Re: Oei ik groei

#50239

Webmaster
Bijdrager

Pinklady,

Speelt er bij jou dan geen angst dat mijn woorden onbedoelde negatieve gevolgen hebben? En de angst dat mensen niet zelf goed genoeg kunnen bepalen hoe mijn woorden op hen uitwerken?

Met dit koekje van eigen deeg wil ik je alleen maar even duidelijk maken dat ik met evenveel rationele argumenten jouw argumenten kan bestempelen als door angst ingegeven. Ik moet constateren dat je overmatig rationeel bent, Met de ratio is werkelijk elk standpunt te onderbouwen. Ik werk meer op gevoel en kreeg een krachtig gevoel bij de woorden van Fiona, iets wat ik tussen de regels door oppik. Dit heb ik zeer vaak en het heeft mij nog nooit eerder in de steek gelaten.

En religie? Eerst word ik een sekteleider genoemd, nu heb ik religieuze trekjes. Dus ik mag niet schrijven dat iemand neigt naar aneroxia, maar jij mag wel schrijven dat ik religieuze neigingen heb? Je stelt terecht dat uit mijn waarschuwende woorden een dreiging uitgaat, de dreiging van onvruchtbaarheid en het uitsterven van de mensheid. Price, en anderen die hij in zijn boek aanhaalt, (voor)zag dit ook, maar als hij het zegt is het een observatie en ik jaag iedereen de stuipen op het lijf? Wat jij wilt, het is jouw feestje. De dreiging is er en hij is vele malen groter dan in de tijd van Price (en hij maakte zich al grote zorgen).

En zo kom je weer uit op de discussie die recentelijk is gevoerd over Mike Adams. En ja, dat heeft wel degelijk te maken met bewustzijn, te weten ‘grounded consciousness‘, zoals Adams dat noemt, bewustzijn met beide benen op de grond. Dat is je ogen niet sluiten voor het kwaad en tegelijkertijd toch het goede nastreven.

Mike