ons wijsmaakte dat samenwerking geen principe van de natuur is, omdat het allemaal zou draaien om de mannelijke principes van strijd, conflict en dominantie, het recht van de sterkste, i.p.v. de vrouwelijke principes van eenheid, harmonie en samenwerking. Dan zouden we Pasteur ook op de schroothoop moeten gooien, want de bacterien blijken in ons te zitten en niet van buitenaf te komen. Dan zou eigenlijk de hele basis van de wetenschap in het algemeen en de medische wetenschap in het bijzonder op een volkomen gestoorde kijk op de werkelijkheid gebaseerd zijn en dus in feite niets meer dan een vorm van krankzinnigheid!

Katan verkondigt deze waanzin en baseert zijn ‘autoriteit’ hierop. Ik heb nieuws voor dhr Katan in slechts twee woorden: oud nieuws. Dat hij nog in een achterhaald bewustzijn zit verhindert ons hier niet om hem alvast evolutionair vooruit te snellen. Het is het verhaal van de haas en de schildpad.

Misschien moet iemand dhr Katan nog maar eens uitleggen dat het woord ‘virus’ afkomstig is van het Latijnse woord voor gif, wat weer verwant is aan het woord ‘visha’ uit het Sanskriet, dat eveneens gif betekent. Er is nog nooit aangetoond dat een virus uberhaupt bestaat. Om dit te doen is het wetenschappelijke protocol dat het virus moet kunnen worden geisoleerd. Het enige wat men tot dusver heeft weten te isoleren is verziekt en verzwakt DNA, waarvan men ervan uitgaat dat het een virus betreft. Deze aanname is volkomen onwetenschappelijk!

Dit betekent dat een ‘virus’ in feite niets meer is dan een gifstof en dat we dus onterecht kinderen op zeer jonge leeftijd vergiftigen door ze in te laten enten tegen een virus dat niet bestaat! Ik zei al dat de (medische) wetenschap een vorm van krankzinnigheid is. Hoe kan je je nu d.m.v. een vaccin iemand immuun maken voor een gifstof? Dit maakt vaccins tot niets meer dan een instrument voor genocide (volkerenmoord).

In tegenstelling tot wat de Katans van deze wereld denken bestaan er helemaal geen virussen maar wel gifstoffen. Het is precies andersom van wat zij denken, want zij geloven wel in virussen en niet in gifstoffen. Dat zou hun zieke wereldbeeld nu eenmaal omver gooien, waardoor we niet de oorlog kunnen verklaren aan organismes van buitenaf (‘virussen’) i.p.v. verantwoordelijkheid te nemen voor gifstoffen binnenin.

Aschwin, je kunt proberen dit Katan aan zijn verstand te peuteren, maar je poging is bij voorbaat tevergeefs en tot mislukken gedoemd. Deze mensen hebben een extreem gesloten geest vanwege de voortdurende egostreling en status die het huidige medische en wetenschappelijke establishment hen (nog) te bieden heeft. Twee woorden: oud nieuws. We leven in een tijd waarin de waarheid eeuwenlange leugens achterhaalt. De waarheid is dat wat voor wetenschap moet doorgaan een leugen is en dat zij die dit verkondigen daarmee leugenaars zijn, of ze zich hier nu van bewust zijn of niet. Deze waarheid zullen zij uiteindelijk ook onder ogen moeten zien.

Mike